Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vraag aan de EU om auto's zuiniger te maken!

Vraag aan de EU om auto's zuiniger te maken!

De vereniging Friends of the Earth Europe zette een cybercampagne voor zuinigere auto's op poten. Auto’s minder brandstof laten verbruiken is een goede manier om de koolstofuitstoot van het wegverkeer te verminderen.

De belangrijkste beslissingen om auto’s zuiniger te maken worden genomen door de EU, en de EU vraagt op dit ogenblik jouw mening over het beleid dat ze hierin moet volgen.

De autoconstructeurs hebben de zichzelf gestelde doelstellingen om auto’s zuiniger te maken, en dus ook de CO2 uitstoot te verminderen, niet gehaald. DE EU heeft voorgesteld om deze twaalf jaar oude doelstellingen bindend te maken tegen het jaar 2012. De autoconstructeurs verzetten zich sterk tegen deze deadline voor bindende normen.

De EU stelt nu voor om de verminderde CO2 uitstoot door het gebruik van biobrandstoffen en verbeterde aircosystemen te laten meetellen in het halen van deze bindende normen, maar dit voorstel betekent een vermindering van de resultaten die autoconstructeurs oorspronkelijk dienden te behalen in het zuiniger maken van wagens. Dit voorstel weerspiegelt het lobbywerk van de auto-industrie tegen bindende normen van 120g CO2/km tegen 2012.

Zoals steeds als er verplichtingen worden voorgesteld om autotechnologie aan te passen aan veiligheids- of milieunormen, spreekt de auto-industrie over onaanvaardbaar hoge kosten om hier aan te voldoen. Herinner je je de introductie van de 3-weg katalysator? Deze zou zogezegd € 700 kosten. Hij kost nu € 70.

Dit is het resultaat van innovatie en het schaalvoordeel, dat steeds volgt op het instellen van nieuwe industriële normen.

De EU wil jouw mening horen over hun voorstellen.
Friends of the Earth Europe creërde daarom een cybercampagne. De organisatie vraagt via deze weg aan de Europese Unie om de CO2-uitstoot naar 120 gram CO2 per kilometer terug te dringen. Natuurlijk moet dit onder strikte voorwaarden gebeuren.

Daarom vragen we aan de EU om doortastende maatregelen te nemen om auto’s zuiniger met brandstof te maken, om de CO2 uitstoot van auto’s te verminderen. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!
De uiterste datum om te reageren is 30 juni.

De Steun de campagne!
Tot dertig juni kan je op deze site je naam én mailadres na laten
. Met een simpele klik op de knop vertel je hoe de EU tot een zuiniger wagenpark kan komen.

Zelf doe je natuurlijk nóg beter en rij je met de fiets: want met de fiets vervuil je niets!

Vzw Red de Voorkempen: Fijn stof

VZW AKTIEKOMITEE RED DE VOORKEMPEN
Arrondissement Antwerpen
Voorzitter
Mr.Rombouts Jozef Secretariaat:
Karel Selsstraat 37 Canadalaan 34 b 3 - 2960 Brecht
2900 Schoten TEL –FAX via PC 03 636 41 27
E-mail : jozef_rombouts@telenet.be E-mail: luc.melis3@pandora.
Afdeling: Ranst - Wommelgem
Via Google: blog.seniorennet.be/dwreddevoorkempen

Nieuwsbrief
Afdeling Wommelgem

Debat:
Wilt U het fijne
weten over fijn stof?

Debatavond:

Omschrijving van het aanbod
We weten het allemaal, onze lucht is niet zuiver. In ons klein maar dichtbevolkte landje rijden, relatief gezien, het grootste aantal auto’s en vrachtwagens met dieselmotor rond. Bovendien zitten we in de Antwerpse Voorkempen met de lucht van het industrie- en havengebied en er waait veel fijn stof uit het buitenland over ons.

De gevolgen ervan voor onze gezondheid, meer bijzonder in het Antwerpse en de Antwerpse Kempen.

Kunnen in de regio nog grote bedrijvenzones en distributiecentra (Wommelgem – Oelegem) ingeplant worden?

In onze regio is de Europese norm voor FIJN STOF al in de maand mei overschreden. Wat dan?

-Welke invloed heeft deze uitstoot van verbrandingsgassen op onze luchtkwaliteit en bijgevolg op onze gezondheid?

-Is de toename van allergieën te wijten aan de slechte luchtkwaliteit?
-Vullen onze longen zich langzaam met fijn stof?

-Wordt onze levensduur verkort door de lucht?

-Krijgen we sneller kanker door de inademing van al dat fijn stof en andere
schadelijke stoffen die we niet kunnen waarnemen?

-Kunnen we er zelf wat aan doen? En wat doet de overheid en welke consequenties heeft dit?

Op deze vragen trachten professor Nick Van Laerebeke van de Gentse universiteit en andere sprekers een antwoord te geven.

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met de milieudienst van Antwerpen.

Opmerkingen/Praktisch
Wanneer: 19/10/2007om 19.30 uur
Waar: Cultureel Centrum Merksem (kasteel Bouckenborgh), zaal 3, 1ste verdieping - Bredabaan 561 - 2170 Merksem

bereikbaar tram 3, bus 33, 600, 601, 605, 610, 620, 621, 629, 640 tot 643, 650, 660, 661, 670

Gratis deelname.

Reservatie is om praktische redenen (overgroot succes congres verleden jaar) wel gewenst via het nummer 03 217 08 26 (inschrijven mogelijk vanaf 11 september).

Meer informatie via Google:

Dhr Dirk Weyler interviewt Bart Martens, Filip Dewinter, Marleen Van Den Eynde, Rudi Daems, Mark Verhaegen, Jos Bex, Mieke Vogels, Jan Peumans en Anncik Deridder en schotelt hen stellingen voor ivm FIJN STOF om te commentariëren.

Zuivere logistiek wordt tevens op de korrel genomen. Deze geeft weinig toegevoegde waarde en bemoeilijkt de Kyotonorm.

blog.seniorennet.be/dwreddevoorkempen

Aanbod bestemd voor mensen uit
Provincie Antwerpen

Programma
19.30: verwelkoming door dhr Rombouts, voorzitter van vzw Red de Voorkempen

19.40u – 21.00u: Moderator ere senator Paul Staes ondervraagt o.a. professor Nicolas van Larebeke, hoogleraar Universiteit Gent en de heer Guy Lauwers, Schepen voor leefmilieu van de Stad Antwerpen.

21.00u tot 22.00u: vragen vanuit het publiek

22.00u : receptie (gratis)

Jo

Gepost door Jo
28.06.2007

Tags