Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Eerste Vlaamse bekeerlingendag

Eerste Vlaamse bekeerlingendag

Op 4 maart organiseren de verenigingen De Koepel en Al Minara de eerste Vlaamse bekeerlingendag. Dit evenement heeft tot doel om Vlaamse bekeerde moslims samen te brengen, vergezeld door hun familieleden en vrienden, waaronder eveneens niet-moslims.

De dag zal plaatsvinden in de moskee Imam Bukhari, gelegen nabij het Sportpaleis in Antwerpen, in de Everaertstraat 101. Gezien het groot aantal bezoekers zal het evenement in 2 zalen plaatsvinden. De zaal op de gelijkvloers zal de vereniging De Koepel de mannen ontvangen en in de zaal op de 1ste verdieping zal de vereniging Al Minara de vrouwen verwelkomen. Er is eveneens een kinderruimte voorzien om de kinderen naarstig bezig te houden tijdens deze drukke dag met workshops en allerlei lezingen en getuigenissen, van bekeerde moslims en hun familieleden.

Het juist aantal bekeerde moslims in ons land is niet gekend. De Grote Moskee van Brussel registreert jaarlijks meer dan 500 bekeringen. Sommige mensen bekeren zich ook binnen informele kring, zonder registratie, gezien dit vanuit de Islam niet verplicht is. Een geloofsgetuigenis wordt mondeling geformuleerd in aanwezigheid van 2 getuigen. Deze verklaring houdt in dat de persoon getuigt dat er één God is en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Deze geloofsgetuigenis maakt ook deel uit van de 5 pijlers van de Islam.

De eerste bekeerlingendag is toegankelijk voor zowel moslims als niet-moslims. Een uitzonderlijk moment om elkaar beter te leren kennen. Concrete informatie en het programma kan u vinden via de site www.de-koepel.be of www.al-minara.be. Inschrijven kan via mail: bekeerlingendag@gmail.com

Ter aansluiting kan u het volgend interview lezen met de medewerkers van De Koepel en Al Minara:

Waar houden jullie verenigingen zich mee bezig?

De Koepel: We houden ons veelal bezig met het verstrekken van informatie en het bieden van ondersteuning aan mensen die enige interesse tonen voor de Islam of die zich willen bekeren. Bij bekering wordt er voor een soort peterschap gekozen, deze “peter” legt dan allerlei zaken uit zoals het verrichten van het islamitisch gebed, e.d. We hebben een eigen NGO ontwikkelingswerking opgestart in Tanzania waar we de bevolking voorzien van eten, een waterput en financiële steun bij noodtoestanden.

We verrichten eveneens sociale werken en ondersteuning, zoals de religieuze palliatieve zorgen voor bekeerlingen, ook het onderhoud van de graven en het inrichten ervan (bij akte van verwaarlozing). Bij overlijden van een bekeerd moslim geven we aan de niet-moslim nabestaanden praktische ondersteuning. We geven eveneens lessen en lezingen in het Nederlands over de Islam. Verdere projecten en een forum zijn beschikbaar via onze website www.de-koepel.be

Al Minara: De zusters van "Al Minara", willen een oriëntatiepunt zijn voor vrouwen die eraan denken of ervoor gekozen hebben moslim te worden. Zich tot de islam bekeren is geen eenvoudige keuze. Vrouwen die deze stap al gezet hebben, staan met raad, daad en persoonlijke ervaring bij. Zij bieden een luisterend oor en zoeken mee naar antwoorden.

Uit ervaring weten wij dat het voor de familie en vriendenkring een hele schok kan zijn, als hun kind, kleinkind of iemand uit hun directe omgeving zich tot de islam bekeert. Wij staan open voor hun angsten en willen helpen om deze te verjagen. (door bv. familiebijeenkomsten). Open staan voor vragen vanuit organisaties en/of individuen die vragen hebben in verband met de Islam. Scholen, bedrijven, organisaties,… Wij staan iedereen graag te woord. Wij willen de dialoog aangaan met anderen en zo een realistischer beeld scheppen van de Islam.

