Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bloso pleegt huisvredebreuk!

Bloso pleegt huisvredebreuk!

Gisteren 8 februari stelden wij vast dat het pand waar wij momenteel wonen is dichtgetimmerd. Bloso heeft al meermaals zelf proberen het pand terug in handen te nemen.

Eerst kwamen ze een paar dagen na de kraak met 2 polshoogte nemen. Één van hen was gewapend met een sneeuwschep. Ze hebben toen langs de achterkant geprobeerd binnen te geraken. Bij het gezamenlijk overleg van 25 december 2009 bleek al gauw dat Bloso ons daar weg wouw. De dag erna stond plots in de krant dat wij tot half januari zouden blijven. Niemand van ons had iets afgesproken met Bloso om tot dan te blijven. Er zou immers nog overleg komen. Wij hebben toen de burgemeester opgebeld om te vragen of hij hier iets van wist. Hij wist ons te zeggen dat: “ge moet de pers niet altijd geloven he, ze schrijven zoveel”. Dus gingen de actie, bewoning en activiteiten in het pand gewoon door.

We kregen een e-mail van Bloso waarin ze ons vroegen de spandoeken van de gevel te halen. Wij zijn niet ingegaan op die vraag omdat wij dit een kwestie van vrije meningsuiting vinden. Een paar dagen later waren onze spandoeken verdwenen. Toen we gisteren aankwamen was de verbazing nog groter. De volledige voordeur was dicht-gevezen met houten platen. Het slot van de deur was ook vervangen. Tevens waren onze spandoeken weer maar eens verdwenen. Gezien wij geen ontruimingsbevel hebben ontvangen van een deurwaarder, er ook geen aanplakkingen zijn aangebracht aan het pand, de burgemeester zelf niets gehoord heeft van een ontruiming en die dus zelf ook niet zal hebben uitgeroepen is dit een onrechtmatige ontruiming. Bloso heeft dus huisvredebreuk gepleegd.

Na contact met Bloso bleek dat het inderdaad Bloso werknemers waren die het pand zijn binnengedrongen. Aan de telefoon kregen we magere verontschuldigingen of eerder verwijten zoals: “Ik heb inderdaad vernomen dat dit ging gebeuren, ik wist alleen niet dat het al zo snel zou gebeuren” en “Wij dachten dat het leegstond”. Hoe kan dit nu? Wij wonen daar! Ook hebben ze ons bedreigd met: “als jullie nu nog in het pand gaan verblijven gaan jullie echt een problemen krijgen”. Of wij nu een gerechtelijke procedure moeten verwachten of een gewapende groep werknemers van Bloso is ons een raadsel. Het pand stond nog vol spullen en materiaal van ons. Bloso wist hierop te zeggen: “daar weet ik niks van maar de “centrumverantwoordelijken” zullen dit wel weten”. Onze spullen zijn dus gewoon gestolen door een officiële organisatie. Zo zijn er onder andere een 7tal slaapzakken zoek. Verschillenden van ons hebben die nacht ergens anders moeten overnachten. Aan de telefoon kon Bloso ons niet vertellen op welke wettelijke basis ze dit hadden gedaan. Komende zaterdag was er trouwens een feestje gepland met akoestische muziek. Dat valt dus ook al in het water. Vandaag neemt onze advocaat contact op met Bloso om onze spullen terug te krijgen en de sleutel van het pand terug in ontvangst te kunnen nemen.

We hebben verschillende e-mails verstuurd om op te roepen tot dialoog. Op slechts 1 van de 6 e-mails die we verstuurden hebben ze teruggestuurd. Daarin hebben ze ons gevraagd het pand te verlaten en de spandoeken te verwijderen. In e-mails hebben we reeds opgeroepen om niet zelf het heft/recht in eigen handen te nemen en de geijkte juridische weg af te leggen om ons weg te krijgen. Ook hadden we gevraagd contact op te nemen zodra de aannemer kan bewijzen dat er plannen zijn met het gebouw zodat wij het tijdig kunnen verlaten en opruimen. Noch de burgemeester noch wij weten wat er gebeurd is. Het is duidelijk dat Bloso de geijkte juridische weg niet heeft gevolgd en zich hiermee schandelijk heeft gedragen. Toen wij het pand binnentrokken stond het leeg waardoor we bij het binnendringen geen huisvredebreuk hebben gepleegd. Kraken is niet verboden bij wet. Wij verbleven ondertussen sinds 18 december in het pand waardoor het duidelijk is dat wij daar huisvrede hadden. Wij vinden de actie van Bloso laf en ongewettigd. Het gebeurd wel meer dat eigenaars hun boekje te buiten gaan wanneer ze de gerechtelijke procedures niet willen (of kunnen?) voeren. Maar we wisten niet dat Bloso ook tot zulke praktijken zou overgaan. Het spreekt voor zich dat we de intimidaties niet zomaar laten gebeuren. We gaan bekijken welke gerechtelijke stappen wij kunnen nemen om rechtvaardigheid te laten geschieden.

Foto's van de voordeur volgen nog.

Wie ons bij komende acties wilt steunen kan steeds contact opnemen met: squat-mechelen[at]hotmail.com