Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Platform voor Vrije Meningsuiting betoogt op 27 september bij start proces Bahar

Platform voor Vrije Meningsuiting betoogt op 27 september bij start proces Bahar

BRUSSEL -- Donderdag 27 september organiseert het Platform voor Vrije Meningsuiting een solidariteitsmanifestatie bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Op die dag wordt het proces tegen Bahar Kimyongür heropend. “Die jonge Belg van Turkse afkomst dreigt veroordeeld te worden voor het uitdrukken van zijn mening zonder dat hij ooit geweld gebruikt heeft”, zegt vakbondsman Stephan Galon van het Platform voor Vrije Meningsuitiging.

Het Platform voor vrije Meningsuiting ontstond naar aanleiding van de klacht van Electrabel tegen Greenpeace. De milieuactivisten voerden vreedzaam actie bij de kerncentrale van Doel. “Bendevorming”, luidde het oordeel van Electrabel. De 180 ondertekenaars van het Platform voor Vrije Meningsuitiging vinden dat een onrustwekkende evolutie. Ook in het geval van Bahar Kimyongür zien zij een aantasting van de democratische rechten.

Stephan Galon: “Die man heeft gebruik gemaakt van zijn recht op een opinie en heeft daarvoor een ongelooflijk zware straf gekregen. Dat is volledig onaanvaardbaar. Om dat in te zien moet je het daarom niet eens zijn met zijn opinie. De vrije meningsuiting is het fundament van gewapend beton waarop het engagement van alle organisaties gebouwd is. Dat is het gemeenschappelijk belang van alle 180 organisaties die het platform tekenden. Er komen stilaan barsten in onze fundamenten.”

De zaak tegen Bahar Kimyongür sleept al jaren aan. Wat gebeurt er in deze nieuwe episode?

“De hoogste rechterlijke instantie van het land, het Hof van Cassatie heeft in april alle arresten gebroken. Sindsdien is Bahar terug een vrij man. De logica is dan dat een ander Hof van Beroep de zaak van nul moet herbeginnen. De uitspraak van het Hof van Cassatie is een zeer belangrijk signaal. Wij hebben altijd gezegd dat het geweldloze militantisme van Bahar Kimyongür gecriminaliseerd wordt. Er schort volgens ons ook iets fundamenteel aan de anti-terrorismewet. Wij vinden dat terrorisme moet bestreden worden. De oorzaken van terrorisme moeten worden aangepakt. Als er anti-terrorismewetten nodig zijn, moet er een echt debat zijn in het parlement en moeten ook mensenrechtenorganisaties hun zeg kunnen doen.”

En dat is nu niet het geval?

“Die anti-terrorismekaderwet is kort na 9/11 op Europees niveau beslist en België neemt die zomaar over. De uitspraak van het Hof van Cassatie toont aan dat fundamentele spelregels gerespecteerd moeten worden.”

Het gevaar voor Bahar is nog niet geweken?

“Zeker niet. Op de openingszitting in Antwerpen heeft het federaal parket een foto laten zien van Bahar die op bezoek was in een Palestijns vluchtelingenkamp in 2002. Hij staat in een huiskamer met een bazooka, een echt museumstuk in zijn handen. Als bewijsstuk heeft die foto geen enkele waarde. Dat is stemmingmakerij. Het toont ook de zwakte van hun bewijsvoering aan. Het parket voert het proces in de media. Je kan je ook vragen stellen bij de objectiviteit van de media die die foto gewoon zonder kritische noot overnemen.”

Wanneer: 27 september om 9u
Waar: Hof van Beroep van Antwerpen, Waalsekaai 35a
Wie: Platform voor Vrije Meningsuitiging