Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Analyse] Abou Jahjah: reconstructie van een hetze (L. De Witte)

[Analyse] Abou Jahjah: reconstructie van een hetze (L. De Witte)

Hieronder (download PDF) volgen vier hoofdstukjes uit mijn boek Wie is bang voor moslims? (2004) waarin de diabolisering van de AEL in de jaren 2002, 2003 en 2004 op de korrel wordt genomen, en onder meer wordt ingegaan op de (vermeende) rol van Dyab Abou Jahjah en de AEL in de rellen na de moord op Mohammed Achrak.

ludo1.bmp

Enkele van die hoofdstukken zijn eerder al gepubliceerd door het e-zine Uitpers (www.uitpers.be), nr. 86, 8ste jg., mei 2007.

oef :)

leuk dat je ook op het proces reageert, was bij een voorstelling vanje boek aanwezig en vond het héél ok, heb je artikels uit Uitpers her en der al aangehaald,

hopelijk doen de blanke, witte mannen nu wel mee gezien wat er op het spel staat, allen lieten diezelfde mensen Roberto D'Orazzio ook al in de steek ;)

dit debat dus

genante adoratie-cultuur

De ophemeling van Abou Jahjah en de AEL begint toch stilaan grotesk te worden... wanneer zelfs de cijfervreter Jan Hertogen een sonnet (!) schrijft, dat eerder op een middeleeuws strijdlied lijkt.
http://www.indymedia.be/nl/node/25376

Wat ik me afvraag is: wat is dat positieve dat Abou Jahjah en zijn beweging dan zouden hebben gebracht? Hun betogingen die steevast op geweld en vernielingen uitdraaiden? Hun openlijk racisme tegenover o.a. Vlamingen "alle Vlamingen zijn racisten" en joden "Hamas, alle joden aan het gas"? Hun afkeer tegen iedere allochtoon die het niet met hen eens was, "uncle Tom", "House Negro", die zich in sommige gevallen zelfs uitbreidde tot fysieke intimidaties? De genante personencultus die rond Abou Jahjah werd gecreëerd (jonge tieners die in groep zijn naam scandeerden, als was het een rockster)? De arrogantie van haar leider die steevast dreigde de boel op stelten te zetten als men hem stokken in de wielen zou zetten ? (zelfs nu nog dreigt hij er openlijk mee relletjes uit te lokken als men hem zou komen arresteren...)

De achterstelling van de Belgen van o.a. Marokkaanse achterstand is wraakroepend. Onze politici schieten ontzettend tekort in het emanciperen van deze mensen. Het zou ontzettend fijn zijn als er in die gemeenschap mensen zouden opstaan die deze jongeren waardigheid zouden geven, dromen, iets om naar uit te kijken, in plaats van de uitzichtloosheid waarin ze nu leven.

Maar Abou Jahjah was niet zo iemand. Hij kon ze enkel mobiliseren tégen anderen, niet vóór een ideaal. Hij vertelde hen enkel dat de "anderen" (de zionisten, de Vlamingen, het stadsbestuur, de integratiesector,...) schuldig waren aan hun achterstand. Hij vertelde hen dat ze zich moesten terugplooien op hun eigen gemeenschap en de buitenwereld met wantrouwen en agressie bejegenen.

Hij vertelde ze niet hoe ze konden samenleven met die anderen, hoe ze zich konden opwerken, hoe ze op een positieve manier hun trots en waardigheid zouden terugvinden.

De "allochtonen" hebben ondertussen de AEL bladzijde al lang omgedraaid, goed beseffende dat dat een straatje was dat nergens toe leidde. Nu de radikale linkerzijde nog....

@Polri, het gaat niet om een

@Polri,

het gaat niet om een ophemeling, het gaat over een proces dat een gevaarlijk precedent schept...

precedent?

Welk gevaarlijk precedent is dat dan? (los van het feit dat de Belgische rechtsspraak in tegenstelling tot de Amerikaanse geen bindende precedenten kent.)

Dat je niet ongestraft mag doen wat de AEL die avond, en het half jaar ervoor in Antwerpen deed? Een massa opjutten, hen met haat vervullen: "kom betogen in deze stad die door Zionistische mafiabendes wordt geregeerd", "alle Vlamingen zijn racisten", "wie met de autochtonen samenwerkt is een house negro" etc... tot ze finaal aan het vernielen slaan?

Mag je niet iemand veroordelen als men een rechtstreeks verband kan aantonen tussen het feit dat hij een massa tot haat en geweld aanzet, en het feit dat die mensen daarna effectief de boel op stelten beginnen te zetten?

