Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

21 Bekende Vlamingen protesteren tegen hoofddoekenverbod bij stad Antwerpen

21 Bekende Vlamingen protesteren tegen hoofddoekenverbod bij stad Antwerpen

Antwerpen -- Gisterenavond stelde het platform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH) hun affichecampagne voor in het Ecohuis in Antwerpen. 21 bekende Vlamingen poseerden voor de affiche met de slogan 'Hoofddoek? De vrouw beslist'. De BV's waren niet van de minste: onder anderen Pol Goossen, Vitalski, Robbe De Hert, Tom Naegels, Anne Provoost en Walter Zinzen ondersteunden de slogan. Met de affichecampagne wil BOEH haar protest tegen het hoofddoekenverbod voor stadspersoneel een breder draagvlak geven.

groepsfoto.JPG

BV's en leden van het platform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH)

BOEH is een actiegroep van diverse autochtone en allochtone vrouwenorganisaties ontstaan begin januari uit protest tegen het verbod van het stadsbestuur van Antwerpen op hoofddoeken in publieke functies.

posters.JPG

Ida Dequeecker van het Vrouwen Overleg Komitee en Saida El Fikri van het Platform Allochtoen Vrouwen stelden de affichecampagne voor. De affichecampagne is opgezet naar analogie met de verkiezingscampagne van Patrick Janssens tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Antwerpen. Toen poseerden verschillende artiesten op grote posters en riepen de kiezer op om voor Patrick te stemmen. Vanaf morgen zal BOEH een 6000 affiches verspreiden in Antwerpen met 21 BV's die het protest tegen het verbod op hoofddoeken ondersteunen.

“De dresscode van de stad is in theorie gericht op alle religieuze uitingen evenals tatoeages en piercings, maar viseert in werkelijkheid vooral de moslimvrouwen met de hoofddoek,” zegt Ida Dequeecker. “We zijn voor inclusieve neutraliteit gericht op de prestaties en niet op het uiterlijk van de persoon,” aldus Ida.

Volgens Saida El Fikra moet de stad deze vrouwonvriendelijke dresscode onmiddellijk intrekken. Moslima's worden volgens haar eens te meer uitgesloten en hun recht op participatie aan het onderwijs en de arbeidsmarkt komt in het gedrang.

saidaenida.JPG
getuigen.JPG

Twee slachtoffers van het hoofddoekenverbod kwamen getuigen hoe de stad hen en ander vrouwen van de ene dag op de ander per dienstmail kenbaar maakte dat ze hun hoofddoek onmiddellijk moesten afzetten of overgeplaatst werden. Ook mensen met verschillende jaren dienst werden van de ene dag op de ander op een andere dienst gedropt aan de andere kant van het stad als ze hun hoofddoek niet uitdeden.

Ze vertelden hoe ook vrouwen die niet aan de loketten werkten werden geïntimideerd om ook hun hoofddoek af te zetten. “Er werd ons totaal geen alternatief aangeboden,” zegde Badia Miri (rechts op foto) van de stadscel Asiel. “Men stelde ons voor om zelf naar de jobbeurs te gaan om daar een andere job te zoeken. Mij verplichten om mijn hoofddoek af te zetten is net als aan Kelly Pfaf of Mimount Bousakla verplichten om er één op te zetten,” zei Badia. “Ik doe mijn hoofddoek nu verplicht uit tijdens de werkuren, de islam zit bij mij in het hart" zegt ze. "Maar ik vind de manier waarop de stad ons behandelt niet correct.” aldus Badia.

polgoossens.JPG

Pol Goossen

Ook verschillende artiesten die op de poster hebben geposeerd zijn tijdens de persvoorstelling hun solidariteit komen betuigen met de actie. Pol Goossen ( Frank in de serie Thuis), Ann Provoost (jeugdboekenschrijster) en Vitalski droegen elk een gedicht of verhaal voor waarin ze het hoofddoekenverbod hekelden.

provoost.JPG

“Je weet waar je begint met zo'n vebod maar je weet niet waar je eindigt,” vindt Ann Provoost.

vitalski.JPG

Vitalski droeg een gedicht voor van Paul van Ostaijen

Nadia.JPG

De bekeerde Belgische Nadia las een brief voor aan de burgemeester.

youssef.JPG

De stand up comedian Youssef El Moussaoui bracht nog een luchtige noot met grapjes over hoofddoeken.

Meer info: http://www.baasovereigenhoofd.be/

Een mooi gebaar van Frank

Een mooi gebaar van Frank Bomans :-) En een prachtige actie van BOEH. Veelkleurig en solidair antwerpen vooruit!

superinitiatief!

superinitiatief! En ironie van de campagne (lees: steek aan 'patrick' en zijn postercampagne) is fantastisch!
Moge platforms als die van BOEH! een lang leven beschoren zijn!

hoofddoek en onderdrukking van de vrouw ?

Het haar is de kroon van het vrouwelijke schoon .
Het bedekken van het haar beoogt in eerste instantie de aantrekkelijkheid van vrouwen te verminderen..Het dragen van een hoofddoek,om godsdienstige redenen,past in het culpabiliseren van de vrouw als verleidster;het dragen van een nonnenkap staat (of stond ) als symbool voor het verzaken aan de wereldse geneugten bij de kloosterlingen.Het afknippen of het afscheren van het haar was een speciale en vernederende straf voor gevangenen,repressie slachtoffers en hoertjes ;bij de Hindoe weduwen staat het voor gedwongen en vaak levenslange rouw en boete . Moslima's bedekken het haar vooral buitenshuis om hun schoonheid te reserveren voor hun echtgenoot en verwanten ;hiermee leggen ze zich neer bij het bezitsgevoel van hun man ;terzelfdertijd proberen ze onze kultuur en onze zo moeizaam verworven vrouwenrechten terug te dringen .Onder het mom van een religieuse keuze ondergraven ze op een ongeoorloofde wijze de gelijkwaardigheid van man en vrouw .Al te vlug wordt hierbij voorbijgegaan aan het feit dat alle religieuse geschriften opgesteld werden door mannen die niet snel geneigd zijn hun hierin vaak voordelige positie op te geven .

right on! gelukkig nog

right on! gelukkig nog mensen met moed!

denk niet zwart, denk niet wit ...

Ik vind de actie van BOEH fantastisch. Eigenlijk gaat het hier helemaal niet om een waarde-oordeel over het wel of niet dragen van een hoofddoek. Het gaat om een reactie tegen het stigmatiseren van vrouwen die een hoofddoek dragen.

Het kan zijn dat de betekenis van de hoofddoek is veranderd en nog verandert. Maar het stigma van onderdrukte vrouw vervangen door een stigma van fundamentalistische vrouw of zelfs terrorist, zoals sommmige populisten schrijven, dat vind ik niet kunnen!

Daarbij, wij moeten onze interpretatie van de godsdienst niet opdringen aan anderen. Jij kan stellen dat godsdienstregels opgesteld zijn door mannen. Maar in de beleving van de moslims hoeft dit niet zo te zijn. Alweer een vooroordeel en een stigma dat de identiteit en de waardigheid van deze moslimvrouwen geen eer aandoet. Een vrouw met een hoofddoek die zich Vlaamse voelt, waarom niet? Er zijn ook Vlaamse christenen en Vlaamse joden. Die hebben ook regels, waarschijnlijk opgesteld door mannen. Het rollenpatroon van mannen en vrouwen kan veranderen. Sommige dingen zijn positief, sommige negatief. Het 'schoonheidideaal' dat door de media wordt opgedrongen, wordt dat bepaald door vrouwen of door mannen? Recent nog in de media dat tienermeisjes hier echt fysisch ziek van worden. Zijn wij dan in onze samenleving zo goed bezig?

Vrouwen (maar ook mannen en kinderen) van allochtone afkomst hebben het niet gemakkelijk om hun identiteit te vinden. Ze worden vaak heen en weer geslingerd tussen twee culturen. Vaak komen ze voor moeilijke keuzes te staan. Het verbieden van de hoofddoek maakt die keuze niet makkelijker. Als vrouwen met een hoofddoek bepaalde jobs niet mogen uitvoeren, dan is het alsof we daarmee het stigma bevestiggen dat ze niet buitenshuis mogen werken. Terwijl zij in sommige gevallen juist enorm hard hebben gewerkt om daar te geraken. Met het verbieden van de hoofddoek help je de emancipatie van die vrouwen niet vooruit.

Dat vrouwen zich organiseren, debatten houden, initiatief nemen, toont veel meer aan dat deze vrouwen zich emanciperen. Zij moeten het recht hebben om hun manier en hun mate van zich integreren voor een groot deel zelf te bepalen. Dit opdringen werkt niet en heeft een omgekeerd effect. Deze mensen moeten een centrale plaats krijgen in het debat, zodat we niet langer 'over hen, maar 'samen' met hen spreken.

