Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] Aktie Daklozen Aktie Komitee

[Fotoreportage] Aktie Daklozen Aktie Komitee

Op 19 april voerde het Daklozen Aktie Komitee aktie aan het OCMW te Antwerpen.Zij werden ondersteund door enkele zusterorganisatie vanuit Brussel en Luik.

DSCN1418.jpg

Aanleiding van de aktie was een gepland gesprek met Monica De Coninck,voorzitster van het OCMW te Antwerpen, bevoegd op gebied van huisvesting,en die het lot van daklozen of zij die dreigen in deze toestand terecht te komen te verbeteren.

Monica De Coninck weigerde eerst een gesprek en schoof dit door naar Mevr.An Neels,niet bevoegd qua huisvesting,maar wel gekend als architekte van de beruchte " daklozencel " van Antwerpen,bevoegd voor alle daklozen op het grondgebied van Antwerpen.

Cliënteel van de " daklozencel " ontvangen maar 7.44€ per dag van het leefloon als samenwonende van de 650€ dat hen werd toegekend door de raad van het OCMW. 56€ per week, 225€ per maand, hiermee moeten de daklozen àlle uitgaven van bekostigen.Hiertoe worden ze verplicht door een overeenkomst te tekenen. De " daklozencel " laat hiermee uitschijnen dat daklozen er zelf voor gekozen zouden hebben om dakloos te zijn,...Ze weigeren zogezegd ook alle hulp,..Daardoor hebben ze zogezegd geen recht meer op hetgeen voorzien is in de Wet op Maatschappelijke Integratie. Het resultaat is dat daklozen minder krijgen dan daar waar ze recht op hebben.

Het Daklozen Aktie Komitee klaagt deze praktijken aan en heeft 2 duidelijke eisen:

-De ontbinding van de " daklozencel " Deze is onwettig. De wet zegt dat een dakloze moet geholpen worden in het sociaal centrum waar hij/zij zich aanbiedt.

-De afschaffing van de onwettelijke praktijk die erin bestaat om maar 56€ uit te keren ipv het leefloon dat werd toegekend.Het volledige leefloon moet uitgekeerd worden.

Na een manifastatie aan het OCMW op het Mechelseplein, met enkele toespraken, trokken da aktievoerders naar de overkant in de Lange Gasthuisstraat, waar Monica De Coninck haar bureau heeft.Aanvankelijk weigerde deze nog steeds een gesprek.

Uiteindelijk mocht dan toch een delegatie aktievoerders binnen (de pers moest buiten blijven).
Er zou een overleg komen waar ook de daklozen zouden worden op uitgenodigd,...

Uiteraard komt hier nog een vervolg op,....

DSCN1421.jpg
DSCN1430.jpg
DSCN1440.jpg
DSCN1413.jpg