Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Hoe die mensen gekleed zijn interesseert me niet als ik maar mijn visvergunning of reispas krijg"

"Hoe die mensen gekleed zijn interesseert me niet als ik maar mijn visvergunning of reispas krijg"

We vroegen aan enkele BV's waarom ze mee protesteerden tegen het hoofddoekverbod bij de stad Antwerpen. Pol Goossen en Annemarie Picard getuigen. Zij poseerden ook voor de protestaffiches van BOEH. Yasmina Akhandaf is vrijwilliger bij de stad ook zij kreeg op een dag een mail dat ze haar hoofddoek moest uittrekken.

portretPOL.JPG

Pol Goossen is acteur bij de serie Thuis. Hij is één van de 21 BV's die poseerden voor de postercampagne van BOEH.

"Ik heb meegedaan aan de postercampagne omdat het mij ook absoluut niet stoort dat juffrouwen van vreemde origine een hoofddoek dragen. Door op de affiche te staan wil ik een uiting geven aan het niet storen van hoofddoeken."

"Ik vind het schermen met neutraliteit onzin. Ik heb daarnet een gedichtje voorgedragen waar ik het heb over loketten waar naast iemand met een hoofdoek ook iemand staat met een tatoeages en iemand met 57 oorringen. Als ik mijn paspoort, visvergunning of mijn rijbewijs maar krijg. Wat kan het mij nu schelen hoe die mensen eruitzien als die mensen hun werk maar goed doen. Dat is pluralisme, dat is vrijheid. Als iemand tegen mij zou zeggen dat ik geen jeansvestje mag dragen zou ik ook op mijn paard zitten."

"Waarom die juffrouwen een hoofddoek dragen dat is mijn probleem niet. Als ik dat wil weten dan zoek ik het wel op of vraag ik het. Dus dat is totaal naast de kwestie. Ik begrijp eigenlijk niet wat het probleem is. Ik begrijp niet waarom mensen zich daaraan storen of bepaalde directies van scholen of bedrijven daarover moeilijk doen in deze tijd."

portretpikart.JPG

Annemarie Picard is actrice en vooral bekend bij jongeren als moeder in de Ketnetserie Spring.

“De mensen van BOEH hebben me gevraagd of ik op de poster wou. Toen ik erover nadacht was ik enorm verbouwereerd. Ik dacht hoe kan dit nu na een overwinning van Patrick Janssens waar ik nog zelf aan heb meegeholpen. Ik heb ook op de postercampagne van Patrick Janssens gestaan. Toen dacht ik, wij moeten Antwerpen redden van het Vlaams Blok. En dat was toen ook gebeurd in oktober. En daarna gebeurd er zoiets. Dit kan toch niet. Ik ga hem daar echt over aanspreken want ik begrijp dit echt niet. Ik denk dat heel veel mensen die meegewerkt hebben aan de postercampagne van Patrick daar ook zo over denken. Het is een heel slechte zet van Patrick.”

“Decennia lang hebben mensen er zich mee verzoend dat er hoofddoekdragende vrouwen zijn die bijvoorbeeld poetsvrouw zijn of inpakster. Zolang die vrouwen geen verantwoordelijke functie hebben maakt men er totaal geen problemen over. Van het moment dat zo een vrouw gaat studeren, zich emancipeert, achter een pc gaat zitten. Dan wordt het opeens gevaarlijk en dan gaat iedereen zijn kak intrekken en zeggen dat het niet kan."

"Met probeert dit aanvaardbaar te maken met het argument dat we rekening moeten houden met die andere helft van de Antwerpenaren die voor het VB hebben gestemd. Die moeten we ook achter ons proberen te scharen. Dat vind ik dus verkeerd. Ik duld daar geen toegevingen in. Als we zo beginnen dan zijn we verkeerd bezig. Ik vind het even erg als wat er in Sint Niklaas is gebeurd met die zwarte Schepenen Wouter van Bellingen. Toen stond heel Vlaanderen verontwaardigd op zijn kop. Hij was in alle media geweest. Iedereen vond het racistisch. Ik vind dit verbod ook een daad van racisme.”

