Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Greenpeace bouwt ark tegen smeltend poolijs

Greenpeace bouwt ark tegen smeltend poolijs

BRUSSEL -- ‘Het aantal mensen dat geraakt wordt door extreme weerscondities en andere natuurlijke rampen wereldwijd is bijna verdriedubbeld in de laatste twintig jaar. Bijna alle slachtoffers vallen in ontwikkelingslanden. Het is duidelijk dat ongeremde klimaatsverandering een absoluut onaanvaardbare menselijke kost zal eisen.’ Dat zegt Stephanie Tunmore, klimaatexperte van Greenpeace.

IMG_2201.JPG

Daarom richtte Greenpeace vandaag een klimaatsark op op het Brusselse Muntplein. De ark huisvest een tentoonstelling met de meest recente informatie van Greenpeace over de impact van klimaatsverandering over de hele wereld, met focus op de impact om menselijk leven, de oorzaken en oplossingen, en wat we zelf kunnen doen.

Deze actie valt samen met de publicatie van het nieuwe klimaatrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC verzamelt deze week in Brussel.

Stephanie Tunmore: “In ieder IPCC-rapport stijgen de risico’s van klimaatsverandering. Het laatste rapport in 2001 toonde aan dat honderden miljoenen mensen groot risico dreigen te lopen in de toekomst. Deze week zullen we misschien andere getallen en misschien een aantal andere onderwerpen zien, maar de basis blijft hetzelfde. Hoe warmer het wordt, hoe groter het risico.”

In haar rapport van februari 2007 verklaarde het IPCC dat ze met meer dan 90% zekerheid kon zeggen dat de waargenomen opwarming in de laatste 50 jaar veroorzaakt is door menselijke activiteiten, en concludeerde, door waarnemingen van stijgingen in gemiddelde temperaturen van lucht en oceanen, wijdverspreid smelten van ijs en sneeuw en stijging van het globale gemiddelde zeeniveau, dat de opwarming van de aarde onmiskenbaar is.

Tunmore: “Doordat onze kennis en zekerheid over klimaatsverandering groeit, hebben we geen excuses meer om op onze handen te zitten. We weten wat er gebeurt, we weten waarom en we weten wat er aan te doen. De uitstoot van CO2 moet heel snel verminderd worden om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden. De wereldwijde uitstoot moet gehalveerd worden binnen de 50 jaar en ophouden binnen de 100 jaar. We hebben een energierevolutie nodig om ons energiesysteem dramatisch te veranderen en een steenkoolarme economie te creëren, en die revolutie eist dat regeringen stoppen met spreken en nu beginnen te handelen.”

Greenpeace lanceerde onlangs een nieuw rapport, ‘Energy (R)evolution’, met een gedetailleerd plan voor globale energievoorziening. Het plan voorziet een terugloop van CO2-emissies met 50% tegen 2050, terwijl voldoende energie wordt voorzien voor een stijgend verbruik en economische groei.

Sven Teske, woordvoerder tijdens de actie: ‘Met deze actie willen we benadrukken dat het nu tijd is om te handelen. We kunnen iets aan de klimaatsverandering doen, de technologie is voorhanden. Al 10, 15 jaar wordt erover gesproken dat de klimaatsverandering noodlottige gevolgen heeft, maar we kunnen het ons niet veroorloven om nog eens 15 jaar enkel te praten. Er moet gehandeld worden. We moeten onze boodschap veranderen: we kunnen iets doen. Greenpeace heeft ook een gedetailleerd concept uitgewerkt over wat er gedaan moet worden. Nu is er enkel nog een gebrek aan beleidsvoering.’

De meeste slachtoffers van de klimaatsverandering wonen in ontwikkelingslanden. Hoe komt dat?

“Het is natuurlijk zo dat de meeste ontwikkelingslanden in een risicogebied liggen, zoals tropische gebieden. Maar zij hebben ook de middelen niet om zich tegen de gevaren van klimaatsverandering te wapenen. In het Noorden zijn de gevolgen daardoor minder zwaar en minder zichtbaar.”

De ontwikkelingslanden proberen zich natuurlijk te ontwikkelen. Betekent dit nu dat hiertoe de kans niet meer krijgen?