Activiteiten van « Al Minara » omvatten de begeleiding door steunpuntzusters, het geven van lezingen, het organiseren van bijkomsten, het ter beschikking stellen van een bibliotheek, de uitgave van een tijdschrift, de organisatie van de Hadjj en de Oemra (bedevaart), het organiseren van sportactiviteiten en het geven van vorming bij organisaties.

Hoeveel bekeerde moslims zijn bij jullie verenigingen aangesloten ?

De Koepel: Onze ledenlijst telt een 150-tal leden
Al Minara: We bereiken momenteel meer dan 500 vrouwen.

Welke zijn zoal de redenen waarom Belgen zich tot de Islam bekeren ?

De Koepel: Er zijn voornamelijk 2 redenen: de vooruitzicht op een huwelijk met een moslima. Deze is niet de gewenste reden voor bekering maar nadien worden deze mannen ook overtuigde moslims. Een tweede reden is de overtuiging dat de Islam de juiste keuze is om in Allah te geloven en weten dat de Islam de vorige religies vervangt.

Al Minara: Er is maar één reden waarom Belgen zich écht kunnen bekeren tot de islam: ervan overtuigd zijn dat de boodschap van de islam de juiste is, te geloven dat Mohammed de profeet is en er alleen één god is. Maar er zijn wel veel redenen zijn hoe ze tot islam komen
namelijk: ze komen ermee in contact door vrienden, door een man of vrouw waarvan ze houden, ze gaan op zoek naar antwoorden die ze in hun geloof niet vinden. Ze zoeken naar de echte islam nu de islam zo vaak negatief in het nieuws komt

Jullie organiseren voor de eerste keer de bekeerlingendag in Antwerpen op 4 maart 2007. Waarom organiseert u dit evenement ? Wie mag hier naartoe komen?

De Koepel: Omdat de tijd rijp is om naar buiten te treden en de bekeerlingen eens samen te
brengen. Ook naar de bevolking toe laten zien dat we ook bestaan. Iedereen mag ernaartoe komen en is zeker welkom er zijn nu al trouwens niet-moslims die ingeschreven zijn.

Al Minara: Eerst en vooral, iedereen is van harte welkom.
We hebben verschillende doelstellingen: onze eerste is om andere bekeerlingen te laten zien dat ze niet alleen staan in hun bekering, ze een antwoord bieden op hun vragen en ze de kans bieden om andere zusters en broeders te leren kennen uit hun regio. Daarom zijn we in de eerste plaats met Al Minara gestart, omdat we zelf heel veel gehad hebben aan onze zusters in de buurt, die ons hielpen bij het gebed, bij de vragen die we hadden,...

Anderzijds wil dit evenement ook niet-moslims een beeld geven van de bekeerde moslim. We willen hen de kans bieden om in dialoog te gaan met moslims en hen laten zien waarom we kiezen voor een ander geloof. Al Minara stelt als doel: een positieve en realistische weergave van de islam schetsen aan niet-moslims.

Ten derde: het is ook voor geboren moslims : vaak stoten zij ook op onbegrip vanuit hun eigen familie, ze moeten omgaan met cultuur en tradities, die soms niets met Islam te maken hebben. Vaak gaan zij ook op een gegeven moment op zoek naar de echte Islam en vinden zij meer aansluiting bij bekeerlingen dan bij hun familie. Ze noemen zichzelf herboren moslima’s.

Wat kan men die dag zoal verwachten (programma in ‘t kort)?

De Koepel: Hier de link naar meer informatie hieromtrent: http://www.de-koepel.be/4-maart/agenda-broeders/agenda-broeders.html
Al Minara: Lezingen, workshops, eten, bekeringsverhalen, getuigenis van een familielid van een bekeerde moslima. Tijdens de pauze kan men ook naar de infomarkt gaan, waar verschillende stands van verenigingen zullen staan, alsook de verkoop van boeken, kruiden, juwelen, enz.