Nee, hier is geen gevaarlijk precedent gecreëerd. Net zoals het proces tegen het VB geen aanslag op de vrije meningsuiting was, maar het trekken van een lijn: tot hier en niet verder.

@polri

"Dat je niet ongestraft mag doen wat de AEL die avond, en het half jaar ervoor in Antwerpen deed? Een massa opjutten, hen met haat vervullen: "kom betogen in deze stad die door Zionistische mafiabendes wordt geregeerd", "alle Vlamingen zijn racisten", "wie met de autochtonen samenwerkt is een house negro" etc... tot ze finaal aan het vernielen slaan?

Mag je niet iemand veroordelen als men een rechtstreeks verband kan aantonen tussen het feit dat hij een massa tot haat en geweld aanzet, en het feit dat die mensen daarna effectief de boel op stelten beginnen te zetten?"

dit is het juist, is nergens bewezen...

gerecht in Antwrpen

het gerecht in Antwerpen is super repressief,

zie maar de jaren veertig,
heb zelf een taart gesmeten naar minister peeters toen die nog minister was van milieu en economie in borsbeek en hoewel hijzelf geen klacht indiende vervolgd het antwerps parket mij,

begrijpe wie begrijpe kan...

Oh neen, zijn we weer zover?

Polri,

"De Allochtonen" hebben absoluut het blad niet omgedraaid. Maar u lijkt beter te zijn geinformeerd dan ik over de 'allochtone gemeenschap'?

(1) Ten eerste bestaan 'de allochtonen' niet en zijn die - net zoals de 'autochtonen' - heterogeen, en hebben ze uiteenlopende politieke standpunten. En maar goed ook.

(2) Ten tweede is de AEL voor vele tweede-generatie minderheden - mezelf incluis - een politieke eye-opener geweest, die het multicultureel debat op een andere wijze op de politieke agenda heeft geplaatst na meer dan 15 jaar dominantie door het Vlaams Belang. Voor de eerste keer was er een minderheidsgroep zich politiek organiseerde en het woord nam om mee de codes van het debat te bepalen.

(3) De AEL was voor mij ook een eye-opener over de linkerzijde - mijn 'bondgenoten'. Ik ben enorm teleurgesteld geweest in de afwijzende, paternalistische en zelfs racistische reacties die werden geuit bij een flink deel van het progressieve front. Men moet het niet eens zijn met alles wat Dyab Abou Jahjah zegt, maar het ging over veel meer dan oneensgezindheid: het ging over een miskenning van een strijd, over een miskenning van een 'recht' te bestaan, en over paternalistische afwijzingen. Het feit dat Caroline Gennez volgens mij vaak de bal misslaat is geen reden om haar te willen opsluiten.

Ik merk dat 5 jaar na datum hier nog steeds niet veel in is veranderd. Maar ik geef u 'le benefice du doute' en ga ervan uit dat u niet volledig geinformeerd bent als u hier zo'n monsterlijke (en foutieve) clichés zit te verkondigen.

Voor de rest, hoeft het te worden gezegd dat de uitspraak van de correctionele rechtbank van Antwerpen aan de essentie zelf van politieke mobilisatie raakt? Dat uw appreciatie van de AEL niet de mijne is laat ik in het midden, maar dat dit voor u een reden is om een repressieve maatregel (want daar gaat het om) goed te praten zegt meer over u dan het over de AEL zegt.

grotesk

De kommentaren van polri beginnen nu toch wel groteske afmetingen aan te nemen en hij haalt eens te meer feiten en verzinsels door elkaar.Arabieren zijn duidelijk zijn vrienden niet,en dan zeker niet mondige arabieren.Stel je voor,arabieren die hun plaats onderaan in de maatschappij niet kennen en zelfs ,wat een heiligschennis zich niet minder achten dan een westerling. Men is Abou Jahjah beginnen zoeken ondermeer omwille van zijn verbluffende mondigheid in debatten.Stel je voor,een migrant die westerlingen onder tafel klapt.Voor racisten en andere ubermenschen een regelrechte provocatie. Bij de rellen is hij de gemoederen komen bedaren dat is bevestigd door ondermeer luc Lammine .Toch wordt hij nu veroordeeld .Zuiver politiek, net als de zaak tegen D'Orazio en vrienden .Daar heeft men vanuit de arbeiders en democratische wereld voortdurend tegen gereageerd en met succes.Ik hoop nu voor de AEL in dit schijnproces hetzelfde resultaat.

Arabisch Belang

Aan N. Fadil en Noel,

Ten eerste: ik heb ook een hekel aan het woord "allochtoon", om exact dezelfde redenen die u aanhaalt. Daarom plaatste ik het ook tussen aanhalingstekens.