Uiteraard zijn er ook andere debatten nodig: met allochtone jongeren over hun toekomst, over waarden en normen, over hun identiteitsbeleving; met allochtone mannen over hun rol in onze samenleving, over de erkenning en de organisatie van hun godsdienst in onze samenleving, over de afkeur en de veroordeling van terrorisme, facisme, racisme, over de bestrijding van discriminatie, over de oproep voor een democratische en verdraagzame samenleving, over samenwerking en overleg tussen allochtonen en autochtonen, over participatie en gelijkwaardigheid.

De bekende Vlamingen die meedoen aan deze affiche-campagne, geven onrechtstreeks ook deze boodschap mee. En wanneer ik de moslima hoor praten, herinner ik mij de zin: "Een moslima met een hoofddoek is niet minder bekwaam om te studeren of te werken dan een moslima zonder hoofddoek". Die zin werd door een jonge moslima zonder hoofddoek in het gezicht gesmeten van Filip Dewinter.

Het debat over de hoofddoek mag een symbooldossier zijn, dat gelijkloopt met vele andere, minder zichtbare onderwerpen. Maar het hoofddoekdebat mag niet het énige debat worden. Participatie-raden en andere organisaties (zoals Kifkif en Indymedia), maar ook culturele organisaties, moeten ervoor zorgen dat de andere onderwerpen ook in de aandacht en in de media blijven.

HOOFDDOEK NIET! TURKSE "GRIJZE WOLF" WEL!

De Antwerpse Burgemeester Patrick Janssens (SP.a-Spirit) houdt voet bij stuk. Het protest tegen het discriminerende hoofddoeken verbod zou aan een "communicatiefout" te wijten zijn.Het verbod blijft overeind.Hij en zijn College voeren hiermee het programma van het Vlaams Belang uit. Tot dolle pret van extreem rechts.Ondertussen zwelt het verzet aan. In Deurne nam de op de SP.a lijst verkozen Marokkaanse Najat Assisi ontslag uit de partij en gaat als onafhankelijk Districtsraadslid zetelen.Daarmee verliest de coalitie haar meerderheid.Een tweede Marokkaanse verkozene zou volgen.PVDA verkozene Dr Dirk Van Duppen en één of twee onafhankelijken beslissen dan over de stemmingen.Er ontstaat een situatie zoals in het District Hoboken.

Maar er is méér...Terwijl Janssens en C° alle hens aan dek roepen tegen de Moslima's met een hoofddoekje in overheidsdienst en de Stad in twee splijten,zetelt in de SP.a-Spirit fractie van de Provincieraad een uitgesproken Turkse "Grijze Wolf". Janssens weert wel trotse Moslim vrouwen,maar kan of wil niet optreden tegen een fascist in de eigen partij.Het gaat om Mesut Yucel,die bij de veiligheidsdienst van de Lijn werkt.Als Antwerps Districtsraadslid,verkozen op een lijst van Agalev/Groen!, maakte ik hem zes jaar in die Raad mee.Hij werd eveneens voor Agalav/Groen! verkozen.Toen Dyab Abou Jahjah met de AEL een zelforganisatie vormde stond ik op de lijst "Resist" en nam ontslag uit Agalev/Groen! om verder als onafhankelijke te zetelen.Yucel,die evenmin als de naar de Lijst De Decker verkaste Mimount Bousakla ooit zijn mond opende,schoof van Agalev/Groen!op naar SP.a-Spirit.Stilaan werd duidelijk wie Mesut Yucel is. Een niet onbelangrijk lid van de Turkse fascistische organisatie "De Grijze Wolven"!

Alhoewel de partij van Janssens voor de Gemeenteraads verkiezingen van verschillende kanten gewaarschuwd werd,kwam Yucel op de Provincieraadslijst en werd dankzij zijn extreem rechtse achterban verkozen.Zo is duidelijk wat de prioriteiten voor "communicatie specialist" Janssens en zijn partij top zijn.Géén hoofddoekjes,wel een Turkse fascist in hun fractie van de Provincieraad.

De "Grijze Wolven" zijn een beruchte Turkse para militaire organisatie die betrokken is bij moordaanslagen,wapen en drughandel,terrorisme,samenwerkt met de maffia.Ze bedreigt en perst Turkse mensen in Europa af.Gewelddadig anti kommunisme is een van haar drijfveren.Türkes,de stichter van deze extreem nationalistische bende,liet in WOII zijn troepen vechten aan de zijde van de nazi's.Ook in de lage landen waren ze betrokken bij verschillende moorden.De Belgische Staatsveiligheid noemt hen een gevaar voor de openbare orde.Onder het mom van "culturele" verenigingen en sportklubs verwerven ze macht bij jongeren en infiltreren in burgerlijke democratische partijen.

Yucel is een voorbeeld van zo'n "geïntegreerde" extreem rechtse Turk. Alhoewel SP.a-Spirit hiervan op de hoogte was,werd hij er omarmd.Begint extreem rechts zich thuis te voelen in een "socialistische" partij die het programma van het Vlaams Belang uitvoert als "tactiek" naar de racistische kiezers toe?

(Informatie over Turks extreem rechts en de "Grijze Wolven" vindt je op http://www.alertafa.nl .Vul in "Search" de naam in van Mesut Yucel en je vindt mijn bronnen.Lees daar ook de uitgebreide dossiers).

kerstbomen en paaseieren weg

Zo Zo,
Kijk nu eens in Dubai (een echt islamitische stad)
kijk hier nu eens wat ze daar doen
http://www.flickr.com/photos/chrisdubai/354757891/

Of kijk eens wat er in Syrië in een en de zelfde straat gebeurt
http://www.flickr.com/photos/mahairi/77190591/

De kerstboom en het paasei zijn heidense tekens en dateren ruim van voor het onstaan van het christendom en de Islam.
Als je dan toch iets wilt verbieden, waarom dan niet iets wat wel met geloof heeft te maken. zoals hoofddoekjes, kruisbeelden, keppeltjes ect ect.

Hoofddoek

Eigenlijk, als vrouw, begrijp ik niet waarom sommige moslimas zo halsstarrig hun hoofddoeken willen aanhouden. Sommige spreken over hun liefde voor het Islam, maar ik heb een islamitische vriendin die beweert dat in de Koran staat nergens dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen. Zijn wel de mannen die deze gewoonte hebben uitgevonden. Ik denk dat een vrouw vrij moet zijn om haar hoofd te laten zien in het openbaar. Als moslimas koppig aan hun gewoontes (lees wel gewoontes en geen religieuze plicht) willen blijven, moeten ze ook aanvaarden dat er regels zijn voor iedereen. Mannen mogen ook niet in een loket in het Stadhuis een petje dragen!

Ik respecteer alle culturen en tradities, maar in veel Islamitische landen zijn miljoenen vrouwen die vechten voor hun vrijheid, en ik zie dat de Europese moslimas geen goede voorbeeld geven wanneer ze koppig aan oude gewoontes (door mannen ingevoerd) vast klemmen. Uiteindelijk zijn altijd de mannen die de keuzes maken. Ik laat geen man beslissen wat ik moet dragen. Elke vrouw mag beslissen of ze een hoofddoek wil dragen of niet, maar dan moet ze ook een job zoeken waar zulke hoofdkapsels aanvaard zijn. De flexibiliteit moet van twee kanten komen.

Fantastisch verwoord Anny,

Fantastisch verwoord Anny, de vrouwen hebben jaren gevochten om gelijke rechten te winnen. Nog vandaag worden duizenden vrouwen onderdrukt in de naam van een godsdienst of een traditie. En als de hoofddoek niet verplicht wordt door de religie, waarom zou een vrouw rond moeten lopen onder een hoofddoek verstopt?

Hoofddoek, Kerstmis, Pasen....

Toevallig op deze site terechtgekomen door te googelen op "paaseieren in bomen" ... Ik woon en werk al jaren in het buitenland en kijk steeds met stijgende verbazing naar de polemieken die in Belgie en elders rond deze thema's ontstaan. Moslim(a)s die zich verschuilen achter argumenten uit onze democratie die hun het best uitkomen, maar niet consequent kunnen omgaan met de rest van de regeltjes. En in dit geval een hoopje Belgen die zich daarin laten meeslepen... Hoe komt het toch dat West-Europa zoveel moeilijkheden heeft met deze bevolkingsgroep ? Volgens mij omdat men hen vanaf het begin niet echt heeft duidelijk gemaakt wat kon en niet kon. Alles oogluikend toegestaan totdat het de spuigaten uitliep. Begrijp me niet verkeerd, ik ben tolerant, pas me aan aan de omstandigheden en de cultuur van de landen waar ik werk. Ik vraag me alleen af waarom deze groep dat niet wil of kan. De Belgisch-Turkse meisjes zouden zich in Turkije evenveel én meer problemen op de hals halen met hun standpunten. Dus komen we terug bij het begin...ze verschuilen zich achter valse argumenten en tasten de grenzen af van onze tolerantie, gewoon om hun gelijk te willen halen. En DAT is nu net zo jammer.

voor de onwetenden onder ons

Assalamoe alajkoem aan alle moslimzusters en broeds.
Ik ben zelf moslima en ook ik draag een hoofddoek.
Ik wil even reageren op de dame die beweert dat er nergens in de koran staat dat de sluier niet hoeft..
Met alle respect maar, het je ooit de koran helemaal uitgelezen??
Er staat wel degelijk dat je je moet bedekken met uitzondering op de handen en het gezicht.

