Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] Symbolische kuisaktie tegen agressie in de Seefhoek

[Fotoreportage] Symbolische kuisaktie tegen agressie in de Seefhoek

Op zondag 16 december organiseerden de vzw Imane samen met een groep buurtbewoners een symbolische kuisactie in Antwerpen Noord. Hiermee protesteren ze tegen de agressie in hun wijk. Op maandag 10 december werd Ahmed Chigri op de hoek van zijn straat aangevallen door gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met ijzeren staven op het hoofd en over heel het lichaam. Motief onbekend.

foto1.jpg

10 uur zondagmorgen de eerste symphatisanten komen bijeen op het pleintje

Een sympatiek solidariteitsinitiatief had zondagmorgen 16 december op de plek van de feiten, de Boerhaavestraat, plaats. Opkomst: een 50-tal mensen, waaronder de leden van de vzw Initiatief Marokkaanse Netwerken (Imane), waarvan Ahmed Chikri lid is en een aantal buurtbewoners. Dit alles onder het ludieke motto ‘ we kuisen de agressie weg’, konden de deelnemers met de door Opsinjoren geleende bezems aan de slag, onder het oog van de pers.

Mohamed Bouziani, voorzitter van de vzw Imane, werd : “Dit is steeds, tot een tijd geleden, een wijk geweest waar harmonieus samengeleefd werd. We willen dat terug zo hebben. Ahmed staat symbool voor alle gevallen van agressie. Hij moet het laatste in de reeks geweest zijn. Hoe we dit willen voorkomen in de toekomst? Door de sociale samenhang en sociale controle te versterken. Meer politie is niet zozeer een oplossing. Wederzijdse hulp van de bewoners en voorbijgangers wél. Het is aan die sociale controle dat Ahmed zijn leven dankt”.

Er is alvast een begin gemaakt aan netwerking : buurtbewoners boden warme koffie aan en één van hen vertelt: de leegstand aan woningen hier aan de metrohalte “Handel” is schrijnend. Er is zoveel woningtekort. Vroeger waren in twee belendende straten sociale woningen van het OCMW die aan de minstbedeelden waren voorbehouden. Het stadsbestuur heeft die twee huizenblokken aan een privé firma verkocht onder voorwaarde van renovatie. Eén blok is gerenoveerd. Maar de oorspronkelijke ruimere rijwoningen werden opgedeeld in kleinere woonéénheden. Ze worden verkocht voor 130.000 €. Dat is veel voor deze buurt. Er zijn weinig gegadigden. Een heel deel blijft leeg staan. Het andere huizenblok is verder verkrot en soms vinden mensen die geen andere uitkomst hebben, er een slaapplaats. Herwaardering op deze manier biedt geen oplossing, want waar moeten de minst bedeelde buurtbewoners naartoe en wordt er wel naar hun problemen geluisterd?

2.jpg

Kerstsfeer maar met een grimmige ondertoon

3.jpg

Even later komt de bezemwagen, het gereedschap voor de "opkuis" wordt uitgeladen.

4.jpg

De straat word grondig opgekuist, zal men de blinde agressie kunnen weg keren?

5.jpg

Speciale aandacht voor de plaats waar de aanval gebeurde

6.jpg

Achmed is inmiddels terug thuis, hij werd geraakt door de metalen staven over z'n hele lichaam en op het achterhoofd enkele actievoerders brengen hem een bezoekje en praten hem moed in.

7.jpg

Getraumatizeerd door het gebeurde tracht Achmed een rationele verklaring te vinden voor wat er gebeurd is, het antwoord laat op zich wachten.

8.jpg

De solidariteit doet Achmed goed, hij dank waarschijnlijk z'n leven aan het feit dat buren ter hulp zijn gesneld toen hij brutaal overvallen werd.

9.jpg

Ondertussen terug buiten draait de koffiemachine op volle toeren, in deze koude lust iedereen wel een lekker bakje warme koffie, belangeloos aangeboden door jonge bewoners van de straat.

10.jpg

Toch wel grote persbelangstelling voor dit voorval, reporters van alle grote kranten kwamen langs voor hun beelden en de regionale televisie liet dit ook niet links liggen.

11.jpg

Enkele buurtbewoners in gesprek, men tracht te begrijpen wat er gebeurd is.

12.jpg

Het is te hopen dat dit materiaal nooit meer hoeft gebruikt te worden.

13.jpg

De gerenoveerde woningen raken slechts moeilijk verkocht.

15.jpg

Zo lang de gerenoveerde panden niet verkocht zijn word er niet begonnen met het opknappen van de krotten, de grote leegstand trekt dan weer allerhande vormen van misdaad aan.