Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Afval in Buenos Aires: De Vuilnisbelt van González Catán

Afval in Buenos Aires: De Vuilnisbelt van González Catán

Waar moet het afval naartoe van een grootstad als Buenos Aires, waar 13 miljoen inwoners gemiddeld 1kg afval per dag produceren? De inwoners van González Catan weten het: “Niet langer in onze gemeente!” De directeur van CEAMSE, het publiek bedrijf dat belast is met de opslag van het afval van de hoofdstad, zit met zijn handen in zijn haar. “Wij willen wel verhuizen, maar we zullen eerst een nieuw terrein moeten vinden.”

Version Francais

CATAN-1.jpg

Gezien de ondraaglijke hitte op vrijdagochtend is de opkomst op het centrumplein van González Catán aanzienlijk. Het is niet de eerste keer dat de buurtbewoners demonstreren tegen de vuilnisbelt aan de rand van deze gemeente in Buenos Aires. Een ambulante broodjesverkoper wijst naar de bruinachtige heuvels in de verte: “Daar is het stort.”

De vuilnisbelt wordt beheerd door CEAMSE, het publiek bedrijf dat belast is met het opbergen van de 4.560.000 ton afval dat 13 miljoen inwoners van Buenos Aires jaarlijks produceren. Van de 13.000 ton dat CEAMSE per dag ontvangt, is 2100 ton voor de vuilnisbelt van González Catán bestemd.

De Buurtbewoners van González Catán eisen de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten. De megavuilnisbelt heeft een oppervlakte van 18 ha en het afval wordt tot 30 m hoog gedumpt. Dit afval heeft de afgelopen 2 jaar 230 levens gekost, beweren de buurtbewoners. De gemeente wordt geplaagd door kanker, leukemie, astma en huidaandoeningen. Er werd zelfs tuberculose vastgesteld.

CATAN-5.jpg

“De autoriteiten hebben een doof oor voor onze eisen,” zegt Hugo Osores een inwoner van González Catán, terwijl de bontgekleurde menigte met spandoeken en doodshoofden door de winkelstraat stapt. De manifestanten zijn van alle leeftijden en van alle lagen van de bevolking. “Enkel mobilisatie van de buurtbewoners en het versperren van de toegang voor de vuilniswagens, kunnen de sluiting van de vuilnisbelt afdwingen,” denkt Osores.

González Catán is niet eens van leidingwater voorzien. Giftige stoffen die de bodem doorsijpelen komen onvermijdelijk in het water voor gezinsconsumptie terecht. Volgens de buurtbewoners overschrijdt het grondwater de aanvaardbare grenzen voor ondermeer arsenicum, chroom en nitraten. Rechter Juan Pablo Salas waarschuwt dat het zelfs voor tandenpoetsen niet geschikt is. Hij acht de provincie en de gemeente verantwoordelijk voor de verdeling van drinkbaar water tot wanneer er een andere oplossing gevonden wordt. “De uitspraak van de rechter is meer dan een half jaar oud, maar uit onze kraan komt nog steeds vervuild water,” zegt Hugo Osores.

Carlos Hurst, de directeur van CEAMSE is het ermee eens dat de vuilnisbelt geuroverlast veroorzaakt, maar hij ontkent dat de ziekten van González Catán door CEAMSE veroorzaakt worden. “De vervuiling van het water is van bacteriologische aard. Dat is het gevolg van een gebrek aan hygiëne. De gemeente is niet eens van rioleringen voorzien. In zijn uitspraak heeft de rechter CEAMSE nooit veroordeeld voor de vervuiling van het grondwater.”

CEAMSE-1.jpg

De drie megavuilnisbelten in Buenos Aires gaan allemaal verhuizen, omdat ze in een woongebieden gelegen zijn. In 2004 sloot Villa Dominica, vanwege buurtprotest. “De volgende op de lijst is González Catán. Daarna volgen Ensenada en Norte III.” Toch blijft de Hurst voorzichtig met zijn uitspraken: “Eerst moeten we een geschikte locatie vinden in een gebied buiten de stadsaangroei.” CEAMSE had reeds een terrein op het oog, maar de aankoop is niet doorgegaan door protest van de omwonenden.

Volgens ingenieur Marcelo Rosso, de gerant van CEAMSE in Gonzalez Catán, voldoet de vuilnisbelt aan alle internationale maatstaven. Tijdens een rondleiding toont hij hoe het vuilnis wordt opgeslagen. Eerst wordt een reusachtige put gegraven die bedekt wordt met een ondoordringbare kleilaag. Daarover wordt een 2mm dikke kunststoftapijt uitgerold waarover een laag aarde komt. Pas dan kan het dumpen beginnen. De giftige vloeistoffen gevormd door regenval vermengd met afval, wordt in de ondoordringbare put opgevangen. Vandaar worden deze vloeistoffen naar baden gepompt voor behandeling.

