Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] De rechtse show

[Opinie] De rechtse show

De federale verkiezingen van 10 juni 2007 zullen de geschiedenis ingaan als die van de complete verrechtsing. Zowat alle commentatoren wijzen erop, en de winnaars en verliezers stemmen ermee in. Tellen we de resultaten van CD&V/NVA, Open VLD, Vlaams Belang en Lijst Dedecker bij elkaar op, dan komen we tot vrijwel driekwart van de uitgebrachte stemmen in Vlaanderen. Datgene wat voor links doorgaat in Vlaanderen (ik kom er straks op terug) behaalt zo’n 23% van de stemmen. Het stemt tot vreugde dat Groen! z’n kopje terug boven de kiesdrempel uitsteekt, maar dit kan de droefenis om het verpletterde kartel SP.A/Spirit niet milderen. Filip Dewinter kon dan ook uitroepen dat Vlaanderen Links heeft afgezworen, en dat Rechts nu aan zet is.

Ik wil twee voetnoten plaatsen bij die spontane consensus inzake verrechtsing. De eerste geeft wat historisch perspectief, de tweede gaat over links in Vlaanderen. Lezers die op zoek zijn naar een optimistische noot mogen hier stoppen.

1. Is dit nu de verrechtsing?

De verrechsting is een feit zegt men, en de cijfers liegen niet. Inderdaad. Maar het proces is al geruime tijd bezig. Wanneer we de drie laatste federale verkiezingen naast mekaar leggen merken we dat links en rechts steeds in grotendeels dezelfde orde van grootte scoorden. Bekijk de tabel hieronder, ik geef enkel de partijen weer die zetels in een parlement hadden ten tijde van de verkiezingen:

Links
1999: 27 (SP 15,7; Agalev 11,3)

2003: 27,4 (SP.A/Spirit 23,5; Agalev 3,9)

2007: 22,6 (SP.A/Spirit 16,3; Groen! 6,3)

Rechts
1999: 66,2 (VLD 22,7; CVP 22,6; VB 15,4; VU 5,5)

2003: 69,1 (VLD 25,4; CD&V/NVA 25,8; VB 17,9)

2007: 73,9 (VLD 18,8; CD&V/NVA 29,6; VB 19; DD 6,5)

We zien dat Links nog geen 5% krimpt en Rechts zo’n 6% groeit doorheen drie verkiezingen; het deficit van Links tegenover rechts stijgt dus van 39,2% over 41,7% naar 51,3%. Maar het punt is dat Rechts in Vlaanderen al een lange tijd ruim dubbel zoveel stemmen aantrekt dan Links.

Trekken we de historische lijn nog wat verder door, dan zien we dat op de eerste Zwarte Zondag - 24 november 1991 - de SP ook zwaar verloor, net als de CVP, terwijl de winst werd opgestreken door de VLD en door het Vlaams Blok. Agalev haalde toen één zetetje meer dan in 1987. De Vlaamse socialisten hadden in 1987 nog 32 kamerzetels; in 1999 hadden ze er nog 14, en op dat niveau zitten ze nu alweer. In 1987 zaten de socialisten in de oppositie, vanaf 1988 zaten ze onafgebroken in de federale regering. Twee decennia regeringsdeelname heeft de socialisten dus gehalveerd als politieke kracht in dit land.

De socialisten hebben twee decennia lang aan regeringen deelgenomen binnen een rechtse hegemonie, dat is wat deze historiek ons duidelijk maakt. De verrechtsing is geen nieuwigheid; de verschuiving van 10 juni 2007 is zelfs niet dramatisch en ze is vrijwel volledig op het conto te schrijven van Dedeckers nieuwe uitgave van Rossem. Er blijkt aan de rechterzijde een groot potentieel voor nieuwe partijen – het Vlaams Blok/Belang, de nazaten van de Volksunie, nu Dedecker. Aan de linkerzijde is dat potentieel zeer beperkt, zoals de turbulente geschiedenis van Agalev/Groen! Duidelijk maakt. Een transformatie van rechtse – etisch conservatieve, marktkapitalistische en nationalistische of racistische – discours in dit land kan sinds de opkomst van de Volksunie in de jaren vijftig steevast rekenen op wat bijval. Telkens een ‘grote’ rechtse partij wat te mak begint te worden kan er een succesvolle afsplitsing ontstaan. Aan de linkerzijde is dit sectarisme gedoemd tot electorale marginaliteit. Er is dus meer marge om retorische verschillen aantrekkelijk in te kleuren aan de rechterzijde dan aan de linkerzijde. We zijn, kort samengevat, al geruime tijd een héél rechts stukje land. Dus hoe is het gesteld met Links?

2. Van socialist naar progressief

Zoals gezegd hebben de Vlaamse socialisten voortdurend deelgenomen aan het beleid binnen een rechtse hegemonie: er is sinds lange tijd een dubbel zo grote electorale achterban voor conservatieve, marktkapitalistische en nationalistische standpunten dan voor socialistische of ecologische standpunten. De socialisten hebben dan ook systematisch in rechtse regeringen gezeteld – regeringen die niet meteen socialistische transformaties in de samenleving beoogden. De besparingsplannen van de late regeringen-Martens werden gevolgd door het opperste pragmatisme van Dehaene, en daarna kwam het Paarse project van Verhofstadt. Zoals gezegd is die periode in de diverse regeringen gepaard gegaan met een geleidelijke electorale erosie, die de SP uiteindelijk noopte tot een kartel met de ex-VUers van Spirit.

Dat was slechts de cumulatie van een langere evolutie waarin de socialisten geleidelijk aan ook hun ideologische basis, hun traditionele partijwerking en hun banden met de socialistische beweging opgaven. Telkens, zo kan men vermoeden, was dit een antwoord op de electorale dreiging, en met uitzondering van het spektakelresultaat van 2003 was dit telkens vergeefse moeite. De partij bleef achteruitgaan, en de uitslag van 2007 voor SP.A en Spirit als kartel is van dezelfde orde als degene die van de SP op eigen kracht haalde in 1999. De partij schrompelt dus structureel in mekaar, en het geknutsel aan stijl, voorkomen en discours heeft daar – helaas – weinig aan verholpen.

Dat was ook te voorzien: campagne-technische vernieuwingen zoals het ‘teletubbies’ concept in 2003 of de volledig gepersonaliseerde celebrity campagne van Patrick Janssens bij de lokale verkiezingen van 2006 werken in de regel maar één keer, want ze zijn maar één keer nieuw. De grote talenten die men als charismatische en sexy Lord of the Rings figuurtjes in zo’n nieuwe campagneformaten lanceert – ik denk nu aan Freya Van den Bossche en Bert Anciaux – moeten dat charisma omzetten in degelijke politieke prestaties. Als dit niet gebeurt – ik denk nu aan dezelfde figuurtjes – dan blijkt de electorale houdbaarheidsdatum van zulke politici snel verstreken. Men kan niet eindeloos variëren op Barnum-campagnes in de politiek: op een bepaald moment moet er opgeleverd worden, moeten politici bovenal als vertrouwen wekkende beheerders gezien worden, anders zakt het hele gedoe als een soufflé ineen.

De SP.A-Spirit campagne was van een opperste sulligheid. De slogan ‘Ja’ moest het optimisme en positivo-gevoel weergeven waarmee de socialistische ministers, men kan het vermoeden, ten arbeid trekken. Hij ging vergezeld van de meest banale one-liners van het niveau van “Tijd Voor Johan”. Daarmee moest de kiezer het dit jaar dan maar doen: mooie foto’s, een appèl aan een fijn gevoel en dat was het dan. De kop was weer belangrijker dan wat eruit kwam. Nu ben ik de laatste om me bewonderend uit te laten over eender welke kiescampagne – maar de leegte die uit deze campagne sprak was eindeloos. Hier stelde zich een partij voor die niets meer te vertellen had dan – Ja! Stem voor ons!

De socialisten hebben alles opgegeven wat ze hadden als verhaal: hun geschiedenis, hun traditie, hun cultuur, hun kritiek en hun analyse. Ze hebben dat allemaal ingeruild voor de troep die hen door reclamemakers wordt aangenaaid. Ze zijn dan ook al lang geen ‘socialisten’ meer, ze noemen zich ‘progressief’ – net als Verhofstadt dat deed, en, geloof het maar, bij gelegenheid zelfs Filip Dewinter. ‘Progressief’ staat hier dan gewoon voor ‘iets anders willen’ of – getuige de slogan “Ja” – gewoon voortdoen zoals gisteren, lekker progressief.

Het is dan ook niet Links dat op 10 juni 2007 rake klappen kreeg. Links kreeg die klappen al lang geleden, ze kreeg die van de SP toen die zich omvormde van socialistische ledenpartij tot progressief kieskartel-met-reclameregie. Het was gewoon een zoveelste rechtse show.

Rechts-liberalisme is de toekomst

De afgelopen jaren heeft 'links' nog aan de macht kunnen komen in Belgie (danzij de PS) en in Vlaanderen (danzij het cordon sanitaire rond het VB).