Ook zou ik graag even willen uitleggen voor diegenen die niet weten wat de hoofddoek is..
Ten eerste de hoofddoek is niet zomaar een stuk stof die om je hoofd zit..
Het is een symbool.
Een symbool dat aangeeft: ik ben moslima
Ik aanbidt Allah en alleen Allah.
Ik volg Allahs bevelen op en ben hem trouw.
Ik bedek mijn schoonheid die God mij gegeven heeft(dit willen zeggen voor andere mannen buiten je man vader onkels ooms broers en zonen).
Het voordeel en de bedoeling hier achter is, is dat andere mannen respect hebben tegenover een moslima. Ze zullen haar niet versieren of vieze woorden toezeggen.

Allah s.w.t. heeft ons de sluier voorgeschreven terwille van ons bescherming.
Het is ook een bescherming voor ons zelfrespect.
Zo geef je aan dat je jezelf respecteerd en trots bent op je schoonheid.
En Allah weet alles. Aan hem behoort de hemel en aarde en alles wat daar tussen in is.
Hij bezit alle kennis.
Alle lof zij tot u mijn Heer. Amien

Hij wijst ons de weg maar sommigen onder ons willen die niet volgen tegen beter weten in.

Hoofddoeken.

De kern van de zaak rond de hoofddoeken schijnen de betrokken Islamitische meisjes wel te vergeten ... nl. dat niet-Islamitische leerlingen OOK niet met één of ander hoofddeksel hun school mogen betreden.
Stel je voor, het zou nog al een kakofonie worden ...

Wat heel opvallend is is dat de niet-Islamitische leerlingen, gedurende die vele jaren dat Islamitische leerlingen wél hoofddoeken droegen in hun school, zich hier nooit tegen verzet hebben ... Dit bewijst weer eens het grote verschil in mentaliteit tussen Islam en niet-Islam.

De 'discriminatie' was dus vele jaren omgekeerd ; het waren juist de niet-Islamitische leerlingen die geen hoofddeksel mochten dragen, terwijl Islam-meisjes dat heel die tijd gewoon wél gedaan hebben ...

Iedereen gelijk voor de wet, dat is wat men nu wil toepassen ...

Persoonlijk vind ik een hoofddoek wel mooi, maar als niemand een hoofddeksel mag dragen in de scholen, dan mogen hoofddoeken logischerwijze ook niet.

We leven hier in België en

We leven hier in België en daar zijn wetten en regels, ik ben geen racist maar als er wetten zijn of komen moeten wij als elke Belg ons daarvoor aanpassen. Het past niet in het kader dat we op de duur met bourkas leven. Of met een hoofddoek ronlopen op school of tot op restaurant. Geloof moeten we opzij houden. Wat men thuis doet geen probleem. Maar als moslimmeisjes niet meer naar school gaan? Dan verbranden ze zich zelf maar aan hun handen want dan zijn ze niet in orde en kunnen er sancties volgen. Ik vind het jammer dat er zo word over gedaan.

Welke God hebt u dan wel dat

Welke God hebt u dan wel dat Hij van u verlangt dat u uw schoonheid verbergt ? Wat is er dan mis met het tonen van uw gelaat ? Hoe kunt je trots zijn op je schoonheid als je die moet verbergen ? Er is helemaal niets onzedigs aan het tonen van je gelaat, nooit en nergens. Het is fout (en onrechtvaardig) dat andere mannen geen respect voor je zouden hebben als je geen hoofddoek draagt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar deze uitzonderingen kunnen je 'versieren' of 'vieze woorden toezeggen' OOK als je een hoofddoek draagt ...

En de Koran staat niet boven de wetten van uw gastland, wetten die OOK door NIET-moslima's moeten gerespecteerd worden ... Niet-moslima's mogen OOK GEEN hoofdbedekking dragen in de scholen. Zij komen daar toch ook niet tegen in opstand ? Ook niet gedurende die vele jaren dat jullie je sluier wél droegen in de scholen ...

Dit is wat ik noem een

Dit is wat ik noem een onwetende mens. Door mensen als jij zal de islam nooit begrepen worden. Wat weet jij nu van hoofddoeken? En die vriendin van jou die beweert dat de hoofddoek niet in de koran staat is even onwetend als jij bent. Ten eerste hebben mannen niks te maken met het dragen van een hoofddoek, het is een VRIJE keuze van de vrouw. Ten tweede je spreekt van vrijheid, de islamitische vrouw heeft sinds 1430 jaren vrijheid, iets wat je van je eigen niet kan zeggen hé. Waar jij over spreekt is de pré-islamitische periode, dan werden de vrouwen inderdaad onderdrukt door de mannen en moesten ze doen wat de mannen wilden net zoals jullie. Lees eerst een aantal boeken of spreek iemand die echt KENNIS heeft voor dat je jezelf belachelijk maakt.

Goed gesproken. Het zijn

Goed gesproken. Het zijn redenen waar men met een grote bocht omheen gaat. Vreemd toch. Ook opmerkelijk is hoezeer de landen van herkomst van hoofddoekdragers verwestersen en er daar op een agressievere manier dat gebruik in vraag wordt gesteld.

Met alle respect voor jullie

Met alle respect voor jullie geloof maar ik ben van mening als dit nog zo door gaat dat binnen hier en x aantal jaren iedereen hier in België een hoofddoek zal moeten dragen omdat jullie dat wensen!Wij hebben ook moslims als buren sedert enige maanden en wij schieten goed met elkaar op maar die vrouw zegt nu zelf dat haar ogen open zijn gegaan nu ze naar ons land zijn komen wonen en WILT liever GEEN HOOFDDOEK AAN omdat ze zich aan ons wilt aanpassen maar haar man zelf wilt dit niet.Langzaam maar zeker begint ze zich te revolteren zoals haar kleren i.p.v lange kleren heeft ze zonder haar man een rok gekocht net onder haar knieën en als ik ergens met haar naartoe ga vraagt ze ook of ik bij haar thuis wil zeggen dat ze wel geen hoofddoek aan mag want zelf(alleen welliswaar)durf ze het niet echt te zeggen!Als de man spreekt dan moeten jullie als vrouwen zwijgen!Is dit dan logisch?Persoonlijk vind ik van niet en dat heb ik ook gezegt tegen mijn buurman dat wij als vrouwen ongeacht welk ras we zijn evenveel rechten hebben als de mannen!Ik ken de koran dan ook niet van buiten maar ben hem langzaam aan het lezen en er staat daar zoiets in als:de man en vrouw gelijken zijn, maar in werkelijkheid is dit vaak niet het geval,ook nog zoiets de man heeft het recht om zijn vrouw te slaan indien ze niet gehoorzaamt aan haar man waar staat het geschreven dat de vrouw haar man mag slaan indien hij vreemd gaat of als hij niet luistert naar haar?Is dit dan geen discriminatie?Sorry maar daar heb ik het enorm moeilijk mee!Een ander buurvrouw en ik hebben ook gezegt tegen de buren dat mochten we(ik denk wel van niet want hij ziet zijn gezin enorm graag)ooit moeten horen of zien dat hij zou slaan naar zijn vrouw dat hij zou weten tot wat Belgische vrouwen in staat zouden zijn!Met andere woorden zijn jullie beter met een hoofddoek aan ik denk van niet want geloven is uiteindelijk met je hart en je ziel!Een rascist ben ik niet want ik wil echt wel opkomen voor vrouwen die onderdrukt worden maar,pas jullie gewoon aan aan onze wetten want mochten we ergens in de wereld wonen waar hoofddoeken verplicht zouden zijn moesten we ze ook aan doen of niet soms?

Beste Nordine,ik heb onlangs

Beste Nordine,ik heb onlangs zitten surfen op sites 'de rechten van de vrouw' om inderdaad jullie geloof beter proberen te begrijpen en mocht ik van u zijn zou ik dat beter ook eens doen want het is dan wel opvallend dat zelfs mensen(Moslimaas) die vroeger ook opgegroeid zijn met de Koran en blijkbaar wel kennis van die zaken hebben,na GRONDIG onderzoek er blijkbaar mee kappen!!!Die vrouwen geven zelfs voordrachten aan universiteiten in Nl. Laat me niet lachen.Kijk naar mijn buurvrouw die Moslim is die MOET een hoofddoek aan als ze ergens heen gaan anders is ze een slechte vrouw, want mannen kunnen haar bekijken!En dan is dat jullie vrije keuze?Hoe kleinzielig en bekrompen want dan is de man de schuldige en niet de vrouw waarom hen niet blinddoeken!Wees gerust beetje per beetje is ze aan het veranderen want ze heeft niet islamitisch vrouwen achter haar staan en misschien zal ze nooit helemaal mogen loskomen van haar man maar ze hoopt dat hun dochters wel zonder hoofddoek mogen opgroeien!En dat noem jij niet onderdrukt worden?Mocht ik van jou zijn dan zou ik eens westerse boeken lezen en heel misschien zal je ons dan eens begrijpen.

