Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mensen zonder papieren trekken naar ministerie van Financiën

Mensen zonder papieren trekken naar ministerie van Financiën

BRUSSEL - 'Ook wij willen onze belastingen betalen'. Met die boodschap trok vrijdagmorgen een betoging van mensen zonder papieren naar het ministerie van Financiën. De betogers eisen een regularisatiecampagne die 'rechtvaardig' (dwz. breed) is. Ook mensen die nooit een asielaanvraag indienden maar die hier al jaren werken – de zogenaamde 'clandestins' – moeten in aanmerking komen.

manifartikel.jpg

Uitgerekend vandaag onderhandelen de oranje-blauwe partijen over het immigratie- en regularisatiehoofdstuk van het toekomstige regeerakkoord. “Uit de eerste twee formatienota's van Leterme bleek duidelijk dat hij géén brede regularisatie voorstelt: de clandestins vallen uit de boot. Dat kan niet, ook zij hebben recht op regularisatie,” aldus Oscar Flores van het Comité van Mensen zonder Papieren in Strijd (CSPL).

“Iedereen wint erbij”
“Er zijn in België zo'n honderduizend werknemers zonder papieren. Ze bevolken een reusachtige parallelle economie – in de horeca, in de groententeelt, in de bouw,... Ze worden tewerkgesteld onder heel ongunstige voorwaarden: zonder bescherming, ver onder het minimumloon,... Maar wie profiteert daarvan? Alleen een aantal dubieuze patroons,” zegt Flores.

Een brede regularisatie daarentegen zou iederéén ten goede komen, aldus de betogers. “De Spaanse economie heeft dankzij de regularisatie van 700.000 illegale werknemers een enorme sprong gemaakt. Niet alleen op het vlak van de BNP-groei, maar ook op het vlak van de sociale zekerheid, want ze dragen meer bij dan ze kosten. Het zijn immers geen gepensioneerden die hier komen, het zijn in hoofdzaak vitale krachten,” zegt Daniël Alliët, pastoor van de Begijnhofkerk.

“Hen regulariseren heeft dus voordelen voor de héle samenleving,” aldus Alliët. “Zíj krijgen een eerlijk loon, onze economie groeit, en door de extra belastingsinkomsten gaat de sociale zekerheid erop vooruit. Nu gaat de winst uitsluitend naar hun werkgevers. Als we hen regulariseren wint iedereen.”

Hebben wij niet al eens een

Hebben wij niet al eens een regularisatiecampagne gehad in België? Nog geen 10 jaar geleden, als ik mij niet vergis! Als je dat om de vijf jaar gaat doen, moedig je alleen mensensmokkelaars aan alle sukkelaars hierheen te lokken. Dat zou gruwelijk zijn.

Re : hebben wij al niet eens...

Inderdaad, het zal zowat 10 jaar geleden geweest zijn dat we in België een regularisatie gehad hebben omdat we toen moesten toegeven dat we schromelijk gefaald hadden in een degelijk asielbeleid.
Het gaat dus eigenlijk al niet op om over "elke 5 jaar" te spreken. En waar zitten we nu met een degelijk asielbeleid ? Ergens of nergens ? Over welke materie in België heeft 1 enkele persoon beslissingsrecht ? Zonder enige controle van buitenaf ?
Als we nu samen eens logisch gaan nadenken : wie heeft de meeste kans om asiel te krijgen in België : een persoon die hier aankomt en die van niets weet, de taal niet kent en een advocaat moet gaan zoeken om de procedure te starten of eentje die "begeleid" wordt door mensensmokkelaars, waar hun gespecialiseerde advocaat in gang schiet ?
Als je ooit de kans krijgt om eens enkele dossiers te bekijken en te ontdekken wat een advocaat durft in te dienen moet je het zeker niet laten, je zou nog voor onaangename verrassingen kunnen staan.
Dus wie wordt er hier beloond en welke gruwelijkheden maken wij nu mogelijk ?