Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opine] Mijn roze bril

[Opine] Mijn roze bril

Ik had me voorgenomen om dit seizoen de zaken meer door een roze bril te bekijken. Een dikke olifantenhuid heb ik ondertussen al, maar dat neemt niet weg dat ik ook iets tracht te leren van de negatieve kritieken. Ik ben al een tijdje sociaal geëngageerd en voor sommigen ben ik al een 'ancienne' voor anderen dan weer een beginneling of zelfs een groentje die er niets van kent. Maar voor velen ben ik een pessimiste die zich vanuit haar sociaal engagement teveel focust op al het negatieve wat rondom ons gebeurt. Je moet meer het positieve trachten te benadrukken, wordt me verteld.

Maar laten we eerlijk zijn. Het blijft moeilijk om iets 'roze' te vinden in de gebeurtenissen van de afgelopen weken....

Juffff, hoofddoek af!
Op 26 oktober 2007 verduidelijkte de Raad van het gemeenschapsonderwijs zijn houding tegenover het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. Als ik de reacties mag geloven in de reguliere pers lijkt het alsof er een overwinning werd geboekt. Welke overwinning? Eigenlijk verandert er 'niets' met vroeger. Het is niet nieuw dat een islamleerkacht een hoofddoek mag dragen tijdens de les islam. Geeft ze naast islam ook nog lessen Frans dan zal ze tijdens die les haar hoofddoek uitdoen. Alleen riskeert ze vanaf nu geen ontslag als ze naar huis gaat (cfr. zaak Chantal Pommé). Als een leerkracht bijvoorbeeld op haar weg naar huis op de speelplaats een kind berispt zal ze haar hoofddoek moeten uidoen!? Volgens het gemeenschapsonderwijs kan het niet dat een leerkracht met hoofddoek andere pedagogische taken uitoefent. Juffff, hoofddoek af!

Het gemeenschapsonderwijs maakt het voor de leerkrachten in kwestie enorm moeilijk en verwarrend. Velen die een carrière als leerkacht ambiëren zullen afhaken. Het is nu al moeilijk om een stageplek te vinden. En dit terwijl men jaren klaagt over een tekort aan allochtone leerkrachten. In plaats van echt werk te maken van diversiteit binnen het onderwijs (én daar hoort de hoofddoek zeker bij!) slaagt men er telkens weer in om aan de hand van discriminerende maatregelen een hele groep uit te sluiten! Daarnaast ligt men ook niet echt wakker wat dit teweegbrengt bij de leerlingen zelf. De ene keer draagt de juf een hoofddoek en de andere keer niet. Is het niet de taak van elke school om een voorbeeldfunctie te nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders, leerkrachten leren omgaan met diversiteit?

VDAB op de koffie
In tegenstelling tot een aantal andere socio-culturele organisaties zie ik echt niets positiefs in de huisbezoeken van de VDAB. Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed wat een huisbezoek zal veranderen aan de situatie van de werkzoekende. Nu lijkt het of de werkzoekende zijn economische situatie zelf in de hand heeft. Terwijl de bedrijven allochtonen blijven weren (cfr Deutsche Bank), slaagt men er in om altijd weer dergelijke formules te kiezen die toch niets uithalen. Men kan beter aan de hand van de informatie die er nu al bestaat (aantal werklozen, achtergrond, studies, ...) quota of streefcijfers invoeren op de arbeidsmarkt. Het hoeven zelfs geen quota zijn, als het maar afdwingbare maatregelen zijn. Maar als men dan toch zo graag op de koffie gaat, misschien kan men dan ook een bezoekje brengen aan de bedrijven zelf?

Nu we het toch over werk hebben... Op zaterdag 27 oktober organiseerde Kif Kif voor de eerste keer een interculturele jobbeurs. De Kif Kif -beurs spitste zich voornamelijk toe tot hoogopgeleiden. 1250 werkzoekende kwamen de beurs bezoeken. De organisatoren spreken van een groot succes!

Als ik achteraf hoor dat vele werkzoekenden amper hun naam of hun cv's kwijtkonden en gewoon doorverwezen werden naar de website, dan stel ik mij toch een paar vragen. (zie 'Gratis snoepjes op de interculturele jobbeurs: http://www.blijfvanmijnhoofddoek.be/index.php?option=com_content&task=vi...). Geloof me maar op mijn woord als ik zeg dat al die hoogopgeleide werkzoekenden dagelijks websites afschuimen naar werk! Daar moeten ze echt geen 'interculturele jobbeurs' voor bezoeken. De bedoeling van een jobbeurs is toch om in de eerste plaats contacten te leggen met verschillende bedrijven? En om contacten te kunnen leggen heb je toch contactgegevens nodig of niet!? Het is natuurlijk goed meegenomen om als bedrijf deel te nemen aan zo'n evenement en snoepjes en brochures uit te delen....van 'imagebuilding' gesproken! Begrijp me niet verkeerd, ik vond de beurs een tof initiatief, alleen heb ik het niet voor showparades! Het zou daarom leuk zijn als de organisatoren ons laten weten hoeveel van de 1250 werkzoekenden een job hebben gevonden via de jobbeurs! Ik geef Kif Kif het voordeel van de twijfel en wacht geduldig af...

Hoofddoekperikelen in Gent
Na het hoofddoekenverbod in de stad Antwerpen volgt nu ook Gent. Op 5 november volgt er een debat. Een mogelijke stemming volgt op 26 november! Bij deze wil ik onze Gentse collega's van 'Hoofddoek of niet, de vrouw beslist' een hart' onder de riem steken en wens ik hen veel succes toe! Onderteken mee de platformtekst! Meer info vind je terug op onze website.

Vergeet volgende data niet in uw agenda te noteren

4/11/07: Fashion Show in Boom. Het platform BOEH! houdt er zijn volgende actie! Niet te missen! (voor meer info: www.blijfvanmijnhoofddoek.be)
5/11/07: hoofddoekendebat stad Gent:. Afpraak om 18.30 aan het Gents stadhuis.
11/11/07:36ste vrouwendag: thema Vrouwen.en.werk! (www.vrouwendag.be)

Ach wat die roze bril betreft, misschien schaf ik me volgend seizoen wel een aan ...

Laila Ekchouchou
www.blijfvanmijnhoofddoek.be

BVMH maakt ook deel uit van BOEH! (Baas over eigen hoofd!)