Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACW gaat strijd aan tegen sociale uitsluiting

ACW gaat strijd aan tegen sociale uitsluiting

“De volgende regering moet werk maken van een betere verdeling van de lusten en lasten”, zo stelt ACW-voorzitter Jan Renders in zijn speech ter gelegenheid van Rerum Novarum. De christelijke arbeidersbeweging heeft vijf doelstellingen uitgewerkt voor de volgende regering. De strijd tegen sociale uitsluiting vormt de leidraad doorheen de eisenbundel.

8.jpg

In het cultureel centrum De Werf in Aalst was iedereen uitgenodigd om de voorstelling van het memorandum bij te wonen. Het ACW zorgde voor een afwisselende avond met voor iedereen wat wils. Naast het betoog van algemeen voorzitter Jan Renders, was er toneel, film, woord en als afsluiter een optreden van troubadour Willem Vermandere.

“We zullen de volgende regering confronteren met de vraag welke maatregelen er worden voorgesteld om ons sociaal systeem te beveiligen en te verbeteren”, aldus Jan Renders. “Het is de vraag naar een betere verdeling van lusten en lasten, een betere verdeling van inkomen en vermogen en het is de vraag naar een meer doorgedreven strijd tegen de armoede.”

Actief jobs creëren
Een actief beleid van werkgelegenheid, met minder werkloosheid als gevolg, is volgens Renders de beste manier om de vergrijzing op te vangen en de pensioenen voor de toekomst veilig te stellen. “Werk is de eerste bescherming tegen uitsluiting en de beste dam tegen armoede. De inspanningen voor de creatie van jobs in de sector van de sociale economie moet worden verder gezet. Er moeten minstens 12.000 jobs bijkomen in de sociale economie”, aldus Renders.

Het werk zelf moet volgens het ACW van een goede kwaliteit zijn. “De flexibiliteit en de prestatiedruk vormen voor sommige mensen een bron van onhoudbare stress. Er moet een beter evenwicht komen tussen werk, gezin en vrije tijd.”

Investeren in de sociale zekerheid
Volgens Jan Renders weet iedereen dat de meeste uitkeringen vandaag te laag zijn om een menswaardig en sociaal leven te leiden. “Wij vragen nieuwe, bijkomende middelen voor sociale zekerheid. Alle inkomens en grote vermogens moeten hun bijdrage leveren.”

Verschillende partijen hebben de structurele koppeling van de uitkeringen aan de loonstijging in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Een waardevolle belofte vindt Renders, maar waarschuwt de politici: “Wees ervan overtuigd dat we jullie aan die belofte zullen blijven herinneren.”

Klimaatbeleid met aandacht voor armen
“We zullen niet tolereren dat de factuur wordt doorgeschoven naar de gewone mensen, dat de minder-begoeden het kind van de rekening worden”, zo stelt de ACW-voorzitter de volle zaal sympathisanten gerust. “We willen dat er een derdebetalerssysteem uitgewerkt wordt.” Zo’n systeem maakt het mogelijk om via een voorfinanciering gemakkelijker zuinige en duurzame huishoudtoestellen te kopen.

Betaalbaar wonen
De bouwgronden en woningen worden steeds duurder en de huurmarkt wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Het ACW wil dat er ook op de private huurmarkt initiatieven worden genomen om de huurprijzen onder controle te houden. “Verhuurders die betaalbare huurprijzen vragen en hun woning via een sociaal verhuurkantoor willen verhuren, belonen met een verhuurbonus.”

Verder wil Jan Renders tegen het einde van volgende regeerperiode nog 20.000 bijkomende huurwoningen die worden aangeboden via sociale verhuurkantoren.

Solidariteit over de grenzen
Met de laatste doelstelling treedt het ACW in de voetsporen van andere sociale bewegingen. Jan Renders beklemtoont de rol van het middenveld en de NGO’s in de ontwikkelingssamenwerking. Ook de regeringsbelofte om de 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingshulp, moet volgens het ACW op een eerlijke manier gehaald worden tegen 2010.