Alle 16

16 dhimmi's die zich gewillig overgeven aan de haatreligie. De kopvod is een dwangregel die moslimas verplicht zijn te dragen. Dus op de keper beschouwd staan deze 16 dus te juichen dat ze gediscrimineerd worden en geen enkel respect als vrouw krijgen. Gelukkig zal het tij snel keren ...

uw misprijzen tegenover onze samenleving

En als alle moslima's zich moeten bedekken en niet uitgaan, met wie moeten de moslimjongens dan uitgaan? Want een moslimman is toch een held als hij zijn maagdelijkheid verliest? Hoe kan dat rijmen met jullie beeld?

In alle landen waar moslims de meerderheid hebben, hebben vrouwen een pak minder rechten dan mannen. Een hoofddoek is daar één van de symbolen van. U bent het dus eens dat vrouwen en mannen niet gelijk zijn en schendt derhalve de gelijkheid van man en vrouw! Wat doet u in hemelsnaam hier in België?

Uw kansen op werk worden zo goed als nihil, wel makkelijk als men kan vegeteren op kosten van de bevolking die u haat!

Ik vind het Vlaams Belang zielig, maar ik vraag me wel af wie de ergste fundamentalisten zijn hier in Vlaanderen!

Bye bye België

België is een multiculturele maatschappij maar door dit soort totaal irrelevante wantoestanden verliest de Belg zijn eigen identiteit. Belgen hebben zich steeds enorm goed aangepast aan het feit dat we dienen samen te leven met meerdere culturen maar laat België zijn eigenheid niet verliezen!
Wees uw gastland dankbaar!
Eén ding is zeker, niet alle moslims steunen deze actie, het gaat hier echt om een minderheid van radicalen.

GELIJKHEID

Ik ben voor rechtvaardigheid en gelijke behandeling, maar als wij geen uiting van ons geloof( christendom: kruisjes of boeddisme of ...) mogen hebben binnen de schoolmuren, laat staan hoofddeksels in de klas, waar is de gelijkheid dan als moslims dit wel mogen. Iedereen gelijk voor de wet! Ze willen zoals wij behendald worden, geen racisme, ... OK dan doen we dit. Maar dan ook geen VOORDELEN! IEDEREEN GELIJK!

Uniform of hoofdoeken?.

In het kader van hun identiteit kunnen openbare instellingen, scholen e.d. beslissen of hun personeelsleden of leerlingen al dan niet een uniform moeten dragen. Dat daardoor een stuk van de identiteit wordt ingeleverd is evident. Daarentegen als men de eigen individualiteit mag uiten maar anderzijds partiële kledingvoorschriften gaat formuleren is dit zuivere willekeur.
Toch is hiermede de kous niet af als men weet dat Islamistische dissidenten machteloos staan tegenover de morele e/o fysieke druk van hun geloofsgenoten die denken dat ze in de naam van de Islam moeten handelen. In dit kader is het dragen van de hoofddoek geen zuiver individuele zaak meer. Daarmede wordt het voor iedereen moeilijk om een oplossing te bieden temeer sommige Marokkanen een bloedneus bezorgen aan degene die in de school een Budhabeeltenis rond zijn hals durft te dragen.

To be or...

In het kader van meer rechtvaardigheid zou men kunnen voorstellen dat de minder mooie meisjes geen hoofddoek meer dragen en de echte mooie Eva's een Burka, dat zou pas een goed idee zijn, toch?

Liefste Mevr Gonzalez Jouw

Liefste Mevr Gonzalez

Jouw vriendin is heel onwetend op gebied van de islam, in de koran staat klaar en duidelijk dat wij onze hoofd moeten bedekken.

Wat maakt het nu uit als wij onze hoofddoek willen aanhouden dat maakt ons juist wie we zijn, onze identiteit, het maakt ons zeker niet dommer of wat dan ook, ik draag wat ik wil?

Wij willen dan meedraaien met de vlaamse cultuur en ons mengen met de vlamingen maar daar zijn jullie dan die ons tegenhouden en ons in een hoekje duwen en dan praten over niet willen emanciperen???? Dit noem ik pas onderdrukking.

Dan is het tijd om de gewoonte over te nemen van de joden, op ons zelf leven, onze eigen scholen, zwembaden, winkels, kledij, kleuren, etc...

Houdt jullie toch bezig met de criminelen en illegalen.

Ik had graag gezien dat men

Ik had graag gezien dat men het racisme bij interimbureau's en andere werkgevers even hard aanpakte als de onschuldige hoofddoek.

ik vind het zo spijtig dat

ik vind het zo spijtig dat er zoveel heisa is onstaan voor een hoofdoekje, dat niemand, maar dan ook niemand enige schade heeft berokkend. ik vind het echt zo spijtig. geeft me gewoon maar 1 goede argument welke negatieve invloed een hoofdoekje heeft op onze zogezegde democratische maatschappij.

de homo's krijgen meer rechten( bloed afgeven), de hoertjes krijgen extra steun. maar een hoofdoekje. o la la dat kan niet. en straks moeten ze ook allemaal met een minirokje lopen. grapjassen. de islam heeft ervoor gezorgt dat de vrouwen dezelfde rechten hebben als de mannen. u kan het ook terugvinden in de bijbel en de thora. u weet perfect hoe dat de vrouw werd behandeld voor de islam.

mevr.maartens,u spreekt dat

mevr.maartens,u spreekt dat de islam ervoor gezorgd heeft dat de vrouwen dezelfde rechten heeft als de mannen.maar moet je dan de vraag niet stellen of het in het dag dagelijks leven OOK werkelijk wordt toegepast?staat er soms ook in dat de vrouw de man mag slaan als hij niet gehoorzaamt?of dat mannen alleen naar de dancing mogen en de meisjes/vrouwen niet?(NEE want dat staat er zelfs niet in.de mannen willen het gewoon niet!)dat dacht ik niet en dat is nog maar een voorbeeld van de koran!en van de bijbel gesproken hoe lang heeft het voor ons als westerse vrouwen geduurt om dezelfde rechten te verwerven als de mannen?is het niet opvallend dat het alleen maar de mannen waren dat de bijbel,koran en noem maar op geschreven heeft?!de katholieken proberen zich wat aan te passen aan de huidige maatschappij waar blijft de rest?ik zou je zelfs een boek aanraden(waargebeurd)"nog een keer mijn moeder zien"!een verschrikkelijk schrijnend verhaal!

Zeer geachte Mevrouw

Zeer geachte Mevrouw Naoual,

Van onwetendheid gesproken, hoe komt het toch dat meerdere universitairen die de Koran bestuderen zeggen dat er niets expliciets in staat over het bedekken van het hoofd?
Ik meen dat er op deze planeet vele interpretaties over de tekst Koran of sommige delen of sommige deeltjes er van te pas en te onpas worden aangehaald en geïnterpreteerd.
Ik vermoed dat u een zeer jeugdige leeftijd hebt.
Is het u al opgevallen dat u dingen herhaalt die ik al ontelbare keren in de media heb opgevangen...het lijkt wel een eensluidende boodschap...laat me eens een analyse doen :
- wij zijn onwetend (wij niet u)
- onze identiteit
-hoekje duwen
- en natuurlijk 'onderdrukking'
- en dan het slotwoord in gebiedende wijs : houdt u bezig met...

Dit komt niet van u maar van iemand anders.

Er had nog aan toegevoegd moete worden :'Wij willen respect!'

De mensen die u geïndoctrineerd hebben willen helemaal niet meedraaien met de Vlaamse cultuur. U kent de Vlaamse culuur niet eens en hoe kan u dan de beslissing maken om te willen meedraaien? Weet u wel wat dat inhoudt?
Niemand houdt u tegen om mee te draaien en niemand duwt u in een hoekje. Dat werd u aangepraat over en over again. Het herhalingselement is iets dat uw cultuur bezit. Wij gaan daar creatiever mee om : we beginnen iets en herhalen dat maar dat kan ineens omslaan. Dat is creativiteit.

Schuif de onderdrukking niet af op het land waar u in leeft.
Maak u meer zorgen over de kinderen die u hebt of zal hebben en of ze als enig primordiaal speelgoed niet hun stembanden gaan hebben. Tenors en sopranen verwacht ik niet maar als uw zonen mijn kleindochters niet uitschelden voor 'hoer', dan zal ik al heel 'dankbaar' zijn.
Van cultuur gesproken...

Waar zit u zich eigenlijk over te ergeren?
U hebt uw kledij al, uw winkels, uw mannen die boodschappen doen. Uw buikpijnzangers zo luid mogelijk vanuit een open raam op een mooie zomerse dag.

