Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Goede voornemens voor 2008, 9, ...

Goede voornemens voor 2008, 9, ...

Zij die nog geen goede voornemens voor 2008 hebben gemaakt, kunnen ideeën putten uit 'Het KLEINE BOEK over de GROTE BEDREIGINGEN voor ONZE WERELD'. De westerse regeringen doen ons graag geloven dat het internationale terrorisme de grootste bedreiging is voor onze wereld. De klimaat verandering, de concurrentie inzake hulpbronnen, het buitenspel zetten van de ontwikkelingslanden en de wereldwijde militarisering vormen stuk voor stuk grotere bedreigingen. Daarenboven voeden zij het internationaal terrorisme. Zo beweren Chris Abbot, Paul Rogers en John Sloboda van de Oxford Research Group, een van de meest invloedrijke, onafhankelijke denktanks in Groot-Brittannië.

Boekkaft.jpg

Het boek 'The Truth About the Real Threats to Our World' is in het Nederlands vertaald. Het is een goed geschreven en vlot lezend boek van een kleine 170 pagina's. De schrijvers tonen aan dat ondanks de enorme middelen die er in de 'War On Terror' gestoken worden, deze 'oorlog' contra productief is en een verloren zaak. In 2001 waren er in de US 2689 burgerslachtoffers ten gevolge van het internationale terrorisme. In datzelfde jaar stierven er in de Verenigde Staten 3500 mensen aan ondervoeding en 42000 bij auto ongevallen. In 2000 en 2001 vielen er respectievelijk 23 en 27 slachtoffers door internationaal terrorisme. Het boek brengt de verschillende bedreigingen en hun belang in kaart. Het 'KLEINE BOEK over de GROTE BEDREIGINGEN voor ONZE WERELD' geeft aan hoe deze bedreigingen kunnen aangepakt worden en geeft daarbij ideeën hoe je je als gewone burger kan inzetten voor een betere wereld. Ook de inzet van 1 persoon kan veel veranderen of zoals Dame Anita Roddick, oprichter dan The Body shop het zegt, 'Als je denkt dat je zelf te klein bent om enig effect te bewerkstelligen, probeer dan maar eens in je bed te stappen met een mug in je slaapkamer.'