Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Gsm-straling: "Er zijn geen harde bewijzen"

[Opinie] Gsm-straling: "Er zijn geen harde bewijzen"

“Er zijn geen harde bewijzen van schadelijkheid”. Bij zowat elke berichtgeving over hoogfrequente elektromagnetische straling (gsm, UMTS, WiFi, DECT-telefoons, …) wordt hierop gehamerd, tot vervelens toe. De media nemen deze stelling van elkaar over en experten en artsen lijken de media na te praten zonder zich grondig en kritisch in de materie te verdiepen. Zij blijken geen inzicht te hebben in de reden waarom “harde” bewijzen uitblijven. Deze reden is nochtans vrij simpel.

In zijn artikel ‘Asbestos, Science for Sale’ (In
het boek Science and Liberation (1980). Arditti, Brennan & Cavrak) beschrijft prof. David Kotelchuck twee belangrijke componenten van de strategie die destijds door de asbestindustrie werd gebruikt om te verhinderen dat de overheid maatregelen tegen asbest zou nemen:

1. “Buy science, that is, fund medical research that would discredit reports of asbestos hazards”

2. “Becoming indispensable by building the company as rapidly as possible and weaving asbestos into the matrix of the economy”

De reden waarom “harde” bewijzen voor de schadelijkheid van elektromagnetische straling uitblijven heeft voor een belangrijk, zo niet het belangrijkste, deel te maken met dat eerste aspect: ‘buying science’. Het is namelijk zo dat veel onderzoek wordt gefinancierd door de telecomindustrie. Onderzoek dat gefinancierd wordt door de industrie vindt significant (tot 9 maal) minder vaak schadelijk effecten dan onafhankelijk onderzoek. Dit is geen uit de lucht gegrepen, wilde verdachtmaking, maar een bevinding die uit meerdere onderzoeken naar voor is gekomen. Eén van die onderzoeken is verschenen in het wetenschappelijke vakblad ‘Environmental Health Perspectives’ (volume 115, nr. 1, januari 2007) en kunt u zelf nalezen op http://www.ehponline.org/members/2006/9149/9149.pdf. Dr. Henry Laï kwam eerder al tot dezelfde bevindingen. Doordat er voor elk gevonden schadelijk effect (bijvoorbeeld effecten op het zenuwstelsel) telkens ook door de industrie gefinancierde studies zijn die géén schadelijke effecten vinden, wordt het totstandkomen van een wetenschappelijke consensus verhinderd. Onderzoeksresultaten kunnen op deze manier niet consistent gerepliceerd worden. Het gevolg kennen we: “er zijn geen harde bewijzen” of “er is nood aan meer onderzoek”. En dit is exact wat de industrie met haar strategie wil bereiken: zorgen voor verwarring en onzekerheid, zodanig dat maatregelen van overheidswege zo lang mogelijk uitblijven.

De gelijkenissen met de strategie van de asbestindustrie zijn frappant. Kotelchuck zegt hierover: “Whether or not industry has lost these battles, the eventual outcome of each is less important than the fact that each salvo has tied up scientific resources, defined research issues and bought time. In the case of almost each industry proposal, some none-industry scientists have had to conduct experiments in rebuttal, using up some of the meagre resources in the process.”

