Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Reclame mag binnenkort kinderprogramma's onderbreken

Reclame mag binnenkort kinderprogramma's onderbreken

De Europese mediaministers hebben een nieuwe Europese richtlijn over televisie goedgekeurd.

Kinderprogramma's mogen binnenkort worden onderbroken voor reclameboodschappen, en de richtlijn voorziet voor het eerst regels over productplaatsing in programma's. Vlaams minister van Media Geert Bourgeois betreurt bovendien "de inperking van vrije nieuwsgaring" in de richtlijn.

Richtlijn
De Europese richtlijn 'televisie zonder grenzen' is inzake de berichtgeving over evenementen met exclusieve uitzendrechten heel wat strenger dan de huidige Vlaamse bepalingen. Omroepen die de rechten niet hebben, zouden volgens de richtlijn uitsluitend fragmenten mogen uitzenden, en niet langer zelf opnames mogen maken in de marge van het evenement. "Deze strenge bepaling zal het opbod van omroepen op uitzendrechten nog doen toenemen, waardoor ze nog meer onbetaalbaar zullen worden", vreest Bourgeois.

Kinderprogramma's
Ondanks Belgisch verzet laat de EU-richtlijn de deur open voor het onderbreken van kinderprogramma's voor reclame. Dit mag volgens de richtlijn indien het programma meer dan een half uur duurt. Wel verbieden de nieuwe regels 'productplaatsing' in kinderprogramma's. Het opzettelijk in beeld brengen van producten kan dan weer wel in fictieprogramma's voor volwassenen. Als algemene regel geldt dat zenders twaalf minuten reclame per uur mogen uitzenden.

De nieuwe Europese regels moeten nu omgezet worden in nationale wetgeving en zouden in 2009 van kracht worden. (belga/hln)

Tv onderbreking van programma s voor kinderen

Het ligt helemaal in de lijn van de indoctrinatie van de consument om hem allerlei artificiele behoeftes ongemerkt bij te brengen. Hier is duidelijk nood aan een symantec-systeem om de kijker een wit scherm te brengen dat hem tegen deze vorm van pollutie beschermt. Dat is een methode die ronduit fascistich te noemen valt en waar duidelijk de lobby sfeer blijkt die in europa heerst.De kijker is slechts een willoos middel. Niemand heeft zicht op de inhoud van de berichten die een heel pak zaken kunnen suggereren die in het onderbewustzijn zullen blijven hangen. Daarom een algemene oproep om deze europese wetgeving te verwerpen zoals onze nederlandse broeders deden en die blijk gaven van gezond verstand. Belgen moesten hun bek houden