“Nee, deze landen moeten zich natuurlijk kunnen ontwikkelen, maar op deze manier kan het niet verder. Indien de uitstoot van CO2 blijft stijgen, zal de temperatuur blijven stijgen. Maar het is niet eerlijk dat de mensen die niet verantwoordelijk zijn al de gevolgen moeten dragen. Iedereen heeft recht op evenveel energie. Het kan niet dat een Amerikaan 8 tot 10 keer meer energie verbruikt dan iemand in India.”

De ark is gebouwd uit FSC-hout. FSC staat voor Forest Stewardship council, een soort van internationale raad voor Duurzaam Bosbeheer. FSC is een organisatie waarin boseigenaars, houtverkopers, milieuverenigingen en vertegenwoordigers van de lokale bevolking samenwerken om het bosbeheer te verbeteren. Doel van deze organisatie is een ecologisch en sociaal verantwoorde manier van houtproductie te stimuleren. Houtproducten met het FSC-label worden in elke stap die ze doorlopen gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

Meer info over de Greenpeace Energy (R)evolution: www.energyblueprint.info

IMG_2171.JPG
IMG_2183.JPG
IMG_2185.JPG
IMG_2155.JPG
IMG_2193.JPG

Sven Teske, woordvoerder van Greenpeace

Global warming hysterie?

Vrijheids.net

Een aardig overzichtje van krantenkoppen over klimaatveranderingen vindt u hier. Voor uw vermaak licht ik er enkele highlights uit:

* New York Times, 24 Februari 1895: ‘Vooruitzichten op een nieuwe ijstijd’
* Los Angeles Times, 23 Mei 1902: ‘Verdwijnende gletjers’
* Chicago Daily Tribune, 9 Augustus 1923: ‘Wetenschappers: Canada verdwijnt als gevolg van poolijs’
* Los Angeles Times, 6 April 1924: ‘Nieuwe ijstijd voorspeld’
* Washington Post, 28 October 1928: ‘Een ijs-vrije wereld, wat dan?’
* Los Angeles Times, 7 Oktober 1932: ‘Vijfde ijstijd op komst’
* New York Times 17 Maart 1933: ‘Amerika in langste warmte-golf sinds 1776; hoogste temperaturen sinds 25 jaar’
* New York Times 15 Februari 1959: ‘Opwarming aarde zichtbaar aan de polen’
* New York Times 20 Februari 1969: ‘Expert: Noordelijks Ijszee binenkort een open zee’
* New York Times, 9 Januari 1975: ‘Klimaat veranderingen alarmerend’
* New York Times, 8 December 2002: ‘Wetenschappers: Poolijs smelt in recordtempo’
* New York Times, 20 Mei 2005: ‘Opwarming aarde verantwoordelijk voor gewichtstoename Antarctica’

Het moge duidelijk zijn dat de mening van de geleerden veranderlijk is als het weer zelf. Maar deze keer weten ze het zeker, en wie dat niet geloven wil is niet te vertrouwen.

Hoe zeker zijn we? Is global warming man made?
Of is het weer de zoveelste angst aanjager in een wereld van overdaad?
Is het gevoel van schaartse alom wel terecht?
Een interessante docu die doet nadenken.
http://www.youtube.com/watch?v=P6Wr1hcIp2U

Angstaanjagers?

Hoezo meningen van geleerden ?. Het verschil is misschien een beetje té subtiel, maar wat u opsomt zijn krantenkoppen, gemaakt door journalisten. Toch iets anders dan "meningen van geleerden", dacht ik. Verder heeft u het over "angstaanjagers". Welke angstaanjagers? Misschien is het weer haarklieverij, maar zeggen dat er iets moet gedaan worden en - vooral - dat er iets kán gedaan worden tegen klimaatsveranderingen en de rampzalige gevolgen hiervan die iedereen met ogen in zijn kop kan zien, dat lijkt me toch iets anders dan een "zoveelste angstaanjager".
Maar ja, als je huis in brand staat kan je een waterslang nemen en de brand blussen, maar - toegegeven - het is het oneindig veel verstandiger om te gaan zitten, je kin tussen je duim en wijsvinger te nemen en om, terwijl je diepzinnig in de vlammen zit te turen, diep "na te denken" of het geen "zoveelste angstanjager" is en of je huis nu eigenlijk wel in brand staat.