In werkelijkheid is links een 'marginaal' fenomeen geworden.

Overal in Europe zinkt het conservatieve onverdraagzame 'links' weg in een ideologische crisis.

Waar een rechts-liberaal beleid geweest is (Groot-Brittannie, Nederlands, Denemarken, etc) is er de minste werkloosheid.

De PS in Wallonie heeft

De PS in Wallonie heeft inderdaad laten zien tot wat links kan leiden: een achtergestelde regio in de EU, die ondanks massale geldelijke steun uit Vlaanderen en Europa maar niet uit de coma geraakt. Dit schrikwekkend voorbeeld is volgens mij van meer invloed bij de vlaamse kiezer dan de holle verkiezingsslogans.

Dat er wel degelijk plaats is voor een ander links bewijzen de SP in Holland en de Linkspartei in Duitsland.

Rechts of Vlaams?

"De rechtse show" vind ik niet zo duidelijk als titel. Ik weet wel wat het bedoelt: Vlaams-nationalisme als wonderoplossing voor alle problemen en verder zwijgen over Europa en de rest van de wereld.

Misschien zou je de verkiezingsuitslag kunnen benoemen als "het braaksel van de vraatzuchtige Vlaamse leeuw" en "de vergeten hongersdood van de Afrikaanse leeuw". Misschien zou dat nog verbaasde reacties opleveren in de zin van: "Oh, een leeuw komt uit Afrika? Dat wist ik niet, hoor."

Is er een remedie voor de zieke leeuwen? De remedie is een menselijk gelaat.

Het is menselijk om in een samenleving aandacht te hebben voor de zwakkeren en hen kansen te geven. Laat dat dan een Vlaamse eigenschap zijn of worden. Het is menselijk om in de wereld solidair te zijn met hen die lijden. Laat dit een Vlaamse eigenschap worden. Laat het niet verkeerd zijn om een Vlaming te zijn in België. Maar wijs erop dat een egoïstische Vlaming zijn regio geen eer aandoet en zich moet rekenschap geven dat de luxueuse levensstijl van de rijke industrieën, dramatische gevolgen heeft, ook buiten het grondgebied Vlaanderen.

Daarom wil "links" niet ontegensprekelijk Vlaams zijn. Niet omdat ze geen Vlaamse identiteit wensen, maar omdat ze geen Vlaams egoïsme dulden.

Kunnen we als Vlaming zeggen dat we sociaal en ecologisch willen leven en zo een goede toekomst opbouwen?

armoede en alternatief

Werkloosheidscijfers zeggen niets, er zijn daklozen in de VS met 1 of 2 jobs.Bezoek eens Groot-Brittanië en je ziet er schrijnende amerikaanse toestanden.En de eens zo fameuze gezondheidszorg is er opgedoekt.Als Recht-Liberalisme de toekomst is gaat het met de wereld totaal de verkeerde weg op. In Latijns-Amerika worden linkse politiekers op de handen gedragen omdat ze de mensen hun menselijke waardigheid hebben terug gegeven en streven naar een menselijk bestaan.En de echte linkse partij in België de PVDA haalt 55.000 stemmen.Peanuts,mischien wel maar met het stelsel van evenredigheid haalden ze 2 zetels.Remember de SP is in Nederland begonnen met 1,2 % van de stemmen.Er is nog hoop voor sociaal welzijn in België en in de wereld.Ik duim ervoor.

gelijk en ongelijk

U hebt gelijk wat de SP in Nederland betreft maar de PS heeft Wallonie niet bestuurd op linkse wijze maar op rechtse wijze.Net als den SPA ,blauw met een roze frakske aan.En die geldelijke steun heeft niets met taal te maken maar o.a met industriële teloorgang waardoor er ook meer sociale noden zijn.Laat iedereen er vlaams spreken ,dan nog blijft het een arme regio.Het was ooit anders.Vele geburen zijn indertijd in Wallonie gaan werken.ook in het noorden van Frankrijk,nu ook een armoederegio. Politiekers hebben daar geen vat op en de meesten willen het ook niet als slippendragers van het patronaat.Want wat wordt er gedaan tegen bvb delokalisatie ? niets in Vlaanderen,ook niets in Wallonië.En hoeveel kiezers stemmen bewust en kennen het programma .Wie als arbeider voor bvb Dedecker stemt is een naiëve kloot die tegen zichzelf stemt,idem voor het zwarte blok.

besturen

België wordt al 30 jaar rechts bestuurd.Al van in de tijd van Tindemans worden er inleveringen opgelegd aan de gewone mensen en geschenken gegeven aan de meer begoeden.Het aandeel in het BNP van arbeiders en bedienden slinkt jaar na jaar.Het volstaat niet van een rode das te dragen op 1 mei om links te zijn.De armoedecijfers liegen er niet om,de minderwaardige hamburgerjobs ook niet,het helse arbeidsritme ook niet en de superwinsten van de bedrijven ook niet.Als dat geen rechtse politiek voeren is.

De toekomst van links in Vlaanderen

De verrechtsing van de SP heeft geleid tot de marginalisering van een links socialistisch discours in België. Deze verrechtsing is, zoals anderen opgemerkt hebben, geen specifiek Belgisch fenomeen, maar vloeit voort uit de de-ideologisering die eind jaren '80 werd ingezet.
De combinatie van de regeringsdeelname van de SP en het verdwijnen van een socialistische, consensusdoorbrekende retoriek heeft de maatschappelijke basis geschapen voor de opkomst van het Vlaams Blok.

Het Cordon Sanitair heeft deze opkomst vervolgens geconsolideerd. De socialisten en de groenen hebben nooit nood gehad aan een Cordon Sanitair rond het VB, aangezien ze toch nooit met deze extreemrechtse partij in zee zouden gaan. Het Cordon Sanitair schiep een nieuwe distinctie: namelijk tussen 'democratisch' en 'anti-democratisch', ipv tussen links en rechts.

Jammer genoeg heeft de linkerzijde zelf stevig aan deze nieuwe oppositie meegeholpen, door in de eerste plaats niet de rechtse politiek in het algemeen, maar specifiek het racisme van het VB te bekritiseren. De angst voor het VB heeft de linkerzijde blind gemaakt voor de neoliberale politiek van 'gewoon rechts': VLD & CD&V, gesteund door SP.a.

Rechts is hierdoor de norm geworden en politieke tegenstellingen worden enkel binnen het dominante rechtse discours geformuleerd. Paars wordt een linkse regering genoemd en de VLD wordt door vele mensen vaag als 'progressief' gepercipieerd. De socialistische kritiek op het kapitalisme, reformistisch of revolutionair, is opgeslokt door de rechtse consensus van vrije markt, competitiviteit en loonlastenverlagingen.

Enkel 'ethische' strijdpunten blijven over, een veld waar rechts traditioneel gezien juist sterk in staat. Liberalen en socialisten die op het gebied van burgerlijke vrijheden beide 'progressief' kunnen genoemd worden, zijn gedoemd om het onderspit te delven tegen rechts traditionalisme, racisme en demagogie. De discussie over waarden heeft de strijd om belangen vervangen en het is juist deze verschuiving die het begin van het einde van de rol van de socialisten aankondigt.

Ondertussen wordt er gesproken over een oppositiekuur van de SP.a en misschien van de PS. De mogelijkheden die een dergelijke oppositie schept moeten nog nader bestudeerd worden. Het ABVV bijvoorbeeld zal, na 20 jaar socialistische regeringsdeelname, plots minder politieke druk op zich voelen om te protesteren tegen de onvermijdelijke afbraakpolitiek.
Anderzijds zit de SP.a nog steeds in de Vlaamse regering en het valt af te wachten of de oppositiekuur een verlinksing, dan wel een verrechtsing met zich mee zal brengen.

Indien de SP.a inderdaad in de oppositie gaat, wordt het misschien tijd voor klein-links in Vlaanderen om de potentiële verlinksing van de SP.a niet af te wachten (of op voorhand smalend van de hand te doen), maar zelf actief te worden en te bouwen aan een linkerzijde binnen de SP.a. De initiatieven buiten de SP.a om, hoe enthousiast en bekwaam hun participanten en militanten ook zijn, vallen in het niets bij het potentieel van een verlinksing van de SP.a.

Wanneer we de SP.a links laten liggen, omdat de partij 'verburgerlijkt' is of een neoliberale politiek voert, dan wordt zij juist nog meer een prooi voor de carrièristen, de trendy yuppies en de bureaucraten, die van de volgende politieke slingerbeweging gebruik zullen maken om aan de macht te komen, met alle gevolgen van dien.