Ten tweede: mijn vriendenkring telt heel wat moslims, en ik heb in die periode dat het AEL furore maakte vaak met hen van gedachten gewisseld over die beweging.

Wat ik vaak te horen kreeg was: die AEL'ers benoemen wel de juiste problemen, maar anderzijds zijn ze ook populistisch, agressief, en vooral: ze stellen nooit oplossingen voor.

Maar daar gaat het eigenlijk niet om, want alle complottheorieën ten spijt: het AEL is niet veroordeeld omwille van hun mondigheid of hun ideologie, maar omdat de rechter het verband tussen hun ophitsingen en de rellen en vernielingen die daar direct op volgden bewezen achtte.

Als Abou Jahjah daar een andere mening over heeft kan hij nog steeds in beroep gaan, maar ik vraag me af waarmee men zou afkomen als hij ook daar ongelijk zou krijgen.

(Abou Jahjah zelf is daar trouwens heel duidelijk over, in een interview in de Standaard van vorige week zei hij: "Als zelfs de rechter in beroep vindt dat ik de cel in moet, zal ik mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Maar dan wel als politiek gevangene. En bovendien zullen ze er dan ook de acties moeten bij nemen die een politieke activist waardig zijn" M.a.w: dan zet de uberdemocraat de boel weer op stelten...)

Ik blijf het echter vreemd vinden hoe sommigen het racisme, communautarisme en geweld van de AEL onder de mat blijven vegen.

Zijn jullie dan echt vergeten hoe die betogingen steevast op geweld uitdraaiden? Hoe er slogans werden gescandeerd als "Hamas, Jihad, Hezbollah!" en "Alle joden aan het gas" en hoe Abou Jahjah deze weigerde te veroordelen? Hoe de AEL elke moslim die op een meer vreedzame manier met zijn landgenoten wilde omgaan steevast als verrader, uncle Tom en nestbevuiler afschilderde? Hoe Abou Jahjah als reactie op de moorden van Hans van Themsche botweg verklaarde dat alle Vlamingen racisten zijn? Hoe op de website van het AEL zelfs Saddam Hoessein als een martelaar werd vereerd http://www.arabeuropean.org/article.php?ID=129 . Hoe de AEL het nodig vond om als reactie op de Deense cartoons negationistische cartoons op hun website te plaatsen, en zo op een wrede manier de spot te drijven met de dood van 6 miljoen mensen die niets met de Mohamed-cartoons te maken hadden... Zijn jullie dat echt allemaal vergeten?

Is deze Arabische versie van het Vlaams Belang echt een organisatie waar jullie achter staan?

ernstig blijven

Ernstig blijven polri,De blokkers zijn fascisten(remember de trotse Dewinter staande op een tank van de kroatische fascisten) die met hun racistisch discours mensen zand in de ogen strooien en hun ultra-liberaal programma handig verstoppen .De AEL komt op voor een verdrukte,gediscrimineerde groep in de samenleving.en niet op een onderdanige manier.Integendeel,trots, mondig en verstandig .Dat u zich daar aan stoort verwondert mij helemaal niet.Dus vlug in uw gekende stijl een hutsepotje maken van uitspraken en al of niet bewezen voorvallen.Kern van de zaak blijft dat er geen enkele reden is om de AEL zelfs maar te vervolgen.Dat weet u ook wel,maar je wilt het niet weten ,alle zeer goede artikels op indymedia ten spijt.Eerlijk gezegd vind ik het jammer voor mijn tijd dat ik weer eens in u gestoken heb.Een bevriend groen gemeenteraadslid van de gemeente waar ik woon zegt altijd "tegen domheid kan je niet op".En gelijk heet hij.

niet tegen moslims, wel tegen de AEL

Noel,

Ik kan echt niet begrijpen dat mensen die (terecht!) tegen het racisme van het Vlaams Belang zijn, het racisme, de vernielzucht en het communautarisme van de AEL als "mondigheid" vergoeilijken.

Ik heb bij wijze van voorbeeld een hele lijst racistische uitspraken en daden van het AEL opgesomd.

Ik begrijp dan ook uw punt niet. Ontkent u dat die zaken zijn gebeurd, of vindt u zaken als "joden aan het gas" roepen gewoon een vorm van vrije meningsuiting?

Ik heb veel respect voor mondige nieuwe Belgen, ook als ze een mening hebben die diamatraal tegenover de mijne staat. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Tarik Fraihi, Meyrem Almaci, Fauzaya Talhaoui, de mensen van KIf KIf of de vrouwen van BOEH! en vele anderen.