Ondertussen maakt de industrie van de onzekerheid misbruik om aan een zeer snel tempo zoveel mogelijk nieuwe draadloze toepassingen op de markt te brengen (binnenkort bijvoorbeeld WiMAX), wat de tweede component is van haar strategie. Ze probeert op zoveel domeinen van de samenleving binnen te dringen, zodanig dat, wanneer er eindelijk “harde” bewijzen van schadelijkheid zouden komen, het al te laat zal zijn. Het wordt dan zeer moeilijk om deze zaken weer van de markt te halen (denk bijvoorbeeld aan de mate waarin WiFi op korte tijd ingeburgerd is geraakt). Kotelchuck: “The second imperative was to grow as rapid as possible (…) The engine of growth was the rapid development of thousands of new uses for the so-called magic mineral, asbestos.” Op een gelijkaardige manier zijn er de laatste jaren steeds meer draadloze en mobiele toepassingen gekomen en is de totale hoeveelheid straling waaraan mensen worden blootgesteld op korte tijd exponentieel toegenomen: WiFi, draadloze alarmsystemen, draadloze muziekinstallaties, draadloze hoofdtelefoons, draadloze toetsenborden en muizen, draadloos aangestuurde machines in de industrie, UMTS en HSDPA (denk aan Vodafone Live van Proximus), binnenkort WiMAX, HSUPA, … De overheid (meer specifiek Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte) lapt het voorzorgsprincipe aan haar laars en laat dit allemaal rustig gebeuren. Meer zelfs, de proliferatie van ‘wireless’ wordt zelfs aangemoedigd, onder andere door ministers als Fientje Moerman, die alle Vlaamse steden wil uitrusten met WiFi toegang (“i-city”) en Frank Vandenbroucke die naar verluid draadloos internet op basisscholen wil voorzien…

Kotelchuck: “The first worker death due to asbestos exposure was diagnosed by a London physician in 1900. (…) The British medical profession rediscovered asbestos disease in 1924 (…). In the US the first asbestos death was reported in 1930.” Al vroeg in de vorige eeuw waarschuwde de medische wereld voor de schadelijkheid van asbest en in de jaren ’50-’60 bleken uit steeds meer (onafhankelijke) studies de dodelijke gevaren van asbest. Toch word asbest pas in 2005 (!) verboden in België en in De Europese Unie.

Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) maakt asbest wereldwijd ruim 100.000 slachtoffers per jaar. De komende jaren zal asbest nog duizenden slachtoffers maken in België alleen al.

Waar we nood aan hebben is niet direct “meer onderzoek”. Er bestaan reeds meer dan 300 studies waaruit schadelijke effecten blijken (zie www.001.be.cx en klik op ‘Sources’ of zie http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/83 ). Meer onderzoek kan natuurlijk geen kwaad en is nodig om meer inzicht te krijgen in het precieze mechanisme waardoor deze straling nefaste effecten veroorzaakt. Maar waar we vooral en veel dringender nood aan hebben zijn voorzorgsmaatregelen vanwege de overheid, die eindelijk haar verantwoordelijkheid moet opnemen en een halt moet toeroepen aan de steeds grotere stralingsbelasting van mensen. Het uitblijven van maatregelen heeft minder te maken met een gebrek aan bewijzen, dan met onwetendheid of moedwillige blindheid. Zolang het voorzorgsprincipe niet wordt toegepast is de boodschap duidelijk: winsten voor de telecom- en wireless-industrie mogen gerust ten koste van leefbaarheid, gezondheid en mensenlevens gaan.

Zie ook www.indymedia.be/nl/node/912 voor een vorig artikel over deze problematiek.

Beperk de Straling
Actiegroepen:
www.beperkdestraling.org : Vlaamse actiegroep tegen straling
Inschrijven op denieuwsbrief kan door te mailen naar Beperk.de.straling @ gmail.com
www.teslabel.be : Waalse actiegroep tegen straling
www.001.be.cx : Waalse website

Interessante informatie en artikels:
www.stopumts.nl
http://www.ode.nl/article.php?aID=4406 : een goed overzichtsartikel
http://www.milieugezondheid.be/dossiers/gsm/gsm_humo.pdf : artikel verschenen in Humo vorig jaar.

Dit is een hoogst

Dit is een hoogst technologisch debat, waar iemand zonder medisch of hoogfrequent-ingenieursdiploma geen enkele zinnige uitspraak kan doen.

De helft van het artikel gaat over de geschiedenis van het Asbest. Die onaangetoonde parallel had men ook in 1 zinnetje kunnen schetsen.

De minister een veeg uit de pan geven is op z'n zachtst onfair: de belgische SAR stralingsdichtheidsnorm(?) is 4 keer strenger gemaakt dan de europese norm.

Verder is het op een hoopje gooien van *allerlei* draadloze technologie biezonder misleidend, niet alle toepassingen gebruiken dezelfde zendkracht.