U bent onwetend over Uzelf. Zo werd u opgevoed zoals er zovele zeer jonge allochtone kinderen worden opgevoed met een mantel van isolatie, geen speelgoed en twintig keer per dag 'niet aankomen,' of 'doe dat niet'. Ga het maar eens na in uw nabije familie. Wat is er voorhanden voor jonge kinderen behalve het leeghoofdig getater van de vrouwen van 's morgens tot 's avonds? Vertel daar eens iets over.

Die hoofddoek is politiek geladen en u hebt dat niet door.
U bent onwetend en verwerpt alles wat iemand vooraanstaand in uw familie zegt te verwerpen. U kunt niet voor uzelf denken.
In een andere fase van uw leven misschien wel.

Ik ben ondertussen al die herhalingen beu, ik ben ook die hoofddoeken beu.

Als je met de Vlaamse cultuur wilt meedraaien... weet je dat sommige Vlaamse boeren de gewassen niet mogen zetten op een bepaald veld omdat het authentiek landschap moet behouden blijven? Zij moeten van die gewassen leven. Moet u ook leven van uw hoofddoek? 't Is een gekke vergelijking maar bij nader toezien houdt ze wel steek.

Die hoofddoeken zijn geen stukken stof meer, het is iets totaal anders geworden en u, mijn beste, bij ons spreken we van 'domme blondjes', dat bent u, onwetendheid, jeugdigheid, het perfecte slachtoffer om te gebruiken om iets door te drijven waar u geen kaas van hebt gegeten (u begrijpt die uitdrukking toch?). De normale reactie door de geschiedenis heen is om dan ondergronds te gaan... draag de hoofddoek dus binnen de huismuren...

In de jaren 1960, 1970, 1980, begin 1990 waren er practisch geen hoofddoeken. Waarom sindsdien wel?
Moeten we de huidige gebeurtenissen historisch bekijken en de 'Verlichte Islam' benoemen? Iedereen vraagt zich af wat dat eigenlijk inhoudt. Jij kan het niet weten want je bent onwetend.

Maak uw eigen scholen. U hebt al uw eigen winkels, uw mankelieke opvoeding thuis van jonge kinderen, doe maar. De mannen doen de boodschappen, de vrouwen schreeuwen op de kinderen als de man niet thuis is. Moeders die het kinderspel nooit gekend hebben en dus ook niet weten dat met een karton van een wasmachine mits wat krijt, raampjes, gordijntjes...de kinderen zich kunnen uitleven. Echt uitleven mag eigenlijk niet...of vergis ik me? Alleen met de stem mag er gejongleerd worden, zonder notenleer, zonder begeleider.
De cliché's die u vermeldde, zijn voor mij al lang déjà vu.

En kom niet af met de zoveelste cliché respons dat ik racistisch zou zijn. Allochtonen die moeite doen om zich in te burgeren hebben geen inburgeringscursus nodig. Ik ken er en voor hen doe ik mijn hoed af, en ja; Juffrouw of Mevrouw Nauoal,
moslims, maar blijkbaar niet onder de invloed waar u onder staat. Zoveel wordt mij onderhand wel duidelijk.

Ik wil met u wel een pint gaan drinken in de bruinste kroeg die er is om van gedachten te wisselen.
Mijn dochter van 19 kan op zoiets in gaan. U ook?

Dat is Vlaamse cultuur! Wat onder Vlaamse cultuur bekend staat als 'asociaal' of 'sociale gevallen' voor echte Belgen daar valt het merendeel van de allochtone bevolking onder.
Economisch zijn ze geen verrijking. Bezin u daar eens over voor de verandering.

Christine

denk niet zwart, denk niet wit.

Prachtige commentaar! Dankje wel! Iemand die weet waar ie over spreekt.

re: hoofddoek

Ik ben een hoofddoekdragende moslima. Ik draag hoofddoek omdat ik me daarin vrij voel. Ik ben baas over mijn lichaam en heb respect over mijn lichaam. Ik wil niet dat mannen me nafluiten of naroepen. Ik snap meisjes niet die rondlopen in een minirok en dan verschieten als ze worden lastiggevallen. Ik ben zelf baas over mijn lichaam en niemand die me zegt wat ik dragen moet, geen man, geen wet. Als ik als vrouw beslis om hoofddoek te dragen dan moet men daar respect voor hebben. Het gaat veel verder dan een geloofsuiting. Het is gewoon een deel van mezelf GEWORDEN En dat het een gewoonte is dikke bull****. Vroeger was het een deel van de cultuur, nu dat we de kans hebben om de islaam te bestuderen beseffen we waarom wij ons moeten bedekken. De vroegere generatie vonden het idd heel normaal om een hoofddoek te dragen, maar wisten niet waarom. Het IS een religieuze verplichting, MAAR je hebt zelf de keuze om te zondigen of neit. Ik snap gewoon niet hoe men durft te beslissen over andermans leven. Wat ik dragen mag of niet. Wat als ik beslis dat jij wel een hoofddoek moet gaan dragen. Hoe ga jij je daar bij voelen? Als jij je vrij voelt zonder hoofddoek en ik me vrij voel met hoofddoek is er toch geen probleem?
Ik heb echter nog één vraag. Wat is het nadeel voor jou als ik mijn hoofddoek aanlaat? Ik snap het niet, voor jou is het toch gewoon een stukje stof en voor mij is het zoveel meer, waarom daar gewoon geen respect voor tonen? Het gaat hem toch om de bekwaamheid. Ik word vele liever bediend door iemand met minirokje, tottoo's, piercing en noem maar op, die haar werk correct uitvoert, dan iemand met een hoofddoek en die niets bakt van haar werk. Om zo maar een voorbeeld op te noemen. En omgekeerd dus toch ook?

re: ronald

Hoe kun je dat vergelijken? Excuseer, hoe durf je dat te vergelijken.
Even iets duidelijk maken. Als er jou iets niet aanstaat, ga jij er voor opkomen? Of ga je wachten tot als anderen jou zaakjes gaan regelen? Als de niet-moslims er niet moeilijk om doen om zonder hoofddeksel -of hoe je het ook maar noemt- naar school te gaan, moeten wij daar dan wél een probleem van maken? Jouw argument is gewoon te absurd. Als je in iets gelooft, dan ga je dat toch ook bewijzen? Ook al gaat het vele verder dan een gewone geloofsuitin. Als jij iets wil bereiken, ga je er toch voor vechten? Of ga je gewoon achterover zitten, omdat anderen niet voor hùn rechten willen vechten?

Maar toch bedankt voor je assertiviteit.

re: Welke God hebt u dan wel dat

Een God die om ons geeft! Van waar komt pedofilie, verkrachtingen, vreemdgaan? Hoe is dit allemaal kunnen ontstaan? Als de vrouwen zich zouden bedekken, zouden zulke problemen niet bestaan, of zeker niet in deze mate. Er is onlangs een onderzoek gedaan, en blijkt dat meer dan 60PROCENT op de werkvloer vreemdgaat!!! Tsjei, hoe zou dat komen?! Let op mijn woorden, ik draag dit niet voor de mannen, als zij zich niet kunnen inhouden,is dat hun probleem, maar ik wil gewoon niet lastiggevallen worden. Maar het is gewoon eenmaal zo dat als mijn blote delen, mooie delen zien, dat dat gevoelens opwekt. Sommige die gewoon zo genieten en dan heb je ook nog de extreme gevallen. Maar van mij mogen die mannen porno gaan zien als ze willen hé, maar ik wil gewoon niet dat zij naar mij kijken. Snapt u? Dus het gaat echt wel verder dan een gewoon symbool, het is een symbool met een doel.

'Als de vrouwen zich zouden

'Als de vrouwen zich zouden bedekken, zouden zulke problemen niet bestaan, of zeker niet in deze mate' (pedofilie enz.)

Denk daar toch nog maar eens goed over na. Al die mannenkwalen die u opnoemt komen wel degelijk voor in de beste islamgelovige families waar door de mannen de moskee wordt platgelopen. Idem trouwens voor het katholicistische geloof dat het monogaam huwelijk predikt.

De enige bevolkingsgroepen waar ik nog enig krediet aan geef wat deze opsomming betreft, zijn geïsoleerd levende animistische volksstammen in Zuid-Amerika, Papoea Nieuw-Guinea.
Die mensen lopen zo goed als naakt rond.
Stricte regels en ze weten nog voor er een Jeus Christus was en nog voor er een Mohammed was, waarom.
Omdat daar niets goeds van komt: incest via vreemdgaan en verkrachting leveren zwakke individuen af.
Die boodschap is niet meer erkend of je nu extreem gelovig bent of niet.

Om het nu cru te zeggen : mannen kunnen al een stijve krijgen van een stuk van een vinger, of een stuk van een enkel.
Wat ga je doen? Je helemaal wegcijferen : the invisible woman?
Denk je nu echt dat moslimmannen met een kroost van 5 kinderen en een vrouw die geen stap buiten zet, niet vreemd gaat?
Laat me niet lachen.

