Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Blog / ontwikkelingssamenwerking

Sociale netwerksites springen in de bres voor slachtoffers van aardbeving Haïti

De sociale netwerksite Facebook springt op de trein van de noodhulp die langzaam op gang komt voor de slachtoffers van de verwoestende aardbeving in en rond de hoofdstad van Haïti.

Lees meer / 1 comment(s)

"Distant grand visions are inappropriate"

Port-au-Prince, 15 maart 2009, www.avec-papiers.be - Afgelopen week was de Secretaris-Generaal van de VN samen met ex-president Clinton op officieel bezoek in Haïti. Ban Ki-Moon verklaarde dat hij wil aantonen dat er hoop is voor Haïti en dat het land een een succesverhaal kan worden dat kan dienen als voorbeeld voor andere landen, de VN en de internationale gemeenschap zolang er maar wordt samengewerkt "als goede vrienden". Bill Clinton verklaarde dat hij de rest van de wereld zou verkondigen dat Haïti een veilig land is om in te investeren.

Lees meer / 0 comment(s)

Onze jongens wensen u een redelijk 2009

Onze jongens wensen u een redelijk 2009.jpg

Maar eerst even op kerstreces.

Lees meer / 1 comment(s)

EPA: Brief aan de rapporteurs

Brief aan de parlementaire rapporteurs over de tussentijdse handelsakkoorden van de Europese Unie met haar partnerlanden in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (Interim-EPA’s met ACP landen)

Geacht Europarlementslid,

Lees meer / 0 comment(s)

Kies met MO* uw Vlaamse minister voor ontwikkelingssamenwerking

Lange tijd had 11.11.11, de koepel van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking, niet bijzonder veel aandacht voor de kleine inspanningen van de Vlaamse regering op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor waren de bedragen te klein, de ambities te laag, etc. Ontwikkelingssamenwerking verder regionaliseren? Dat moet absoluut vermeden worden, want het werkt versnippering nog meer in de hand.

Lees meer / 0 comment(s)

De Gucht gazet

Karel De Gucht is allomtegenwoordig. Moesten Tom Boonen zijn late puberteitsjaren er niet tussen gekomen zijn, de kranten zouden van voor tot achter kunnen bestaan uit alleen maar artikels over de buitenlandminister. Het laatste woord over de relatie met Kabila is nog niet gezegd. Maar als je alle bewegingen van Karel zou willen volgen, dan kan je maar beter de uitgebreide redactie de opdracht geven om zich alleen daarmee bezig te houden. In geen tijd staat Karel De Gucht dan op elke bladzijde van de gazet, telkens met een ander onderwerp.

"Cisjordanië"

Lees meer / 0 comment(s)

Ontwikkelingssamenwerking ontbreekt op vernieuwde belgium.be

Quick en Flupke hebben vanmorgen op een persconferentie in Brussel de vernieuwde portaalsite van de federale overheid gepresenteerd: Belgium.be

Lees meer / 1 comment(s)

De school van Soribougou

Ik geniet van mijn vrijheid onafhankelijk te zijn wat vervoer betreft, en hou halverwege het traject tussen Bamako en Kita halt in Soribougou. Daar stop ik bij een school die ik ook in 2005 bezocht. Het is een “école communautaire”. Dat wil zeggen dat de inwoners van het dorp zelf elke maand het geld bijeensparen voor de lonen van de leraars, de bouw en het onderhoud van de klaslokalen, het meubilair en dergelijke meer. Soribougou heeft drie klaslokalen in leem en een hut ernaast uit riet, met wat goede wil zou men dus kunnen zeggen vier klaslokalen. Er zijn ook vier leraars.

Lees meer / 0 comment(s)

Het onderzoek: een introductie

Zoals ik al aangaf is de reden van mijn bezoek hier een onderzoek naar de impact van de armoedebestrijdingsprogramma’s van de wereldbank op het onderwijs. Ik moet daarbij vertellen dat het onderzoek mede werd mogelijk gemaakt door de VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad die hiervoor beperkte reisbeurzen ter beschikking stelt. Studenten uit Vlaamsche universiteiten en hogescholen kunnen een aanvraag indienen die hen bij een gunstig advies toelaat om een terreinonderzoek te doen in het kader van een taak of een masterproef. Toch even het vermelden waard lijkt me.

Lees meer / 0 comment(s)

Be The Change ... on CNN ?

CNN stuurt 6 jongeren op pad om de wereld te veranderen. Wat presidenten en koningen niet lukt, zal deze jongeren wel lukken. En jij kan het volgen ... op CNN !

Source: CNN.com/bethechange
January 10, 2008 -- Updated 1103 GMT (1903 HKT)

Be your own change

Be the Change is following six people trying to have a positive impact on the world. If you want to get involved contact the relevant volunteer organizations.CNN has picked a number of NGOs that can help you to Be The Change.

Lees meer / 0 comment(s)

Militarisering van het Amerikaans buitenlands beleid

Het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten wordt steeds meer gedomineerd door het Pentagon, en het Congres doet daar vrijwel niets aan. Verschillende mensenrechtenorganisaties brachten een nieuwe gezamenlijk rapport uit "Ready, Aim, Foreign Policy" met deze alarmerende conclusie.

Lees meer / 0 comment(s)

Drie op vier NGO's voldoen wel

De Standaard doet het weer. Eergisteren kwam het bericht dat Belgen bereid zijn inspanningen te doen voor het Zuiden en ontwikkelingssamenwerking genegen zijn. Vandaag herleidt De Standaard een evaluatie van het subsidiesysteem van de Belgische NGO's tot de slagzin "Een op vier NGO's voldoet niet".

Boer, pas op uw kippen. Waar gaat het eigenlijk over? Het subsidiesysteem gaat van een jaarlijkse actieplannen naar een driejaarlijks programma-erkenning met een kwalitatieve screening door een extern bureau.

Lees meer / 0 comment(s)

Beter 20 € aan een goed doel dan aan een slecht boek

Je kan onmogelijk verwachten in een wereld van extreme onrechtvaardigheid, dat met een gift van 100 € alles plots goed zou gaan voor de arme mensen in het Zuiden. Het Westen geeft exponentiële bedragen uit aan onrecht en aan oorlogen en plundert in een adem de grondstoffen en natuurlijke rijkdommen van het Zuiden. Hoe waanzinnig is het daarbij om te veronderstellen met je schamele gift van 100 €, dat je dan het recht hebt om te bepalen hoe mensen zich aan de andere kant van de aarde moeten ontwikkelen?

Lees meer / 7 comment(s)

[Opinie] Ontwikkelingssamenwerking een verkiezingsthema?

Gisteren stelde 11.11.11 haar jaarrapport over de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2006 voor. Gesteld werd dat een volgende minister van ontwikkelingssamenwerking het moeilijk krijgt, bijv. om aan 0,7% van het B.N.P. te voldoen.

Ook Europa en de G8 blijven achterwege en missen sterke programma's om de beloofde milleniumdoelen de realiseren. Integendeel, het discours van de vrije markt gaat onverminderd door en heet 'in het voordeel van de ontwikkeling' te zijn.

Lees meer / 1 comment(s)