Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

LBC en Netwerk Vlaanderen leggen onethische bankgeheimen bloot

LBC en Netwerk Vlaanderen leggen onethische bankgeheimen bloot

BRUSSEL - Belgische banken investeren wereldwijd nog steeds in bedrijven die een loopje nemen met de mensenrechten en het milieu, zo blijkt uit onderzoek van Netwerk Vlaanderen en de Christelijke bediendenvakbond LBC. Dinsdagmorgen lanceerden ze samen de interactieve website www.bankgeheimen.be

Er gaapt een kloof tussen de mooie woorden van acht in België actieve banken en hun praktijken. Het gaat om Fortis, Dexia, Deutsche Bank, ABN Amro, AXA, Citibank, KBC en ING. Geen van deze banken komt volgens Netwerk Vlaanderen en LBC uit boven de ethische ondergrens van niet investeren in controversiële wapens, milieuverontreiniging, schendingen van internationale arbeidsregels of dictatoriale regimes.

Website
Omdat die banken daarover met hun klanten onvoldoende transparant communiceren, doen Netwerk Vlaanderen en de LBC dat voor hen. Dinsdag lanceerden ze de interactieve website www.bankgeheimen.be. Als je de naam van je bank aanklikt, verschijnen op een wereldkaart haar onethische investeringen. "Zo kan de spaarder zijn geld volgen op wereldreis," zegt Inez Louwagie van Netwerk Vlaanderen.

Wie zelf actie wil ondernemen bij z'n bank, kan op www.bankgeheimen.be terecht voor tips. Omdat de toon niet alleen negatief zou zijn, kunnen bezoekers er ook een foto posten van een project waarin hun bank volgens hen wél zou kunnen investeren.

Je vindt op de website ook het onderzoeksrapport dat de onethische investeringen van de betrokken banken uitvoerig documenteert. Netwerk Vlaanderen brengt binnenkort samen met het internationale netwerk BankTrack een uitgebreide versie van dit rapport uit in het Engels.

Rol van de werknemers
Netwerk Vlaanderen is met deze actie natuurlijk niet aan haar proefstuk toe. De beweging - bekend van o.m. haar stunt met de onethische ACE Bank - bestaat al vijfentwintig jaar. Maar vanwaar de interesse van de Christelijke bediendenvakbond LBC?

"Anderhalf jaar geleden hebben we Netwerk uitgenodigd om hun onderzoeksresultaten over vijf Belgische banken te komen toelichten bij onze militanten uit de bank- en verzekeringssector," vertelt Stefaan Decock, nationaal secretaris LBC Financiën. "Dat leverde heel wat vebaasde reacties op: iedereen leefde in de waan dat de winsten die zijn bedrijf boekt op een eerbare manier verdiend worden. 'Hierrond moeten we stappen ondernemen, dit strookt niet met de fundamentele waarden die wij als vakbond voorstaan,' hebben we toen vanuit dat schokeffect gezegd."

"Bovendien: als ons bedrijf omwille van discutabele investeringen wordt opgezadeld met een negatief imago, dan is daarmee op lange termijn ook onze tewerkstelling niet gediend. Ook vanuit werknemersstandpunt hebben we er dus alle belang bij om dit debat te voeren," aldus Decock.

Hoe kunnen werknemers eigenlijk wegen op het investeringsbeleid van hun bank? "Wij hebben als vakbond de unieke mogelijkheid om dat ter sprake te brengen in de structuren voorzien voor het sociaal overleg - in de ondernemingsraad bijvoorbeeld, een maandelijkse bijéénkomst waar alle zaken die te maken hebben met de algemene bedrijfsvoering bediscussieerd kunnen worden," legt Decock uit.

zwartboek Wereldmerken en hun praktijken.

Al eens het boek 'Het Nieuwe zwartboek Wereldmerken en hun praktijken' gelezen?

(bank-namen zijn ook merken)

Er staat niet voor niets op de achter-kaft; 'dit boek maakt u kwaad.'

Laten we niet naïef zijn!

zwartboek wereldmerken

Laten we niet naief zijn?
`t Is een vorm van kolonialisme.
Besef dan ook dat zonder die praktijken julie het met een pak minder zullen moeten doen.
Ik vrees dat we dat in de nabije toekomst gaan ondervinden want ons hele systeem is nu aan het craschen.
Wat ik zie is het water dat zich terugtrekt,
wat volgt ligt nog vers in het geheugen.
Ik ga vooraad opslaan.