“Het argument van neutraliteit vind ik echt flauwe zever. Ik heb 20 jaar op een nonnenschool gezeten . Mensen gaan zich altijd profileren door accessoires, kapsel, kledingstijl ed. Mensen zijn divers laat het toch zo zijn. Het is door dat te appreciëren dat je tegen elkaar kan zeggen ik heb je graag.”

portretyasmina.JPG

Yasmina Akhandaf is studente en vrijwilligster bij de jeugddienst van de stad Antwerpen. Ze speelt animeert kinderen op speelpleinen.

"Ik kreeg enkele maanden geleden plots een mail van de jeugddienst van de stad. De mail was naar mij gericht en naar een aantal andere meisjes met moslimklinkende namen. Daarin werd gezegd dat we onze hoofddoeken niet meer mochten dragen. Ik was enorm verbaasd. Ten eerste omdat ik enkel vrijwilliger ben bij de stad. Ik heb geen contract. En ten tweede werd er in de mail ook niets gezegd over piercings en tatoeages ed. Het was enkel gericht op hoofddoeken."

"Ik heb toen een hele emaildiscussie gehad met de stadsdiensten en ombudsdienst. Maar in die tweemaanden tussentijd dat ze moesten beslissen of vrijwilligers al dan niet ook onder dat hoofddoekenverbod vielen mocht ik niet meer als vrijwilliger werken."

"Eerst werd er me gezegd dat ik inderdaad ook onder dat verbod viel en dan enkele dagen geleden werd ik gebeld dat het college toch beslist heeft dat vrijwilligers wel nog de hoofddoek mogen dragen. Maar ik heb daar dus wel mijn bedenkingen bij."

"Het verbod is vrij willekeurig. Voor de ene mag het dan wel en voor de anderen niet. Naar buiten uit wordt er gezegd dat het enkel gaat om mensen die aan de loketten staan maar dat is niet waar. Ook meisjes die niet aan de loketten werken worden onder druk gezet en geintimideerd om hun hoofddoek af te zetten. Men schermt met het argument dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. Als er iemand aan het loket ziek is moeten ze kunnen inspringen. Dus je moet voorbereid zijn om je hoofddoek uit te doen. Dit vind ik een enge interpretatie van het begrip neutraliteit."

portretlaila.JPG

Laila Ekchouchou van het platform Blijf van mijn hoofddoek maakt ook deel uit van BOEH.

“We hebben één eis en dat is de intrekking van de vrouwonvriendelijk dresscode van de stad Antwerpen. Men verbiedt sinds maart het dragen van de hoofddoek voor het stadspersoneel. Initieel ging de dresscode over alle uiterlijke symbolen. Dus ook tatouages en piercings. Maar in de praktijk viseert men enkel vrouwen met een hoofddoek. Men schermt met het begrip neutraliteit. Wij als BOEH staan voor het begrip inclusieve neutraliteit. Men moet beoordeeld worden op zijn prestaties en niet op uiterlijk.”

"We hebben eind vorig jaar de eerste berichten gekregen van de komende dresscode. Begin dit jaar hebben we een vrouwenketting gevormd aan de Groenplaats. En zijn nadien de gemeentereaad gaan meevolgen waar die beslissing werd goedgekeurd. Vervolgens hebben we herhaaldelijk gevraagd om die dresscode in te trekken. Maar kregen tot nu toe geen gehoor."

"Sinds Tom Lanoye tijdens een academische prijsuitreiking van zijn oren heeft gemaakt over het hoofddoekenverbod bij de stad. Is er stilaan in verschillende kranten een publiek debat rond ontstaan. Ook een aantal politici hebben hier een standpunt ingenomen. Bijvoorbeeld Leterme met zijn aanpassen of opkrassen discours onlangs nog in de Zevende Dag. We merken dat meer en meer partijen het discours van het Vlaams Belang overnemen. Onder het mom van diversiteit en emancipatie probeert men uitzettingsmechanisme door te voeren."