De volgende regering zal eveneens worden geconfronteerd met de problematiek van asielzoekers en mensen zonder papieren. “We zijn voorstanders van duidelijke criteria waarbinnen een regularisatie mogelijk is. We vragen ook aan de nieuwe regering dat iedereen, ook mensen die op een regularisatie wachten, zich kunnen inzetten in als vrijwilliger in organisaties en verenigingen”, aldus Renders.

Om af te sluiten haalt voorzitter Jan Renders nog fel uit naar het voorstel van de liberalen om een vlaktaks in te voeren. “De vlaktaks of de zogenaamde fairtaks. Fair? Voor wie? De progressieve belasting als belangrijkste instrument van de herverdeling wordt afgebouwd. Het belangrijkste resultaat is, dat wie meer heeft minder zal betalen en wie minder heeft, meer zal betalen.”

“De kracht van mensen samen en de droom voor een meer sociale, een meer hartelijke, verdraagzame en duurzame samenleving moeten we bevorderen”, sluit Jan Renders af.

3.jpg
2.jpg
7.jpg
1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Wat vinden jullie van de

Wat vinden jullie van de positie van Yves Leterme in dit verhaal? Ik zie twee kanten:
- Volgens mij is hij hier heel geloofwaardig. Hij gaat voor een sterk Vlaanderen (en Wallonië, maar dat zou hij van hunzelf laten afhangen). Hij heeft nauwe contacten met de vakbond, kijk maar bvb naar zijn kabinetchef voor voor Welzijn, Sonja Becq, met een lange geschiedenis in het sociale middenveld (ACW, ACV, Familiehulp). Leterme zorgde er zelfs voor dat ze de tweede plaats heeft op de kamerlijst in BHV.
- Op het RTBF-journaal zag ik een heel andere interpretatie. Daar zei men onomwonden dat hij een paar uur zijn gewoonlijke standpunten in de koelkast zette om de socialerd uit te hangen, en dat hij een "grand écart" deed... Toch een beetje beschamend voor een openbare omroep, om zo positie in te nemen, maar ik kijk net om wat bij te leren, dus voor mij kwam het mooi uit. Ik begreep het niet goed, maar ik denk dat het te maken heeft met de boodschap die de PS en hun maten van de RTBF in Wallonië slagen te verkopen: dat zij de enigen zijn in België die zorgen voor de sociale zekerheid. Daar hoort uiteraard bij dat al wie voor Vlaanderen is tegen de sociale zekerheid is. Zo kader ik de verslaggeving van de RTBF. Dat is echter ontzettend beschamend voor de RTBF en heel Wallonië (wegens manifest onwaar). Heeft iemand een betere uitleg?

kent u politics.be het

kent u politics.be het forum?
daar staan dit soort discussies op
Er zijn twee krachten in de samenleving
In elke persoon zelfs.
De media hebben al lang hun rol van watch dog opgegeven en dansen naar de pijpen van de gezagsdragers met t geld. Ze doen aan zelfscencuur.
Voor de 2 de W oorlog was het ook mainstream om jodenvervolging en zigeuners als noodzakelijk te rapporteren. Media heult met de macht. Discussie in de media is juist interessant. Is er te weinig. Iedereen zegt t zelfde. Alle kranten zijn van van Thillo. Het verdeeldheids gevoel in VL word in de hand gewerkt met de grote War on Terror die wereldwijd meer xenofobie, discriminatie en racisme heeft veroorzaakt de laatste jaren. (Amnesty int rapport 2006)
Zo heulen ook ministers met de macht
Alles draait vooral om geld.
De enige die solidair met elkaar zijn zijn de werkende mensen met verplichte sociale bijdragen.Dat is een goed systeem....
Via 80 belastingparadijzen piepen de vermogenden er allemaal tussen uit.
want veel mensen krijgen alleen maar inkomen via vermogen.
Dit is een korte schets van moderne slavernij....
En de mythe van het kapitalisme drijft ons voort.
Als je maar hard genoeg werkt....

Gaan de ministers daar iets aan kunnen doen?
Ze zullen activist moeten worden....
en dat doe je niet rap met een inkomen van een minister. Dat is een grand ecart....;
Wie deelt de lakens uit?