Voor links Vlaanderen dient in de komende periode dus de discussie over de rol en toekomst van de SP.a centraal te staan.

de SP.A in de oppositie

De SP.A gaat nu in de oppositie. In het verleden (d.i. in de jaren 80) heeft een oppositiekuur geleid tot een grote versterking van de partij, want haar parlementsleden leerden nu hun stiel in het parlement, niet op kabinetten. Het is die oppositiekuur die de generatie van De Batselier, Tobback, Willockx, Van Miert, Van den Bossche heeft opgeleverd. Voor Links zou dit nu het moment kunnen zijn om zich met de partij te bemoeien: de partij zal een linkse oppositie moeten voeren, niet gewoon een oppositie want het Vlaams Belang zit eveneens in de oppositie. De SP.A kan deze periode gebruiken om duidelijk te maken dat oppositie niet noodzakelijk rechts is in dit land. We zijn deze twee begrippen als synoniem gaan gebruiken: elk ongenoegen over beleid werd rechts vertaald door VB. Een linkse oppositie zou dit land zeer veel deugd doen.

rechts-libeaal en werkloosheid

Even een opmerking bij de uitspraak dat waar er een rechts-liberaal bewind is, er lagere werkloosheid is. Dat klopt, maar wanneer je de geschiedenis even bekijkt merk je dat diezelfde rechts-liberale beleidsmakers de werkloosheid tevens hebben geschapen. In België explodeerde de werkloosheid onder Martens in de vroege jaren 80 - een fenomeen dat we over heel Europa zagen. Ze steeg van een zeer laag percentage naar rond de 12%, en dit bleef sindsdien het waterstandspeil voor de structurele werkloosheid in dit land. De fluctuaties van werkloosheid is niet een effect van bepaalde coalities, wel van fluctuaties in de wereldeconomie. Wijlen Mandel heeft ons dat zeer duidelijk gemaakt.

De uitslag van de

De uitslag van de verkiezingen doet pijn: links krijgt flinke klappen. Hoezeer ik mij ook kant tegen de mentaliteit die tegenwoordig onder de mensen leeft, weiger ik om de schuld voor deze verkiezingsuitslag in hun schoenen te schuiven.

'Linkse' partijen - Groen! incluis - kiezen niet voor de gewone man en vrouw in de straat. Ze modderen maar wat aan met een modieus discours maar durven geen duidelijke keuzes te maken.

Dat de klein-linkse partijen vooruitgaan toont dat er kiezers zijn die het anders willen. Alleen zijn ook de PVDA en CAP verziekt door een Belgicistisch discours dat op geen enkele manier rekening wil houden met de Belgische staatsstructuur, laat staat met de realiteit dat er in België twee volkeren zijn. Vlaams stellen ze gelijk met extreem-rechts, solidariteit met België. De realiteit is op z'n minst genuanceerder. Beelden van Daan die in Dilbeek affiches van 'Waar Vlamingen thuis zijn' aftrekt, bewijzen hoe engdenkend de linkerzijde in Vlaanderen wel kan zijn.

Enkel met een totale openheid op alle fronten, kan de linkerzijde het vertrouwen van de kiezer herwinnen. Wij kunnen blijven klagen en zeuren, maar als daar niets aan veranderd, dan zal Vlaanderen rechts blijven kiezen.

culturen

In reactie op het standpunt dat Belgie 'twee culturen' bezit, even het volgende. Eén, België telt flink wat meer culturen natuurlijk. Dat zou evident moeten zijn, en wie het verschil tussen Vlamingen en Walen onoverbrugbaar vind, die kan moeilijk consequent een multiculturalisme, openheid of verdraagzaamheid handhaven tegenover die vele andere culturen die we rijk zijn.

Twee: die twee 'culturen' zijn ook politieke culturen. Als ik mijn analyse even doortrek naar Franstalig België, dan zien we dat terwijl Vlaanderen afgleed naar een algehele verrechtsing, rechts en links elkaar mooi in balans hielden in Franstalig België. Ook nu nog: Franstalig Links (PS en Ecolo) haalt 28 kamerzetels, tegenover een schamele 18 in Vlaanderen. Vlaams Links haalt precies evenveel kamerzetels als extreem rechts (VB 17 + FN 1). Als er nog wat linkse kracht aanwezig is in dit land dan komt dit van onze Franstalige vrienden, en als er rechtse krachten het parlement domineren, dan is dat dank zij Vlaanderen.

Dat betekent ook dat historisch zowel als in het heden, onze welvaartstaat gebouwd en verdedigd is door Franstalig Links. Alles wat sociaal is in dit land heeft veel te danken aan de grotere strijdbaarheid en kracht van de Franstalige travaillisten. En als extreem-rechts daar niet doorbreekt (en zo nooit een mogelijke salonfähige regeringspartner wordt) dan mag men dat ook aan Franstalig Links danken.

De zaak is: het gedoe over een verdere staatshervorming, de twee culturen, enzovoort mag men niet los zien van de politieke krachten die het propageren. Die zijn niet enkel Vlaams, maar ook rechts. En nu kan ik me zeer goed voorstellen dat Bart De Wever weinig succes zal hebben in een landsdeel dat z'n taal niet spreekt en daarenboven veel meer overhelt naar links dan in Vlaanderen het geval is.

Het is goed de Belgische politieke ruimte in gedachten te houden wanneer men het heeft over de PS-bastions, het Waals profitariaat en dergelijke. Die ruimte bestaat nog altijd, het is een echte ruimte waarin macht moet verdeeld worden, en de grootste tegenstelling daarbinnen is die van Links tegenover Rechts.

RECHTS-LIBERALISME IS DE TOEKOMST

En Grande-Bretagne, plus de 25% des jeunes enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté...(voir Etude Université de Londres). Et c'est sans compter les retraités de misère.
L'homme est de mauvaise fois. Et à défaut de bonnes raisons de s'abuser, il se contente de mauvaises !

Ik stel vast dat Geert

Ik stel vast dat Geert Lambert in een interview in de P hoog van de toren blaast over het feit dat zijn partij er verantwoordelijk voor is dat ze de "socialistische partij anders" zo ver gekregen hebben om de splitsing van het werkgelegenheidsbeleid vooraan op de politieke agenda te plaatsen voor de komende staatshervorming.

Het subsidiariteitsbeginsel wordt daarbij naar voor geschoven als vergoelijking.
Indien dit waar zou zijn dan zou je iedere provincie een eigen werkgelegenheidsbeleid moeten laten voeren en hou je niets meer over van solidariteit - een provincie zoals Limburg is dan zeker onvoldoende zelfbedruipend om een vangnet voor zijn werklozen te voorzien en raakt van de regen in de drup.
En dat terwijl West-Vlaanderen (het Texas van België) zou zwemmen in het geld.

Een splitsing van het werkgelegenheidsbeleid zal met zekerheid lijden naar sociale afbraak in het zuiden van het land.
Een sociale afbraak die zeker ook gevolgen zal sorteren voor de loontrekkenden in laag België omdat Waalse werknemer plots veel goedkoper en interessanter zullen blijken dan Vlaamse werknemers (loon en arbeidsvoorwaarden zullen immers niet meer dezelfde zijn maar anders en naar alle waarschijnlijkheid minder goed).

Dat het subsidiariteitsbeginsel enkel en alleen maar doorgetrokken wordt tot op het gewestelijke niveau bewijst niet enkel hier maar op alle vlakken de nationalistische ideologie waarin nu ook de zogenaamde zelfverklaarde socialisten van de SPA meestappen.

Nationalisme en socialisme samenbrengen is nog nooit een goed idee geweest en heeft al tot de grootste uitwassen geleid die de mensheid ooit gekend heeft.

SPIRIT + SPA = Nationaal Socialisme (om van te huiveren nietwaar).

Iedereen die in dit duivelse kartel blijft draagt een grote verantwoordelijkheid - bij mij zou dit alvast zorgen voor een slecht geweten.

Het staat iedereen natuurlijk vrij om binnen SPA actief te blijven maar dan zou men de socialistische gedachte getrouw moeten ijveren voor het welzijn van alle inwoners van dit land zonder daarbij onderscheid te maken in de mate waarin ze meer of minder Germaans zijn.

DUIVELS KARTEL

Het is inderdaad zo dat een kartel van nationalisten met socialisten tegennatuurlijk is en zoals nog maar pas vanmorgen op de radio te horen was zijn er kartelparners voorhanden die qua ideologie veel beter aansluiten bij SPA.
Het gaat meer in het bijzonder over de partij groen die maar liefst 93% gelijkenis vertonen in wat betreft gedachtengoed.

De SPA noemt zichzelf links maar eigenlijk zijn ze eerder slinks en dienen niet langer de belangen van diegenen waarvan ze beweren die te verdedigen.
Een stem voor dit kartel is niet links maar des te meer link.

Het ongenoegen in socialistische middens is dan ook al langer dan vandaag voelbaar – er is als het ware een socialistisch vacuüm ontstaan.
Een vacuüm dat langzaamaan opgevuld wordt door partijen zoals PVDA & CAP.
De tijd dat het VB kon rekruteren in socialistische middens wordt zo eindelijk een halt toegeroepen.

subsidiariteit

Het subsidiaritietsbeginsel stelt dat bevoegdheden daar moeten belanden waar ze best kunnen uitgevoerd worden. het zegt niet dat die beweging steeds 'naar beneden' moet zijn. Indien bevoegdheden beter federaal worden uitgevoerd, dan dicteert het subsidiariteitsbeginsel dat deze naar 'omhoog' worden overgeheveld, her-nationalisering dus. Niemand denkt in die richting natuurlijk, maar het is nuttig om weten dat men net zo goed subsidiariteit kan inroepen om de gewesten/gemeenschappen MINDER bevoegdheden te geven.

oppositiekuur

Verschillende mensen stellen hun hoop in een oppositiekuur, die de SP.a zal weten te verlinksen.