"We willen in de aanloop van de verkiezingen dit thema op de agenda zetten. Maar ook na 10 juni zal dit onderwerp even actueel blijven omdat we nog steeds met vrouwen te maken gaan hebben die niet meer bij de stad mogen werken. Bovendien is het een soort van sneeuwbaleffect. Als een stad als Antwerpen het doorvoert dan gaan ook meer en meer bedrijven, scholen,... dat ook doorvoeren met alle gevolgen van dien. We blijven dus onze eisen stellen en opkomen voor de keuze- en beslissingsvrijheid van iedereen."

Hoofddoekenverbod

Ik ga 100% akkoord met de acties tegen het hoofddoekenverbod. Zolang je in het openbaar je gelaat niet bedekt - dat is nu eenmaal om begrijpelijke redenen wettelijk verboden - gaat het niemand een zier aan welk lichaamsdeel je al dan niet bedekt. Aanstootgevend? Dat het aanstootgevend zou zijn om in het openbaar bepaalde lichaamsdelen te ontbloten kan ik nog aannemen, maar ze bedekken? Dat kan misschien "aanstootgevend" zijn in een stripteasetent of een hoerenkast, maar daarbuiten? "Jamaar, we moeten toch rekening houden met al die dutstkens van menskens die voor het VB stemmen en die daar niet tegen kunnen, och arme" en meer van die vijven en zessen. Als die sukkels daar niet tegen kunnen, dat ze thuis blijven en in hun bed kruipen. In naam van wien zijn heiligen moet er altijd met die VB-stemmers rekening gehouden worden? Waarom moeten voor die hun schoon ogen andere mensen hun ziel ingetrapt en gediscrimineerd worden? Want dat is de kern van de zaak: allochtonen met de vinger wijzen, discrimineren en als zondebok gebruiken. In wiens belang? In dat van het kapitaal,net zoals ten tijde van Hitler.

Jeansvestje

"Als iemand tegen mij zou zeggen dat ik geen jeansvestje mag dragen zou ik ook op mijn paard zitten."

Daar gaat het om: een soort "monsterverbond" tussen religieuze en IK-fundamentalisten allerlei.

Pol Goossens begrijpt niet dit, en begrijpt niet dat: wel erg verbazend na alle opiniestukken die verschenen zijn: een kleine nalatigheid in informeren?

Aan Pol Goossens deze vraag: is uw "eigen-vestje-eerst-doctrine" onafhankelijk van elke context? Draag je voortdurend en onafgebroken, ook tijdens de opnames bij de VRT, je vestje, en zou je je werk laten staan als de VRT vroeg je vestje een dagje uit te laten?

Pol Goossens steunt politieke terroristen (neen, niet de gehoofddoekte moslima's op straat of waar dan ook (die genieten godsdienstvrijheid), wel allen die meewerken aan hoofddoekfanatisme, dat is iets heel anders: begrijp je dat Pol?), maar dat is zijn keuze en verantwoordelijkheid natuurlijk.

Kent Pol ondertussen "The assault on reason" van Al Gore? Wel, hoofddoekfanatisme is een "assault on reason", een promotie van irrationalisme en cultuurrelativisme.

Wat we nodig hebben is progressief verlichtingsdenken, geen irationalistische en pseudo-linkse pleidooien voor theocratie.

en gelukkig redt Peter de

en gelukkig redt Peter de wereld van de ondergang... :-s

leg je ook even uit hoe Pol precies politieke terroristen steunt?

Uitleg, bis, bis, bis,...

Hoofddoekfanatisme (niet te verwarren met het "gewone" dragen van de hoofddoek als onderdeel van de godsdienstvrijheid) is een vorm politiek activisme/terrorisme gericht tegen de lekenstaat, dwz een politiek middel om de maatschappij minder seculier te maken.

De organisaties en personen die deelnemen aan hoofddoekfanatisme vallen onder politiek terrorisme (door hysterie en chantage) tegen de lekenstaat.

Pol Goossens steunt die personen en organisaties.

Dus: --> Pol Goossens steunt politiek terrorisme.

Wie in staat is het verschil te zien en te begrijpen tussen een "normaal" dragen van een hoofddoek en hoofddoekfanatisme ("altijd en overal", ongeacht de context) die kan met wat meer nuance dit debat benaderen.

Aan de morele chantage van bv An Provoost, heb ik niet de minste boodschap, laat staan aan haar oproep om de lekenstaat over te laten aan rechts.

