Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vader opgesloten meisje schrijft brief aan koning en Leterme

Vader opgesloten meisje schrijft brief aan koning en Leterme

BRUSSEL -- De vader van het elfjarige Ecuadoraanse meisje Angelica dat samen met haar moeder zit opgesloten in het gesloten centrum 127bis, trekt morgen naar de koning en formateur Yves Leterme. Hij wil hen een brief afgeven met een noodkreet over de situatie van zijn vrouw en dochter.

traliesartikel.JPG

(foto marc-antoon)

Gisteren besliste de kamer van inbeschuldigingstelling dat de twee niet kunnen vrijkomen. De kamer ging daarmee in tegen een beslissing van de raadkamer. Die had op 11 juli gesteld dat ze moesten worden vrijgelaten, maar het parket ging toen in beroep.

Hieronder vindt u de brief van de vader van Angelica:

“Sire, mijnheer de formateur

Vandaag heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel beslist om een klein meisje van 11 jaar en haar moeder gevangen te houden in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Ze zijn reeds beiden opgesloten sinds 30 juni ondanks de alarmerende rapporten van de dokters over de verslechterende psychologische toestand van het meisje Angelica. Sinds haar opsluiting verslechtert haar psychologische toestand dagelijks.

Angelica heeft sinds het eerste jaar van het lager onderwijs in Brussel regelmatig school gelopen. Ze woont er samen met haar moeder. De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft geen rekening gehouden met de veroordeling door verschillende verenigingen van de wijze waarop kinderen in de gesloten centra worden opgesloten. Deze zijn immers niet aangepast en voorzien voor kinderen.

Deze opsluiting is in strijd met de Internationale Conventie van de rechten van het Kind die stelt dat bij elke administratieve beslissing het belang van het kind superieur is en eerst in overweging moet worden genomen. Deze opsluiting is tevens in strijd met de jurisprudentie van het Europees Hof van de Rechten van de Mens die stelt dat de kwaliteit van de levensomstandigheden van kinderen belangrijker zijn dan hun hoedanigheid als vreemdeling.

Het is met de waardigheid van een bezorgde vader dat ik u vraag om naar me te luisteren en ik hoop met alle respect dat u mijn oproep zult ontvangen en behandelen. Mijn dochtertje krijgt het immers steeds moeilijker in gevangenschap.

Sire, Geachte Formateur, we doen een beroep op uw rechtvaardigheidsgevoel en respect voor de menselijke waardigheid. We vragen uw om alles te doen wat mogelijk is om Angelica in vrijheid te stellen zodat ze een kans heeft om verder waardig op te groeien als een goede en plichtbewuste burger van dit land waar ze zoveel van houdt en tussen de mensen waar ze zo van houdt.
Ik wil u reeds op voorhand danken voor elke eventuele tussenkomst die u hiervoor kunt doen.

Met alle respect en de meeste hoogachting, Sire en Mijnheer de Formateur

De papa van Angelica en haar 2 broers, Jean Pierre en Juan Sebastian”

Kinderen in gesloten instellingen

We zijn weer fier Belg, Vlaming of Waal te zijn.