Sp.a Rood staat als linkse kracht voor een derkelijke strategie. Jan Blommaert merkt op dat een oppositiekuur wonderen zal doen voor de kwaliteit het politiek personeel van de SP.a (met terecht in het achterhoofd welk talent de vorige keer is komen bovendrijven).

Om de mate waarin de Belgische sociaal-democratie heeft meegewerkt aan de neoliberale hertekening van ons sociaal-economisch model (op lokaal, regionaal, federaal en Europees vlak) te plaatsen, wordt er op gewezen dat we al jaren in een rechtse hegemonie zitten. Elke besturende partij moest dus mee in dat bad (als ik het goed begrijp).

Ik heb hierbij twee opmerkingen:

1. Brecht: Het idee om de BSP/SP/SP.a te verlinksen dateert van in de jaren zestig, toen de Europese economie zo geweldig aantrok en verscheidene linkse groepen en groepjes in de sociaaldemocratische partijen trokken (vaak in het geniep). Deze strategie heeft in België nooit echt succes gehad. De al eens vernoemde Mandel werd 'met z'n klieken en z'n klakken' uit de BSP gesmeten op het moment dat hij met het tendensblad 'Gauche' eindelijk begon mee te tellen.
Is deze strategie nog van deze tijd, gezien ze gevormd werd in een economisch en sociologisch totaal andere tijd? Daarbij zijn, zoals prof. Blommaert aanhaalt, de structuren van de sociaal-democratische partij totaal veranderd.

2. Meneer Blommaert: In de oppositie van de jaren tachtig heeft de SP sterk politiek personeel gevormd. Het partijprogramma van de SP was ook bijzonder links (met noties van structuurhervormingen en arbeiderscontrole). Tobback had immers ex-Rallers als Vandenbroucke voor de studiedienst gerecruteerd. Naast een heleboel andere erg linksgezinde jonge Leuvenaren (vaak).
Van het erg linkse SP-programma van '82 is hoop en al nagenoeg niets gerealiseerd sinds de partij weer aan de macht gekomen is. Het politiek personeel dat toen gevormd is (en hun 'politieke kinderen', zoals Vandenbroucke en Vandelanotte), heeft haar capaciteiten jarenlang gebruikt in verregaande compromissen met katholieken en liberalen.
Hoewel het klopt dat je sterke politiekers vormt in de oppositie en dat dit de partij verstekt; wat wint link en wat winnen de zwakkere groepen in de samenleving hierbij?

Verder, heeft de Europese sociaal-democratie niet juist haar volledige medewerking verleent aan de 'rechtse hegemonie' waar u van spreekt, en mee het neoliberale accumulatiemodel van vandaag geschapen?

3. Dat laatste gewoon om aan te geven dat het mij wel zou interesseren deze discussie ruimer te voeren en op Europese schaal na te gaan wat de sociaaldemocratie de laatste dertig jaar verwezenlijkt en niet verwezenlijkt heeft, en ten voordelen en ten koste van wie?
Om dan op basis daarvan te discussiëren over politieke strategieën voor links.

Ik denk echter dat er in deze een volledige kijk op de geschiedenis van de sociaal-democratie

Ik denk echter dat zo een stra Jan Blommaert haalt ook terecht

Verlinksing binnen de SP.a

@Natan:

'Verlinksing' van de BSP is geen idee uit de jaren '60. De socialistische beweging is sinds haar ontstaan een arena geweest van de strijd tussen linker- en rechterfracties.
De echte vraag is of het proces van 'verburgerlijking', dat al zo oud is als het reformisme zelf, vandaag onomkeerbaar is geworden of niet. Maar in het geval van België is dit een louter academische vraag, aangezien de linkerzijde, uit politieke armoede, geen andere, haalbare keus heeft dan zich uiteindelijk naar de socialisten te oriënteren.

De SP.a lijdt een enorme nederlaag, maar kan klein-links daarvan enigszins profiteren? Absoluut niet. De SP.a-Rood kandidaten, met de weinig middelen en militanten, de ongunstige plaatsen op de lijsten, enz, slagen er desondanks in om relatief meer stemmen te halen dan de CAP en de PVDA. Ik heb enorm veel respect voor de inzet, de bekwaamheid en het enthousiasme van de mensen van CAP en PVDA, maar wanneer ik zie dat Issam Benali, als 9de opvolger van de Oost-Vlaamse SP.a-lijst, tijdens de eerste keer dat hij opkomt, met rode programmapunten evenveel stemmen haalt als de hele Oost-Vlaamse CAP-lijst samen dan stel ik mij toch vragen bij de absolute NOODZAAK om de krachten buiten de SP.a te bundelen.

Verlinksing met de rug naar SP.a

Brecht,

Je stelt dat de linkerzijde geen andere haalbare keus heeft dan zich naar de SP.a. te oriënteren. Ik zie het net omgekeerd. Als het gaat om de uitbouw van een degelijk radicaal-links alternatief heeft de linkerzijde geen andere haalbare keus dan de rug te keren naar de sp.a en mee te bouwen aan CAP - voorlopig de enige radicaal-linkse structuur die niet blijft hangen bij het traditionele communisme - of pvda - dat pas echt iets kan betekenen als het duidelijk afstand neemt van het traditionele communisme. Praat eens met ex-sp.a'ers die nu voor Lijst Dedecker stemmen of voor het VB: zij zullen niet gauw opnieuw voor de SP.a stemmen, en ze hebben daar alle reden toe. Bij het campagne voeren voor CAP merkte ik wel een grote nieuwsgierigheid naar en interesse in CAP bij verschillende mensen die aanvankelijk van plan waren voor lijst Dedecker of het VB te stemmen.

ELIAS, De pvda stapt

ELIAS,

De pvda stapt langzaam maar zeker af van zijn "communistische traditie". ze wil een duidelijk alternatief met duidelijke standpunten een goede structuur en een beleid dat echt uitgestippeld wordt door de werkende bevolking. zelf dus niet zoals cap waar blijkbaar overal al intern en extern discussie is ontstaan over het al dan niet samenwerken met de pvda+.
misschien moet cap ook maar eens werken aan een duidelijk programma en structuur zonder daarbij altijd ongegronde kritiek te geven op de pvda+
en ruzie te hebben binnen de eigen rangen.

eenheid maakt macht! denk maar eens goed na over deze woorden

vriendelijke groeten kasper

inzet en vorkeurstemmen

Sociale en maatschappelijke inzet loont nog altijd niet.De nu toch al meer en meer bekende kiwidokter Dirk VanDuppen haalt zowat 4000 stemmen.Vergeleken met de voorkeurstemmen van vroegere topjudoka Ulla Werbrouck is dat peanuts.Nochtans heeft zij op sociaal vlak nog nooit iets verwezenlijkt.Het stempubliek blijft blijkbaar dwaas en dom en vergaapt zich aan bekendheid en/of het goed kunnen zeggen.De monsterscores van mediafiguren zoals Vervotte en Leterme steekt ook de ogen uit.

Open VLD en CD&V rechts

Open VLD en CD&V rechts categoriseren is toch wel redelijk ridicuul! VLD zijn links liberalen die nota bene het migrantenstemrecht hebben goedgekeurd. Bovendien hebben zij mooi samen kunnen werken met de socialisten. CD&V is ook helemaal niet rechts hoewel ze rechts praten. Maar iedereen zou nu wel moeten weten dat de tsjevendaden eerder links liggen. Laat ons stellen dat ze beiden centrum partijen zijn. En dienen we nog het ethische en het economische luik te onderscheiden. LDD is ethisch progressief!!

Wat de SPa de das heeft omgedaan zijn de tsjevenstreken van Janssens: eerst allochtonen pamperen en dan hun het dragen van de hoofddoek verbieden (goeie zaak trouwens) alsook hen geen postjes geven. Die voelen zich dan terecht gepakt waar Groen! mooi heeft op in gespeeld. Hun halen van de kiesdrempel hebben ze te danken aan de allochtonen die SPa vaarwel hebben gezegd.

SPa is zoals Dedecker het correct stelt een partij van steuntrekkers geworden. En iedereen met gezond verstand weet dat zoiets niet kan duren en bovendien oneerlijk is: terwijl mensen moeten werken zijn er anderen die niets mankeren maar wel in het zonnetje op het terras hun stempelgeld gaan opzuipen. Neen, de vlaming en blijkbaar ook de waal heeft stilaan genoeg van het kaviaar -en loftsocialisme.

Het is ook foutief te stellen dat rechts elke sociale opvang of verworvenheid wil afbreken. Rechts wil wel degelijk het sociaal opvangsysteem ondersteunen en behouden MAAR het profitareaat moet eruit en daar kan niemand tegen zijn behalve de profiteurs zelf dan. Die maken zich dan ook kenbaar met hun protest.