Geen irrationeel cultuurrelativisme, wel progressief verlichtingsdenken hebben we nodig om maatschappelijke problemen op te lossen.

hoofdoekenverbod

Wat is dit een bullshitantwoord van Peter! Jij bent duidelijk voor het verbieden van die hoofd- doek! ik ben fan van Pol Goossen so what, is het verboden een jeansvest te dragen wat ben jij een mierenneuker zeg! Leo zelf

Ok, ik snap het - hoewel met

Ok, ik snap het - hoewel met moeite

Begrijp ik het goed als volgt? Als X de hoofddoek draagt op de meir is zij een gewone moslim voor jou (en zal haar ook dus verdedigen tegen de "anti-kopvot"-haat van de racisten?)

Maar als ze VRAAGT (ze eist niks op met aanslagen of zo he, laat ons redelijk blijven) om ook op haar werk over wel of geen hoofddoek zelf te beslissen...als ze dus vraagt of zij daar ook als herkenbare moslima mag aanwezig zijn... dan wordt zij plots een 'POLITIEKE TERRORISTE'...!

Wat is dat nu voor overtrokken gedoe. Je hebt recht op je mening, maar het is een beetje al te gek om iedereen die her secularisme een beetje anders invult meteen voor terrorist te verslijten he

Jij hangt het franse model aan, dat is je recht. maar in europa bestaat ook het britse model, waar politieagenten sik-tulbanden mogen dragen en vrouwelijke ambtenaren hoofddoeken. Is GB een terroristenstaat misschien? draaf je niet een klein beetje door?

Leve de Franse Verlichting !

(1)Ja, het onderscheid is fundamenteel tussen

a) de hoofddoek als religieuze keuze en als recht

b) hoofddoekfanatisme "altijd en overal", ongeacht de context.

(a) valt onder de godsdienstvrijheid, (b) is politiek terrorisme tegen de lekenstaat.

Politiek terrorisme: het is niet omdat er geen bommen ontploffen dat er geen terreur/dwang/chantage gebruikt wordt.

BOEH is principieel niet bereid tot overeenkomsten of compromissen

BOEH argumenteert niet maar culpabiliseert

BOEH argumenteert niet maar stigmatiseert

BOEH argumenteert niet maar intimideert

(2) Ook Irak is een voorbeeld van de Angelsaksische visie op godsdienstvrijheid: ze slaan elkaar de kop in.

Godsdienstvrijheid betekent keuzevrijheid, niet ongelimiteerde vrijheid om religie te belijden.

Godsdienstvrijheid als keuzevrijheid zorgt voor maatschappelijke vrede, godsdienstvrijheid als "vrijheid van vervolging en tot belijden" zorgt voor seggregatie, sociaal conflict en religieus misbruik.

Godsdienstvrijheid als keuzevrijheid stimuleert religies tot een democratische verdraagzame interpretatie van hun religie.

Godsdienstvrijheid als keuzevrijheid betekent het "recht op afvalligheid".

(3) Wanneer gaat Pol Goossens op een affiche staan tegen geweld van conservatieve moslims tegen progressieve moslims? ("Hoer", "verkrachting", "eremoorden", "besnijdenis", "inperking kunsten", enz...)
Daar solidair mee zijn, dat vraagt moed, niet het deelnemen aan de BOEH-carnaval-stoet.

"Ook Irak is een voorbeeld

"Ook Irak is een voorbeeld van de Angelsaksische visie op godsdienstvrijheid: ze slaan elkaar de kop in"

bij het uitdelen van de nuance heb jij toch ook niet op de eerste rij gestaan he... :-)

ik had het over GB, vooralsnog geen land in burgeroorlog. En toch mag daar de hoofddoek voor ambtenaren. De seggregatie is er niet merkelijk groter dan in het seculiere heiligdom frankrijk. Of dan bij ons

seggragatie is verkeerd. we moeten samen leven, amen naar school gaan, samen werken. over de verschillen heen. maar dan moeten de verschillen er wel eerst zíjn, ipv te worden weggestopt door allerhande paternalistische neutraliteitseisen

