Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop de vadermoord. Laat ons werken!

Stop de vadermoord. Laat ons werken!

De ondernemers organiseren een petitie. Dat moet lang geleden zijn. Onder de noemer ‘Laat ons ondernemen’ stellen elf patroonsorganisaties samen hun eisenpakket op. Op hun persconferentie vertelde Pieter Timmermans van het VBO: “Wij zetten werkkracht om in koopkracht!” Die frase prijkt ook in de inleiding van de petitie. En ze is dubbel vals. De grootste bedrijven zetten de arbeidskracht niet om in meer loon maar wel in fenomenale winsten. Dat gegeven kan je ook lezen in de evolutie van de rijkdom van ons land, het BNP. Jaar na jaar daalt het aandeel van de lonen, terwijl de inkomens uit kapitaal een steeds groter deel van de koek uitmaken.

Bij Bayer in Antwerpen maakt men meer dan tweehonderd-duizend euro winst per werknemer. Dat zorgde voor een netto bedrijfswinst vorig jaar van 195 miljoen euro. Wordt dat geld omgezet in koopkracht? Wel integendeel. Een paar maand geleden lag er nog een plan voor om de nieuwkomers op het bedrijf een veel lager loon uit te betalen. De winsten verdwijnen voor een groot deel in de zakken van de aandeelhouders. De arbeidskracht wordt omgezet in riante dividenden en torenhoge bonussen.

Meer nog. Om de winsten verder te maximaliseren, wordt heel wat arbeidskracht op straat gezet. Men spreekt van 100.000 banen die op de tocht staan. Daartegen reageerden de bierbrouwers van Leuven en Jupille. Het winstgevende AB InBev wil in Europa 800 banen schrappen. En tegelijk kondigde het aan dat het dit jaar bijna één miljard euro aan dividenden zal uitbetalen. Kan het nog duidelijker? Het kapitalisme is een permanente herstructureringseconomie geworden. Waar een deel van de arbeidskracht wordt omgezet in werkloosheid, om alweer de volgende concurrentieslag te winnen. Wie het snelst afdankt heeft het meeste kans om de grootste te worden, of te blijven.

Dat is ook de geest van de petitie. Een van de centrale eisen is dat bedienden gemakkelijker op straat moeten kunnen gezet. In Terzake zei Karel Van Eetvelt van Unizo: “De opzegtermijn zou zeer kort moeten zijn”. Arbeidskracht omzetten in koopkracht? Nee, de arbeidskracht moet gemakkelijker gehuurd kunnen worden, en zonder probleem gedumpt. Eenmaal de arbeidskracht op straat is gezet, “moeten de werklozen onmiddellijk bij de kraag worden gevat.” Dat zijn de letterlijke woorden van Pieter Timmermans (VBO) aan het Journaal. Een taalgebruik dat tot heden werd voorbehouden voor bandieten, dieven en andere moderne struikrovers.

Een Wet AB InBev die de arbeidskracht juist beter beschermt


Achter AB InBev zitten drie van de rijkste Belgische aandeelhoudersfamilies: de families de Spoelberch, de Mévius en Vandamme, met elk een gemiddeld fortuin van 4 miljard euro. Vier miljard euro. Persoonlijk fortuin. En AB InBev blijft winst boeken, de dividendenstroom blijft lopen. Kan iemand uitleggen waarom de werknemers moeten opdraaien opdat de Spoelberchs en cie nog meer dividenden zouden ontvangen?

De ondernemers zetten de miljonairsfamilies buiten schot. ‘Laat ons ondernemen’ schiet met scherp op de arbeidskracht. Langer werken, gemakkelijker ontslaan en nadien met de beschuldigende vinger naar de werklozen wijzen. Zij willen de crisis gebruiken om met een ‘schokdoctrine’ de plannen, die al lang klaar liggen, door te duwen. Dit is sociaal hooliganisme.

De arbeidskracht moet niet gemakkelijker worden gedumpt, ze moet juist beter beschermd. Door een nieuwe wetgeving. Een Wet AB InBev, naar analogie van de Wet Renault. Een wet die rendabele bedrijven verbiedt om af te danken. Bedrijven die winst boeken, dividenden uitkeren of reserves hebben opgepot, mogen niet overgaan tot collectief ontslag. Bij niet-naleving worden alle staatssteun, belastingvoordelen en verminderingen van sociale bijdragen onmiddellijk teruggevorderd. Op die manier beschermt de wet het industriële weefsel en de tewerkstelling.

Ons land telt vandaag 800.000 werklozen. Denkt er echt iemand dat we een paar honderdduizend van hen aan het werk gaan helpen door hen op te jagen, ‘bij de kraag te vatten’ of ‘bij de lurven te pakken’? Victim blaming creëert geen banen. We hebben een activeringsbeleid nodig. Inderdaad. Om de grote vermogens te activeren. België telt het hoogste procent miljonairs van heel de Europese Unie, dixit het jaarlijks rapport van de Boston Consulting Group. Het is een belastingparadijs voor de grote fortuinen. En toch is deze situatie geen onderwerp van discussie. Dat is een aanslag op het fatsoen.

Alle democratische krachten zouden die handschoen moeten opnemen. Activeer de vermogens om nieuwe publieke tewerkstelling te creëren. In de welzijnssector, in het onderwijs, in de kinderopvang, in de bouw van sociale woningen, in de bejaardenzorg, en in de isolatie van woningen. Dat is de eis van www.miljonairstaks.be Waarbij de twee procent rijkste gezinnen een solidariteitsbelasting van 2 à 3 procent betalen. Frankrijk heeft al een vermogensbelasting. In België kan ze 8,7 miljard euro opbrengen.
Wij zijn socialisten omdat we een samenleving willen die de bronnen van de welvaart niet vernietigt maar respecteert. Het socialisme. Arbeid is de vader van de welvaart, de natuur is de moeder ervan. Een menswaardige samenleving pleegt vadermoord noch moedermoord. Ook niet om aan de graaicultuur en het liberaal extremisme van enkelen te voldoen. Laat ons werken!

Peter Mertens is voorzitter van PVDA.