Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Zolang er nog wat van uw PIVACY overblijft...

Zolang er nog wat van uw PIVACY overblijft...

Iedere Belg zit gemiddeld in zo’n 300 databanken, van het rijksregister tot het e-health platform. Schiet er nog wel iets over van onze privacy? De nieuwe technologieën en het controleklimaat na 9/11 hebben dit ‘heilig recht’ zwaar onder druk gezet. George Orwell’s Big Brother samenleving ‘1984’ is vandaag geen fictie meer.

Banner_Email_colloquium_c2.jpg

Onze privacy staat volop in de actualiteit : Vivane Reding (EU commissaris voor informatiemaatschappij) die zegt dat de privacy van de Europeanen dé uitdaging is voor het komende decennium, de Europese Commissie die het SWIFT-akkoord verwerpt, ontslag na kritiek op facebook; track-and-trace systemen; overdracht van gegevens van de ene naar de andere databank; de computer gegenereerde score en scan voor reizigers die naar de VS willen vliegen...

Op vrijdag 5 maart organiseert het advocatenkantoor Progress Lawyers Network een internationaal colloquium over uw privacy.
Peter Hustinx, de Europese toezichthouder Gegevensbescherming en dus dé topman van Europa, is te gast. Hij belicht de toestand op Europees vlak. Advocate Mara Verheyden-Hilliard uit de VS heeft het over de erosie van privacy in haar land. Raf Jespers van Progress Lawyers Network analyseert enkele recente ontwikkelingen en gebruik van nieuwe technologieën.

Tijdens het colloquium komen er talrijke praktische cases aan bod, en er wordt ook nagegaan met welke juridische middelen onze privacy kan verdedigd worden.

PROGRAMMA

8u30 Onthaal en inschrijving

9u00 - 10u00 SESSIE 1 - Recht op privéleven versus controle en veiligheid
• De druk op de privacy en de andere fundamentele rechten en vrijheden, Benoît Van der MEERSCHEN, voorzitter Ligue des droits de l’Homme
• De bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, Peter HUSTINX, Europese Toezichthouder Gegevensbescherming
• Privacy opgeven in naam van veiligheid? Analyse van recente ontwikkelingen en gebruik van nieuwe technologieën, Raf JESPERS, advocaat PLN Antwerpen

10u – 12u30 SESSIE 2 - Privacy in de arbeidsrelatie en op de werkvloer
• De regelgeving bij aanwerving en tijdens de uitoefening van de arbeidsrelatie, Jos DUMORTIER, professor KUL (Katholieke Universiteit Leuven)
• De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de privacy op de werkvloer, Steve GILSON, advocaat Namen, maître de conférences UCL (Université catholique de Louvain)
• Concrete ervaringen op de werkvloer, Manu GONZALEZ, vakbondsafgevaardigde CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) Carrefour, Stephan GALON, Directeur Internationaal Departement ABVV
• Processen en acties tegen Lidl, Siemens en andere bedrijven in Duitsland, Dieter HUMMEL, advocaat Berlijn

12u30 Broodjeslunch

13u30 – 15u00 SESSIE 3 - Databanken en overdracht van persoonsgegevens
• Welke databanken zijn er in België en in de Europese Unie, wie en wat zit er in die databanken? Wat met de Europese dataretentierichtlijn? Franck DUMORTIER, onderzoeker CRID (Centre de recherche informatique et de droit), Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namen
• De erosie van de privacy in de VSA: van Bush tot Obama, Mara VERHEYDEN-HILLIARD, advocate Verenigde Staten, National Lawyers Guild
• De uitwisseling van persoonsgegevens op het terrein van de criminaliteit tussen EU-lidstaten en tussen EU en VSA, Els DE BUSSER, juriste Max Planck Instituut Freiburg

15u15 – 16u15 SESSIE 4 - Juridische middelen en actiemogelijkheden voor de verdediging van de privacy
• Nut en beperkingen van de huidige juridische middelen en procedures in België, Mathieu BEYS, jurist, departement strafrecht PLN en Praktijkassistent ULB (Université Libre de Bruxelles)
• Processen en acties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk in verband met databanken, hackerswet en dataretentiewet, Tony BUNYAN, directeur Statewatch, Londen

16u15 – 16u30 Besluiten
Vanessa DE GREEF, aspirante Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, ULB (Université Libre de Bruxelles)

16u30 – 17u30 Receptie

PRAKTISCH

Deelnameprijs (incl. broodjeslunch, drank en elektronische versie van de syllabus)
• Advocaten en magistraten (in het kader van de permanente vorming): € 130 (incl. geprinte syllabus)
• Advocaten-stagiairs, anderen: € 40
• Studenten, niet-actieven: € 15
• Geprinte syllabus is afzonderlijk te verkrijgen: € 15
INSCHRIJVEN vóór 28 februari 2010 via de website

www.progresslaw.net