Uiteindelijk komt het op neer dat vrouwen een receptje krijgen: Hou Uzelf rein opdat de mannen niet te veel woorden moeten verspillen en al hun afwezigheden niet hoeven te verantwoorden. Domme mannen maken vrouwen kleiner dan ze zelf zijn door ze te isoleren, door de enige spreekbuis te zijn thuis, door ook het enig contact te zijn tussen thuis en de buitenwereld. In het gevangenissysteem worden dergelijke formules ook toegepast om iemand 'te breken'. Je hebt diverse variaties op hetzelfde thema.

Een moslima moet zich bedekken, ze mag de lust niet opwekken bij andere mannen. Die mannen wantrouwen elkaar nogal zeg! En de man wantrouwt de vrouw ook nogal zeg!

Dan verwacht je dat mensen daar respect gaan voor opbrengen?
Ik heb geen zin om in zo'n ziekelijke sfeer te wonen en te leven. Als sommige mensen overhoop liggen (chronisch lijkt het wel) met de omgang tussen de twee geslachten, dan hoef ik dat nog niet in het straatbeeld te zien en daar telkens met mijn neus in geduwd te worden.

Ik loop niet hoog op met religies. Nu onze westerse maatschappij eindelijk het hypocriet juk van het rooms-katholieke min of meer heeft afgeschud, krijgen we nog iets ergers op ons bord geschoteld.

'Een symbool met een doel'... heel goed gezegd.
Ik trek nog 20 jaar uit voor dat doel van u. U gaat nog versteld geraken. Ik niet.

Als de hoofddoek een religieus symbool is, waarom dragen de mannen ook niet een symbool van hun gelovigheid?
Raar, maar ik zie niets bij die mannen. Zij kleden zich nogal met zorg: witte jeans is een tijdje in de mode geweest...
waarom dus de vrouwen alleen en de mannen niet? Hoe ernstig is die godsdienstbeleving dan wel met of zonder kuisheid? En waarom dienen uw adolescente broers, echtgenoten, ooms en zonen hun sexualiteit bij onze meisjes te botvieren?
Uw culturele, familiale inzichten bieden daar geen oplossing voor. Heel bizar moet ik zeggen. Het uit de weg gaan van moeilijke items daarentegen is in een zeer ontwikkeld stadium. Dat stel ik met de regelmaat van de klok vast.

Ik trek mijn conclusies (is niet over één dag ijs gegaan) dat de praktijk van uw religie diepgaand sexistisch is en daar voor alleen wil ik er niets mee te maken hebben en zeker niet op straat.

Christine

Het is dus gewoon héél

Het is dus gewoon héél duidelijk dat u niet weet waar u het over heeft. Idd pedofilie, verkrachtingen e.d. komen ook voor in zogezegde islamitische families, maar dat is omdat ze de Islam niet op de correcte manier praktiseren. Btw de mannen moeten zich ook bedekken, als dat niet gebeurt is dat hun zaak, ik ben een vrouw en ik maak me zorgen om mijn lichaam, niet om dat van een ander, als die niet wil praktiseren.
Je zegt dat je niets met mijn religie te maken wil hebben. Met alle respect, maar wat gaat mij dat aan? Ik dwing jou toch geen hoofddoek te dragen? Even iets duidelijk maken, ik doe dit uit vrije wil, ik weet waarom ik dit allemaal doe. Ik heb elhemduLilaah verstand gekregen, jij ook. En dat is wat ik voornamelijk gebruik. Nu is het jullie beurt ook om het te gebruiken. Ik stel me gewoon telkens weer de vraag, waarom? Waarom doen jullie zo moeilijk om iets dat jullie niet aangaat? Ik dwing jou toch niet om een hoofddoek te dragen? Laat mij mijn hoofddoek dragen, om welke redenen dan ook! Dat is toch niet veel gevraagd? Dit is ook mijn land! Ik ben hier geboren! Ik heb hier opgegroeid! Waarom kan ik gewoon niet gelijk behandeld worden? Ik ben moslima en ik wil mijn hoofddoek behouden, en jij mag geloven wat je wilt, maar ik doe dit uit vrije wil. Het is mijn recht en ik zal vechten voor mijn rechten! Ondanks dat, kan ik je misschien nog blij maken, ik wil hier in dit land, zogezegd mijn land, echt niet blijven!!!
En ik apprecieer jouw reactie.

Hoofddoekdragende moslima(voor eeuwig)

slat

vroeger zag je ze niet nu lopen ze overal de hoofddoeken waar gaan we naar toe ge moet goe zot zijn om in iets te geloven wat nie bestaat godsdienst is big business saluu

hoofddoek

Deze discussie in de media is ontstaan door politici om de onwetenden bezig te houden om de crisis, armoede, werkloosheid en andere belangrijke problemen niet onder ogen te zien. Werkloze moslima's met hoofddoek proberen alles te doen zoals opleidingen, studie etc. om aan werk te geraken en toch krijgen ze te horen dat ze niet aangenomen worden van hogerop! Zo stijgt maar de werkloosheid de lucht in! Vlaanderen is goed bezig! Ik ben benieuwd wat de volgende discussie is, Misschien verbod om in de supermarkt, openbaar vervoer of in ziekenhuizen te mogen binnenkomen? Ik heb het gevoel dat we terugkeren naar de tijd van Martin Luther King.

hoofddoek

Ik vind dat de media heel kies zijn in hun verslaggeving. Dat politici deze discussie in het leven hebben geroepen om de aandacht van de crisis af te leiden, vind ik ver gezocht.
Werkloze moslima's die opleidingen volgen? Ik ken in mijn wijk geen enkele jonge vrouw die een opleiding volgt. Je ziet ze met een kind lopen, het volgend jaar met een tweede en het jaar nadien met een derde.
Voor mij staat de hoofddoek symbool voor 'culturen' en een godsdienst die vooruitgang afwijst; economisch, sociaal (taal, relatie), wetenschap...bovenal stoort me de algemene tendens om kinderen te isoleren van de maatschappij waarin ze leven zodat ze op adolescente leeftijd die maatschappij als vijandig beschouwen. De meeste allochtonen kinderen worden in zeer besloten familiekring opgevoed. Aan culturele evenementen in onze maatschappij wordt niet deelgenomen, behalve de markt of af en toe in de zomer het provinciaal domein voor een pick-nick en famille.
Hoe wil je dan dat jongeren het in het hoger secundair onderwijs halen? Niet dus. Vooral de jongens niet.
Die hebben thuis nooit iets geleerd. Ze kennen de sfeer ook niet op een werkvloer of het nu handarbeid is of administratief werk. Ze staan achter vanwege die geïsoleerde opvoeding.
Werkgevers krijgen de schuld. Kan het nog mooier?
De tong is daarentegen zeer rad. Als stembanden het enige werktuig zijn om de tijd te verdrijven, moet daar wel een hoorbaar effet uit komen.
Het ratelen biedt namelijk de mogelijkheid om van de hak op de tak van nuance en zelfs van onderwerp te veranderen, zo snel dat de tegenpartij niet meer kan volgen (vb de meiden van Hallal op Nederland 3 en nadien op VRT).
De toon waarop gespraat werdt, de toon waarop leerlingen protesteren in de klas tegen regels die al zo oud zijn als de straat; die is voor Vlamingen beledigend. Je kan in feite deze jongeren niets aanwrijven want thuis mochten ze krijsen en roepen en hysterisch worden. Ik hoor dat dagelijks in mijn tuin. Deze hele leefsituatie zou geen achteruitgang zijn indien er tenminste een wil zichtbaar was om zich te intregeren maar ik zie geen greintje goede wil. Ik stel het tegendeel vast : zich isoleren en de maatschappij volledig negeren op de administratieve diensten na.
Daar staat die hoofddoek voor.
Ook voor al het andere van de voorbije jaren : de fatwa uitgesproken over Rushdie, 9/11, de steniging processen, de zweepslagen, de fatwa over de cartoonschrijver in Scandinavië, wetsvoorstel om naast de Engelse jurisdictie een vorm van sharia toe te laten,een allochtoon die zijn geloof laat vallen en doodsbedreigingen krijgt, de jongens die mijn dochter voor 'hoer' uitschelden op straat, een man die een vrouwelijke gynacologe in het ziekenhuis eist voor zijn vrouw. De aanslagen in Madrid, Londen...
Wat een ellende van hier tot ginder!
Dan klinkt waarschijnlijk het argument : ja, maar dat zijn wij niet hoor. Die anderen hebben het allemaal gedaan en dat zijn geen goede moslims. De mond van 'die anderen' loopt wel over met Allah dit en Allah dat.
Als een journalist dan de vraag stelt (de laatste jaren meermaals gebeurd bij verschillende incidenten) hoe de persoon dat bekijkt, zegt die iets in de aard van 'iedereen moet dat voor zichzelf weten'.
Die sfeer kan ik missen als kiespijn.
Dit gaat al lang niet meer over respect voor een multiculturele maatschappij. Moslims weten niet wat een multiculturele maatschappij is.
Dat is bv één tafel waar mensen afkomstig van drie werelddelen, zwart, blank, Aziatisch, eten en drinken en waar vele zinnen Nederlands, Frans, Engels en Spaans bevatten.
Dat is de multiculturele maatschappij die ik heel grondig gekend heb nog voor de doekjes in het straatbeeld verschenen.Ik heb vele kinderen uit diverse culturen zien opgroeien. Ze doen het allemaal vrij goed op de arbeidsmarkt.
Waarom? Omdat ze thuis niet geïsoleerd werden van de maatschappij. Omdat ze niet opgevoed werden om rond te zeulen met die oh zo heilige islam.
Ik wil ook verhuizen. Ik zou doodgraag op een warme zomerdag in mijn tuin zitten en Nederlands horen, één keer per week of zo, daar zou ik al heel blij mee zijn.