Nee, dit soort complot theorieën zou ik eerder uit de pen van een VB columnist %-)

bijen zouden last hebben van gsm straling

Uit een recente studie zou blijken dat bijen alleszins de gsm straling niet zo prettig vinden.

http://science.slashdot.org/article.pl?sid=07/04/15/0727238

Dit heeft niets met

Dit heeft niets met complottheorieën te maken, het is simpelweg de realiteit. Dat onderzoek uit Environmental Health Perspectives zegt toch al genoeg? Nogal goedkoop om dit artikel te proberen discrediteren door het VB te vernoemen.

Recent werd het weer bevestigd:

T-Mobile stopt rapport over schadelijke straling in doofpot

T-Mobile wordt ervan beschuldigd dat men geprobeerd heeft een onderzoeksrapport naar de eventuele schadelijke gevolgen van de electromagnetische straling van mobieltjes waarvan de conclusie bepaald niet gunstig uitgevallen was voor de Mobiele Telefoongigant in de doofpot te stoppen.

Het betreffende onderzoek, waar T-Mobile ironisch genoeg grotendeels zelf voor betaalde, concludeerde onder andere dat de limiet voor de hoeveelheid electromagnetische straling waaraan een mens blootgesteld mag worden met een factor 1000 verkleind zou moeten worden. Daarnaast werd er een duidelijke link gelegd tussen straling van mobiele telefoons en het ontstaan van tumoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Ecolog Institute en een van de schrijvers, Dr. Peter Neitzke, beschuldigt T-Mobile nu van het negeren en doodzwijgen van het rapport. Het onderzoek is in 2000 voor het eerst uitgevoerd en drie jaar later ge-update maar tot op de dag van vandaag heeft T-Mobile nog niet gehandeld naar de resultaten en aanbevelingen die gedaan zijn.

Behalve in Duitsland is het onderzoek ook verder nergens door T-Mobile gepubliceerd wat volgens de onderzoekers en Britse pers duidt op een doofpot-affaire.

http://www.mobilecowboys.nl/raarmaarwaar/4692

Zie ook:
Phone cancer report ‘buried’

http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article1655012.ec...

Tabak, DDT

Ook voor tabak en ddt heeft men hetzelfde principe gebruikt. Op dit moment wordt niet enkel het stralingsonderzoek zo in de war gestuurd maar ook bijvoorbeeld het onderzoek naar allerlei additieven in voedsel en voedselverpakking, het onderzoek naar Endocriene verstoring door organische micropolluenten, en het onderzoek naar ontvoeringen door buitenaardse wezens (grapje). Waarschijnlijk zullen er eerst weer doden moeten vallen...

Toegegeven, de uitsmijter (

Toegegeven, de uitsmijter ( vb columnist ) is als poging tot enige lichtvoetige humor misschien niet zo best.

De andere kritiek is wel heel concreet:

* Is de Belgische norm niet veel strenger dan de europese?
* Is een overdreven groot stuk van het artikel niet over asbest ipv over straling?
* Gooit dit artikel niet wifi ( 30 milliWatt ) niet op hetzelfde hoopje met gsm ( 2 Watt ).

Pas op daar, een gsm achter je! ;-)

Ok, een concreet antwoord op

Ok, een concreet antwoord op de concrete kritieken:

* De Europese normen zijn simpelweg een verkeerd referentiepunt. Deze normen zijn gebaseerd op de normen van het ICNIRP, die eigenlijk op niets gebaseerd zijn en totaal geen veiligheid bieden:

“Er bestaat veel kritiek op de manier waarop deze normen bepaald worden. Men gebruikt namelijk een soort bal in kunststof, gevuld met vloeistof, als model voor een menselijk hoofd. Dit model wordt dan blootgesteld aan elektromagnetische straling en de gemiddelde opwarming wordt berekend. Helaas is een hoofd niet zomaar een holte gevuld met vloeistof. In een echt hoofd zijn bepaalde (bot- en andere) structuren aanwezig waarop de straling kan terugkaatsen en waar de opwarming plaatselijk zeer hoog kan oplopen (‘hot spots’). Dit werd onlangs nog bevestigd door onderzoek aan het Max Planck instituut waar gevonden werd dat de opwarming van synapsen in de hersenen door blootstelling aan straling 100°C kan bedragen (Holtze et al., 2006 in Journal of colloid and interface science). Bovendien kijkt het ICNIRP louter naar opwarmingseffecten en niet naar de sub-thermische biologische effecten. En het zijn juist die niet-thermische biologische effecten die zo verontrustend zijn (DNA-mutaties, effecten op zenuwstelsel, immuniteitssysteem, …) Verder wordt totaal geen rekening gehouden met de effecten op lange termijn.”

