Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] "De jacht op grondstoffen veroorzaakt conflicten"

[Interview] "De jacht op grondstoffen veroorzaakt conflicten"

Nu zaterdag vindt de derde Vredesconferentie plaats. Dit jaar is het hoofdthema de strijd om grondstoffen en het verband met conflicten in de wereld. Naast de inbreng van verschillende lokale experten, geeft professor Peter Gowan van de London Metropolitan University -en redactielid van het gerenommeerde tijdschrift New Left Review- een uiteenzetting onder de titel 'Oorlog zonder einde'. Meer uitleg krijgen we van Ludo de Brabander, de woordvoerder van de vredesbeweging Vrede en initiatiefnemer van de conferentie.

Wat mogen we verwachten tijdens de conferentie en over welke grondstoffen gaat het?

"Deze conferentie is een ontmoetingsplaats waar er vooral aandacht gaat naar discussie en informatieverwerving. We zorgen ervoor dat de inleidingen in de werkgroepen niet te lang zijn zodat er een échte discussie kan ontstaan. Dit jaar gaat het over grondstoffen die gelinkt zijn aan conflicten. Uiteraard staan energiebronnen, zoals de olie en het aardgas in Latijns Amerika en het Midden-Oosten het meest op het voorplan, maar het gaat ook over water en over landbouw. De Wereldbank noemde water ooit dé conflictstof van de eenentwintigste eeuw. En dat blijkt in verschillende regio’s ook het geval te zijn of te worden. We zullen spreken over alles op de aarde dat potentie heeft om schaars te worden en tegelijkertijd nodig is om te overleven, om onze economie te laten draaien."

Ent de strijd om grondstoffen in onze groei-economie zich op andere tegenstellingen zoals etnische verschillen, religieuze of raciale breuklijnen?

"Ja, bijvoorbeeld in Rwanda: de pers geeft makkelijk de indruk dat dat conflict enkel draait om een strijd tussen Hutu’s en Tutsi’s, maar wanneer je het uitdiept blijkt dat grondstoffen een rol spelen. Het land is een belangrijke koffie-exporteur, maar de koffieprijs is in elkaar gestuikt waardoor het inkomen van de koffieboer daalt. Bovendien is er door de bevolkingstoename een schaarste aan landbouwgrond. Die combinatie van problemen kunnen zich dus etnisch uiten en bestaande spanningen tussen bevolkingsgroepen kunnen zo versterkt worden en in geweld uitmonden bij schaarste. Zo is er ook het conflict in Darfur tussen sedentaire landbouwers en veetelers over, onder meer, waterbronnen."

Wat is het belang van multinationale ondernemingen in die conflicten?

"Die houden zich vooral bezig met grondstoffen die zeer belangrijk zijn voor onze economie. De klassieke rol die multinationals spelen is het monopoliseren van markten. Dat brengt conflicten met zich mee, zoals in het Midden-Oosten. In de agro-industrie doet Monsanto dat door genetisch gemodificeerde zaden en pesticiden te produceren."

"Ook heel wat mensen kennen intussen Shell, dat in Zuid-Nigeria op een brutale manier zonder veel rekening te houden met sociale normen en het milieu, olie uit de grond haalde. De situatie is nu misschien wat beter na een opstand van de bevolking die zich tegen Shell en de dictators keerde. Die opstand werd bloedig neergeslagen en kreeg daardoor media-aandacht. In Bolivië ontstond er protest na de privatisering van water, dat daardoor te duur werd voor de lokale landbouwers."

"Het verschil met vorige edities van de Vredesconferentie is dat het milieu nu meer op de voorgrond komt. De inspanningen van Al Gore zijn positief, maar ik vind het steeds jammer dat zulke personen niet voldoende kunnen doen tijdens hun ambtstermijn, maar daar spelen oliebelangen vrees ik weer een rol. Dat komt onder meer doordat de verkiezingen in de VS zeer duur zijn, waardoor de olie-industrie als grote geldschieter steeds een belangrijke rol in de VS-politiek speelt. Ik streeft voor een ecologische economie. Die is technisch gezien mogelijk is, maar kan er slechts komen wanneer we leren leven met de realiteit dat er een grens is aan de steeds verdergaande economische groei."

De Vredesconferentie is een initiatief van:Attac-Vlaanderen, CATAPA, Christenen voor het Socialisme, IMAVO, Masereelfonds, KP, Lef, Oxfam-Solidariteit, SAP, UCOS, Uilekot Herzele, Vonk, Vrede. Verschillende experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals Conflict en Development StudiesUniversiteit Gent, Instituut voor Internationaal en Europees beleid KU Leuven, vzw Vrede zullen de discussies inleiden.

Waar en wanneer: Brussel, De Markten, zaterdag 10 februari 2007 van 10u15 tot 17
De Markten, Oude Graanmarkt 5, Brussel
Meer info: 09/233.46.88 (vzw Vrede)en het programma: www.vrede.be