Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] Dag van de Arbeid in Leuven (deel 1)

[Fotoreportage] Dag van de Arbeid in Leuven (deel 1)

De socialistische zuil grijpt 1 mei traditioneel aan om haar boodschap de wereld in te sturen, en dat was dit jaar niet anders. De Dag van de Arbeid is echter ook een dag vol symbolen waarvan speeches, vakbondskleuren, vlaggen, stoeten en fanfares de vaste elementen zijn.

Zie ook de andere verslagen uit Leuven:
- [Fotoreportage] Dag van de Arbeid in Leuven (deel 2)
- 1 mei-toespraak Rudy De Leeuw van ABVV: “Graaitaks op politieke agenda”

De voorzitter van de socialistische vakbond ABVV Rudy De Leeuw merkte terecht op dat we nog maar 6 weken verwijderd zijn van de federale verkiezingen, en schuwde niet om de actuele politieke hete hangijzers uit de weg te gaan. Het ABVV is tegen de regionalisering van de sociale voorzieningen, voorstander van de graaitaks op de superlonen van topmanagers, en blijft de uitstap uit kernenergie ondersteunen. Aan het stakingsrecht mag ook niet geraakt worden; De Leeuw legde uit dat het in Zaventem over meer ging dan louter €3,5 aan maaltijdcheques.

Rudy De Leeuw 1 mei 2007 2.jpg

De Leeuw verwelkomde alle "kameraden" die op deze zonovergoten 1 mei waren samengekomen op het Martelarenplein voor het station van Leuven.

In zijn speech vroeg hij zich af of we werkelijk naar een toestand wilden gaan, waarbij een arbeider in Jupille een ander loon heeft dan in Leuven, of waarbij de ziekenhuizen moesten rekening houden met Vlaamse en Waalse SIS-kaarten. Waar de mensen volgens hem meer van wakker liggen, is dat ze dankzij het ABVV €25 meer minimumloon zullen krijgen.

Op een steenworp van het bus- en treinstation bracht hij ook het recente geweld tegen buschauffeurs en treinbegeleiders onder de aandacht. Tenslotte vindt De Leeuw de uitstap uit kernenergie noodzakelijk, willen we alternatieve energieën zoals zonne-energie een serieuze kans bieden. "Zelfs in onze streek," vond hij, maar dan wel betaalbaar voor iedereen.

Bruno Tobback 1 mei 2007 nr2.jpg

Federaal Minister voor Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback (sp.a, uiteraard) mocht vervolgens het zonnige spreekgestoelte beklimmen. Tobback apprecieerde de steun voor de uitstap uit kernenergie. Hij verwees ook naar de recente welvaartsbonus van €35 of €50 voor gepensioneerden. Beide sprekers gaven hun meningsverschillen wel toe, maar de socialistische collega's kunnen het uiteraard toch vooral goed met elkaar vinden.

Rudy De Leeuw Bruno Tobback 1 mei 2007.jpg
Rudy De Leeuw Bruno Tobback 1 mei 2007 nr2.jpg

Na de speeches was het tijd voor de traditionele 1 mei-stoet door Leuven.

1 mei 2007 stoet Leuven nr 2.jpg