Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Klikt het tussen verenigingen en overheid?

Klikt het tussen verenigingen en overheid?

Hoe zit het nog met de relatie tussen overheid en middenveld? Daarover ging het vrijdag op een forumdag van de Verenigde Verenigingen, de spreekbuis van het middenveld. Het resultaat van de workshops op de forumdag wordt verwerkt in een eisenbundel die nog voor de verkiezingen aan de politieke partijen wordt overhandigd.

Een 80-tal mensen uit het brede middenveld namen deel aan de workshops. Mensen van de vakbonden, jeugdbewegingen, milieubeweging, welzijnszorg,.. De topics en de bezorgdheden die uit de verschillende workshops naar voren kwamen, werden in een slotdebat voorgelegd aan de politici van de de zes democratische partijen.

Daar ging het bijvoorbeeld over het type van overleg met het middenveld: gestructureerd advies of adhoc overleg. De kritiek van het middenveld is vooral dat er heel wat adviesraden zijn, maar dat men het gevoel heeft dat die niet altijd even goed functioneren. Sommige organisaties hebben ook het gevoel dat ze door in zo'n adviesraad te zitten het beleid legitimeren zonder dat ze veel inspraak hebben. “Participatie is goed, maar we mogen ons niet laten doodknuffelen,” vatte professor Mark Elchardus samen.

Eén van de workshops boog zich ook over het recht op vrijwilligerswerk. Mag iemand die illegaal in het land is vrijwilligerswerk uitvoeren? Op deze vraag antwoordden de politici nogal verdeeld. Een gedeelte (Spriti, Groen!) zag vrijwilligerswerk als basisrecht voor iedereen, dus ook voor illegalen. Een aantal anderen (CD&V, VLD en N-VA) pleitten er voor om eerst iets te doen aan de asielprocedure en zo het probleem van illegaliteit op te lossen.

Ook het 'sociaal' Europa kwam aan bod. Blijkbaar heeft het bedrijfsleven Europa sneller ontdekt en is het onder hun invloed verworden tot een economisch project. Bedrijven hebben in het Europees project heel snel hun draai gevonden terwijl het middenveld achterblijft. De sociale bewegingen willen meer betrokken worden in het Europese besluitvormingsproces.

Volgens de Verenigde Verenigingen zijn er alsmaar meer mensen die zich engageren. “We moeten middelen vinden om die mensen aan te moedigen zich duurzaam te engageren,” zegt professor Mark Elchardus.

De Verenigde Verenigingen kondigden aan dat er op 24 november een groot feest van Kom uit uw kot wordt georganiseerd.