Links heeft momenteel afgedaan en das maar goed ook. Het heeft een systeem gecreëerd dat onrecht aandoet aan de werkende mens. Illegalen en migranten worden toegelaten terwijl ze onze taal niet kennen en geen diploma hebben met als resultaat: ==> de hangmat van onze sociale zekerheid in. Sorry, dat kan niet. Je moet eerst bijdragen en dan pas genieten. Toen ik afstudeerde, MET kennis van engels, nederlands, frans, MET een A1 diploma, kon ik eerst een jaar zonder geld zien dat ik rond kwam. Maar vreemdelingen krijgen meteen steun en huisvesting. Is dat eerlijk? Leidt zoiets dan niet terecht tot afgunst en later zelfs tot racisme? En wie heeft dat gecreëerd?

Juist. Links. Links doet dit niet met opzet hoor. Ze zien gewoon de gevolgen van hun daden niet in omdat ze slapen en dromen van een wereld met hun grote gelijk.

Gelukkig ziet men stilaan het licht. Ik ben alvast uiterst gelukkig met de huidige verkiezingsuitslag. Nu maar hopen dat de tsjeven eindelijk ballen aan hun lijf hebben en zoals Jean-Marie doen wat ze zeggen!

Groeten
Lawrence

Het linkn van armoede aan

Het linkn van armoede aan rechts is vals. Het is niet zo dat rechts alle sociale verworvenheden wil afbreken, integendeel, ze willen het sociaal systeem socialer en eerlijker maken en da kan ik illustreren met dit voorbeeld:

2 arme afrikaanse daklozen kloppen respectievelijk aan bij Caroline Gennez van SPa en bij Jean-Marie Dedecker. "Hallo, ikke arm, ikke geen geld, ikke honger." Beiden nemen ze de man binnen en bieden hem een goed gevuld bord met vis om de eerste honger te stillen. Een jaar later komt Caroline Gennez haar dakloze nog steeds trouw op bezoek om de gebakken vis die zij voor hem bakt te verorberen. Deze vis is echter betaald met belastingsgeld, niet met haar eigen middelen en na dat jaar is de man nog steeds hulpbehoevend. Hij zal haar allicht (electoraal?) dankbaar blijven.

Jean-Marie stopt de man van dag 2 echter in zijn wagen, rijdt naar een vissersboot in Oostende en stopt hem een vislijn in zijn pollen waarop de arme spreekt: "ikke niet kunnen vissen Jean!" en Jean-Marie antwoordt: "Vrees niets mijn vriend. Ik zal het je leren.". De man wordt zo al snel zelfbedruipend en teert niet op de kap van de samenleving of toch niet lang. Enkel zijn lessen en beginmateriaal heeft hij gekregen van de maatschappij.

Welk van de 2 systemen is nu sociaal-maatschappelijk het eerlijkst? LDD is daarom socialier dan de socialisten. Had die man nu gezegd: "neen ikke ni willen leren, ikke gewoon vis willen die gij moet bakken" dan had Jean-Marie allicht gezegd: "sorry vriend, no can do, there's no such thing as a free meal. Wie niet wil werken kan ook niet op de maatschappij teren." En das maar goed ook.

Links misbruikt termen als armoede en honger puur om de mensen naar de mond te praten. De middelen die ze aanwenden om die armen afhankelijk te maken komen uiteindelijk van de belastingbetaler. Deze laatsten beginnen het stilaan door te hebben.

LInks staat eerder voor het toelaten van het profitareaat, overgoten door een sausje van humane woorden die echter bijzonder bitter begint te smaken op den duur. Rechts staat voor: loon naar werken. Ben je gehandicapt or ernsig ziek? No problem. Aan die mensen hun hulp wordt niet geraakt, dat zegt rechts letterlijk. Alleen het kaviaarsocialisme moet weg. Het kan niet dat je staat te roepen voor de armen, tegen de werkgevers maar dat je anderzijds via overhiedsbedrijven miljoenen euros binnenrijft per jaar! Denken we maar aan gewezen parkementsvoorzitterke die nu bij de NBB werkt, of aan Steve Stevaert, de gouverneur die aardig binnenrijft of aan Janssens die in de raad van bestuur zit van Dexia en 2000 euro per meeting binnen rijft + eindejaarsbonus. Hoe laf kan je zijn???

ridicuul

U maakt er een belachelijk potje van.Ken je de evolutie van de koffieprijzen ? De koffieboeren hebben geen enkele vat op de vorming van de prijs.Die wordt in het westen bepaald.Dus zelfs als de koffieboer een dubbele oogst heeft met hard te werken(jawel hard werken) dan nog heeft hij geen garantie dat hij nog overleeft.Ik herinner ook nog aan de mooie voorstelling door 11.11.11 om de geldstroom van Zuid naar Noord aan te tonen.Ze deden dat met een voorstelling hoeveel koeien een tractor waard was.In 30 jaar tijd moesten ze een veelvoud van koeien leveren om diezelfde tractor te kunnen aankopen.Totaal scheef getrokken handelsverhoudingen .Nooit van gehoord zeker? En om nog eens op België terug te komen.Degenen die er hard voor werken,de arbeiders en bedienden worden steeds minder beloond.Denk ook nog maar eens terug aan Coene van Piccanol die blijkbaar met tientallen miljoenen nog niet genoeg had .Arbeiders buiten zetten maar zichzelf intussen op slinkse manier nog rijker maken .Loon naar werken ? Bakken die kaderleden en paljassen als Dedecker dan zoveel harder aan de taart.En hebben zij mischien meer uren op een dag dan de gewone arbeider ?Zelfs als die 12h /dag zou werken dan nog blijft hij op een bescheiden inkomen steken.niet te vergelijken van wat Dedecker en co binnen rijven.En dan spreek ik nog niet van de gevolgen voor gezondheid, gezinsleven en vrije tijd.Of gaan we inderdaad terug naar de tijd van Daens waarbij een arbeider niets meer was dan een werkmachine zonder recht op menselijke waardigheid.

uitkeringen en melkkoe

Beste Lawrence,Miet Smet, CVPer van zogezegde ACW strekking zei het al 15 jaar geleden."De sociale zekerheid is enkel nog een geraamte waar het vlees van afgescheiden is".En heel recent nog wees Bea Cantillon op de onrustwekkende toename van de armoede en de totaal ondermaatse bedragen van de sociale uitkeringen.En de staat lijkt mij steeds meer op een melkkoe van dienst voor de ondernemingen zonder dat er daar behoorlijke tewerkstelling uit voortvloeit.

geen zwarte, maar rechtse zondag

Na ettelijke zwarte zondagen (sinds '91) en geen wezenlijke re-actie daarop van links is de vb-propaganda in andere 'democratische' partijen gemeengoed geworden en stagneert het vb.

Resultaat: geen 'vuile zwarte' maar een 'fatsoenlijk rechtse' zondag.

-> zullen parlementaire progressieven het eindelijk aandurven om de mislukkingen van de multiculturele maatschappij aan te pakken vanuit een emancipatorische visie? (dus niet zoals tobback)

-> zullen parlementaire progressieven het eindelijk (terug?) aandurven om een kritische analyse te maken van het huidige economisch systeem (alles voor 't geld - eigen geld eerst) en de vernietigende invloed ervan op de psychologie, de sociale relaties, de cultuur van de medemensen?

of is het daar te laat voor?

of is het nog niet erg genoeg...?

Volgens mij heeft links (zowel parlementair als niet) dringend nood aan een no-nonsense emancipatorische visie.

Links moet durven de ONTWIKKELING van de MENS radicaal centraal te stellen, en klaar en duidelijk stelling innemen tegen de tirannie van de zgn. 'vrije markt', de bureaucratische staat, het zgn. 'pure vaderland', de zgn. 'goddelijke eisen',..

Voor mij steunt menselijke ontwikkeling op drie zaken: samenwerking, solidariteit en eigenheid/individualiteit.

Dit betekent niet een jacht organiseren op al 'het andere', maar wel ondubbelzinnig voor de menselijke ontwikkeling kiezen en vanuit dit perspectief handelen. 'De/het andere' is ook menselijk, maar niet noodzakelijk bevorderlijk voor de menselijke ontplooiing/bewustwording: dat moet links aanklagen!

Het concept van 'gelijke kansen' is in sé zelfs niet slecht, maar het moet wel consequent worden doorgetrokken! En bovenal.. het moeten kansen zijn op een menselijke ontwikkeling, en niet gelijke kansen op sociaal-economische uitbuiting door degenen die net iets gelijker zijn.. want dan zijn 'gelijke kansen' het zoveelste lege, hersendodende marketing-concept.

