Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV spreekt dreigende taal aan adres van oranje-blauw

ABVV spreekt dreigende taal aan adres van oranje-blauw

BRUSSEL -- Voor een stampvol auditorium in de Heyzel haalden ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Anne Demelenne scherp uit naar de oranje-blauwe regeringsonderhandelaars. “Als de oranje-blauwe partijen vasthouden aan hun sociaal-economische plannen, dan zeggen wij nu al nee aan deze rechtse regering”, zei Rudy De Leeuw.

DSC_0869-Edit_450.jpg

Foto's: han Soete

Het ABVV had vooraf op duizend aanwezigen gemikt. Het werden er 2500. Het grote auditorium van de Heyzel was te klein om iedereen een zitplaats te bieden. “Dit is spontaan uit zijn voegen gebarsten. Dat bewijst toch dat het ongenoegen heel diep zit”, zei Rudy De Leeuw. Samen met algemeen secretaris Anne Demelenne somde hij nog eens de oorzaken voor het ongenoegen op. Volgens het ABVV is er sprake van een helse prijzenspiraal. De Leeuw: “Het geld van ons gezinsbudget vliegt gewoon de deur uit en ondertussen staat er ook vijf maanden na de verkiezingen nog altijd niemand aan het roer. Het moet uit zijn met dat communautair gekrakeel.”

De index vangt de gevolgen van de prijsstijgingen wel voor een stuk op, maar dat volstaat niet volgens het ABVV. “Prijsstijgingen treffen de mensen met kleine inkomens veel harder: levensnoodzakelijke middelen, de huishuur en de verwarming nemen een flinke hap weg uit een klein gezinsbudget”, aldus De Leeuw. De ABVV-voorzitter pleit voor maatregelen om te vermijden dat de kloof tussen bescheiden en hoge inkomens toeneemt. Zo wil het ABVV dat er maximumprijzen worden ingevoerd voor brandstof en dat Electrabel verplicht wordt een verwarmingscheque te financieren. Het recht op een stookolietoelage moet uitgebreid worden tot mensen met een inkomen tot 20.000 euro. Nu ligt die grens op 13.246 euro.

Bij het ABVV maken ze zich ook zorgen over wat er op de onderhandelingstafel ligt van de toekomstige regering. De Leeuw: “Als we alles samenvoegen – de verminderde bedrijfsvoorheffing, de verlaagde bijdragen op ploeg- en nachtwerk, de bijdragenverlagingen op overuren en de notionale interestaftrek – dan heeft het patronaat zomaar eventjes 2,6 miljard euro op zak gestoken. Met zo'n bedrag kan je 4 miljoen gezinnen elk 1000 liter stookolie geven.” Volgens Anne Demelenne zit alles wat de werkgevers vragen in het oranje-blauwe programma. Zij krijgen een loonmatiging van 2 %, een generatiepact bis dat de pensioenleeftijd van 65 jaar in vraag stelt, meer flexibiliteit, lagere lasten en werkloosheidsuitkeringen die beperkt worden in de tijd.

Na De Leeuw en Demelenne was het de beurt aan enkele secretarissen en militanten om lucht te geven aan hun ongenoegen. De werkzoekende bibliothecaris Michael uit de regio Luik moet rondkomen met 316 euro per maand en krijgt op 100 verstuurde sollicitatiebrieven amper drie reacties. Aan de andere kant van het land vindt ook Lieve uit Roeselare geen werk. Op haar vijfstige verloor ze haar baan bij een bank na een herstructurering. Zes jaar later is ze nog steeds werkloos ondanks haar ervaring en haar bijscholingen. “Werkloosheid wordt behandelt als een besmettelijke ziekte. In plaats van te demoniseren, zouden ze toch beter stimuleren.” Een vakbondsafgevaardigde uit een vestiging van Carrefour stelt tot haar verbazing vast dat er steeds meer gewone levensmiddelen als brood en vlees gestolen worden in de supermarkt. “Als delegee heb ik ook mijn job zien veranderen. Ik ben stilaan een sociaal werker aan wie mensen komen vragen of ze een voorschot op hun loon mogen krijgen.”

Bruno Verlaeckt is voorzitter van de Algemene Centrale van het ABVV in Antwerpen. “Ik zie bedrijven uit de chemiesector astronomische winsten boeken. Bayer maakte 104 miljoen euro winst in Antwerpen alleen en betaalde daar maar 8 % belastingen op. En toch is dat blijkbaar nog niet genoeg. Verschillende bedrijven willen nog meer winst door te besparen op personeel en taken uit te besteden.” Volgens Verlaeckt is er ook geen speling meer om de flexibiliteit te verhogen. “Uit ons eigen onderzoek blijkt dat één op zes werknemers in de chemiesector leidt aan accute werkdruk. Zij kunnen dus elk moment ziek worden van de stress.”

Rudy De Leeuw wil nu kijken of het signaal gehoord wordt bij de oranje-blauw. “En ondertussen voeren we verder campagne en gaan we de mensen in de bedrijven sensibiliseren.” Vanop het podium klonk toch ook al even dreigende taal. “We gaan ons verzetten in gemeenschappelijk vakbondsfront en als het moet ook alleen”, aldus De Leeuw.

DSC_0816-Edit_450.jpg
DSC_0832-Edit_450.jpg
DSC_0890-Edit_450.jpg
DSC_0934-Edit_450.jpg
DSC_0994-Edit_450.jpg
DSC_0977-Edit_450.jpg
001_DSC_0888-Edit_450.jpg

Het grote gelijk

Inderdaad, ik vind het ook een erg goede reportage! En vooral een mooie 'aanvulling' op de bewegende beelden en de inhoudsloosheid van de reportage van de VRT hierover.

Christophe

Solidariteit Vlaanderen

Vakbonden moeten zich niet bezighouden met de federale structuur. Rudy De Leeuw zou in de eerste plaats moeten opkomen voor de Vlaamse mensen die nood lijden. Waar was de verontwaardiging van de vakbonden toen de Vlaamse regering (ongeveer rond 2000) energiecheques wou geven aan de arme Vlamingen en dit nationaal werd gekelderd door Ecolo? En als we dan toch moeten solidair zijn met alle mensen waarom dan niet bv. met Ethiopië? Of is een Ethiopiër minder waard dan een Waal? Ik vind dat Vlaanderen in de eerst plaats moet solidair zijn met de mensen die hier wonen (onafhankelijk van de afkomst). Er is nog meer dan genoeg werk aan de winkel bij ons. Denk maar o.a. aan de bejaardenzorg en meer en beter aangepast onderwijs voor gehandicapte kinderen. En als belastingsbetaler heb ik meer recht van spreken dan een vakbond om te bepalen wat er met het geld dat het resultaat is van mijn zweet gebeurd.

Beste Staf, waarmee het ABVV

Beste Staf,

waarmee het ABVV zich moet bezig houden besissen zijn meer dan een miljoen belasting betalende leden. Nu een lullerke zoals jij, die appelen met citroenen vergelijkt.
Als je dan toch zo begaan bent met de noodlijdenden hier, steun dan de organisaties die tegen armoede vechten en onze sociale zekerheid, die ooit de beste ter wereld was, hebben op poten gezet.

Rikke-Hikke, en die denken

Rikke-Hikke,

en die denken dan politiek allemaal hetzelfde? Die vinden dan allemaal dat het ABVV België moet gaan verdedigen i.p.v. het Vlaamse werkvolk? Dan is er dringend behoefte aan een nieuwe progressieve Vlaamse vakbond zodat we de verkiezingen helemaal kunnen afschaffen. Alle gekheid op een stokje: het ABVV is géén politieke partij en ook de vakbond moet rekening houden met de uitslag van de verkiezingen.

vakbonden

Iedereen die gesyndiceerd is betaalt lidgeld aan de vakbond. Dus het ABVV moet al hun leden verdedigen. Dat zijn de Belgische werknemers, dus niet alleen het 'Vlaamse werkvolk' waarover jij het hebt.

Een progressieve vakbond is een vakbond die over de transferts tussen arm en rijk praat. En op die manier een klassestandpunt naar voren brengt.

Een conservatieve vakbond is er één die over de transferts tussen Vlamingen en Walen praat. En dus zo de mensen tegen elkaar opzet. Er staat al zo een vakbond in de steigers, denk ik. Misschien moet je maar eens een praatje doen met Morel.

Tot mijn grote verbazing heb

Tot mijn grote verbazing heb ik via de media vernomen dat er een bijeenkomst was. De top van het ABVV heeft blijkbaar nog niets geleerd uit het verleden bij stakingen ed. Een goede voorbereiding is noodzakelijk maar ook de achterban informeren wat er gepland wordt is zeer belangrijk. Heren aan de top kom uit uw ivoren toren of gaan jullie dezelfde fout maken zoals de SPa, je ziet waar ze nu staan. Mocht het anders georganiseerd zijn zouden er mss nog 1000 man meer geweest zijn. Verwondert het de heren dat het ACV op de straat heeft gestaan om te protesteren...2008 zijn het sociale verkiezingen hé. ACV is gezien door de mensen en in het nieuws...Heren, bezin een voor het echt te laat is.

De vlaamsnationalistische domheid van Staf

Ja Staf van uw domheid sta ik perplex.Dacht u echt dat in de vakbonden de solidariteit stopt aan een bepaalde grens ? Beide vakbonden en ik denk hoogst waarschijnlijk ook de kleinere liberale vakbond werken niet alleen nationaal maar hebben ook initiatieven ivm internationale solidariteit.Vlaams werkvolk ? bestaat dat ? Ik herinner mij de uitspraak "In de mijn zijn we allemaal zwart".Mooier kan het niet gezegd worden.

vlaams blok gezwam van Staf

Net als het vlaams blok verwijst Staf naar de noden hier om de solidariteit af te schieten.De blokkers kappen op ontwikkelingssamenwerking maar tegelijkertijd willen ze ook de sociale zekerheid nog veel verder afbouwen,(afschaffen ?) en nog meer armoede scheppen.Miet Smet zei nochtans al 15 jaar geleden dat de sociale zekerheid een geraamte is waar het vlees van afgekloven is.

Eddy, ik denk dat je het

Eddy, ik denk dat je het toch iets minder zwart-wit moet zien. Afdelingen van centrales hebben allemaal de uitnodiging gekregen. De keuze om die al dan niet door te sturen, lag bij hen.
Het is wel zo dat ik het doodjammer vind dat het ABVV en het ACV elkaar niet vinden in dit debat. We hadden daar samen moeten staan. Er staat veel meer op het spel dan een zetel in de OR of het CPBW!