Allemaal mensen die meningen verkondigen die niet de mijne zijn, maar die niettemin niets strafbaars of racistisch doen en dus perfect deel uitmaken van het maatschappelijk debat.

Ik heb echt niets tegen moslims (ik zou een groot deel van mijn vriendenkring verliezen indien dat zo was), wel tégen de AEL en haar leiders.

Net zoals ik niets tegen Vlamingen heb, maar wel een afkeer heb van het Vlaams Belang.

respect

Ik blijf het grootste respect behouden voor zowel Abou Jahjah als voor de AEL als politieke emancipatiebeweging.En het hangt ervan af wat iemand zegt en doet vooraleer ik kant kies.Ongeacht zijn geloof of ongeloof.Izetbegovic heeft in Bosnië zachtjes uitgedrukt lelijk huis gehouden.Ook een moslim,maar niet het soort waar ik van hou,laat staan verdedig.Jahjah debatteerde Dewinter onder tafel op TV.Dank zij zijn kennis en mondigheid.Genoeg om veel mensen in de gordijnen te jagen.Ik had er plezier in dat Dewinter op zijn bek ging.

emancipatie, ok, maar sinds wanneer steunt u racisten?

Met alle respect, maar nu zit u gewoon rond de hete brij heen te draaien.

Dat Abou Jahjah Dewinter onder tafel kon praten kan misschien waar zijn, en dat u dat leuk vond om te zien kan ik begrijpen, maar dat verandert niets aan het feit dat hij daarnaast ook een communautarist en een racist was, die geweld niet schuwde en die niet respectvol kon omgaan met andersdenkenden.

Ik heb een hele lijst met duidelijke voorbeelden gegeven. Die voorbeelden heb ik niet uit mijn mouw geschud: ze komen voor een groot deel gewoon van de website van de AEL of uit interviews met AEL'ers die in de pers zijn verschenen, en voor de rest uit heel respectabele bronnen zoals bijvoorbeeld een boek van Johan Leman en teksten van Tom Naegels.

(Ludo Witte citeert trouwens uit datzelfde boek van Johan Leman, alleen heeft hij blijkbaar niet verder gelezen, want een blad verder beklaagt Leman zich over het feit dat Abou Jahjah weigerde de slogan "Hamas, joden aan het gas!" die op AEL-betogingen werd gescandeerd te veroordelen.)

Mijn vraag blijft dus dezelfde: hoe komt het dat een antiracist als u respect heeft voor een man die op een flagrante manier racistisch is?

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat u bijvoorbeeld het racisme van Dewinter onder de mat zou vegen omdat hij "veel heeft betekend voor de emancipatie van Vlaanderen," of iets dergelijks.

U hebt ooit immers duidelijk gesteld: "racisme kan men niet goedpraten," (één van enige keren dat ik het trouwens volmondig met u eens was.)

Deze vraag stel ik me trouwens niet enkel over u, maar over al die progressieve mensen die steeds maar spreken over de "mondigheid" van de AEL, en het feit dat die beweging "zoveel heeft betekend voor de emancipatie van de allochtonen" en "onterecht monddood werd gemaakt door het establishment" maar die hun ogen sluiten voor het racisme en geweld dat door die beweging werd uitgedragen.

einde discussie

Zoals altijd lijnrecht tegenover elkaar.Zinloos discussiëren met u.

Beste Polri, Wat AEL en Dyab

Beste Polri,

Wat AEL en Dyab Abou Jahjah verweten kan worden is een gebrek aan tact. Maar niemand is ooit de gevangenis in moeten vliegen door een gebrek aan tact.

De anti-semitische leuzes die u vernoemt zijn geen AEL leuzes, maar werden tijdens een betoging in NEDERLAND door een aantal jongeren tijdens een AEL betoging gescandeerd. Het was de toenmalige Nederlandse secretaris van AEL (23 jaar, studente) die hierop werd geinterpelleerd door een journalist, en die hier een dubbelzinnig antwoord op gaf. Ze zei dat ze de slogans afkeurde, maar begreep de woede jegens Israel's misdaden die jongeren ertoe kan leiden zo'n zaken uit te kramen.

Heel onverantwoord, maar ook vooral onverstandig, want daags hierop werd het pagina 1 nieuws in vele Nederlandse kranten ("AEL secretaris keurt leuzes af, maar heeft er begrip voor"), en velen zagen hierin het bewijs dat AEL antisemiet was.

Het was voor iedereen, ook voor de AEL, beter geweest indien ze die nuanceringen niet had aangebracht.