'Terugkeren naar de tijd van Martin Luther King'?
De deuren van de scholen staan hier wijd open maar openbaar-vervoer bussen worden door allochtone jongeren bekogeld met stenen en buschauffeurs hardhandig en brutaal bejegend.
Had een kleurling dat gedaan in de tijd van de raciale segregatie in de USA, dan was hij terstond gelyncht geweest.
Uw vergelijking is volledig misplaatst.

Vele mensen durven niets zeggen want politici, campagnes, de media hebben al een hele tijd de nadruk gelegd op multiculturele maatschappij. Daar gaat het al lang niet meer om. Tussen twee mensen heb je een rangorde, tussen twee bevolkingen heb je vaak ook een machtsstrijd historisch bekeken.
Ik gebruik het woord 'bevolkingen' omdat aan de ene kant de westerse cultuur staat, aan de andere kant subculturen met als bindmiddel de godsdienst.
Vele mensen die de westerse cultuur ondanks haar excessen en tekortkomingen een warm hart toe dragen, voelen zich verongelijkt. Ik sluit me bij hen aan.
Ogenschijnlijk is de islamgodsdienst tolerant, de feieten van de laatste 15 jaren vertellen echter een heel ander verhaal.

10-11 days military exercise in Iran...hier gaan we weer met een losbol aan het stuur. Ik zou hem mijn oude kanarie nog niet toevertrouwen. Wij waren eindelijk van die andere losbol af (Bush). Die mannen toch!

Af en toe de wind door je haren laten waaien kan geen kwaad. Die wind was er veel eerder dan wij en alles waar we in geloven.

Christine

antw hoofddoek

Het dragen van hoofddoek is WEL een religieuze plicht. Het staat op drie verschillende plaatsten duidelijk vermeldt in de koran (en dat zelfs in details van hoe en wanneer). Wij, moslima's, laten onze beslissingen niet nemen door de mannen. Meestal zijn diegenen die hun hoofddoek niet willen uitzetten, moslima's die bewust zijn voor de gevolgen van het afzetten.
Denk je nu echt dat er zoveel meisjes zijn die allemaal gewoon uit koppigheid hun hoofddoek niet willen afzetten?
En stel dat het een gewoonte is of een verslaving, kan jij een drugsverslaafde of een sigaretverslaafde vragen om het plots niet meer te gebruiken? Neen! dat kan je niet. Zelfs zij krijgen kweeni hoeveel tijd om af te kikken. Maar wij, moslima's, worden gedwongen om levend in het vuur te gaan en wij krijgen daar zelfs tijd voor, er wordt zelfs neit overlegd met ons, niemand vraagt ons wat WIJ eigelijk willen.
Ik kan dat risk niet nemen. Ik kan mijn eeuwig gelukkig leven niet ruilen voor een leven van 60 à 70 jaar.
Wat ik ook niet begrijp is dat dit allemaal in een demokratisch land gebeurt. Moeten we alleemaal naar Amerika verhuizen om een vrije leven te leiden? Zelfs dat zou een tijdelijke oplossing zijn en het probleem niet oplossen in alle zin. Het probleem ligt niet aan ons.. Het probleem is gewoon dat wij niet geaccepteerd worden zoals we zijn.

hoofddoek

Religie moet thuis gebeuren tussen vier muren in privé...
Neem een voorbeeld aan de dieren, deze hebben geen hoofddoek of god nodig om in een zekere harmonie te leven.

Mevrouw Christine, leer

Mevrouw Christine, leer eerst nederlands schrijven voor je met je belachelijke mening naar voren komt. Je schrijft werdt met dt, nooit gezien bij iemand zelfs niet bij allochtonen. Ten tweede mag je leren hoe de islam werkelijk denkt over hoofddoeken. Ik ben verlegen dat ik een belg ben. Ik kan mijn ogen niet geloven, wat lees ik hier allemaal? Zijn we zo een onverdraagzame en onwetende volk???

Mevrouw Christine Leer

Beste Sasha,

Je schrijft :"Wat lees ik hier allemaal"

M.a.w.je hebt er niet veel van begrepen.

Dan maar toevlucht nemen tot spellingsfouten: 'werdt' met dt.
Tikfout : het moest 'wordt' zijn.
Er zit nog een tikfout in mijn tekst. Kan je ze vinden?

Wat betreft jouw tekst :

Eigennamen schrijf je best met een hoofdletter : 'Nederlands' en 'Belg'

'onverdraagzaam volk' ipv 'onverdraagzame' Ook tikfouten neem ik aan.

'Onverdraagzaam en onwetend' : mooi cliché. Heb je dat zelf gevonden?

In het parkje zit rond de middag een bejaarde, Marokkaanse man op de bank. Hij vraagt aan mij of aan andere voorbijgangers hoe laat het is. Hij heeft geen polshorloge (ik ook niet) en ik vrees dat hij licht dementerend is. Gelukkig weet ik waar hij woont. Mocht hij ooit de weg niet terugvinden, dan breng ik hem tot aan zijn deur. Hij heeft nochtans familie.

Wat het 'onwetende' betreft. Ik ben zeer geïnteresseerd in religies. Het blijkt dat er twee evenwaardige vertalingen zijn van de eerste zin in de Genesis (Bijbel):
1° hij heeft het begin geschapen in zes dagen...
2° in het begin heeft hij gescheiden : licht en donker, water en aarde...

Zo zijn we weer een stapje verder.

De Koran kwam ook even ter sprake : 'de maagden' in het hiernamaals kunnen ook vertaald worden als 'druiventrossen'.

Volkeren dienden zich te bekeren (Rooms-katholieke leer en nadien Islam). Een geschreven woord kan altijd lichtjes aangepast worden om een bepaald doel te bereiken.
Verdiep u daar eens in.

Ik geef u twee schoolvoorbeelden :
In de schoolboeken stond (ik hoop dat het er niet meer in staat) dat Julius Caesar geschreven had dat de Belgen de dappersten waren. Als je wat meer over de Romeinse overheersing leest, kom je tot de conclusie dat de Belgische stammen (lees 'Keltische stammen' helemaal niet zo dapper waren). Vele stammen werden uitgemoord en vele overwonnenen werden te voet als oorlogsbuit naar Rome gesleept.
Dat woord 'dapper' had tot enig doel om Caesar's carrière in Rome een extra zetje te geven: hij had zich tegen dappere tegenstanders moeten weren en had overwonnen: 'veni, vidi, vici'.
Tweede voorbeeld: de Noormannen worden vaak afgebeeld met helmen met twee koehoorns. Dat is een fantasietje van de Victoriaanse literatuur. Zo werd een Noorman dus afgebeeld in de schoolboeken.

Dit is voldoende stof om na te denken, hoop ik.

Waarom zo een grote angst

Waarom zo een grote angst van de allochtonen Christine? Kalm blijven is de boodschap. Nog beter stof om na te denken.