Hoe ervaart u uw eigen keuze voor de Islam ?

De Koepel: Het is de juiste keuze als je wilt geloven in God, de Islam is een volmaakt geloof waarin je alle antwoorden vindt voor je dagelijkse leven.
Het is mijn gehele leven en ik ben één van de gelukkigste mensen op aarde
Ik heb geleerd alles te relativeren en te aanvaarden.

Al Minara: Islam heeft mij in alles positief beïnvloedt. Ik ben een rustiger persoon geworden die veel zelfzekerder in het leven staat omdat ik vertrouwen heb in Allah.

Welke meerwaarde bracht de bekering in uw leven ?

De Koepel: Gelukkig kunnen zijn ook op moeilijke momenten en geduld tonen met de tegenslagen, geleerd het goede in alles te zien. Respect geven aan iedereen ondanks de verschillen in geloof of ras . Een goed en gelukkig huwelijksleven die dankzij de Islam voor ons beiden een perfecte harmonie brengt.

Al Minara: Je leert andere prioriteiten stellen en je niet meer druk te maken over onbenulligheden. Ik heb ook een antwoord gevonden op heel veel levensvragen.

Heeft u zelf een grappige anekdote m.b.t. uw bekering tot de Islam ?

De Koepel: Op mijn bekeerdag zelf ging ik naar de moskee waar ik niet durfde binnengaan omwille van drempelvrees. Toch kwamen ondertussen de Marokkaanse broeders naar de Moskee. Na een tijd heb ik toch de moed bijeengeraapt en belde ik aan (de deur was namelijk dicht), maar er kwam gewoon niemand opendoen …. Ik had toch een 50-tal mensen zien binnengaan? …. Na meermaals bellen... nog niets. Ik wilde doorgaan toen een oudere persoon de deur opendeed en vroeg “Ja ?”(in het Frans) ik zei dat ik me wou bekeren. Hij zei “OK” en was terug weg, de deur weer dicht en ik op straat. Na 10 minuten kwam er eindelijk iemand die open deed. Deze persoon zei me dat ze tijdens het gebed niet gestoord mochten worden of andere handelingen doen.

Dit moment heeft me nochtans veel zweet gekost en ik had het idee dat ik eerst verkeerd zat. Vanaf toen wist ik dat je tijdens het gebed niets anders kunt doen dan “het gebed voor Allah”.

Al Minara: Het is niet echt grappig maar wel heel vaak voorkomend... mensen die je plots in het frans aanspreken. of met handen en voeten iets proberen uit leggen omdat ze denken dat je hen niet verstaat. Er was wel iets grappigs. In het groot warenhuis, een oudere vrouw aan de kassa...die me in het Spaans aansprak ! En me vroeg welke taal ik sprak ,ze verschoot zich een bult natuurlijk toen ik in vloeiend Nederlands zei... “Vlaams net zoals u” ...“Ik ben een geboren en getogen Belgische, maar wel bekeerd”
Ze heeft haar verhaal aan de hele rij wachtenden aan de kassa verteld zo onder de indruk was ze.

op naar de middeleeuwen!

slik...

indymedia, waar gaan jullie toch naartoe? na indirecte subsidies van de vlaamse overheid, nu ook religieuze bekeerlingen van de "enige, echte religie" een kritiekloos forum geven?

vinden jullie het echt een goede evolutie dat mensen hun leven terug onderwerpen aan een bovenmenselijke/natuurlijke macht?

of zijn jullie zogenaamd "neutraal"? zo neutraal als een resist-pispaal?

als dit de "andere wereld" is waar jullie naar streven, wees er maar zeker van dat de geschiedenis (en die is niet bovenmenselijk!) uw "progressiviteit" zal uitspuwen!

Iedereen is toch vrij...