Om dan te spreken over een ‘veiligheidsfactor’ of ‘voorzorgsfactor’ die wordt toegepast op deze totaal inadequate normen is gewoon misleidend. De normen in België bedragen 20,6 tot 30,7 V/m. Negatieve gezondheidseffecten worden al geobserveerd bij 0,1 V/m (zie o.a. de studie van Hutter, Kundi et al., 2006). Dàt moet het referentiepunt zijn. Trouwens, gsm’s werken al bij 0,06 V/m.

* Ja, het artikel gaat ook over asbest. En dan? Er wordt net geprobeerd om de link tussen de geschiedenis asbest en die van straling te leggen. Dat artikel van prof. Kotelchuck gaat inderdaad over asbest, maar het geeft tegelijkertijd ook op een verhelderende manier een beter inzicht in de strategie van de telecomindustrie en de logica erachter.

* Er wordt in dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende stralingsbronnen (WiFi, gsm, …), omdat deze allemaal gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. WiFi geeft trouwens geen 30 milliWat, maar ongeveer 100 milliWatt. Vaak hoor je dat het zendvermogen van WiFi niet sterk genoeg zou zijn om gezondheidseffecten te veroorzaken. In de praktijk blijkt echter dat veel mensen ernstige klachten ondervinden door WiFi (Op internet staan genoeg ervaringsverhalen te lezen, zie o.a. http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/ of http://www.mast-victims.org). Bovendien:

“Het probleem zit hem niet enkel in het Wattage, maar ook gewoon in het feit dat de signalen continu gepulst zijn. Het is vooral het feit dat er een 'kogelregen' van pulsen is, dat gezondheidsproblemen kan veroorzaken. In een rapport van het technisch comité van het Europees Parlement staat dat het fout is om enkel rekening te houden met het vermogen van de gegenereerde velden/uitgezonden straling (Zie http://www.straling.nl/pdf/EU%20Parlament%2000-07-03sum_nl.pdf). Er bestaat namelijk de mogelijkheid van 'frequentiespecifieke effecten'. De specifieke frequenties die gebruikt worden kunnen namelijk verstorend werken op de oscillerende elektrische activiteiten van het lichaam, m.a.w. ze kunnen de informatieoverdracht tussen cellen verstoren, en dit LOS VAN het vermogen dat gebruikt wordt. Die verstoring van informatieoverdracht is ook de hypothetische verklaring die de Nederlandse neurobioloog Schooneveld vooropstelt als verklaring voor gezondheidsproblemen door straling (www.electroallergie.org).”

*In een bovenstaande reactie lees ik nog “Waarschijnlijk zullen er eerst weer doden moeten vallen...”

De vraag is of dit nog niet gebeurd is: http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article...

Weer een voorval dat

Weer een voorval dat aantoont hoezeer de kranten gebiasd zijn om te blìjven beweren dat er geen harde bewijzen zijn. In De Morgen verscheen een artikel met de titel 'Draadloos internetten schadelijk'.

In De Morgen lezen we: Professor Olle Johansson, van het prestigieuze Zweedse Karolinka Instituut houdt nog een slag om de arm en zegt "we nog niet voldoende feitenmateriaal hebben om onvoorwaardelijk stop te roepen".Maar ook hij wijst erop dat " duizenden artikelen in vakbladen sinds enkele jaren wijzen op de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van draadloze verbindingen '

In het originele artikel staat er echter: Professor Olle Johansson, of Sweden's prestigious Karolinska Institute, who is deeply concerned about the spread of Wi-Fi, says there are "thousands" of articles in scientific literature demonstrating "adverse health effects". He adds: "Do we not know enough already to say, 'Stop!'?"