Als links geen werkelijk menselijk alternatief uitwerkt, vrees ik dat de rechtse propaganda over 'de sociaal-economische noden', 'de veiligheid', 'de zekerheid', 'de profiteurs' en 'de criminelen' het leven in België (en daarbuiten) alleen maar meer zal verzieken.

verkiezingen

Misschien een dooddoener, maar d' er is een spreekwoord die het volgende zegt en misschien toepasselijk is voor de verkiezingsuitslag en de toenemende onverdraagzaamheid.
"de leugen komt met de lift en de waarheid met de trap".
Opgeblazen ego's gelijk Dedecker en Dewinter (gasten die een orgasme krijgen van zichzelf te horen onverdraagzame retoriek brengen)stijgen meestal snel aan populariteit. Maar goede politiek is niet kakelen maar eieren leggen.

Sorry maar uw uitleg is pas

Sorry maar uw uitleg is pas ridicuul en typeert het linkse denken. Kijk, als je een job begint te doen dien slecht betaald, doe dan toch gewoon iets anders? Op den duur zal er te weinig volk rondlopen om dat bepaald beroep uit te oefenen waardoor de prijzen zich zullen stabiliseren en de koffieboer meer kan verdienen. Das nu eenmaal de vrije markt. Jullie willen jullie goesting doen en de overheid (lees de belastingbetaler) moet alles maar compenseren. Okee, dat is ook nodig voor bepaalde zaken. Je hoort mij niet zeggen dat de vrije markt ongecontroleerd moet kunnen doen wat ze wil.

Anderzijds, het zijn de ondernemingen en zelfstandigen die het risico lopen. De werknemer en bedienden mogen vandaag de dag toch niet klagen he zeg! Maar wat je weigert te snappen is dat je boos moet zijn op de staat die de werkgever het dubbel doet betalen dan wat de bediendes en arbeiders in de hand krijgen! Ja, de werkgever betaald 2 keer zoveel dan wat jij ervan ziet. Denk eens na hoe dat komt? DAAR zit het probleem, en das het probleem dat enkel rechtse politici kunnen oplossen.

Waarom je Dedecker een paljas vind snap ik niet. De man is ethisch progressief, is niet tegen homo-huwelijk enz, en economisch is hij rechts, zoals het hoort als je een goeie economie wil. Ook denkt hij aan oplossingen die het milieu ten goede kunnen komen zoals de kerncentrales nog iets langer openhouden wan 20% minder CO2 zal uitstoten en de winst daarme gemaakt, wil hij investeren in herbruikbare en milieuvriendelijke energie. Ik snap niet dat je daar kan tegen zijn.

Er moet een sociaal vangnet

Er moet een sociaal vangnet zijn. Daar is rechts absoluut niet tegen! Laat dat duidelijk zijn. Waar we wel tegen zijn, en wat meteen ook de reden is dat de sociale zekerheid een geraamte is geworden, is omdat je nu eenmaal geen mensen kan laten genieten die niets bijdragen en ook niets willen bijdragen op lange termijn. Dit betekent dat al die vreemdelingen die naar hier komen, een huis en uitkering krijgen, ook al weet men dat ze onze taal niet spreken en geen diplomas hebben, de sociale pot leegzuipen maar als je dat zegt ben je racist. Anderzijds, je moet durven mensen duidelijk maken dat ze zich verplicht moeten bijscholen of dat ze anders hun uitkering zullen verliezen. Het is toch logisch dat je niet met zo'n groot deel lange termijnen aan de kassa kunt blijven passeren terwijl anderen m.a.w. ervoor moeten bijwerken??? Dit is toch absurd?

Je begint met een leeg potje. Mensen die werken stoppen er maandelijks geld in voor slechte dagen. ALs je dan de buurman, die niks deed, doet of zal doen de komende 10 jaar elke maand laat snoepen van die pot, tja, say no more he.

Mijn eigen vader, 40 jaar gewerkt, nu in nood van een sociale woning, staat al 5 jaar op de wachtlijst. Allochtonen gingen hem al altijd voor omwille van de quota die gemeentes moeten naleven. Is dat normaal?

En, is het normaal dat mensen die 40 jaar hebben gewerkt, niet in staat zijn een eigen huis te kunnen kopen?? Dan scheelt er toch iets aan het systeem en aan de belastingstarieven, niet?

Kort, met links kweek je luiaards die op anderen hun kap parasiteren terwijl je met rechts mensen een opvang biedt, maar hen efficient doet inzien dat ze moeten bijscholen desnoods op straffe van... OP termijn zal de werkloze daar enkel beter van worden want door de gratis bijschholing zal hij zijn marktwaarde voortdurend opkrikken.

sociaal vangnet

Over wachtlijsten voor sociale woningen: ons land heeft één van de laagste quota voor sociale woningen in Europa. de reden: de overheid heeft geopteerd voor publiek-private samenwerking, en de verhuurder is overbeschermd in dit land. Uw vader zou al lang een sociale woning hebben gevonden indien we een echt links bestuur hadden gehad dat van sociale huisvesting een prioriteit maakt, eerder dan het spel over te laten aan immobilënmakelaars en speculanten. Verwar toch geen gevolgen met oorzaken, beste vriend. Het beleid is niet links genoeg, het is rechts, en daardoor komen weinig kapitaalkrachtigen op ellenlange wachtlijsten terecht voor elke ernstige sociale voorziening. Ik werk zelf in Groot Britanië en zie daar wat verrechtsing heeft aangericht: een openbaar vervoer dat op geen bal trekt, en een gezondheidssysteem dat mensen jarenlang doet wachten op een operatie, en wekenlang voor een gewoon bezoek aan de huisarts (die dan nog vaak halfopgeleid, slecht betaald en overwerkt is).

Ik heb respect voor rechtse standpunten ook al deel ik ze niet. Maar ik heb weinig geduld voor kromme redeneringen en feitelijk onjuiste standpunten.

twee Afrikanen

Twee Afrikanen kloppen aan bij Gennez en vragen onderdak. Ze krijgen een uitkering van 700 Euro per maand. Wat erg.

Twee diamantbaronnen kloppen aan bij Minister Peeters en vragen een miljard Euro belastingsgeld om 'hun' luchthaventje in Deurne open te houden. Dat wordt privé uitgebaat, dus de winsten zijn niet voor de gemeenschap maar voor hen.

Het eerste noemen we 'profitariaat'. Het tweede noemen we 'economische prioriteiten'.

nog ridiculer dan ik dacht

Uw reactie is nog ridiculer dan ik dacht.De roes van de rechtse overwinning zeker .Rechts verhoogt de inkomensongelijkheid .Na de oorlog hebben de patroons met het communisme in hun nek wel eens anders geblazen.Toen was een behoorlijk loon en een behoorlijke sociale uitkering wel mogelijk.Na de val van de muur werd het anders .Ondanks fenomenale winsten willen de patroons geen sociale bijdragen meer betalen en ook geen mensen meer opleiden tenzij de staat voor de kosten opdraait .De patronale bijdragen zijn trouwens uitgesteld loon en dat wordt gemakshalve nog al eens vergeten.De basis is dat de staat( via belastingsgeld) en de actieven bijdragen voor de sociale zekerheid.U probeert op een goedkope manier de mensen op te zetten tegen de staat en tegen mensen die nog nooit hebben bijgedragen zoals bvb de schoolverlaters.Alsof al het staatsgeld daar in grote mate naar toe gaat. De staat deelt de grootste geschenken uit aan de bedrijven en de meer begoeden (terwijl de bijdrage aan de sociale zekerheid al jaren geplafonneerd is en het budget voor onderwijs ook op een bedroevend laagtepunt staat) . Met een uitkering van schoolverlater of van samenwonende zal je trouwens niet ver springen.Ontoereikend om zelfs maar de huur van een bescheiden woning mee te betalen.Het aandeel van arbeiders en bedienden in het BNP is de laatste 25 jaar steeds maar gedaald wat ook de toenemende armoede verklaart.Wat die koffieboeren betreft.Hoeveel keuze hebben die mensen om iets anders te kiezen ? Geen enkele en dat zou in feite niet hoeven ook .Het Noorden moet eindelijk eens het Zuiden geven waarop ze recht hebben.Een eerlijke prijs voor hun producten .Gewone mensen hebben niets aan een rechtse politiek.In Venezuela wordt Chaves terecht op handen gedragen door de gewone mensen en uiteraard dat de rijken en hun aanhangers zoals u daar niet gelukkig mee zijn.Want rechts vind het normaal dat als er 10 broden gebakken worden en er 10 personen zijn er daar 9 gaan naar 1 persoon terwijl de rest dan maar het laatste brood moeten verdelen in 9 stukjes.Geef mij maar een echte linkse politiek die iedereen zijn deel tracht te geven.

