Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Workshops van Vredesactie helpen Catapa en 11.Beaufort ludieke acties op te zetten

Workshops van Vredesactie helpen Catapa en 11.Beaufort ludieke acties op te zetten

BRUSSEL – Op 3 april voeren vrijwilligers van CATAPA actie in Londen. Ze willen beletten dat het Britse Montericco Metals een kopermijn opent in Peru. Op 19 april voert 11.Beaufort actie aan de Duitse ambassade. Tegen de vrijhandelsakkoorden die Europa aan het opleggen is aan Afrika (de EPA’s). Maar zulke acties, hoe bereidt je dat voor? Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een workshop van Vredesactie.

workshop.JPG

Onder begeleiding van de expert/activisten van Vredesactie zetten een twintigtal vrijwilligers vandaag hun eerste stappen in de wereld van de ‘geweldloze directe actie’.

In het eerste deel van de workshop werden de deelnemers aangezet om te discussiëren over de betekenis van een aantal cruciale concepten. Wanneer is een actie ‘zinvol’ of ‘zinloos’, ‘gewelddadig’ of ‘geweldloos’, ‘direct’ of ‘indirect’? Minder eenvoudig te zeggen dan je op het eerste zicht zou denken. Vervolgens maakten de vrijwilligers kennis met een aantal technieken om in groep efficiënt en eerlijk beslissingen te nemen. Hoe kom je zonder tijdverlies en zonder machtsmisbruik tot een consensus? Zware materie, maar de workshop werd luchtig gehouden met enkele spelletjes.

Straattheater
In het tweede deel werd de groep opgesplitst. De mensen van Catapa staken de koppen bij elkaar ter voorbereiding van hun actie in Londen, die van 11.Beaufort begonnen aan de discussie over wat ze op 19 april willen duidelijk maken aan de Duitse ambassade. Het doel is in beide gevallen om met een opzichtige, ludieke actie de aandacht te trekken van de media. Beide groepen besloten om via straattheater te werken.

De actievoerders van Catapa willen via enkele veelzeggende beelden (doodskisten, vaten,…) zichtbaar maken wat er in Peru allemaal op het spel staat: de mijnexploitatie van Montericco dreigt een ramp te worden voor mens en milieu. De mensenrechten worden nu al geschonden (er sneuvelden al twee boerenleiders), en de kopermijn bedreigt een gebied waar heel wat rivieren van de regio ontspringen. “Als daar iets fout loopt zijn de gevolgen gigantisch,” legt Piet Wostyn uit.

Het team van 11.Beaufort koos ervoor om niet zozeer de problematiek van de EPA’s uit te beelden, als wel de actie zelf (een brief afleveren aan de Duitse ambassadeur). Zij maken dus een reuzenenveloppe waar mensen uit tevoorschijn komen.

Meer over 11.Beaufort lees je hier

Meer over de workshops van Vredesactie vind je op www.vredesactie.be

Er kunnen nog mensen mee naar Londen: www.catapa.be