Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoverslag] Energiefactuurverbranding in onze tuin

[Fotoverslag] Energiefactuurverbranding in onze tuin

Bewonersgroep Onze Tuin deed bij de sociale huurders uit het Sint-Andrieskwartier een bevraging naar o.a. de kosten voor gas en elektriciteit. Wat bleek? 15 % van de huurders besteedt méér dan 30 % van hun inkomen aan gas en elektriciteit. 35 % besteedt tussen de 20 en 30 % van hun inkomen aan de energiefactuur. De andere helft van de huurders besteedt minder dan 20 % van hun inkomen.

OT-Wiebe-1.gif

Verder zijn er heel wat mensen met afbetalingen of hoge boete’s bij contractbreuk, ze kregen een budgetmeter of ze betalen ondertussen hun energiefactuur via de netbeheerder. We lezen in de kranten dat sedert de liberalisering van de energiemarkt elk jaar de groep mensen die niet in staat zijn hun energiefactuur te betalen gestaag aangroeit. Er is dus een probleem. Aanvankelijk werd gesteld dat de liberalisering de energiekosten zou doen dalen. Het omgekeerde is waar, want de energie is duurder geworden.
Energie is nochtans een basisbehoefte en is helemaal geen luxeproducct. De verregaande commercialisering van gas en electriciteit is in strijd met het algemeen belang. Alleen wie goed bij kas zit kan eventueel de voordelen
meepikken van de vrijemarktmechanismen.

De burger krijgt zogezegd de vrije keuze tussen verschillende leveranciers en kan op zoek gaan naar de voordeligste tarieven. Alles wordt echter zo ingewikkeld en ondoorzichtig gemaakt dat zelfs de meest intelligente burger er niet meer wijs uit geraakt. Deregularisering is troef. Zo is bv. de eenvoudige bejaarde zeker niet meer in staat dit commercieel gehakketak mee te spelen.

Er is dus werk aan de winkel voor de politiek verantwoordelijken om oplossingen te vinden voor deze scheef gegroeide situatie. Als bewonersgroep willen we alvast een signaal geven. Welke concrete maatregelen er moeten
genomen worden, dat is specialistenwerk.

Toch willen we enkele elementen naar voor schuiven:
— Is het niet verstandiger dat de overheid en niet de vrije markt een publiek gemeengoed zoals gas- en elektriciteit beheert? Of laat de Europese regelgeving dit niet toe?
— Kan de BTW van 21 % niet verlaagd worden naar 6 %, zoals bij de drinkwatervoorziening?

Met de kachel die ze gebruiken in hun toneelstuk de helse machine werden de energiefacturen verbrand.

zie ook reportage http://www.indymedia.be/node/25466
en de website van onze tuin: http://www.ikbenfier.be

OT-Koen-2.gif

verschillende mensen van de bewonersgroep onze tuin en mensen van de partij van de arbeid, en ook SPA, universiteit van het algemeen belang, de voetgangersbeweging namen deel aan de energiefactuurverbranding

OT-Efandis-3.gif

1 van de 10 eisen wordt symbolisch verbrandt

eis 10 zegt bijvoorbeeld:

tip aan de federale regering:

zorg ervoor dat aan de laagste inkomens per definitie gas-en electriciteit aan bodemtarief geleverd wordt. De 5 % Belgische sociale huurders en de 300 000 beschermde klanten komen hiervoor zeker in aanmerking.

is het nu écht nodig dat de commerciële energieleveranciers bij deze kleine verbruikers ook hun winsten moeten binnenhalen?
Trek ergens een grens. 12 % van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens. Lever hen gas- en electriciteit aan bodemtarief.
Koop desnoods de knappe slogan "het is jouw energie" af van electrabel.

het zou heel plezant zijn als elke burger jouw energie-gevoel zou krijgen.

OT-FOTO-4.gif
OT-EISEN-5.gif

Hier ziet men nogmaals hoe de eisen één voor één in het kacheltje verdwijnen!

OT-DVD-6.gif
OT-BRAM-7.gif

nadien werd aan de bewoners van onze tuin en de "energiefactuurverbranders" nog een nieuwjaarsdrink aangeboden!
Hier de voorbereiding ervan.