Voel je je aangesproken of aangevallen? Iedereen is toch vrij om te geloven wat ie zelf wil. Als er mensen op zoek zijn naar zingeving in hun leven dan moeten ze maar zelf beslissen waar ze die vinden in cimbalen bij de Hare Krishna of de Koran. En als ze dat op Indymedia willen aankondigen om geïnteresseerden aan te spreken so be it. Mij stoort het niet hoor.

eigenlijk...

De vraag van een bezorgde mens is wel correct. Terwijl vele progressievelingen positief staan tegenover het ontdopen, lijken dezelfde veel "respect" te hebben voor bekeerlingen tot de islam.
Dit onderscheid in behandeling of beoordeling van katholieke kerk en islam is jammer. Rechts doet hetzelfde maar omgekeerd (pro "christelijke waarden" contra "incompatibele islam"); het zou beter zijn om fundamentele gelijkenissen tussen beide godsdiensten te erkennen en te praten over de enorme gevolgen die de terugkeer van het geloof in onze maatschappij kan en zal hebben.

De rol van de islam in onze maatschappij zal echt niet beter of slechter zijn dan die van het katholieke geloof. Aan ieder om uit te maken welke mening hij heeft over de rol van de kerk in onze geschiedenis.

mens-natuur eerst!

waar ik een groot probleem mee heb, is dat zichzelf op de borst slaande progressieven (terecht!) (zeer) kritisch staan tegenover allerlei economische, sociale, politieke uitbuiting en onrechtvaardigheden, maar tegelijkertijd het onrecht van godsdienst tegenover de mens (en andere wezens) gladjes door de vingers zien.

ik raad hen dan ook aan eens goed na te denken over wat de grond van gods-dienst is.

hoe ge het ook draait of keert godsdienst gaat om dienstbetoon aan 'god'. als er nu één ding is wat de wereld in deze hete tijden NIET nodig heeft , is het een REVIVAL van het dienstbetoon aan 'god'. ik zou zelfs zeggen, OMGEKEERD.

wij hebben een gigantische verantwoordelijkheid naar onze natuurlijke omgeving, natuurlijke bondgenoten. wat mensen ZEKER WETEN is dat elk wezen ALTIJD in de natuur leeft: mens en natuur zijn ONDEELBAAR (zelfs in de kerk, moskee, tempel.. - lucht, zonlicht is ook natuur, om maar iets te zeggen..).

sommige mensen gaan aan deze *menselijke zekerheid* voorbij (en/of zijn gedwongen eraan voorbij te gaan) en geloven in een *goddelijke waarheid* die zegt dat de natuur eigenlijk maar een creatie is van een voor de mens onkenbare, onzichtbare 'god' en dat de natuur eigenlijk tweede's komt, na hun dienstbetoon aan 'god'.

een klein beetje zoals 'goeie kapitalisten' zeggen, mensen komen tweede's, na de winst. en zoals 'goede bestuurders' zeggen, mensen komen tweede's, na de 'vrijhandel', of na het 'staatsbelang'. (of rassenbezetenen: mensen komen tweede's na het (eigen) ras.)

met het grote verschil dat ge de 'winst' en de 'vrijhandel' en het 'eigen ras' WEL kunt zien. of allez... de perversiteit, wreedheid en onmenselijkheid ervan.

awel, ik heb kotsgenoeg van dat tweede's-gedoe. en ik wordt al helemaal misselijk als mensen zichzelf (en dus ook hun medemensen!), tweede's plaatsen na een zogenaamde *eerste* die ne mens per definitie NIET en NOOIT kan zien of kennen: 'god'.

sommigen zullen dan zeggen, het gaat niet om kennen, het gaat om geloven, en het geloof in 'god', in jezus, zal u 'genezen', 'verlossen'. awel ik ben niet geïnteresseerd in 'genezing', 'verlossing'. ik ben geïnteresseerd in leven, samenleven met de medemensen, de medewezens die ik hier voor, rond mij zie, die ik kan (leren) kennen, aanraken, mee kan praten, samen dingen mee kan doen..

mensen die zo een samenwerking weigeren - in naam van winst, vrijhandel, staat, ras, 'god' (of 'godsdienstvrijheid') - doen eigenlijk niets minder dan hun medemensen in hun gezicht stampen. zij werken namelijk eerst samen met iets anders... en dan pas met de mens en zijn natuurlijke omgeving. tegen hen kom ik in opstand! MENS EN NATUUR EERST! als er al een ras is, is er maar één: MENS-NATUUR!

ps: individu komt van het latijnse individuus = ondeelbaar...

