Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Studenten weer op straat tegen Frank Vandenbroucke

Studenten weer op straat tegen Frank Vandenbroucke

Sinds de bekendmaking van het Financieringsdecreet voor hoger onderwijs in december 2005 deden ze het al meer, maar nu doen ze het weer. Donderdag 6 december trekken de Vlaamse studenten de straat op om nog maar eens te protesteren tegen het nieuwe financieringsplan van minister Vandenbroucke.

LLC_2830.jpg

Foto João

Met dat financieringsplan zijn de subsidies voor de onderwijsinstellingen niet meer afhankelijk van het aantal ingeschreven studenten, maar wordt alles bepaald op basis van het aantal afgestudeerde mensen. Hoe meer mensen er afstuderen, hoe groter de subsidie.

Dit zorgde en zorgt nog steeds voor heel wat verzet bij vakbonden, personeel en studenten. Zij vrezen dat door deze maatregel het hoger onderwijs zich meer zal richten tot studenten met hoge slaagkansen en minder ondersteuning zal bieden aan mindere studenten aangezien zij een financiële last worden.

Dat is echter niet wat Vandenbroucke hiermee wil bereiken. Hij wil via deze outputfinanciering de hogescholen en universiteiten er toe aanzetten om de mindere studenten extra te helpen om hun diploma te behalen, aangezien dat voor de instellingen geld oplevert.
Op papier klopt die redenering, maar het is voor de onderwijsinstellingen vanzelfsprekend veel aantrekkelijker om de gemakkelijkste weg te kiezen en geen begeleiding te voorzien.

Op basis van simulaties is dan ook berekend dat Hogeschool Gent ongeveer 3 miljoen euro verliest. Ugent krijgt wel 3 miljoen euro, maar dat is onvoldoende in verhouding met het gestegen studentenaantal. In Antwerpen zal ook de UA 9 tot 10 miljoen euro’s minder krijgen en de Karel de Grote Hogeschool verliest 3 miljoen euro.
Brussel is de grootste verliezer: Erasmus Hogeschool krijgt 3 miljoen minder en de VUB verliest 10-12 miljoen euro.
De KUL is de enige grote winnaar van de stimulansen die gegeven worden. Zij zou er tussen de 18 en de 23 miljoen euro bij krijgen.

Buiten deze outputfinanciering zal er ook een besparing komen op de toelages voor BaNaBa en MaNaMa-studenten. Bachelors-na-bachelors zullen nog maar voor de helft bekostigd worden en Master-na-Masteropleidingen zullen zelfs helemaal geen toelage meer krijgen, uitgezonderd voor de MaNaMa’s die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep (vb. Geneeskunde).
Hierdoor krijgen de onderwijsstellingen het recht om inschrijvingsgeld te vragen dat in verhouding is met de organisatie kost, waardoor dit bedrag al gauw tot de 5000 euro kan oplopen. Op deze manier wordt specialiseren en verder studeren enkel voorbehouden voor de rijken.

Nu donderdag komen VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, samen met de ontevreden vakbonden COC, ACV openbare diensten en LBC, VSOA en ACLVB op straat tegen het financieringsdecreet van minister Frank Vandenbroucke.
Op deze manier willen ze hun eisen extra kracht bijzetten en vragen ze onderwijsminister, de voltallige Vlaamse Regering en het parlement om eindelijk werk te maken van gelijke kansen in het financieringsdecreet.

Een overzicht van de eisen en strijdpunten uit de tienkamp voor gelijke kansen in het financieringsdecreet:
1. stop de uitholling van deliberaties en compensatie
2. tegen de stijging van inschrijvingsgelden voor manama's en banaba's of als je niet snel genoeg afstudeert
3. meer middelen voor hoger onderwijs en een financiering naar behoefte
4. neen aan de asociale en kwaliteitsbedreigende outputfinanciering
5. meer stimulansen voor gelijke kansen
6. geen schrapping van waardevolle opleidingen boven de hoofden van studenten en personeel heen
7. tegen een onderwijs/onderzoeksverhouding die de onderwijskwaliteit bedreigt
8. neen aan de inhumane financiering voor de humane wetenschappen
9. stop de schrijnende onderfinanciering van de hogescholen
10. stop de verstikking van de kunstopleidingen

Kort samengevat:
Donderdag 6 december wordt er om 13.30u verzameld aan station Brussel Noord vanwaar men naar het Martelarenplein trekt. Om 13u45 wordt een delegatie ontvangen bij minister Vandenbroucke en om 15u bij minister-president Kris Peeters.

Meer uitleg over de strijdpunten kan u vinden op www.vvs.ac/axie
Zie ook het persbericht