Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen: de feiten en de cijfers

De loonkloof tussen mannen en vrouwen: de feiten en de cijfers

BRUSSEL -- Cijfers over de loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn er genoeg. De organisatoren van de Equal Pay Day sprokkelden ze bijéén voor het inhoudelijke dossier van de jaarlijkse campagne.

De discriminatie manifesteert zich al vroeg. Volgens de zakgeldgids van Dexia-bank krijgen meisjes rond hun twaalfde minder zakgeld dan jongens: 22,16 euro tegenover 22,42 euro.

Een studie van uitzendbedrijf Randstad wees dan weer uit dat meisjes als jobstudent 15 tot 20 % minder verdienen dan jongens. Dat komt omdat ze eerder tewerkgesteld worden als verkoopster, schoonmaakster en serveerster terwijl jongens makkelijker productiearbeider of magazijnier mogen zijn tijdens hun vakantiejob.

Tussen 1998 en 2003 is de loonkloof in België zelfs nog wat dieper geworden. Dat blijkt toch uit een rapport van de Europese Commissie.

Volgens een studie van het Steunpunt Werkgelegenheid-Arbeid-Vorming bedroeg de loonkloof in 2001 voor het gemiddeld bruto jaarloon 24 %.

Volgens de meest recente Eurostatgegevens is er sprake van een verschil van 17 %, berekend op basis van het bruto uurloon.

Het loonverschil berekend in bruto jaarlonen is groot in de jongste leeftijdscategorie (32 %), wordt kleiner in de leeftijdsgroep 25-29 jaar en wordt dan weer een gapende kloof bij de 60-plussers (36 %).

In sommige sectoren kan het verschil oplopen tot 40 %.

En ook de journalistiek is een mannenwereld. Contractuele VRT-journalistes verdienen gemiddeld 9 procent minder dan hun mannelijke collega's. Bij de kleine groep journalisten dat nog een ambtenarenstatuut heeft is het verschil maar 2 procent.

Vrouwen raken ook minder vlot aan extra-legale voordelen. Mannen hebben drie keer meer kans op een bedrijfswagen of een gsm van het werk.

Van alle werkenden in België is 43,2 % vrouw en 56,8 % man. Toch is het aandeel van vrouwen in de totale loonmassa maar 35,75 % tegenover de 64,25 % die naar de mannen gaat. Volgens de organisatoren van Equal Pay Day zou er jaarlijks een transfer van 6 miljard euro nodig zijn om de vrouwen het loon te geven waar ze recht op hebben.

Het aantal vrouwelijke managers daalde tussen 1998 en 2003 en bedraagt nu minder dan 30 %. Van de 50 grootste Europese beursgenoteerde bedrijven wordt er geen enkel geleid door een vrouw. Amper 10 % van de topfuncties bij de Vlaamse overheid wordt ingenomen door een vrouw.

En zelfs als vrouwen een topfunctie bereiken, verdienen ze nog altijd systematisch minder dan hun mannelijke collega's. Zo gaapt er een gemiddelde loonkloof van 10 % tussen vrouwelijke en mannelijke bedrijfsjuristen.

De helft van het loonverschil kan niet verklaard worden door objectieve factoren. Vermoedelijk spelen hier dus echte discriminaties mee in de manier waarop het loon wordt toegekend. Volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek kan het gaan om een loonverschil van 7,8 tot 45,3 %.

Meer info op:
www.equalpayday.be