De weigering zich openlijk te distantieren (want afkeuren deed ze wél), lees ik als een weigering zich openlijk te distantieren van haar 'achterban', een generatie jongeren die door iedereen wordt uitgespuwd, geen heilige boontjes zijn en daarom ook de nodige fouten maken. Het is een fout, als u het mij vraagt, maar het is vooral een fout die aangeeft onder welke moeilijke omstandigheden AEL aan politiek moest doen.

Men kan Dyab Abou Jahjah koppigheid en een gebrek aan tact verwijten, maar het is een koppigheid die vooral hèm zuur is opgebroken. Velen hebben zich hierdoor van hem afgekeerd. Het enige soort migranten dat aanvaardbaar is, lijkt het het soort migranten te zijn dat de midde-klasse codes hanteert en zich hier ook in inschrijft. Het soort migranten dat zich distantieert van de minder mooie kanten van de groep waartoe het behoort. Het soort migranten dat niet in de wereld staat waarin vele tweede-generatie migrantenjongeren staan, en zich dus niet 'vuil' hoeft te maken.

Men kan Dyab Abou Jahjah koppigheid verwijten. Koppigheid en een gebrek aan tact. Maar daarom stuurt men nog niet iemand naar de gevangenis.

Al het overige wat u hier zit te beweren: racisme, vernielzucht etc... is puur laster, en het is schandelijk dat u dit zomaar durft te stellen.

Verder begrijp ik niet wat u zo gevaarlijk vindt aan de de tekst over Saddam Hussein. Zo'n pathetisch eerbetoon aan Hussein is geen unicum. U bent duidelijk niet thuis in het Arabisch perspectief. Allerhande obitoria en pathetische eerbetonen overspoelden de Arabische media na Hussein's executie. Het moet vooral in de context van zijn executie worden gelezen: illegale bezetting, illegaal proces, illegale executie. Hierdoor werd Hussein spijtig genoeg voor velen het symbool van verzet tegen de Amerikaanse invasie, en is hij door velen tot martelaar gebombardeerd. Maar wie wil lezen, leest ook in diezelfde tekst duidelijk dat Abou Jahjah zich distantieert van het Hussein regime en haar wandaden.

Maar waarschijnlijk is dat laatste u ook ontgaan.

Het is spijtig dat de afkeer die u voor Dyab Abou Jahjah koestert - en vele mensen zoals u, die waarschijnlijk van goede wil zijn - u belet om de werkelijke inzet van de strijd in te zien.

mvg,
Wassif

lange lijst

beste Wassif,

Paasvakantie 2002, laat in de namiddag. Ik loop over de Leystraat in Antwerpen. Op de grond liggen de pamfletten van de AEL-betoging voor Palestina die in rellen is ontaard. Ik loop verder, en ik kom uiteindelijk in de Vestingstraat en de Pelikaanstraat, straten die bekend staan om hun groot aantal joodse juweliers. Tot mijn verbijstering zie ik dat veel van de winkelruiten vernield zijn.

De sfeer is die namiddag trouwens te snijden in Antwerpen. Rond het de Coninckplein staan groepen Afrikaanse jongeren die ongerust hebben postgevat aan de straten waar vaal Afrikaanse cafés staan. Aan de Lange Kievststraat, met haar vele kosjere winkels verzamelen joodse jongeren. Iedereen is duidelijk ongerust dat de betogers "hun" straten zullen bereiken. Het is een bijna surrealistsche sfeer in het anders zo vreedzame Antwerpen.

Uiteindelijk worden de herrischoppers door de politie ingesloten in de Ommeganckstraat, achter de zoo, en opgepakt. Het multiculturele drama is ons godzijdank bespaard gebleven.

Later hoor ik van vrienden die in de AEL-betoging meeliepen dat er wel degelijk in de massa werd opgehitst om naar de "juiven" te gaan. Een betoging voor vrede in het Midden-Oosten die eindigt met het vernielen van joodse winkels? De AEL-voorzitter die de betoging heeft georganiseerd weigert dit te veroordelen.

Nog erger: een week of twee later wenst hij nog meer olie op het vuur te gooien door een nieuwe betoging te organiseren. De betoging wordt door het Antwerpse stadsbestuur verboden (maar later in kortgeding toegelaten door de rechter). In de oproepingsbrief heeft Abou Jahjah het over een stad waar "zionistische mafiabendes de plak zwaaien." Niet enkel weigerde hij dus de vernielingen van joodse winkels te veroordelen: hij hitst de jongeren nog meer op tegen hun stadsgenoten.