Dedecker

Het enige positieve aan Dedecker vind ik zijn (beperkte) aandacht voor de dierenrechten .Voor de rest moet Jan met de pet niets van hem verwachten.Zoals hij indertijd nog eens al lachend opmerkte "ik denk links maar draag mijn portefeuille rechts".En hij kan nu lekker op 2 fronten poen scheppen,als ondernemer, parlementair en zelfs nog mee aan de subsidiepot van de gemeenschap zitten .Dat zal zijn portefeuille dus ook nog eens ten goede komen.Intussen kan hij nog eens fel uithalen naar die profiteurs van werklozen.Zichzelve wentelend in de rijkdom.

belastingstarieven,links en rechts

Verhofstadt heeft de 2 hoogste belastingsvoeten van 55% en 52% afgeschaft.Er moet geen tekening bij wie daar beter van werd.Een linkse belastingspolitiek is er ene van progressieve belastingsschalen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.Wat uitkeringen betreft.Wie nooit of weinig heeft bijgedragen kan ook nooit een behoorlijke uitkering krijgen.In de werkloosheid zit men zodoende algauw op een zeer laag bedrag waarbij men zelfs geen zeer bescheiden woning kan huren laat staan zichzelve voorzien in alle elementaire menselijke behoeften.Wie voor pensioen geen volledige loopbaan van 45 jaar kan bewijzen moet het ook met veel minder stellen dan iemand met volledige loopbaan.En ook voor die mensen is het niet vet.Dehaene schafte de welvaartsvastheid af en duwde zo beetje voor beetje mensen (verder) onder de armoedegrens.een rechtse politiek en geen linkse.

Idereen die meer dan 25.000

Idereen die meer dan 25.000 euro per jaar verdient wordt beter van de afschaffing van die tarieven. En de meesten van ons verdienen zoveel dus...

Wat betreft de progressieve belastingsschaal, dit is een maatregel om je te demotiveren tot harder werken want hoe meer je bijverdient, hoe minder er zal van overblijven. Met sterke schouders dragen sterke lasten heeft dit niks te maken. Met een lineaire belastingsschaal betaalt de grootverdiener nog altijd een pak meer dan de minderverdiener. Bovendien wordt harder werken minder afgestraft omdat de lineairiteit blijft. Links is een systeem gemaak door en voor parasieten en steuntrekkers die te lui of te dom zijn om zelf eens wat ondernemend proberen te zijn. Neen, een ander moet het risico lopen, een bedrijf opnene om hen in tezerkstellen en liefst nog moet die ander in geval hij succesvol is de winst nog afgeven ook. Jezus nog aan toe zeg.

Klagen op de winst van grote boiten en maar op zagen. De markt is vrij weet je, niets of niemand houden je tegen ook iets te proberen. Waarom doe je het eigenlijk niet?

Ooit was er zo een echte linkse socialist op het bedrijf ook aan het aflopen dat alles moest herverdeeld worden enz tot op de dag dat hij consultant werd! Het eerste wat hij deed was een buitenlandse constructie opzetten in een fiscaal paradijs. Tot zover de principes.

de meesten van ons

Twee dingen:

1. De meesten van ons betekent de middenklasse. Dat is numeriek de grootste sociale klasse, inderdaad, maar die is al overbeschermd en krijgt de belastingverlaging er als bonusje bij. De minderinkomsten van de staat worden geschrapt uit het sociale vangnet: lagere en kortere uitkeringen, en steeds meer problemen aan de onderkant van die middenklasse: iemand die net 25.000 verdient en langdurig ziek wordt of z'n job verliest zal snel voelen waarvan die belastingverlaging betaald is.

2. De markt is vrij: het is duidelijk dat je op de liberale planeet leeft. Die is helaas ver verwijderd van de echte aarde waarop we leven. Als je 'ondernemend' bent in Mali of Bangladesh merk je snel dat de markt enkel vrij is voor degenen die die vrijheid prediken: de rijken. Lees eens een goed boek, het kan echt helpen.

We weten al lang dat je blik op de wereld bepaald wordt door de sociale positie die je erin inneemt. De blik van een welvarende Vlaamse middenklasser, net zoals die van z'n Amerikaanse of Britse (of Duitse, of Japanse...) tegenhanger is zéér beperkt.

oud liedje

U zingt een oud afgezaagd liedje .Dat iedereen die mee aan de feesttafel kan zitten dat ook daadwerkelijk doet en zijn principes overboord gooit.Mensen zoals bvb Dokter Dirk VanDuppen kunnen veel poen scheppen.Zij doen het niet maar stellen zich ten dienste van de bevolking.Van werken wordt je ook niet rijk.Je wordt wel rijk door mensen voor u te laten werken.Mijn vroegere patroon deed niks.Alles werd voor hem gedaan.Ook het runnen van zijn bedrijf.Het was wel maand na maand bingo voor hem.Wie is hier de parasiet ? Een oud -collega van mij werkte 12 /dag ondermeer om de studies van zijn dochter te kunnen betalen.Een nobele doelstelling maar op 45jarige leeftijd werd hij volledig werkonbekwaam en betaalde hij de tol voor de roofbouw op zijn lichaam.Hij eindigde(als parasiet volgens u) met een magere ziekteuitkering.Wat die schalen betreft,veel arbeiders komen niet aan 25.000 euro,indien wel dan is hun vermindering peanuts vergeleken bij de grote poenpakkers.Demotiverende belastingsschalen ? Mijn oudste broer zaliger was kaderlid en betaalde zijn belastingen zonder morren want na belasting had hij nog altijd 3x meer dan een gewone arbeider in hetzelfde bedrijf.Rechtse politiek is verantwoordelijk dat er per dag 30.000 kinderen omkomen van honger in een wereld waarin alles in overvloed aanwezig is .Net zoals rechtse politiekers miljarden aan bewapening verkwanselen en sociale programma's afschaffen.U vind dat blijkbaar normaal,ik niet.

intussen

En intussen heb ik vandaag kennis gemaakt met nog enkele glansprestaties van Verhofstadt en co.Eerst het gekonkelfoes met Electrabel om hun kassa wat bij te spijzen.En dan de zogenaamde notionele intrestaftrek die naar schatting aan de gemeenschap 550 miljoen euro/jaar zal kosten.Zonder dat daar ook maar één voorwaarde aan verbonden is voor het scheppen van jobs .Wie veel heeft krijgt van rechts altijd lekkers.Dat moge duidelijk zijn.En wie zal dat weer betalen ?

ontwikkeling en racisme

U hebt een A1 diploma en heeft kennis van verschillende talen en toch slaat u platte racistische taal uit.Zonder onderbouw.

Gelukkig is hiet hier niet

Gelukkig is hiet hier niet Bangladesh. Of anders kan je er china meteen bijnemen waar een toch wel "extreem sociaal" netwerk heerst dat volgens U zoveel beter is: het communisme en zie daar! Kinderen moeten werken!

Ik zeg niet dat er geen bescherming moet zijn, integendeel. Ik zeg enkel dat je als sociaal zwakkere daar meestal maar niet altijd zelf voor verantwoordelijk bent! Zichzelf omwentelend in het zelfbeklag zit dat daar dn vaak te klagen en te zagen dat het ni eerlijk is enz enz. Wel, wat houd hen tegen om te studeren miljaar? Werk je op ipv alsmaar te liggen lullen! Wat de zieken en echte hulpbehoevenden betreft, ik denk dat iedereen het erover eens is dat die mensen moeten geholpen worden zonder fout. Maar das nu net de smerige techniek van links: doen uitschijnen dat wie voor meer vrijheid is de sociale verworvenheden wil inkrimpen terwijl niets minder waar is!

Je stelling als zouden de laagste inkomens minder over houden raakt kant noch wal! Er is aan die grens nooit geraakt, integendeel! Elke maatregel die wordt genomen is er eentje om de sociaal zwaksten te bevoordelen, ten koste van de rijken. Wat jij niet beseft is dat dat concept "rijken" door het linkse beleid ondertussen ook de "middenklasse" inhoudt want zij betalen veruit zichzelf blauw aan belastingen! En waarom? Wel, de illegalen an asielzoekers (lees economische gelukszoekers) krijgen een bestaansminimum EN een woonst! En wie moet dat betalen?

Jaja steek het maar op de vreemdelingen zul je allicht cliché denken, maar denk er dan eens over na vanwaar dat geld komt. Ik zeg dan, ja, je mag mensen pogen tehelpen maar zorg dan wel dat je niet het ocmw van de wereld wordt.

En dan die typische "ik ben slimmer dus ik weet en zie meer" redenering van "we weten dat de blik van welvarenden beperkt is". Man, iemand die welvarender is heeft daar keihard voor moeten knokken, tegen muren opboksen, en vooral blijven doorgaan! Ik vrees voor u dat dergelijke mensen doorgaans net iets meer van de wereld afweten dan losers die zichzelf in hun zetel int slaap zagen vol van zelfbeklag dat de wereld rot is met al die kapitalisten en ondertussen wachten tot de pot van de lotto uit den hemel op jullie schoot komt vallen!

Well guess what? Zo werkt het niet! Je moet zelf wat meer investeren in jezelf! Hoeveel uren werk je per week? Ik heb de afgelopen 2 weken gemiddeld bvb 3 a 4 uur geslapen per nacht, de rest gewerkt. Hoeveel uren studeer je af en toe eens bij? DAT is nou net wat ik bedoel. Niet komen klagen dat je niet diezelfde moeite kan getroosten om ergens te geraken terwijl jouw buur dat wel kan, en hem dan willen tegenhouden zodat hij zich niet te hard kan distantieren van je eigen positie. Das nou eens alles waar links voor staat in mijn ogen.