Het 'fundamentele

Het 'fundamentele onderscheid' waaraan jij refereert is: godsdienstvrijheid mag niet worden misbruikt om anderen jouw godsdienst op te dringen. Of om misdrijven te plegen in naam van die godsdienst. Het hoofddoekverbod wordt door jouw ook in deze context gesitueerd, maarhoort daar helemaal nietthuis

J'en passe. Je bent niet ernstig te nemen. Je bent duidelijk zo iemand die wel de klok heeft horen luiden maar de klepel niet weet hangen

Ah ja

"J'en passe. Je bent niet ernstig te nemen. Je bent duidelijk zo iemand die wel de klok heeft horen luiden maar de klepel niet weet hangen"

Ah ja, nog een "specialist" ter zake. Het is toch jammer dat wereld je goddelijke kennis niet deelt, hé! :)

Wie bezette Irak? (Toch niet USA en GB zeker)

Wie was tegen de inval in Irak? (Toch niet Frankrijk zeker)

Welk democratisch model werd er opgelegd, door wie? (Toch niet het Angelsaksiche ? Door USA en GB ?)

er werd in irak geen enkel

er werd in irak geen enkel model opgelegd. iedereen weet dat er in irak eindeloze chaos en richtingloos geweld heerst. dus als ze mekaar daar afmaken heeft dat met vele factoren te maken, maar zéker niet met het amerikaanse 'model', want buiten de beveiligde legerkampen heerst dat model nergens in irak

waarom geef je nu niet gewoon toe dat groot-brittanie bewijst dat je ook ànders met religieuze diversiteit kan omgaan dan in frankrijk (en nu ook in antwerpen) gebeurt? dat het schijnbaar mogelijk is religieuze symbolen bij de overheid toe te laten, zónder dat daar burgeroorlog, seggregatie, en wat nog allemaal van komt?

ik wil helemaal niet de extremist of radicaal uithangen, ik twijfel over de beste omgang met hoofddoeken en andere tekenen van religieuze diversiteit

maar ik vraag in die twijfel wel een béétje intellectuele eerlijkheid... en een beetje afstandelijkheid om verschillende strategieën te overwegen... zonder dat de een of andere strategie meteen met 'terrorisme' moet worden gelijkgesteld

Model

Wel, het Franse model verdient ver de voorkeur boven het Angelsaksische.

De lekenstaat garandeert beter de godsdienstvrijheid als keuzevrijheid, en zorgt voor meer sociale vrede.

Het Angelsaksische model is ook meer verbonden met ultra-liberalisme, absoluut-vrije-markt denken en religieus conservatisme (Bush, de neo-cons, de Ku-Klux-Klan)

De keuze is snel gemaakt.

Waarom geef je niet gewoon toe dat hoofddoekfanatisme een middel tot politiek activisme is tegen de seculariteit?

Je zegt dat er geen model is in Irak? Toch wel: de "Vrijheid van Expressie" (BOEM ipv BOEH)

Dat klinkt al redelijker

Dat klinkt al redelijker :-)

Ik begrijp de 'franse' argumenten, maar voel ook wel voor het britse model. Ik blijf eerlijk gezegd onbeslist.

Het lijkt me belangrijk in elk geval te aanvaarden dat die twee modellen bestaan en dus denkbaar en mogelijk zijn. Dat betekent ook dat het franse model niet noodzakelijk een beknotting van de godsdienstvrijheid betekent, net zomin als het britse model linea recta naar religieus integrisme leidt.

Ik intepreteer het 'actieve pluralisme' van de BOEH'ers als een verwijzing naar het britse model. Waar je het dus mee eens of oneens kan zijn, maar geen vraag die totaal ondemocratisch is.

Niet de bedoeling

Het is niet omdat ik een discussie tussen Franse Verlichting en Angelsaksische vrije markt, zeker voor het Franse model kies, dat ik afga van mijn stelling:

Hoofddoekfanatisme is een vorm van politek terrorisme

Als de "angelsaksers" zo dom en naïef willen zijn dat activisme te tolereren of zelfs te promoten, is hun probleem en verantwoordelijkheid, maar het doet niets af aan de basisstelling.

De boerka is overigens in GB ook verboden, in het bijzonder voor leerkrachten (de onverdraagzamen!)