Nieuwe Tijd

Vlaamse bekeerlingen....van de regen in de drop noem ik dat..
Instituten en godsdiensten, zowel de kerk als de islam, etc... zijn hopeloos achterhaald...waarom? Omdat zij beiden de mens willen wijsmaken dat God ergens ver weg op een troon zit, dat zij de arrogantie bezitten om als ‘uitverkorene’ de gewone mens Gods wensen door te geven...Terwijl elk mens God dichterbij heeft dan de ademhaling..
Godsdiensten zijn erop gericht om de massa gelovigen onwaarheden voor te schotelen, regeltjes/grenzen op te leggen met enkel als doel manipulatie, macht en vooral onwetendheid in stand te houden.
Met deze nieuwe tijd, het Aquariustijdperk komt echter ook de nieuwe energie, de volgende evolutiestap van de mensheid: via bewustzijn
Internet speelt hierin ook een grote rol: het verbindt…en leert degenen die zich laten leiden naar precies die antwoorden die ze nodig hebben.
Ieder mens heeft een vrije wil gekregen om zijn/haar keuzes in het leven zélf te bepalen, los van elke invloed of dwang door bewust en in liefde te kiezen. Niemand, ook geen heilige boeken, kan bepalen welke keuze goed voor iemand is, dat is een exclusief recht voor ieder mens. Hierdoor maak je zelf je hemel of hel, hier en nu.
Tot slot een uittreksel van een channeling/boodschap van Kryon (deze worden doorgegeven sinds 15 jaar over diverse onderwerpen ivm de evolutie van het mensdom) om inzicht te verschaffen over het verloop van godsdiensten over heel de wereld in de toekomst…

First of all, let us remind you of how Humans are honored with free choice. There is no “giant hand of God” that’s going to come down and correct misinformation. Whatever develops within the Human culture is done so through whatever Human consciousness is there at that time.

What we have told you is that your current awakening will create awareness of false information, and that even the church leaders will see it. Some will try to keep things the same, fearing that it will all collapse if they don’t, and others will begin the correction process. All this will add up to chaos. You’re already beginning to see it.

Basically, all religious systems will begin to fail—all of them. Ancient texts will be found (or revealed) that clearly show the writings you have lived by aren’t accurate, and have been manipulated over the years by men in power. The result will be that some will leave the system and look for better answers and some will attempt to change the church or religion institutes to better conform to what has been discovered. In both cases, it will change the status quo of the balance of religion on the planet.

The new energy on this planet is already doing exactly this. How is old organized religion doing these days? The answer is that it’s slipping in popularity. Are any popular books challenging the premises of years of spiritual teaching? Seen any division in Christianity or Judaism or Islam? The answer to all of these questions is yes. Look around and you’ll see Humanity beginning to try to validate what they believed in the past, and if it’s found wanting, they’re going to find something better for themselves . . . sometimes with information coming only from within instead of from the outside.