Een jaar later, maart 2003. De wereld staat in rep en roer. Bush wil morgen aan zijn illegale oorlog tegen Irak beginnen.

In Antwerpen vinden verschillende betogingen plaats, ook één van de AEL en de PVDA, die samen "Resist" vormen. Op die betoging, op de Antwerpse Grote Markt worden leuzen geroepen als "Hamas, Jihad, Hezbollah!" en "Joden aan het gas!". In Antwerpen, niet enkel in Nederland dus. Later wordt Abou Jahjah hierover op de vingers getikt door Johan Leman van het CGKR. Abou Jahjah weigert de leuzen te veroordelen.

Integendeel: door in een jaar waarin het aantal antismetische incidenten spectaculair toeneemt te insinueren dat veel Antwerpse joodse jongeren hun legerdienst in Israel vervullen (eigenlijk gaat het slechts om een handvol jongeren op een gemeenschap van 20.000 mensen), geeft hij de boosdoeners impliciet een rechtvaardiging voor hun acties: de zionisten en de Antwerpse joden, het is één pot nat.

Herfst 2005, de Deense cartooncrisis. Een Deense krant publiceert cartoons waarin de spot wordt gedreven met de profeet Mohamed, een godsdienstige figuur.

De reactie van de AEL? Ze plaatsen onder ruime media-aandacht walgelijke negationistische cartoons op hun website, zogezegd omdat dat een "westers taboe" is. Voor de AEL is lachen met geloof en de uitroeiïng van 6 miljoen mensen ontkennen dus hetzelfde. Maar nog opvallender: het zijn weer de joden die het moeten ontgelden in een zaak die noch met Israel, noch met joden, noch met de Tweede Wereldoorlog iets te maken had.

Het lijstje is trouwens nog lang, ik heb hier enkel de meest flagrante voorbeelden gegeven. Er zijn ook nog veel voorbeelden te geven van het racisme van de AEL tegenover Vlamingen "allemaal racisten", hun intolerantie tegen moslims die wél voor samenwerking met hun landgenoten kiezen "evolués," "uncle Tom's",...

Vind u het dan echt zo vreemd dat ik (en vele anderen met mij) de AEL als een organisatie zie die vooral negatieve dingen heeft gebracht?

En nogmaals: het is niét voor deze zaken dat de AEL is veroordeeld. Ze zijn veroordeeld voor het feit dat de rechter het verband bewezen achtte tussen hun ophitsingen en de rellen van oktober 2002 in Borgerhout.

mvg,

ps:

Ik ga verder niet meer reageren, ik denk dat ik mijn punt duidelijk heb gemaakt en heb verder weinig meer toe te voegen.

ik vind dit even vermoeiend als u

Wat u zegt toont vooral uw radicale aversie jegens de beweging. U illustreet een selectief geheugen hebt als het over de pro-palestijnse betogingen gaat en u lijkt het punt achter de cartoonactie niet te begrijpen.

Zoals het dossier van Ludo De Witte aantoont heeft de AEL tijdens de pro-palestijnse betoging wél een constructieve rol gespeeld. Zelfs Koen Dassen, toenmalige chef van staatsveiligheid, geeft dit aan.

Verder heeft de explosieve sfeer van toen vooral met Israel's wandaden en misdaden te maken die, tussen haakjes, nooit de nodige veroordeling of distantiering van onze oh zo democratische West-Europese leiders heeft geleid. In tegendeel. Israel is nog steeds Europa's bondgenoot, ondanks haar voortdurende genocidaire politiek jegens de palestijnen.

U lijkt vooral een probleem te hebben met het feit dat AEL een anti-zionistische organisatie is, die ook het recht bepleit om hierrond betogingen en acties te voeren. Meer lees ik niet in uw verontwaardiging.

En dan de Deense cartoon. Ik vond de cartoons van AEL wansmakelijk, maar dat was juist het punt. AEL heeft toen ook expliciet gezegd dat ze niet achter de inhoud stonden van de cartoons, maar vooral aan de West-Europese lezers wilden aantonen dat er wel degelijk westerse gevoeligheden zijn (in dit geval de holocaust). En wanneer men met die gevoeligheden spot, komt men tot dezelfde algemene veroordeling en afwijzing als de Moslims die de Deense Mohamed cartoons afwezen.

Zeer intelligent en volledig to the point. Maar te avant-gardistisch voor deze tijden, blijkbaar.

