Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Drie op vier NGO's voldoen wel

Drie op vier NGO's voldoen wel

De Standaard doet het weer. Eergisteren kwam het bericht dat Belgen bereid zijn inspanningen te doen voor het Zuiden en ontwikkelingssamenwerking genegen zijn. Vandaag herleidt De Standaard een evaluatie van het subsidiesysteem van de Belgische NGO's tot de slagzin "Een op vier NGO's voldoet niet".

Boer, pas op uw kippen. Waar gaat het eigenlijk over? Het subsidiesysteem gaat van een jaarlijkse actieplannen naar een driejaarlijks programma-erkenning met een kwalitatieve screening door een extern bureau.

Uiteindelijk zijn slechts 58 van 135 door DGOS erkende ngo's klaar voor programmafinanciering. Een aantal anderen krijgen in 2009 een nieuwe kans. Ngo's kunnen zich dan opnieuw kandidaat stellen voor een programmafinanciering.

Kleinere ngo's, voor wie de programmafinanciering te hoog gegrepen is, kunnen beroep doen op projectfinanciering. Dat biedt minder financiële zekerheid. Dit alles staat ook in het artikel van De Standaard. De auteur van het artikel zegt niets wat onwaar is. Doch de titel en de negatieve woordkeuze in het eerste deel van het artikel suggereren een standpunt. Alsof de auteur eerst een mening wil vormen en pas daarna de feiten dicteert.

Het publieke debat over de rol van de NGO's is erg waardevol. Een aantal media gaan er met enkele pennetrekken overheen en vallen over cijfers en komma's, om het toch maar vooral niet te moeten hebben over de maatschappelijke rol van niet-gouvernementele organisaties. Beschrijvende, verhalende journalistiek is er niet meer bij. Zelfs voor een korte reactie van experten is nog nauwelijks ruimte in De Standaard. (Zouden journalisten van tegenwoordig het als een teken van zwakte beschouwen om externe experten aan het woord te laten??)

Daarom wens ik ook een standpunt in te nemen en alle ngo's die hard werken om degelijke programma's te verwezenlijken, veel steun om op deze weg verder te gaan, expertise op te bouwen en samen met hun partners zoveel mogelijk van hun doelstellingen te bereiken. Ik wens ook dat de overheid haar vele beloften nakomt en een coherent en duurzaam beleid ter zake uitwerkt voor ontwikkelingssamenwerking.

Jo

Gepost door Jo
15.12.2007