Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Afrikaanse literatuurbeurs: "Écrites et orales"

Afrikaanse literatuurbeurs: "Écrites et orales"

‘Ecrites et orales’. Neen, het gaat hier niet om examens of andere proeven maar om de vaste ondertitel van het Salon des Littératures africaines, dat uitgeverij Mabiki van 4 tot 7 febuari voor de derde keer organiseert.

‘Voor ons moeten woorden niet noodzakelijk neergeschreven zijn om van literatuur te spreken,’ legt Bienvenu Sene Mongaba uit, een van de drijvende krachten achter Mabiki. ‘Ook vertellers, rappers of slamdichters kunnen een literair verhaal brengen en hun kijk geven op de maatschappij. Deze literatuurvorm neemt in Afrika, veel meer dan in Europa, een heel belangrijke plaats in.’

In 2002 richtte Mongaba de uitgeverij Mabiki op om de Afrikaanse talen en literatuur te bevorderen. Toch zullen er op het salon voor het eerst ook boeken in het Italiaans, Engels of Nederlands te vinden zijn. ‘We willen immers aantonen dat Afrika ook aanwezig is in de Europese literatuur. Want hoewel sommige Afrikanen zich uitdrukken in de taal van hun gastland, produceren ze wel degelijk Afrikaanse literatuur.’

Lezen om te integreren
‘Het is belangrijk om in de werken van alle Afrikaanse auteurs te duiken,’ zegt Mongaba. ‘Zo krijgen we een goed totaalbeeld van hoe wijzelf en de anderen denken.’ Het thema van deze derde editie is dan ook schrijven als integratiemiddel. ‘Schrijvers hebben tenslotte al heel wat problemen aangekaart, ze hebben al een hele resem denkoefeningen over de maatschappij achter de kiezen en geven een voorzichtige aanzet tot een samenlevingsmodus.’

Dagelijks is er ook een subthema met bijbehorende debatten en andere activiteiten, ook voor kinderen. Er wordt onder meer nagedacht over hoe men literatuur in Afrikaanse talen beter kan promoten. ‘De distributie van deze boeken loopt namelijk niet van een leien dakje. Enerzijds vrezen Europese uitgevers dat de werken hun weg naar de lezer niet vinden en anderzijds houden nog niet zo veel Afrikanen zich professioneel met uitgeven bezig.’

50 jaar creativiteit
Ook 50 jaar Afrikaanse onafhankelijkheid komt op deze literatuurbeurs aan bod. ‘Het is echter niet de bedoeling een balans op te maken van alle positieve en negatieve aspecten, daar moeten we overheen durven kijken. We willen vooral nagaan dankzij welke vormen van creativiteit de Afrikaanse staten zich hebben kunnen vrijmaken van de Westerse mogendheden.’

Tijdens deze vier dagen worden nieuwe titels voorgesteld en veel auteurs tekenen present. Bienvenu Sene Mongaba zal er ook zijn om een woordje uitleg te geven over zijn nieuw boek La Cavale infernale. ‘Het is een relaas over de geschiedenis van Congo, van de 15de eeuw tot aan de onafhankelijkheid,’ vertelt hij, ‘maar wel vanuit een heel ander standpunt dan we gewend zijn, uiteraard.’

Miriam Tessens

Salon des littératures africaines « écrites et orales »
4 tot 7 februari
Waversesteenweg 220 – 228
1050 Elsene
www.mabiki.net