Humanity will be intuitively looking for a belief system that doesn’t tear down the Human seed of existence, or place God in a box for everyone to conform to. They’ll be looking for something that acknowledges that every Human is part of the harmony of life, and therefore is eternal; something that begins to “connect the dots” and reveal what every master who walked the earth has said: That you’re empowered to change yourselves and the earth since you’re partly divine yourselves. They’ll be looking for something that “rings true” with what they’re feeling, where they don’t have to suffer to please a higher power.
What they’ll seek isn’t a doctrine and it doesn’t always depend on having a prophet. It’s a way of life that honors the “prophet within” and lets all that has gone before snap into place within a wisdom pattern that allows a realization that God is much, much bigger than previously thought.

bekering

Ben zelf altijd aan de linkse kant geweest wat, veel met vrijwilligerswerk bezig geweest etc., maar onlangs heeft een goeie vriendin van mij (die op een kot in Jette van de VUB zit), tijdens een zware depressie waar ze momenteel doorgaat zich laten beïnvloeden door andere moslims daar en is het zelf ook geworden.

Voor mij is dit een stap te ver: ik kan daar niet meer normaal mee omgaan door alle dingen die we vroeger deden nu haram zijn: samen een pint gaan pakken, samen wat praten op haar kot, haar gewoon zien zoals ze is (neen: vod rond haar kop om te zorgen dat anderen niet in de verleiding komen).

Dit is afschuwelijk gewoon, op zo een manier een goeie vriendin te verliezen. Ik ben nooit voor het vlaams blok geweest, maar als er geen andere anti-islam partij komt vrees ik ervoor. Ben hierdoor efkes te geshockeerd geweest.

bekeering

soebhaanallah dat mensen zo oppervlakkig kunnen zojn ikzelf ben 2 jaar geleden bekeerd tot islam alhamdoelilah en ik moet zeggen het is het beste wat me overkomen is en het is door zo bekrompen mensen dat de wereld verziekt word wat hebben jullie toch tegen ons wij zijn geen ziekte ofzo zenne omdat we hoofdoek dragen ik vind dat iedreen respect voor iedereen moet hebben ongeacht welke religie of huidskleur .voor 11 september hoorde je nooit iets slecht over islam maar nu altijd soebhaanallah ...terwijl er belangrijkere dingen op de wereld gebeuren zoals honger armoede enz... maarja heb maar 1 ding tegen jullie te zeggen "La hawla wa la qoewwata iella billah = Er is geen macht en geen kracht buiten dat van Allah."

waarom vriendin verloren

Salamalaykoum (=Moge Vrede op U zijn)
Beste student,
Beste medeburger,

Graag nodig ik je uit samen een cocktail te drinken om over je vriendin te spreken die zo te horen haar weg en leven in de Islam heeft gevonden.

Vanwaar jouw negatieve reactie? Heb je er al even bij stilgestaan waar jouw gedachten zijn? Is voor jou een pint gaan drinken hetgeen wat jouw vriendin (die toen nog niet moslima of gelovige was) de oplossing voor haar problemen was, of is dit niet eerder een toxische vlucht? Hoeveel mensen vandaag kunnen nu niet meer zonder drinken om hun problemen van zich weg te houden, of alleszins dat denken ze toch. Jij mag jouw opinie hebben, totaal mee akkoord, maar mag jouw vriendin dan niet de hare hebben. Waarom proberen julie niet samen weer met elkaar contact op te nemen en de oude momenten weer oprapen waar jullie zeker mee zullen lachen? Ik geloof best dat er een gulden middenweg moet bestaan en zij zal met veel plezier jou ontmoeten zonder vod rond haar HOOFD (kop = voor beesten).

Als jij kiest voor een partij als VB of extremistische beweging dan is dat jouw recht, maar kom dan later niet klagen dat jij aan de haard bent en nog minder rechten hebt dan vandaag. Lees hun volledig programma eens en graag vertel ik jou dan over de verschillen verder in deze steeds evoluerende en snel draaiende maatschappij en wredelievende wereld.

In de hoop jou verder op het goede pad te hebben gezet en aan het denken, met de meeste Hoogachting,
Nick Deknudt

"De Koepel: Gelukkig kunnen

"De Koepel: Gelukkig kunnen zijn ook op moeilijke momenten en geduld tonen met de tegenslagen, geleerd het goede in alles te zien. Respect geven aan iedereen ondanks de verschillen in geloof of ras . Een goed en gelukkig huwelijksleven die dankzij de Islam voor ons beiden een perfecte harmonie brengt.

