Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Seksualisering in de reclame maakt tienermeisjes ziek

Seksualisering in de reclame maakt tienermeisjes ziek

Een pak studies en wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten maken duidelijk dat de voortdurende 'seksualisering' van rolpatronen in de reclame jonge meisjes ziek maakt. De studies hebben het over mentale en fysieke stoornissen omwille van de steeds toenemende 'seksualisering van rolpatronen'. Dat houdt in dat seksualisering van vrouwen en jonge meisjes overbenadrukt wordt in alle situaties, met weglating van andere persoonskenmerken.

De Amerikaanse vakorganisatie van psychologen (American Psychological Association – APA) maakte een overzicht van 300 studies van de voorbije 8 maanden en die wijzen alle op negatieve gevolgen op het gebied van kennisvergaring, mentale en zelfs fysieke stoornissen bij jonge meisjes. Zelfs een gezonde beleving van seksualiteit in het latere leven komt in gevaar. Maar ook de brede maatschappij betaalt de tol: het seksueel geweld neemt toe, er is meer ongewenst seksueel gedrag en een toenemende vraag naar kinderporno als gevolg van de overmatige 'seksualisering' in de publiciteit en de massa media.

APA geeft vier kenmerken waaraan we ''seksualisering van de rolpatronen'' in de publiciteit kunnen herkennen. Seksualisering treedt op als:
de waarde van een persoon wordt gemeten enkel aan haar/zijn seksappeal of gedrag
fysieke aantrekkelijkheid gelijk staat aan 'sexy' zijn.
mensen worden voorgesteld als een lustobject, voor gebruik door anderen.
seksualiteit wordt voorgesteld als een koopwaar, iets wat kan opgedrongen worden.
De vier kenmerken hoeven niet steeds alle en tegelijk herkenbaar te zijn. Het laatste kenmerk is vooral belangrijk voor kinderen of jongeren. Wanneer een meisje van nauwelijks tien in een kledijreclame opgetut wordt als een vamp, dan geeft dat de suggestie van opgedrongen seksualiteit, aldus APA.

Uit het overzicht van APA blijkt dat de ''seksualisering'' van jonge meisjes in alle vormen van media in ruime mate voorkomt. Uit alle studies blijkt dat het hoofdzakelijk meisjes en vrouwen zijn, ruim meer dan mannen, die worden uitgebeeld in een 'geseksualiseerde'' vorm. Ze worden als een object voorgesteld en er wordt een zeer eng en onhaalbaar ideaal van schoonheid gepromoot. Het zijn deze rolmodellen die jonge meisjes dag aan dag te verorberen krijgen vanuit de publiciteit en in de media.

Gevolgen
De gevolgen gaan van gewoon minder goed leren op school tot identiteitscrisissen die een hele puberteit overhoop kunnen gooien. De studies leggen bloot dat de overmatige seksualisering negatieve gevolgen heeft voor het vermogen tot kennisvergaring van jonge meisjes. Directe links werden vastgesteld met eetstoornissen, lage eigenwaarde en depressie.
De verstoorde seksuele beeldvorming leidt bij jonge meisjes tot permanente seksuele stoornissen die doorwerken in het volwassen leven. De meisjes zijn meer geneigd om de seksistische stereotypen die in de beeldvorming voorkomen, te gaan geloven.
Meisjes en vrouwen krijgen ook te lijden onder een ''leeftijd-compressie'': jonge meisjes worden opgetut en als volwassen jonge vrouw voorgesteld, volwassen vrouwen worden uitgebeeld als de eeuwig jonge.

Voor de jongens en mannen heeft de beeldvorming door seksualisering van meisjes ook gevolgen. Volgens de studies die APA inkeek zouden jonge mannen het moeilijker krijgen om een ''aanvaardbare partner'' te vinden. Mannen zouden minder kans hebben om intimiteit te beleven met een vrouwelijke partner.

Voorzitster prof Eileen Zurbriggen van APA roept alle groepen in de samenleving, overheid, scholen en ouders, op om de negatieve 'seksualisering' in de beeldvorming van jonge meisjes te bekampen. Ze spoort aan om de seksualisering in de media op te sporen en aan de kaak te stellen.

De APA wil speciaal naar de media werken en een project starten om media-professionals en experts in beeldvorming rond de tafel te brengen, met de bedoeling de aantoonbare verschijnselen van de 'seksualisering' te beschrijven, te documenteren en alternatieven of beleidsmaatregelen voor te stellen.


Bron: Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. American Psychological Association. Washington. 2007.

De volledige tekst van de studie vind je op
www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html

Voor meer informatie rond Kinderen en de Media zie
http://www.apa.org/topics/topickidsmedia.html