Ik kies voor de lekenstaat, en dus tegen hoofddoekfanatisme.

maar man toch... ze gingen

maar man toch...

ze gingen al in de negentiende eeuw in groot brittanie op die manier met godsdienst om... dat is echt geen gevolg van hedendaags 'politiek terrorisme' hoor...

relativeer het misschien toch allemaal een héél klein beetje he zeg.

Boerka

Zoek eens op:

Engelse moslima in boerka of niqab gaat naar Straatsburg: een lerares die niet in niqab mocht les geven.

Klacht tegen GB verworpen door EHRM.

Die Engelsen zijn toch bekrompen hé, pff, er mag nog geen niqab of boerka voor de klas.

ik denk dat ik mijn best heb

ik denk dat ik mijn best heb gedaan om jouw standpunt te begrijpen en zelf een genuanceerde positie in te nemen.

ik zou dan graag ook zelf serieus worden genomen.

Grens?

Ik neem heel ernstig wat je zegt: waar ligt de grens? Ook in jouw GB is niet alles toegelaten.

Ik vraag me af op basis van welk argument jij verantwoordt om een hoofddoek wel en een boerka niet toe te laten voor een leerkracht of voor een politieagent?

Als je eerlijk bent zal je heel snel een hele boel outfits vinden die voor jou niet kunnen achter het loket of voor iemand in openbare functie (die de lekenstaat dient te belichamen).

De vraag is dus: waar ligt de grens?

En om die reden is hoofddoekfanatisme ("altijd en overal", ongeacht de context) onredelijk, want met die strekking is geen dialoog of onderhandeling mogelijk: BOEH presenteert zich als een voldongen feit, en dat is onaanvaardbaar.

Hoofddoekfanatisme IS politieke terrorisme, hier én in GB, de vraag is alleen hoe je best met dit soort fantiekelingen omgaat: maar dat het bij BOEH religieus fundamentalisme gaat, daar is niet de minste twijfel over.

De steun van Pol Goossens aan de carnavalstoet van BOEH-BV's is dan ook ongepast, en getuigt eerder van trendy meeloperij dan van echte moed.

Nog een dooddoener: als het

Nog een dooddoener: als het in Turkije, niet bepaald een westers land, wel kan, waarom in België dan niet?
Anderzijds vind ik het positief dat er EINDELIJK eens wat moslima's zijn die zich engageren voor wat dan ook ! (ook al is het een allochtonen-thema). Dit moet zeker 10x meer gebeuren, en dan de mannelijke moslims nog !

Ik begrijp je pleidooi voor

Ik begrijp je pleidooi voor neutraliteit... maar dat deze vrouwen per se 'fundamentalisten' zijn, dat gaat er toch niet in bij mij. (Ik zou wel willen, maar ik kan moeilijk in iets geloven wat zo ongeloofwaardig klinkt)

Zonder rancune: maar leg me dan eens uit op welke manier bvb Ida Dequeecker een religieuze fundamentaliste is? Ze is jaren bij de trotskisten actief geweest, bij de Dolle Mina's en nu nog altijdbij het Vrouwen Overleg Komitee (VOK). Je ziet haar links op de tweede foto (http://www.indymedia.be/nl/node/10939)

Dom is zij ook niet. Misschien heeft ze wel gewoon een punt?

debat of discours?

Peter, uw sterke taalgebruik draagt niet bij tot argumentatiekracht. Ik vind uw argumentatie eerlijk gezegd eerder zwak.

BOEH stelt zich centraal in het debat, maar het is niet de schuld van BOEH dat dit debat op deze manier gevoerd wordt.

U stelt dat wie een hoofddoek draagt, eens is met alles wat conservatieve moslims zeggen en doen. Wat een zwak argument. Is het niet overduidelijk bewezen dat moslima's die een hoofddoek dragen, zeer zeker een eigen mening kunnen vormen?

Neemt niet weg dat het debat ook zou moeten gaan over die andere thema's die u aanhaalt, maar daarvoor is het niet nodig om zelf een discours op te zeten van stigma's en culpabilisering (politiek terrorisme ????).

