Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interviews] Draagvlak voor klimaatactiedag is heel breed

[Interviews] Draagvlak voor klimaatactiedag is heel breed

BRUSSEL - Achter de Belgische klimaatactiedag ging een brede coalitie van sociale bewegingen schuil, van de milieubeweging over de Noord-Zuidbeweging tot de vakbonden.

Peter De Smet, Algemeen directeur van Greenpeace: "Een kleine twee jaar geleden hebben we vanuit Greenpeace het initiatief voor de Klimaatcoalitie genomen. We hebben eerst anderhalf jaar lang een sterke interne focus gehad, om te zien wat we als organisaties zélf beter konden doen om onze klimaatimpact te verminderen. Nu maken we van de internationale actiedag van 8 december gebruik om voor het eerst publiek te gaan en mensen te mobiliseren om op straat te komen."

"We sturen een sterk signaal naar onze politici. We moeten maatregelen nemen op vlak van energieëfficiëntie, energieproductie en transport. We geven vandaag alvast een idee voor een symbolisch signaal: begin met een wetgeving over het uitfaseren van gloeilampen. Dat is een heel kleine maar heel praktische stap. Toevallig heeft Ierland deze week als eerste Europese land beslist om gloeilampen te verbieden tegen 1 januari 2009. We vragen dat de Belgische regering hetzelfde zou doen. Dat is iets dat niet hoeft te wachten tot er een nieuw Kyoto-protocol is," aldus De Smet.

Noord-Zuid
Voor Bogdan Vanden Berghe, Algemeen secretaris van de Vlaamse Noord-Zuidkoepel 11.11.11., is het hoog tijd dat ook de Noord-Zuidkloof een plaats krijgt in het debat over de opwarming.

"Het is duidelijk dat de gevolgen van de opwarming van de aarde het zwaarst wegen in het Zuiden. De vele overstromingen en droogtes worden grotendeels veroorzaakt door de opwarming van het klimaat. Maar de oorzaak van de opwarming ligt vooral in het Noorden. We vragen dus eerst en vooral dat er werk wordt gemaakt van een vermindering van de CO2-uitstoot in het Noorden," zegt hij.

"Maar dat is niet genoeg. We moeten ook middelen vrijmaken om de ontwikkelingslanden te helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering: dijken bouwen en dergelijke meer. Ten tweede moet er gewerkt worden aan technologieoverdracht, zodat de landen van het Zuiden zich kunnen ontwikkelen op een klimaatvriendelijke of koolstofarme manier," aldus Vanden Berghe.

Vakbonden
In de Klimaatcoalitie zitten ook de vakbonden. Caroline Copers, Algemeen secretaris van het Vlaams ABVV: "De klimaatveranderingen hebben enorme gevolgen op sociaal en economisch vlak. De mensen die het al niet breed hebben worden als eersten rechtstreeks slachtoffer van de opwarming, zowel wereldwijd als hier in België. De minst begoeden wonen in de slechtste huizen. Dat wil ook zeggen dat als er maatregelen komen rond isolatie, het beleid ervoor moet zorgen dat de mensen dat aankunnen."

Ann Van Laer, nationaal secretaris van de christelijke vakbond ACV: "Vaak wordt gesteld dat maatregelen voor het klimaat niet samen gaan met de economie en werk. Dat klopt niet. De toekomst verzekeren van onze planeet gaat hand in hand met de strijd voor een economie die zorgt voor waardig werk in heel de wereld. Goede maatregelen zijn zowel in het belang van de werknemers hier in België, die nu bedrijven zien vertrekken omdat ze elders minder milieuregels moeten respecteren, als voor de werknemers ginder, die geconfronteerd worden met slechte, onveilige werkomstandigheden en een kapotgemaakt milieu."