Weten we nu nog niet genoeg om STOP te zeggen?!

Vertalingsfoutje?

Het originele artikel is

Het originele artikel is trouwens te vinden op http://news.independent.co.uk/uk/health_medical/article2472133.ece

Gelijkaardig geluid

Een gelijkaardig geluid:

http://freepage.twoday.net/stories/4065317/

Mobile comms. & WiFi are 'safe' - well as much as in the long tradition of -

'Yeah, we know it's toxic but it makes heaps of dough and it's quite useful so we'll get governments to appoint our kind of 'experts' who'll sit on top of it, quibble with unwelcome evidence, rig a few 'fail to finds', manufacture 'uncertainty' that we can spin into 'safety' and string it out for as long as the money rolls in. We' ll even open up new and bigger markets. When the crunch comes the tax-paying bozos will probably foot the bill.'

There is a very long history of how big biz deals with inconvenient truths about its golden geese. The more powerful the industry the more unscrupulous the deception. The easy co-option of establishment science figures and pr industry tricks to make soothing noises to lure public trust has caused much avoidable death and injury. But they have no qualms, we the herd are all expendable. For your own sake learn the formula big biz uses from among the following examples -

asbestos - http://www.locateadoc.com/articles.cfm/1481/1246

lead in petrol - http://www.mindfully.org/Pesticide/Lead-History.htm

pcb s - http://www.foxriverwatch.com/monsanto2a_pcb_pcbs.html

tobacco - http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-02/su-tco021307.php

fluorinated chemicals - http://www.fluoride-history.de/ http://www.ewg.org/node/21776 http://v.mercola.com:80/blogs/public_blog/Teflon-Chemical-May-Cause-Alle...

mercury - http://www.newstarget.com/016544.html

dioxins - http://www.greens.org/s-r/078/07-03.html http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange

many pharmaceuticals - Vioxx etc. with 'side effects' worse than the condition they are marketed for http://www.sawayalaw.com/PracticeAreas/Dangerous-Medicines.asp

agrichemicals galore - http://www.pan-uk.org/Projects/Obsolete/index.htm

Toxic sludge is good for you - http://www.prwatch.org/books/experts.html &

http://www.flyingdisk.com/toxsludg.htm

Don't forget, large scale chronic illness is a source of massive profits.

(artjar)

Wat als...

Mocht het nog eens gebeuren dat er onomstotelijk wordt bewezen dat al die straling toch echt schadelijk is, ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. De economische tol zou waarschijnlijk zo hoog zijn als al deze technologie (umts, gsm etc.) verboden wordt dat we misschien liever obze gezondheid op het spel zetten...

Niet akkoord, het

Niet akkoord, het ontwikkelen van gezonde alternatieven kan een stimulans betekenen voor de economie. Bovendien, de enorme negatieve impact die de huidige overdaad aan straling heeft op de fysieke, psychische en cognitieve gezondheid, ik denk dat de economische kostprijs daarvan wel eens zeer hoog zou kunnen oplopen (ziekteverzuim, lagere stressbestendigheid werknemers, mindere prestaties, grotere kosten gezondheidszorg, minder innovatie door cognitief minder presteren, ...).

Straling

Beste mensen,

Jullie verwijzen naar links in Nederland, maar wij zijn van mening dat wij ook een goede linkpartner zijn met vele resultaten in eigen land en veel ervaring.

Neem eens een kijkje op http://www.domisan.be en contacteer ons gerust indien nodig.

Vriendelijke groeten,

René Smeyers
Geobioloog

Domisan.

belang

Ik denk dat de richting die de overheid (nu) uitgaat de juiste is. Aan de ene kant is er nog geen enkel epidemiologisch én bevestigd bewijs dat straling gevaarlijk is. Aan de andere kant zijn er op lange termijn eigenlijk nog niet voldoende onderzoeken. Enige voorzichtigheid is geboden, en dat is wat de overheid doet met het "voorzichtigheidsprincipe".

Maar ik vind de heksenjacht tegen straling (oa. tegen gsm-masten) toch overdreven. Mensen worden bang gemaakt terwijl dit niet nodig is.