Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vaccineren wanneer wel wanneer niet, ja of nee?

Vaccineren wanneer wel wanneer niet, ja of nee?

De WHO houdt de mexicaanse griep-pandemie nog altijd op nivo 6, ondanks dat de griep milder is gebleken dan die van vorige winter. De criteria voor de pandemie werden in t voorjaar van 2009 onverwacht gewijzigd door de WHO .

Tijdens het parlementair onderzoek van de EU, (Dr. Wodarg) legden advokaten de hand op documenten uit 2005, aankoop contracten voor vaccins, getekend tussen de overheden en de Farmaceutische bedrijven waarbij deze in voege zouden treden bij een nivo zes pandemie verklaring van de WHO. Daarom werden de kriteria vereenvoudigd?

De motivatie is dat men voor een mutant van het virus vreest die niet met de vorige vaccins beschermt is....

Wat is nog betrouwbare informatie?

ls geld dan de drijfveer is voor het maken van vaccins is het te verwachten dat mensen zich af vragen "zijn vaccinaties wel nuttig?" Je vraagt dat als eerste best aan je dokter.Toch weten artsen vaak weinig over de bijsluiter van een vaccin en vinden het vervelend dat een patient er meer van weet als hij/zij...en vragen stelt.

Dat artsen soms zaken achterhouden om gesprekken met de patiënt kort te houden of doordat ze geen zin hebben in een medische discussie met een leek was al langer bekend. Dat veel medische ingrepen overbodig en zeer slecht zijn voor de gezondheid van de mens was eveneens al langer bekend. Kan je van elke arts een onafhankelijk antwoord verwachten?

Lynn MacTaggert, een Amerikaanse schrijfster, nam de taak op zich met het boek ‘Wat artsen je niet vertellen’ een aantal onderzoeken en feiten te publiceren die de officiele kanalen ons onthouden.Je leest er over de nadelen van de cholesterol verlagings hype, vaccinaties, antibiotica. Men wordt met de neus op de feiten gedrukt.

Zijn ziektes verwijderd door vaccinaties?

Medische boeken schrijven met trots dat de pokken zijn uitgeroeid door vaccinaties. Al ons medisch personeel heeft dat geleerd. Als je de epidemiologische grafieken nu bekijkt zie je echter een aantal feiten die men niet publiceert;

-1860: pokken inenting verplicht.
-1866: wereldwijde inentingscampagne: 97.5 % van de bevolking in Engeland is ingeënt.
- 1870-1872: Pokkenepidemie in Engeland met 44 000 doden, 3 maal zoveel als bij een vorige epidemie waarbij mensen niet waren ingeënt.
-1871: De stad Leicester weigert inentingen te geven door het vermoeden onder de bevolking dat inenten niet werkt.
-1892: Leicester beleeft nieuwe pokken epidemie en het stadsbestuur besluit enkel sanitaire maatregelen te nemen. Resultaat slechts 19 zieken en één dode op 100 000 burgers.
In Warrington waar 99% van de bevolking is ingeeent zijn 11* zoveel doden en zesmaal zoveel zieken.

De WHO wijst erop dat de sleutel tot uitroeiing van de pokken in Afrika zit in isolatie van de zieken en dat de vaccinatie campagne niet zo bijster werkte.

Ook in Sierra Leone heeft men in 1968 de pokken kunnen uitroeien met een isolatie programma en dit zonder immunisering.

Polio uitgeroeid door vaccinaties?

-De Amerikaanse overheid beweert dat er tijdens de jaren van de polio epidemie 20-30000 gevallen per jaar waren.
Bernard Greenberg Hoofd Dep. of Biostatistics School for Health, Noord Carolina:
- 1957-1958 ; 50% toename van polio na vaccinaties in North Carolina.
- 1954-55 in vijf andere staten: 100% toename na vaccinaties.

De statistieken werden onder druk gezet om een andere indruk te geven in het heetst van de polio paniek. Men deed dat door de ziektes een andere naam te geven.

Veel medische vaccinatie programmas eisen de eer op ipv de natuur. Zowel polio (in Canada waar iedereen gevaccineerd is) als tuberculose steken de laatste jaren terug de kop op.
Inentings programmas worden vaak geintroduceerd als de ziekte al op zijn retour is en de grafieken van de aantallen slachtoffers gedaald. De vaccins krijgen de eer van het werk van de natuur. Er dient ook in rekening gebracht te worden dat er een stevige relatie is tussen armoede,hygiene en gezondhied. In de jaren 1860 waren er in London nog open riolen die ongezuiverd in de Thames belandden.
Sommige onderzoekers leggen een verband tussen de ziekte en het werk in de katoenplantages waar veel gif werd gespoten.

Mazelen komt bijna niet meer voor dankzij vaccinaties?

Natuurlijk kunt u zeggen onze kinderen krijgen tegenwoordig geen mazelen meer...
Het aantal patienten daalde met een kwart na de vaccinaties volgens het CDC (centre Disease Control) in Atlanta tot een absoluut minimum van 1500 pers. in 1983.
In 1989 laaide de mazelen terug op en haalde men een vaccinatie dekkingspercentage van 66 % van de kinderen tot 78 % in 1992.
Het CDC wijst het dalen van de mazelen toe aan de vaccinaties.

Echter de statistische gegevens halen dit onderuit.
800 000 tot 2 miljoen niet ingeënte peuters hadden de mazelen kunnen krijgen omdat ze niet ingeënt waren. Hiervan werden er maar 9300 ziek gemeld in 1992.

Het CDC verondersteld zelf dat de ziekte mogelijk een cyclisch karakter heeft omdat het hele westerse halfrond een afname van de ziekte ziet los van vaccinaties. Bij sommige onderzoeken op de effecten van vaccinaties op aantal zieken bij een bevolking geeft men toe dat onder de NIET ingeënte burgers ook een daling in het aantal ziektegevallen optrad. (Hib Meningitis)

Opvallend is ook dat het onder controle willen krijgen van gevaarlijke ziektes met vaccins zich verschoven heeft van ernstige ziekten naar minder ernstige zoals de bof en mazelen.
Nu worden gezonde, goed gevoede kinderen ingeënt die met hun eigen imuunsysteem dit hadden kunnen klaren. Om deze campagnes toch door te voeren onder de bevolking wordt het gevaar van de ziektes vaak zwaar overdreven in publiciteits campagnes. Zo zouden 1 op 500 kinderen ernstige hersenletsel oplopen van mazelen terwijl elk bewijs hiervoor ontbreekt. Vaak bieden vaccins ook maar bescherming tegen één variant van de ziekte die snel muteert. De natuur weet zich daar sneller aan aan te passen en een medicijn niet.

Zo worden we nu in de pers en de media weer verleid met een vaccinatiecampagne voor jonge meisjes ivm baarmoederhalskanker.
Dit komt uit de slurf van een reclamecampagne bureau in Nederland en is betaald met belastinggeld door de overheid (RIVM). Het vaccin heeft bijwerkingen en is evenmin getest op lange termijn. De campagne is vorig jaar mislukt door de alertheid van de burgers en de overheid wil haar vaccins kwijt.Dit is ronduit schandalig.

Hierover later meer.

De gegevens komen uit het boek van Lynne McTaggert
"Wat artsen je niet vertellen"
Hierin wordt ook uitgebreid ingegaan op het medicaliseren van zwangerschap.