Waarom zo een grote angst

Beste Kim,

Leg dat woord niet in mijn mond. Ik ben in mijn straat de laatste autochtoon. De anderen zijn verhuisd. Die hebben de zaak voor bekeken gehouden.
Over kalm blijven: hoe kan je kalm blijven als je twee keer beleefd vraagt om de tv stiller te zetten? Die staat volle bak om 7u30 's morgens! De hele dag door maakt dat ding haar/zijn debuut in mijn living en ik ruim de plaats in mijn eigen huis. Kalm blijven nogmaals als je allochtone buurman lelijke palletten als tuinomheining opbouwt terwijl je zelf schriftelijk toelating gevraagd hebt om een voorlopig hek te plaatsen in afwachting van de groei van in de winter groen blijvende coniferen? En dat dit je geweigerd wordt?
Oh maar ik blijf kalm.
Ik blijf ook kalm met een allochtoon gezin naast me dat nooit maar ook nooit een stap buiten zet. Juli en augustus: geen enkele zomeravond om rustig een boek te lezen in de tuin, laat staan te wieden of creatief na te denken. Ik heb in mijn tuin gezeten met een MP3 speler met daarop experimentele jazz en zomeer (ballades kwamen niet in aanmerking) en daarop (mijn laatste uitvinding) oorbeschermers die gebruikt worden als je bomen zaagt met een electrische zaag. Prachtig! En belachelijk!
Dat heb je dus met een cultuur die geen stap buiten zet!
Als ik nog oog in oog met mijn buurman kom en hij zeer waarschijnlijk met een smile tot aan zijn oren me zal vragen:'Comment ça va?' Dan antwoord ik:'Je crois que votre télé se porte mieux que moi!" Zo blijf ik dus kalm en zo communiceer ik.
De lust tot communiceren is me ondertussen wel vergaan. In den beginne heb ik nog kleurboeken (zonder menselijke afbeeldingen!), kleurpotloden en een slijper, en de mooiste kinderboeken van mijn kinderen aan de vrouw gegeven omdat ze dat eerste jaar tijdens de vakantie zoveel huilde (ik hoorde alles). Hij was met de oudste dochter op vakantie in het thuisland.
Feedback van dit alles: njet.
Nadien riepen ze de kinderen terug wanneer ze tegen mij praatten. Nadien kwam dat pallettenhek er. Zij kozen er voor om geen contact te hebben. Ik niet. Ik stond er open voor.
Maanden geleden heb ik van de Frans sprekende man ook de hint gekregen dat ik best niks tegen zijn vrouw zeg. Voilà!
Dat is nu eens een aangename sfeer!
Maar ik blijf kalm en speel twee keer de week zeer zwaar op de lotto voor één ding : wegwezen!
Dat ik tenminste de tv niet luider moet zetten om hun tv niet te horen. Dat ik opnieuw een zomeravond in stilte in de tuin kan zijn. En dat als ik met buren praat, ik dit in het Nederlands kan doen. En dat als er een feestje is bij de buren, de muziek voor mij herkenbaar is. Dat ik bv op de noen wanneer de zon schijnt, niet belaagd wordt door een open venster waaruit een buikpijnzanger dier, plant en mens ineen doet krimpen. Dat doen de achterburen. De kinderen er van hebben nooit enig pedagogisch speelgoed gehad dus als je denkt dat er daar een moord wordt gepleegd, dan is dat gewoon een ruzie onder de kinderen vermoed ik. Allemaal heel prettig om dat te ervaren in je persoonlijke levensruimte.
Als je autochtoon bent en de middelen hebt, dan pak je je biezen. Zo eenvoudig is het.
Had je als buren 'Flodderfamilies' dan kan je daar nog altijd iets tegen zeggen of eventueel helpen. Met mijn buren allochtonen no way. Ze willen niets te maken hebben met hun autochtone buren. Ze begrijpen ons niet. Wij zijn in hun ogen waarschijnlijk heel losbandig, weet ik veel.
Op die manier ontstaat een spanning die niet oké is.
Ik heb inmiddels de boodschap goed ontvangen : ik moet verhuizen.

Dit alles heeft dus niets met angst te maken. Het is een subtiel, langzaam proces waarbij je leefomgeving zodanig verandert dat je je in het Midden-Oosten waant het hele jaar door. Ik ben daar in alle nederigheid nooit vragende partij voor geweest.

Geachte Mevrouw

Geachte Mevrouw Christine

Als velen van die jonge hoofddoekmeisjes eens echt naar u
zouden luisteren dan zou het er al heel anders uitzien.
Ik geef de hoop niet op. Die hoofddoeken is louter een mannenzaak die zich achter de Islam verstoppen om hun vrouwen te onderdrukken. Zij moeten hun vrouwen de vrijheid geven zich in dit land waar ze leven aan te passen en zonder hoofddoek toch moslima kunnen blijven. De hoofddoek is zeker geen lap stof meer, hij is een politiek statement geworden.

Beste Christine

U zegt dat u geen enkele jonge moslima kent in uw wijk die een opleiding volgt of heeft gevolgt? Dus u hebt een intervieuw gedaan in uw wijk met de vraag of een allochtone moslima een opleiding volgt? Dan merk ik dat u geen contact zoekt met uw allochtone buren.
Ik herken mijn buurvrouw in u met je manier van denken.Mijn buurvrouw heeft van alles gedaan om ons voor de rechter te slepen wegens lawaaihinder en watersijpeling(zogezegd).Ondanks de deurwaarder, gerechtelijk expert en haar advocaat heeft ze de zaak veloren en moet ze voor alle kosten draaien namelijk gerechtskosten, experts en de deurwaarder. Onze intentie was om ze als een goede buur te beschouwen. Maar ze heeft haar negatieve karakter al voorgesteld voor we de kans kregen om haar positieve kant te leren kennen. Ze wist niet dat ik 2de jaar rechtspraktijk volg. Ze wilde op ons kosten haar muren dak etc. renoveren. Gouden advies mevrouw Christine: Leer uw buren op een positieve manier kennen.

De pijn, onmacht en woede

De pijn, onmacht en woede van mevrouw Christine is heel herkenbaar -ze wordt gevoeld door velen die leven in wijken die van karakter veranderden door inwijking van nieuwe Belgen en niet-Belgen. Zelf woonde ik tien jaar lang op de Turnhoutsebaan in Oud-Borgerhout. En -eerlijk is eerlijk- ik was blij dat ik maar huurder was en uiteindelijk verhuisd ben. Indien men inderdaad dag in dag uit geconfronteerd wordt met gedragingen waarmee men niet opgegroeid is en die op zich wel onschuldig zijn, maar die op den duur zo bedreigend, ergerlijk en uiteindelijk onuitstaanbaar worden dat ze alle goede wil weg-eroderen.... ja dan, helpen commentaren van mensen die zich "moslima" noemen en die wel studeren enz, maar die misschien ook niet in die buurten wonen of willen wonen niet echt, want dan zijn die "moslima's" geen -vergeef me- ervaringsdeskundigen hoor. Al zeg ik het zelf, ik denk dat ik net zoals mevrouw Christine wel een ervaringsdeskundige ben wat dit betreft. Spuwen en rochelen op straat, wakker gemaakt worden op zaterdag door toeterende autokaravanen die horen bij marokkaanse bruiloften, haantjesgedrag van jongens, brutaliteiten van meisjes aan de schoolpoorten van Mater Dei (ouwe trut, ga opzij! in die trant), matrones met kinderkoetsen en boodschappentassen die je geen stoepruimte gunnen en geen staanplaatsje op de tram, blèrende muziek en korangezangen die uit deuropeningen komen, mannen die zelden normaal kunnen doen eens twaalf uur 's nachts voorbij is en je nog van de bioscoop terugwandelt,kleine jongentjes die hun zusjes terroriseren op het speelpleintje en waar de moeder niet tegen ingrijpt, boodschappers die in de GB geen discipline aan de dag leggen en hun beurt afwachten... Gut, nu ik er over schrijf, komt het allemaal terug. Misschien is het maar een tijdelijk fenomeen, maar ik heb het erger en erger zien worden tot ik weg moést. Ik woon nu in een stille straat waar mijn buren Oostafrikanen zijn en mijn overbuur een Belg van Marokkaanse afkomst met een goed-beklante winkel. Er zijn hoofddoeken en kleuren -en het gaat er allemaal gemoedelijk aan toe. Trouwens, mijn partner is Belg van Afrikaanse afkomst (ik zal mijn multi-culturele adelbrieven maar bovenhalen vooraleer ik in de racist-verdomhoek terechtkom). Wat ik hiermee allemaal wil zeggen is het volgende: er is een probleem en iemand als mevrouw Christine (en ikzelf vroeger) duidt dat probleem aan. Doe a.u.b. niet alsof er niets aan de hand is. De meeste mensen zijn van goede wil en ijveren ernaar om als goede buren te leven... Wat er precies fout loopt en hoe dat allemaal moet rechtgetrokken worden -ik weet het ook niet. Maar het probleem ligt niet in de hoek van de mevrouwen Christine -aan de andere kant is er zeker ruimte voor verbetering.
Wat die hoofddoeken betreft, want daarmee begon het: ik zie ze hier nu ook, maar het is geen issue meer. Opnieuw eerlijk zijn: omdat het met mate is. Nee, ik zou niet graag hebben dat ze het straatbeeld zouden beheersen zoals in mijn oude buurt het geval was. Of ze dan moeten verboden worden? Dat ik het niet weet -ik hoop dat ze mettertijd vanzelf zullen verdwijnen als de omstandigheden veranderen op economisch vlak en op politiek vlak.
Voilà, dit episteltje geeft geen oplossingen en weet geen antwoorden - het hoopt alleen dat "moslima's" zich ook eens even zouden willen verplaatsen in de schoenen van autochone middelbare dames die van klassieke muziek, de natuur, dieren, kinderen, boeken, kermis en The Wire houden; die sedert hun 20e full time werken en dit nog steeds doen, die niet op het Vlaams Belang of Lijst Dedecker stemmen, die vrijwilliger zijn voor legio doelen, die niet houden van corruptie en vriendjespolitiek en die zich daarom niet schamen om zichzelf goede burgers te noemen waarnaar het de moeite loont om even naar hun pijn en grieven te luisteren.