Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoverslag] Cie Tartaren een laagdrempelig artistiek project te Leuven

[Fotoverslag] Cie Tartaren een laagdrempelig artistiek project te Leuven

Compagnie Tartaren wil mensen die anders misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dat zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving en met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid.

Cie Tartaren bereikt door zijn lage drempel net ook die mensen, die anders totaal uit de boot vallen. Deze lage drempel is één van de belangrijkste uitgangspunten van onze werking.

Het ontwikkelen van een eigen artistieke taal staat centraal. We geloven dat we met onze producties stelling innemen in het hedendaagse debat over cultuurparticipatie. De kunst die wij maken neemt een maatschappelijk en filosofisch standpunt in.

Cie-TARTAREN-1.gif

dans was één van de onderdelen van het programma
info vind je op hun website http://www.tartaren.be
Cie Tartaren is een sociaal-artistiek gezelschap. We organiseren artistieke projecten met deelnemers en medewerkers uit diverse groepen in de samenleving. We werken met bijzondere aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. De compagnie werkt actief aan cultuurparticipatie. In een professionele omkadering brengt Cie Tartaren producties met een eigen artistieke kwaliteit.

Cie Tartaren is gegroeid uit de theatergroep van Buurtwerk ’t Lampeke. Meer dan 25 jaar traden de Smoelentrekkers op tijdens buurtfeesten en andere activiteiten. Sinds 2002 wordt de theatergroep verder uitgebouwd waarbij we resoluut gekozen hebben voor een artistieke invalshoek.

Naast de sociale doelstellingen die de compagnie bereikt door het werk met de deelnemers en door de confrontatie met het publiek gelooft Cie Tartaren in de artistieke meerwaarde van haar werk. Gaandeweg hebben we een eigen artistieke taal ontwikkeld.

Sinds enkele jaren wordt de compagnie financieel en artistiek ondersteund door 30CC – cultuurcentrum van Leuven. Een onderdeel van die ondersteuning is de samenwerking met Factor Y, een beeldende atelier waar mensen uit dezelfde doelgroepen terecht kunnen. Vanaf 2005 ontvangt Cie Tartaren ook subsidies van de Provincie Vlaams Brabant en vanaf 2006 wordt de compagnie in het kader van het Kunstendecreet als sociaal-artistiek project ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap.
Wie zijn we ?geschiedenisVisie en achtergrondProductiesAndere activiteitenContactLinks In de kijker

Parcours 2007
Zoetje (ikzieugraag)
Vilvoorde - De Zoete invalOntstaan uit Buurtwerk 't Lampeke
webdesign statik

Cie-TARTAREN-kwast-2.gif

Jean was een woordkunstenaar, maar het zat toch speciaal in elkaar;
zie foto met een verhaaltje dat op ronde constructie was bevestigd en een CD opname(van het verhaal)

Cie-GANDALF-3.gif

de atelier met veel planten

Cie-David-4.gif

de kinderwerking van buurtcentrum 't Lampeke verleende eveneens haar medewerking (http://www.lampeke.be) en defactory@tiscalinet.be

Cie-KEUKEN-5.gif

een rommelige keuken hoort er ook bij

Cie-fabota-6.gif
L1090547.JPG

het verhaal van de droom van Sanae
Sanae heeft gekozen om te werken met een boom die ze transformeert tot vrouw.
het werk drukt het verlangen uit naar kinderen.
het vertrekpunt was een geschenk dat ze van haar vader kreeg, het verhaal over een witte duif

8.JPG

steltlopers

CIE-verfdans-9.gif

dit noem ik de verfdans omdat terwijl het meisje danst er een ander meisje een kubus volkliedert

L1090500.JPG

één van de kunstwerken(16 X velo) anders geschreven en anders getekend

Cie-Droom-Tara-11.gif

het verhaal van Tara uit Bangla desh
het is een tweeluik met het werk van Sanae, de liefde van een dochter voor de vader.
het is het verhaal over 2 jonge mensen en een lappendeken