CEAMSE-4.jpg

In zijn kantoor in Buenos Aires vertelt directeur Carlos Hurst over de groene aanpak van CEAMSE. “In het kader van Kyoto worden in elk van onze vuilnisbelten installaties geplaatst om gassen op te vangen. Een Nederlands bedrijf doet de investeringen en wij leveren het methaan dat het afval voortbrengt. 70% procent van de verkochte emissierechten gaan naar het privé-bedrijf, de rest is voor ons.”

Voor de inwoners van Gonzalez Catán is de opwarming van de aarde echter niet de grootste zorg. Zij willen in de eerste plaats een gezonde gemeente zonder vuilnisbelt. Het buurtcomité eist dat het terrein gesaneerd wordt, dat de gemeente van rioleringen wordt voorzien én dat de slachtoffers van de vervuiling ziekenzorg krijgen.

Een manifestatie in november vorig jaar was zo succesvol, dat de 3000 manifestanten besloten de toegang tot de vuilnisbelt te blijven versperren. Na drie dagen ontbond de politie de bezetting en werden 25 manifestanten opgepakt. Enkele uren later eisten 8000 inwoners van González Catán, voor de ingang van het politiecommissariaat de vrijlating van de gearresteerden. “Wanneer de vuilzakken op straat zich drie dagen opstapelen, wordt een hygiënische noodtoestand uitgeroepen, maar wij leven er al 25 jaar mee en daar wordt niks aan gedaan,” redeneert een boze buurtbewoner.

CATAN-4.jpg
CATAN-7.jpg

afval-wegval-uitval ecologie?

Waar moet het afval naartoe van een grootstad als Buenos Aires, waar 13 miljoen inwoners gemiddeld 1 kg afval per dag produceren?

Verstandige mensen weten het.
Vermijden en recycleren.
De aarde warmt op.
Afval produceren is energie verspillen.
Hoe doen we het.
Onze biotoop draait al miljoenen jaren, op recuperatie.
De “moderne” mens slaagt er in op 50 jaar tijd een serieus afvalprobleem te veroorzaken.
Geldscheppers hebben nooit interesse gehad in het leven na gebruik.
De filosofie heeft ons een opwarmende arde bezorgd.
Deze stelling lost natuurlijk niet onmiddellijk het probleem op.
Water, lucht en aarde zijn gratis?

“Onze samenlevingen hebben nood aan een ecologisch pact waarbij de politieke partijen in overleg met de samenleving kiezen voor de uitbouw van een ecologische economie.”
Dirk Barrez, 27 maart 2007

“Voorkomen is beter dan genezen.”
Of moet ik vaststellen dat de kwaal acuut geworden is, en remedie schadelijker dan de ziekte?
.

Bepotelde bol…klei?

Zwevend over teksten en de verhalen.
De oneindigheid van de kosmos opzoekend.
De ongeremde menselijk zijn .
Ontdaan van al zijn ballast.
Valt dag-elijks terug in zijn eigen gecreëerde wereld.
De wereld in zijn macht.
Zijn bol klei, de fopspeen de knuffel.
Bepotelt en gekneed.
Vormeloos.
De kinderlijke fantasie zoekt en vind de vorm; zijn engel en Duivel
Het onafscheidelijke, het alles dominerende.
Zoek, zoek, droom het leven.
Leef de dromen.
Het Utopia van de oneindigheid.
Breng tot leven, creëer.
Bewerk de bergen puin tot edelstenen.
De wrakken tot trotse kunst.
Geen waardeloosheid in je hoofd.
De erwt van het ontstaan als motor.
Raak de hemel en hel.
Verbind water en vuur.
Beheerst de ziel van de dingen.
Besef de natuurwetten.
Kneed de bol aarde.
Verwerk tot je gedroomd object.
Hier ben je thuis, de eeuwigheid nabij.

Gebruiker op het afvalbelt

Verbruiken.

Het is een kluwen.
Afval, migratie, opwarmende aarde…
Glazen kooien.
Het lijkt wel de Zoo.
Er is wel iets van.
Verbruiken zonder nadenken.
Vergapen aan glitter een commercie.
Mensen aangevoerd als goedkope arbeidskrachten.
Weg met de vluchtelingen.
Is daar ook een vuilnisbelt voor.
Noem ze illegalen, asielzoekers…
Past beter bij verwijdering en C 130.
Behandel verbruikte goederen als afval verwijdert naar een vuilnisbelt.
Zoek de parallellen.
Nog een vleugje uitbuiting en repressieoorlogen.
En de chaos draait voort.
Begrijpelijke afvalstromen, in een misvormde samenleving.
Hoog tijd voor de ander wereld en zijn ecologisch doordachte economie.
Waar gaan we begingen?
Het overbodige nuttig maken.
Het teveel wegwerken.
Alles zijn waarde erkennen.
Benoemen wat ze zijn.
Vluchtelingen, aardse verbruiksgoederen.
Stort die mis groeide visie in containers.
Bewaren en zien wat we ermee doen.
Voer voor het nageslacht en geschiedschrijvers.
Beoordelen in verlichte tijden; de nieuwe toekomst?