In 1 zin: Ja aan hulp en een sociaal vangnet voor wie het nodig heeft! Ik pleit zelfs voor HOGERE uitkeringen voor doppers, maar, beperkt in de tijd EN voor migranten, eerst werken en dan pas genieten in de mate waarin je hebt bijgedragen. DAt zou al een pak schelen in onze sociale zekerheid...

Maar wat baten kaars en bril als den uil niet zien wil he? Het is toch allemal rot nietwaar? Zucht!

Die werkgever die voor hem

Die werkgever die voor hem liet werken, ik denk niet dat dat zonder reden is gekomen. Hij zal wel iets betekenen of betekend hebben, anders kan dit niet en dan nog, als ge morgen zotten vind die dat voor u willen doen, ge kunt er maar goed mee zijn. Of verdienen ze hun brood soms goed?

En waarom zeggen die werknemers niet gewoon, "hey foert, dienen baas doet geen jota, kom, we beginnen ons eigen zaakske".

En toen werd het stil.

Noel, Leren lezen kerel. Ik

Noel,

Leren lezen kerel. Ik stel zeer duidelijk dat wie mentaal en fysisch KAN werken moet werken!! De man in uw voorbeeld is duidelijk iemand die alle recht heeft op een sociale uitkering wegens ziekte en daar kan niemand een probleem mee hebben. Ik vind het verwerpelijk dat ondanks het feit dat ik toch wel zeer duidelijk alles omschrijf, je alsnog zo vals en laf kan zijn om het anders proberen voor te stellen. Maar das alweer typisch. No problem.

Nogmaals, wie kan, MOET werken, wie serieus ziek is moet geholpen worden en moet van mij zelfs MEER uitkeringen krijgen! ALs we morgen de echte profiteurs van de echte zieken moesten kunnen onderscheiden, ik denk dat we al veel verder waren dan vandaag de dag! Maar, ja, dat vraagt politieke moed en is niet erg populair, en das nu net het clienteel van de socialisten...

@Noël, Rechtse politiekers

@Noël,

Rechtse politiekers zijn voor alle shit verantwoordelijk dus. Gelukkig heeft U dat stevig onderbouwt. Anders zou ik durven denken hebben dat U het van horen zeggen had... Het verschil met linkse politici is dan dat ze veel zeggen en beloven en achter de schermen de poen van de werkmens in hun zakken verstoppen. Of moet ik U de schandalen van de PS en de SPA nog eens dormailen? U vind dat blijkbaar normaal. Ik dus niet.

Rechts staat voor loon naar werken met een goeie sociale bescherming. D.w.z. geen hangmat systeem waar de socialisten mee aan clientelisme doen. U zou zich beter eens bezinnen over de gevolgen van links beleid versus rechts. Als je pleit voor regularisaties a volonte, besef dan dat je daarmee voor moet betalen. Als je pleit voor hogere belastingen, besef dan dat de echte rijken hun heil elders zullen zoeken waardoor je weinig werkgelegenheid zal krijgen: welk bedrijf vestigt zich nu in een land waar meer dan de helft naar de bodemloze putten van de PS en co gaan?

Jij leeft in een Steve Stevaert wereld waar alles gratis moet zijn, waar je zonder risicos kan leven en waar je nooit bang hoeft te zijn voor tegenslag want de heilige staatsgeest zal voor U zorgen. Wel zo werkt het niet he. Als je in een firma gaat werken is er altijd kans op ontslag wegens economische of welke redenen dan ook. Je KAN ziek worden of een ongeval krijgen en denk dan eens na dankzij wie je zulke lage uitkeringen krijgt. Niet dankzij rechts hoor want die willen de profiteurs niet laten meegenieten, links darentegen wel want het is hun kiesvee.

Ik zeg gewoon waar het op staat, misschien cru, maar wel de harde waarheid.

Observator, Man je bent echt

Observator,

Man je bent echt gebrainwashed door links me dunkt! Alles zo negatief zien pfffff.

Denk eens me! Notionele intrestaftrek. Een bedrijf dat geen geld heeft, moet gaan lenen voor investeringen. De intrest zijn altijd al aftrekbaar geweest. Indien een bedrijf nu met eigen middelen investeert, kan het de fictieve intrest aftrekken. M.a.w. op die manier krijgt een bedrijf meer ademrumte en wat zou het daarmee kunnen doen? Misschien een vestiging bijbouwen wat resulteert in meer werknemers?

Je moet gewoon willen aannemen dat een werknemer het pas goed kan hebben als de werkgever het goed heeft want hij betaald jou uit en niet omgekeerd. Als de werkgever het goed heeft zullen zijn zaakjes allicht groeien en heeft hij m.a.w. werkvolk nodig om zijn groei te helpen realiseren. Hij zal die mensen niet vinden en houden indien hij slecht betaald of de slavendrijver uithangt hee! Wees nu toch eens blij dat men aan de werkgelegenheid werkt??

Of moeten ze de bedrijven nog meer kloten? Dan kunnen we binnenkort deze discussie houden aan het stempellokaal waar vreselijk lange wachttijden zullen zijn!

@dwarsdenker: Ole cliché,

@dwarsdenker:

Ole cliché, dat hadden we nog niet gehad, het hedendaagse "racisme racisme". IK vrees dat jij niet eens waat wat dat woord echt betekent. Zoek het anders eerst even op voor je jezelf voor paal zet!

Racisme betekent dat je iemand anders behandelt dan de andere(n) zonder dat daar een aantoonbare reden voor is, vaak gebaseerd op afkomst, religie, politieke overtuiging of misschien wel een lichaamskenmerk. Ik dacht niet me daar schuldig aan hemaakt te hebben! Of hoe de linkse kuddengeest mooi mee in de pas loopt. Zou je je nick "dwarsdenker" niet beter achterwege laten tot wanneer je ooit zelf weer kan denken?

Teneur verkiezingen

Het verbaast mij dat u zo overtuigd stelt dat de verkiezingen een zware verrechtsing betekenen. In cijfers lijkt dat te kloppen, maar is dat niet hetzelfde soort grondstof waarvan opiniepeilingen gemaakt zijn?

Zou het niet kunnen dat de Vlamingen massaal een waarschuwing aan Wallonië hebben willen geven en dat de vlaamse linkse partijen in hun winkel geen geloofwaardig aanbod hadden?

Het lijkt mij dat de kiezer veel minder dan vroeger denkt in termen van "linkse politiek" of "rechtse politiek", maar dat klantentrouw vervangen wordt door concrete keuzes, a.h.w. het koopje van de dag. Dat zien we niet alleen in winkels en niet alleen in onze nationale politiek. Wellicht hebben de peilers het daarom ook zo moeilijk.

Ik heb voorheen altijd links gestemd maar koos deze keer beslist voor CD&V.
1° Ik ben rijschoolinstructeur: de leugens en de foute informatie door de heer Landuyt kosten deze sector veel geld en geloofwaardigheid en, daardoor: jobs. Daar Van Brempt het nodig vond dit in de Vlaamse Regering te laten bekrachtigen, zal ik nooit meer SP.A stemmen tot deze Goebbels uit de politiek verwenen is.
2° Politiek gezien heeft Leterme het bij het juiste eind inzake staatshervorming: i.p.v. een boel straffe verklaringen en onderlinge akkoorden is het slimmer onze politici aan de onderhandelingstafel een straf mandaat van de kiezer te geven. Iets wat Tobback trouwens ook zegde.
3° Ik ontmoet nog weinig mensen die niet vinden dat onze sociale zekerheid tegenwoordig haar doel voor een groot deel voorbijschiet. In dit land krijgen steuntrekkers van alle kanten zoveel voordelen toegeschoven dat gaan werken stilaan op voluntariaat begint te gelijken. Onze wereld is niet competitief op wereldniveau, niet zozeer omdat wij allen individueel zo rijk zijn of (hetgeen goed zou zijn) wij allen zulk een perfecte bescherming zouden genieten wanneer het absoluut nodig is, maar vooral omdat OMDAT HET SOCIALE PROFITARIAAT STEEDS MEER OM ZICH HEEN GRIJPT. Wie gelooft er nu dat linkse partijen dit kunnen veranderen?

Tot daar mijn spontane mening, zonder diepgaande studies terzake.

In verband met de sp.a

In verband met de sp.a verkiezingsaffiche, zie ook "Jawohl!" op De Bananenschil

http://debananenschil.blogspot.com/

bijdragen

Zonder bijdragen kan men in de meeste gevallen ook geen uitkeringen krijgen.Schoolverlaters krijgen een strikt minimum na hun wachttijd .Lawrence komt mijn inziens nog niet toe met 10 brillen en kaarsen om een beetje realistisch te zijn .Met zijn voorstellen hebben we in de grootsteden ellenlange rijen bedelaars.Lawrence heeft nog nooit van de sterkste schouders gehoord die nu bijna niet meer bijdragen aan de sociale zekerheid ,maar wel met open armen steeds meer ontvangen.Victim blaming is bij hem nog altijd immens populair.Drink nog wat champagne beste Lawrence, en zegen dan de armen in de naam van God.