Daarbij, er zijn pogingen om het debat op een andere manier te voeren. Een voorbeeld:
http://www.indymedia.be/nl/node/11004

Andere voorbeelden: graag! Ik verwijs steeds naar een debat van een Turkse studentenvereniging dat ik heb bijgewoond in december 2006. Ik heb de indruk dat, in het zog van de hoofddoekdiscussies, de echte inhoudelijke debatten langzaam volgen. En dat stemt mij positief.

Hoofddoek

Ik suggereer dat we een uniform instellen voor staatsambtenaren die
met het publiek in aanraking komen.
Toen we al die mensen in Belgie binnenlieten was de bedoeling wel dat ze eerst en vooral Belgen zouden worden en niet hun diverse ruzies met
Amerika, Israel, de Kerk etc hier zouden binnenvoeren.
Zolang ze dat blijven doen kunnen ze voor mijn part de pot op.

ZEG BAH TEGEN BOEH

WIJ LEVEN IN EEN SECULIERE STAAT WAAR SCHEIDING VAN "KERK" EN STAAT HEERST. DAAROM HOREN FILOSOFISCH-RELIGIEUSE UITINGEN, TEKENS, VESTIMENTAIR ETC... NIET THUIS OP HET PUBLIEK DOMEIN EN NIET ALLEEN MAAR IN LOKETFUNCTIES ! UITERAARD IS ER GODSDIENSTVRIJHEID OP HET PRIVE DOMEIN

Als het discours omtrent

Als het discours omtrent scheiding van Kerk en Staat heerst, gelieve dit dan maar door te trekken, zo zou dan geen enkele ambtenaar nog een kruisje mogen dragen (wat niet het geval is vandaag).
Ben eens benieuwd wat het gros van de ambtenaren (werknemers overal) hierop zal reageren!?!

Wat maakt het uit wat je draagt en/of dit zichtbaar is! Is het dan de bedoeling dat we onze ogen sluiten en het feit negeren dat er effectief duizenden moslims in dit land leven.

Daarnaast moet me ook maar eens gaan beseffen dat een steeds groter deel van de moslims bekeerlingen zijn. Hebben deze mensen dan geen rechten in hun eigen vader/moederland. Naar waar zouden zal me deze groep sturen, daar zij zich dan in se (volgens enkele rechtse groeperingen) niet integregeren (in eigen land).
Ben benieuwd en kijk al uit naar de creativiteit omtrent deze zogenaamde "problematiek"...

neutraliteit

Wat stelt die neutraliteit trouwens voor? Ik lees hier dat rechters neutraal moeten zijn en geen uiterlijke symbolen dragen? Ik zou eerlijk gezegd liever voor een rechter met een hoofddoek staan dan voor een rechter die thuis een nazikast heeft staan met relieken uit de tweede wereldoorlog. Of een rechter die actief is in de loge. Bij die moslima rechter zou ik nog kunnen checken of haar oordeel niet ingegeven is door haar religie. Bij die andere twee kan ik het alleen maar raden...

Ten eerste, een uniform is

Ten eerste, een uniform is zo passé.
Ten tweede, 'toen we al die mensen in belgie binnenlieten' is misschien een beetje iedereen op een hoopje smijten. misschien.
Ten derde, 'diverse ruzies met amerika, israel, de kerk' zijn niet echt dingen die 'zij' hebben meegebracht. de discussie over kerk wordt hier al decennia gevoerd en volgens mij zijn 'zij' het ook niet die de kerk aanvallen maar eerder secularisten en co. de discussies over amerika en israel wordt ook niet alleen gevoerd door 'hen'.
Ten vierde, als je wilt dat ze zich integreren - wat ik op zich wel kan begrijpen- ga je meer bereiken door hen te laten deelnemen aan onze samenleving (hoofddoek of niet). door hen verboden op te gaan leggen en hen te dwingen ga je waarschijnlijk een averechts effect hebben. frankrijk is zogezegd het centrum van verlichting and what have you not, maar is iedereen de 'rassenrellen' van 2005 vergeten?
Ik vind niet dat je dat secularisme aan moslims mag opdringen, evenzeer als moslims hun geloofsovertuiging niet aan ons moeten opdringen (à la mohammedcartoonaffaire).