Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Georges Kamanayo: "Nu kan niemand nog zeggen dat allochtonen niet geïnteresseerd zijn in politiek"

Georges Kamanayo: "Nu kan niemand nog zeggen dat allochtonen niet geïnteresseerd zijn in politiek"

BRUSSEL/ANTWERPEN -- Het campagnemateriaal wordt opgeborgen, de burger heeft zijn plicht gedaan en de uitslagen zijn gekend. Winnaars triomferen en de verliezers likken hun wonden. Wij vroegen Georges Kamanayo, voorzitter van de 'Stedelijke Overlegraad voor het beleid ten aanzien van etnisch culturele minderheden' in Antwerpen en mede-organisator van de stille mars, wat hij vindt van de uitslag in Antwerpen en wat zijn verwachtingen zijn voor de toekomst.

kamanayo.jpg

(foto karina brys)

Wat vind je van de uitslag? Is dit voor het eerst in 15 jaar geen "zwarte zondag"?
Georges Kamanayo: “Inderdaad. De uitslag bewijst dat er een halt is toegeroepen aan de opgang van het VB in Antwerpen waar nota bene de wieg staat van de partij. De trend is dus hoopvol voor de toekomst. Ik ben bovendien opgetogen over het feit dat er heel veel allochtone kandidaten verkozen zijn.”

In sommige wijken als Hoboken, Merksem, Deurne zie je toch wel nog een vooruitgang?
“Er zijn bepaalde districten waar het VB heel sterk scoort, maar de algemene tendens is toch niet al te positief voor het VB in Antwerpen. Men mag bovendien ook niet vergeten dat ze een alliantie zijn aangegaan. Desondanks hebben ze de verhoopte overwinning niet behaald. Ik denk dat dit ook te maken heeft met het feit dat een groep allochtonen wakker geworden zijn en een aantal van hen ook actief zijn gaan participeren aan de Antwerpse politiek.”

Zal het stadsbestuur deze groep nu meer au serieus nemen?
“Men zal er rekening mee moeten houden. Men kan nu niet langer zeggen dat de allochtonen zich niet interesseren in de politiek zoals in het verleden wel eens werd gezegd. Nu is er een wil om te participeren in het bestuur van de stad. Wij hopen en rekenen er op dat de allochtonen die verkozen worden een goede plaats zullen krijgen.”

Denk je dat recente grote bewegingen als de Stille Mars en 0110 invloed hebben gehad op de uitslag?
“Ik ben daar vast van overtuigd. Het is heel moeilijk te meten maar de opkomst tijdens de Stille Mars en 0110 was toch fenomenaal. Tijdens de Stille Mars zeiden mensen mij dat ze zoiets nog nooit hadden meegemaakt. Mensen van allerlei pluimage, partijen die mee opstapten tegen onverdraagzaamheid of die naar de concerten kwamen. Natuurlijk kwamen veel mensen gewoon voor de muziek. Maar toen ik tussen de optredens van Clouseau en Tom Barman door een kleine toespraak hield en de slogans van de Stille Mars herhaalde ‘stop racisme’ en ´diversiteit is realiteit´, was de reactie van het publiek overweldigend. Dat wil toch wel iets zeggen."

Voor het eerst is er na een stembusslag ook geen discours over een hardere aanpak en meer blauw op straat te horen?
“Dat is wel opmerkelijk. Gewoonlijk is dat het discours dat je overal hoort na een verkiezing. Ik ben heel blij dat dat nu eens niet het geval is. Veiligheid is belangrijk, maar het is wel de verantwoordelijkheid van iedereen.”

Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?
"De onderhandelingen zijn nu bezig. Ik hoop dat er meer dialoog komt rond het stedelijke migrantenbeleid. En ik hoop ook dat er een serieuze dialoog komt met de stedelijke overlegraad die ik voorzit. In het verleden was dat altijd moeilijk omdat het VB in de weg zat. We moeten nu kijken hoe de eventuele allochtonen in het schepencollege optimaal kunnen wegen op het migrantenbeleid."

Na de moorden in Antwerpen zei je dat je het stadsbestuur nog één kans gaf voor een progressief beleid anders ging je ermee stoppen. Je bent er nog?
"Die éne kans is er nog altijd en daarmee bedoel ik niet een verkiezingsoverwinning. Er zijn nu een aantal allochtonen verkozen. Ik verwacht een nieuw elan in de gesprekken met de stad. Jawel, ik ben zeer hoopvol."