Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

1 mei-toespraak Rudy De Leeuw van ABVV: “Graaitaks op politieke agenda”

1 mei-toespraak Rudy De Leeuw van ABVV: “Graaitaks op politieke agenda”

LEUVEN -- “De buitensporige toplonen van managers zijn problematisch. Wie durft de discussie over een graaitaks op de politieke agenda plaatsten?”, zo richt federaal voorzitter van het ABVV Rudy De Leeuw zich tijdens zijn 1 mei-toespraak rechtstreeks tot de politieke partijen.
Na de vakbondsvoorzitter spreekt ook minister van Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback, op deze Dag van de Arbeid, de menigte toe van op het Martelarenplein in Leuven.
(Foto's: michaël)

9.jpg

Volgens Rudy De Leeuw van de socialistische vakbond hebben werknemers al genoeg hun inkomsten zien dalen, zonder dat de bedrijfsleiders voldoende tewerkstelling creëren: “Het mechanisme van de welvaartsvaste sociale uitkeringen is een historische realisatie van de socialistische beweging. Ik wil dan ook Bruno Tobback feliciteren met zijn uitwerking van het mechanisme voor de pensioenen.”
Het verhogen van het minimumloon met 25 euro is een heel goede zaak, maar De Leeuw vindt dat die minieme opslag in sterk contrast staat met de buitensporige toplonen van managers en hun gouden parachutes als ze het bedrijf verlaten: “De patronen kunnen de lonen van hun eigen topmannen niet meer in bedwang houden. Wie durft de discussie over een graaitaks op de politieke agenda plaatsen?”

“Verder regionaliseren heeft geen zin.”

Rudy De Leeuw wijst de voorstanders van een verdere regionalisering er op dat de leden van het ABVV geen oude dinosaurussen zijn die in het verleden ‘neen’ hebben gezegd als het over economische decentralisatie ging. Wel hebben ze de socialistische vakbond nog steeds niet kunnen overtuigen dat bij een verdere regionalisering alles beter zal worden voor de werknemers. “Hoe ga je werknemers van Delhaize uitleggen dat ze een verschillend loon krijgen naargelang ze in Brussel, Leuven of Nijvel wonen? Hoe ga je ouders vertellen dat ze voor hun kinderen minder kindergeld krijgen dan hun buren over de taalgrens?”, aldus De Leeuw.
Alleen door het behoud van federale CAO’s, het federale arbeidsrecht en de federale sociale zekerheid, kunnen we er volgens de vakbond in slagen gelijke rechten tussen burgers te vrijwaren en solidariteit tussen de mensen te garanderen. “Dit is een principiële keuze voor het ABVV”, zo stelt Rudy De Leeuw.

Slim en solidair klimaatplan

“Om banen te scheppen moet men het niet noodzakelijk ver gaan zoeken. Door het gebrek aan olie hebben we nood aan nieuwe ideeën voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. We moeten innovatie gebruiken om nieuwe banen te creëren”, aldus De Leeuw.
De socialistische vakbond pleit voor een betere isolatie van gebouwen, een verlaging van de uitstoot van broeikassen en het verder ontwikkelen van alternatieve energieën. Ze stellen hierbij de wet op uitstap uit kernenergie niet in vraag: “Die is essentieel om alternatieve energieën een ernstige kans op slagen te geven.”

3.jpg
4.jpg

“Verder kijken dan onze klassieke sociale thema’s.”

Minister van Leefmilieu en Pensioenen Bruno Tobback is het met Rudy De Leeuw eens: “We moeten jobs creëren in sectoren voor de toekomst en niet in die voor het verleden. Om tot een leefbare samenleving te komen moeten we aandacht hebben voor het milieu en de wereldproblematiek. We moeten verder kijken dan onze klassieke sociale thema’s”, aldus minister Tobback.
De herstructureringen treffen meer bedrijven dan allen VW Vorst en Opel Antwerpen. Tobback vraagt meer aandacht voor kleine bedrijven waar dagelijks mensen aan de deur worden gezet, maar die te klein zijn om te kunnen rekenen op mediabelangstelling: “We moeten de problemen aanpakken met openheid en we moeten blijven geloven in een samenleving die welzijn in het vaandel draagt.”

6.jpg
7.jpg

Tenslotte bedankt minister Tobback het ABVV voor de goede samenwerking van de laatste jaren: “We kunnen praten als volwassenen en zo tot een leefbare samenleving komen. Vrijheid komt niet vanzelf en ze behouden vraagt veel inspanningen.”

Rudy De Leeuw sluit op zijn beurt af met een waarschuwing: “Het is niet aan ons om jullie stemadvies te geven, maar toch één raad: wie zijn stem aan extreemrechts geeft, geeft een stem aan separatisme, aan sociale afbraak, aan onverdraagzaamheid en haat.”

1.jpg
2.jpg
8.jpg
5.jpg

Vraag?

Wat zal het ABVV doen als de SP.a hen voor de zoveelste keer in de steek laat? Nieuwe voorstellen lanceren om oude eisen te doen vergeten?

zelfde vraag

men is de 100.000 betogers tegen het generatie plan al vergeten.En de SPa is het ABVV aan het recuperen.

Heyndrickx E.

politieke agenda.

De graaitaks is met deze weer van de politieke agenda verdwenen. Het heeft welgeteld 2 dagen geduurd vooraleer de SP.a het ABVV weer koud pakt.

hi

Ontwaakt, verworpenen der

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!
refrein:
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard,
en D'Internationale
Zal morgen heersen op aard.
De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
Tot 't merg wordt d' arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Wij zijn 't moe naar ander wil te leven;
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.
De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloedigen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet;
Wij hebben waap'nen hen te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed.