Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

foto: open deur in Werminval te Merksem(beschermde werkplaats)

foto: open deur in Werminval te Merksem(beschermde werkplaats)

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen van beschutte werkplaatsen:

een bescherming zijn voor de gehandicapten die door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap erkend worden om in een beschutte werkplaats te werken omdat zij wegens de aard of de ernst van hun gebrek, voorlopig of definitief geen beroepsarbeid onder de gewone arbeidsomstandigheden kunnen uitoefenen;

zorgen dat de gehandicapten niet alleen een nuttig en lonend werk kunnen verrichten, doch ook dat zij mogelijkheden tot professionele aanpassing en bevordering en, in de mate van het mogelijke, hun overgang naar een normale betrekking krijgen.
Om deze opleiding waar te maken, dienen de werkplaatsen leidinggevend omkaderingspersonel met een voldoende beroepsbekwaamheid aan te nemen;

de gehandicapten in dienst nemen volgens een arbeidsovereenkomst;

de gehandicapten een voldoende hygiëne en veiligheid bieden.
ACTIVITEITENPAKKET
Eén van de voorwaarden voor het in stand houden van de werkplaats is het vinden van voldoende lonend werk voor de tewerkgestelde gahandicapten. Hiervoor moet de werkplaats contacten zoeken en leggen op het economische vlak.

Bij het aanvaarden van werkopdrachten dient rekening gehouden te worden met de professionele mogelijkheden van de gehandicapte werknemers. Het grootste aandeel van de totaalomzet van de werkplaats wordt behaald in de toeleverende sfeer.

In het dualisme, waarbij voortdurend wordt gependeld tussen een sociale en economische pool, wordt steeds getracht een eervol compromis na te streven om beide doelstellingen met elkaar te verzoenen. In onze filosofie zullen wij altijd de sociale doelstelling als uiterst belangrijk beschouwen.

We-vijs-draai-klik-1.gif

Het activiteitencentrum in de beschermde werkplaats Werminval
hier wordt een kandijstick gemaakt.
er werken mensen voor wie het ritme in de andere ateliers te hoog ligt