Al Minara: Je leert andere prioriteiten stellen en je niet meer druk te maken over onbenulligheden. Ik heb ook een antwoord gevonden op heel veel levensvragen"

Ik kan maar niet begrijpen dat er mensen zijn die kunnen beweren dat islam respect geeft aan iedereen en voor harmonie binnen het huwelijk zorgt??????????? In landen waar de sharia wet is en vrouwen niet mogen huwen met de partner van hun keuze, zich niet mogen kleden in alle vrijheid zoals de mannen dat mogen, zich niet openbaar mogen laten gelden zoals mannen dat mogen, waar mensen die niet islam geloven worden gedoemd tot de hel en waar moslims die graag willen afstand nemen van islam worden geweigerd in de maatschappij met doodsbedreigingen gesteund door de woorden uit de koran enzovoort enzovoort enzovoort......hoe kan men dit steunen??????????????
Ik veronderstel in een veilig land zoals Belgie waar men steun krijgt en iedereen gelijk wordt behandeld, is het makkelijk te verkondigen HOE GELUKKIG ISLAM JE MAAKT??!!
Leef maar eens in een echt moslim land en maak het mee dat je man je verlaat voor zijn tweede vrouw en je niks kan doen of hij neemt je kinderen van je weg en dit alles gesteund door het hogergerechtshof.
Ik verblijf al langer dan een jaar in verschillende moslimlanden en IK heb respect voor ieders geloof en mening maar ik zie HUN minachting dagelijks en stel me dan enorm veel vragen of men wel mag beweren dat islam respect heeft voor iedereen en harmonie in het huwelijk brengt??!!
Zijn dit onbenulligheden Al Minara?

je geloofd of niet!

Hallo Reply,
punt een is jouw nickname reply,trekt op niets en je bent een vertegenwoordiger van den Duivel die herhaaldelijk het zelfde verteld.
Als je even rond kijkt
als je even de bergen bekijkt(kun je een berg maken?)
als je even de zeeën bekijkt (kun je een druppel water maken?)
als je even de dieren bekijkt (kun je een oogje van een bij maken)
als je even jouw ademhaling bekijkt (doe je mond 5 min. dicht dan weet je hoe kort en ver het is)
als je even jouw oren,neus,mond,handen en voeten en miljoenen en of miljarden lichaamsdelen bekijkt,moet je toch weten dat het niet zomaar tot leven komt of wel?
Allah en of God allemachtige is voor alles bekwaam, Als hij het wilt ben je opslag dood. Neem dat een persoon in een sterfbed ligt je bent bij die persoon, dan wil ik eens zien als je hem in leven kunt houden.Kijk even rond dan denk ik dat er toch dat alles niet zo maar tot stand gekomen is.En neem jouw sperma en maak daar een mens van zonder een vrouw te gebruiken,Mensen zijn afkomstig van stoffelijke resten(aarde) en ze gaan ook terug naar de aarde,dieren zijn van waterstof(water)en gaan terug naar hun oorsprong en duivels zoals gij zijn van vuur gemaakt en zullen ook terug naar hun beloofde land(naar de hel)gestuurd worden. Je bent en blijft IBLIS.
Als je zover niet kunt denken,denk er aan de tijd dringt bekeer U tot de Islam je bent niet verplicht,in het leven al wat je doet en zegt van hiernamaals kan alles tegen jouw gebruikt worden, doe het nu voor het te laat is!!!!!!.
Ik zal je een voorbeeld geven doe het als je durft : Iemand komt te overlijden, ga mee tot op het kerkhof en zet een camera in het doodskist om alles te filmen en ga een dag later jouw kamera halen. dan wil ik eens zien als je je camera terug kan vinden.en nu durven jongen........
Tot binnenkort Esselamun aleykum.
Groetjes