Leo

Lente;maak schoon.

Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt met de kinderen van de aarde.
Ook de blanke man zal ten ondergaan, misschien nog eerder dan al de andere stammen.
Bevuil uw legerstee en u zult bezwijken aan uw eigen vuil

Toespraak Chief Seattle (USA 1854)
Hoe kun je de lucht bezitten?
Een indiaanse visie op het beheer van de aarde.

Schoon.
Schoonmaak.
Na de winter.
Opruim.
De vensters en deuren open.
Water en lucht.
Het hart en de hersenen luchten.
De nieuwe lente.
Alles gaat open en laat stromen.
Zoekt aarding, schept, nieuw leven.
Waarom verstart gapen.
Zie je al die nieuwe wegen.
Dwaze onmogelijke dromen uit je kop.
Kort bij de werkelijkheid; een droom.
Beleef het zijn.
Alles één.
Ondeelbaar verenigt.
Uit de aarde ontsproten, gevloeid, gehouwen.
De ziel van het alles.
Passief, rustig of vurig.
Schoonmaak-maak schoon.
Kijk naar de reflectie van de natuur.
Dat zijn wij.

Op 2 hopen?

Rotzooi op de vuilnisbelt.
Er word wat aan-gemodderd in deze wereld.
Alle Kyoto protocols en Millenniumdoelstellingen ten spijt.
Die dan nog niet eens gehaald worden.
Er is een probleemberg.
Geen afval, maar geldberg.
Steeds hogere bergen voor kleine groep.
Voorbode om te ontsnappen aan het wassende water ?
Bedekt met ijs om te consolideren.
Bewaakt en bescherm.
Afgegrendeld.
Horden ongeregelden, beltbewoners, eco- vluchtelingen als vijand.
Smoky mountains; Money mountains?
Zoek het verschil.

en hop 180 graden rond.

Blijf bij de les.
Dat heb je als ge in jezelf begint te praten.
Gelukkig niet gevaarlijk.
Afdwalen kan.
Hoe het was en zou kunnen zijn
Ertussen in ;ik.
Hier genietend van de veel te vroege lentezon.
Hoe zou dat komen.
Dus vallen we terug op de pootjes na de bocht.
Om het dan toch niet helemaal voor mijn rekening te nemen.
Toch maar iemand anders aan het woord laten.
Een madam die het kan weten.

Mellie Uyldert:

“De mens heeft zich verschanst in zijn zelfgebouwde steden en de goede aarde met ondoordringbaar asfalt bedekt.
De natuur voor zover zij hem geen winst kon opleveren liet ze aan haar lot over.
Gelukkig dat de kruiden geen “rancune”getoond hebben en hardnekkig hun leven hebben voortgezet in het stof van de bermen,langs de grote weg, waar mensen gaan.
Want weer staan we op een tijdwende.
Harde lessen voeren de mensenziel terug in de schoot der Almoeder.
Het denken verruimt en wendt zich.
Wie oren heeft voor de zachte taal,waarin onze Almoeder haar geheimen toefluistert.
Hij worde onbevangen als een kind en leze zo het Boek der Natuur.
Dan zal men ,verrijkt met de nauwkeurige kennis tengevolge van verstandelijk onderzoek en proefneming.
Opnieuw de krachten leren kennen boven de stoffen.
Wederom de samenhang schouwen,in het licht van een verhelderend bewustzijn.
Zich reinigen van misverstand en baatzucht.”

1972-“de taal der kruiden”

levne op de rotzooi van een ander

De vuilnisbelten in Buenos Aies liggen niet in woongebieden maar in grote sloppewijken.
Verplaatsen is weer een zoethoudertje van de regering Men denkt hier niet in termen van schoner milieu.Men denkt in termen van hoe snel kan ik geld verdien over de rug van vele arme mensen. In deze wijken en het zijn er steeds meer , zie je grote armoede,ondervoeding,geen scholing,geen stromend water,huidziektes in vele vormen.Krotten op vervuilde grond.Als het regend veranderd alles in een modderpoel.De drollen liggen overal.het vuil ligt op straat.
Kinderen en volwassen mogen uur per dag de belt op,op zoek naar plastic wat ze weer wassen en verkopen voor jaja recycling!!! is werk voor arme of voedsel.Dit ene uur komt er geen vrachtwagen met rotzooi van rijk Argentinie.Gescheiden afval kent men niet.
Ratten lopen rond .Het stinkt er en de hygiene in deze wijken laat de wensen over
Zie hulp organisaties op argentinie.pagina.nl