Maar inderdaad, ik vervoeg Noël in deze: we zijn het diametraal oneens met elkaar. Maar het ware correcter van u geweest om gewoon uw standpunten te verduidelijken en een inhoudelijke discussie over de zin of onzin van bepaalde standpunten te hebben. In plaats van een beweging verder door het slijk te sleuren en te criminaliseren.

blind en eenzijdig

Van vernielingen gesproken,de vernielingen van huizen en plantages op de Gazastrook of de Westbank zijn polri waarschijnlijk ontgaan.De muur van de schande al is hij nog zo groot ook ,vernielingen in Antwerpen ziet hij wel en worden steevast in de schoenen van de AEL geschoven,bah wat goedkoop.Israël heeft een vernietigende militaire kracht die ze gebruiken onder het goedziend oog van Europa en de VS. en is een apartheidsstaat dat de Palestijnen geen gelijke rechten toekent.Polri ontkent dat en voor hem is Israël de enige democratie in het midden -oosten.Achter zijn masker van redelijkheid zit een keiharde zionist verborgen die arabieren ziet zoals de blanken indertijd de zwarten beschouwden in Zuid-Afrika.Untermenschen die hun plaats in de maatschappij moeten kennen.Onderaan de ladder of eraf.Niet goedschiks dan maar met harde militaire hand.

onzinnige scheldpartij naast de kwestie

Liliane,

Fijn voor u dat u zo goed gedachten kunt lezen (not!), maar deze onzinnige scheldpartij is zo hard naast de kwestie dat het zelfs de moeite niet waard is om op de inhoud ervan te reageren...

Untermenschen? Masker van redelijkheid? Enige democratie in het Midden-Oosten? Keiharde Zionist?

Waar heb ik dat allemaal gezegd, vraag ik me af? En wat heeft dat in godsnaam te maken met de acties van de AEL in Antwerpen?

blootje

polri,u beschouwt de arabieren inderdaad als untermenschen want u bent een keiharde zionist.U probeert altijd zoveel mogelijk redelijk over te komen(bvb met uw al of niet vermeende vriendenkring van moslims).En geef toch toe ,als zionist ben je ervan overtuigd dat Israël de enige democratie is in het midden-oosten.U staat in uw blootje en vind dit niet leuk.en dan nog tegenover een vrouw.

hou toch op met die karikaturen

Liliane,

Ik beschouw alle mensen als gelijkwaardig. Untermenschen bestaan niet. Punt.

De moslims in mijn vriendenkring zijn niet imaginair. Als u dat niet wilt geloven is dat uw probleem.

Er zijn in het Midden-Oosten geen echte democratieën, wel een paar democratieën met veel tekortkomingen zoals Turkije, Koeweit en Israel. Maar dat zijn zeker geen democratieën zoals we er in Europa kennen.

Dat is mijn mening. Als u me andere onzin in de mond wilt leggen is dat uw probleem. Maar dat zegt meer over de karikaturen die u zich vormt over mensen dan over mij.

Het ging trouwens helemaal niet over deze zaken, maar over het gedrag van de AEL. Als u daaorover wilt spreken, met plezier.

mvg,

een volledig geklede Polri

evenwaardig ??

Evenwaardig ? een bewering die je niet hard kan maken gezien je houding tegenover Abou JahJah en de AEL,en ook breder gezien de Palestijnen..Uw 3 democratieën zal velen de wenkbrauwen doen fronsen ,en sommigen doen bulderen van het lachen bij zoveel blinde naiëviteit .En hoe democratisch is het Europa van het geld en de economische krachten ? Uw poging om grappig te zijn is blijkbaar evenredig aan uw kennis van de politiek.U blijft in uw blootje ondanks verwoede pogingen.Voor mij wordt het steeds leuker .

lachen is gelukkig gezond!

Liliane,

Ik probeer me in te houden en beleefd uit te drukken wat ik van uw idiote karikaturen vind.

Het artikel van L. de Witte ging over de AEL: een politieke organisatie.

Ik heb mijn mening gegeven over wat ik van die organisatie vindt: dat het een racistische, communautaristische en gewelddadige beweging is.

Dat mag ik vinden, en dat heeft niets met racisme te maken. Het is niet omdat ik moslims als evenwaardig aan alle andere mensen beschouw, dat ik daarom ook alle organisaties die iets met moslims te maken hebben moet ondersteunen.

Mijn mening over de AEL zet me dus geenszins "in mijn blootje". Net als tegen het Vlaams Belang zijn niet betekent dat je tegen alle Vlamingen bent.

Als u dus denkt dat u een stiekeme racist hebt kunnen ontmaskeren moet ik u teleurstellen.

Over uw opmerkingen over de Palestijnen ga ik niet te diep ingaan, omdat dit ons te ver van de kwestie zou brengen. Maar ook daar: het is niet omdat ik een paar keer kritiek heb geuit op de extreme demonisering van Israel, dat ik daarom de Palestijnen als minderwaardige mensen beschouw, of alle acties van de Israelische regering goedkeur.

Er bestaan ook mensen met genuanceerde meningen, Liliane, u moet niet iedereen steeds in een hokje plaatsen op basis van uw vooroordelen.

Ik heb een troost: ik heb u goed laten lachen. Lachen is gezond!

Mag ik u dan ook een fijn 2008 wensen, hopelijk met veel lachbuien, en hopelijk ook met iets meer verdraagzaamheid tegenover uw medemensen die andere meningen hebben dan u.

onverbeterlijk

Ja die polri is toch onverbeterlijk.Een fijne 2008 toewensen aan mijn wederhelft met een giftig angeltje als toemaatje.Typisch voor hem.Zionisme en racisme gaan trouwens wat mij betreft hand in hand.Stof voor een nieuwe zinloze discussie ???

ik verdien al deze aandacht niet! ;)

Aan Noel, Observator, Liliane,...

Ik heb een goed idee voor jullie: geef me eens niet zoveel aandacht, want ik verdien dat niet!

Ik meen dat.

Door mij elke keer dat ik mijn mening over iets zeg af te schilderen als een duivels monster zorgen jullie er voor dat ik blijf reply'en.

Bovendien reageren jullie bijna nooit op wat ik echt heb gezegd. Nee, liever maken jullie een karikatuur: "hij is tegen de AEL, DUS: hij is tegen mondige migranten, DUS: hij is tegen alle migranten, DUS: hij vindt blanken superieur, DUS: hij vindt moslims untermenschen" enz... enz...

Op dezelfde manier was ik al een "Keiharde Zionist", een Racist, een "Neoliberaal die de vakbonden wil afschaffen," of een duivelse mengvorm van al het voorgaande... :(

Dus mijn idee is: volgende keer dat jullie de behoefte voelen om een racist, "keiharde zionist" of neoliberaal schriftelijk uit te kafferen, zoek er dan een echte. Ze zijn echt niet zo moeilijk te vinden.

Dat is veel interessanter dan mijn woorden 17 keer te verdraaien en me allerlei extreme meningen in de mond te leggen in een poging er van mij eentje te maken.

Gegroet!

paardje rijden

En zo gaat onze polri paardje rijdend 2008 in.Trouwens nog niet gemerkt dat wij niet alleen staan met onze mening over uw standpunten.

Abou Jahja en extremisme

Abou Jahjah richt meer schade aan het debat over de migranten dan het Vlaams Belang. Sommige linkse, vrijzinnige (?) intellectuelen steunen dit extremistisch heerschap...jammer. De meeste werkmensen zien dergelijk persoon (omringt door een privé-lijfwacht) niet zitten en willen daarom ook geen normaal debat meer voeren over integratie, laat staan de migranten nog steunen. Moslim-extremisten zijn m.i. even erg als de conservatief christenen uit de USA die de bevolking hun wetten door het strot duwen zonder rekening te houden met de individuele vrijheid van gedachte. Laten we met ons allen (ook de meer vrije moslims) eens goed nadenken over de vrijheden die we verworven hebben dankzij de arbeidersbeweging.

boek Ludo Dewitte

Ben het boek van Ludo aan het lezen en één van de grote vaststellingen is dat de gelederen van pers,politiek en gerecht op een wel heel duidelijke manier gesloten werden.Alle middelen waren daarbij goed, van halve waarheden en hele leugens om de invloed van de AEL en Abou Jahjah in te dijken. Met succes gezien de op heden grote terugval van de AEL. Voor onze gevestigde waarden echter duidelijk nog niet genoeg vandaar de op geen enkele grond berustende veroordeling.Mischien kunnen al die anti AEL schrijvers ook een poging doen om het boek te lezen.Ik vrees echter dat het hun negatieve stelling te veel zal ondergraven waardoor ze het niet zullen aandurven om verder te lezen.Stel je voor dat de eindconclusie zou zijn dat de AEL geen schuld heeft aan de rellen en evenmin Abou Jahjah.Het doel van de criminalisering uitschakelen van Abou en AEL als politieke kracht van betekenis is wel gelukt.Met de veroordeling als toetje op de taart.

Ze zouden eerder VB

Ze zouden eerder VB opdoeken. Die zijn al jaren bezig met haatcampagnes. Verschiet je er dan van dat zo'n persoon als Abu Jahjah opkomt? Ik niet en vind hem eerlijk gezegd nog te braaf.