Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Moslimbroeders opstapje voor terrorisme?

Moslimbroeders opstapje voor terrorisme?

Islam staat in het westen in het middelpunt van de negatieve belangstelling. Als reden hiervoor kunnen we opgeven het internationale terrorisme en de opkomende islamofobie. Populisten maken gebruik en misbruik van dit gegeven. Wetenschappers "weten" beter. In Nederland verscheen in 2006 het boek: Strijders van eigen bodem. Radicale en democratische moslims in Nederland (Amsterdam University Press) dat hoofdzakelijk drie stromingen binnen het islamisme (salafisme) toelicht: het apolitieke, het politieke en het jihadi salafisme. Enkel de laatste stroming predikt openlijk het gebruik van geweld in naam van de islam. De vraag in deze publicatie is of elke vorm van islamisme, ook deze die geweld afzweert (denk aan de politiek georiënteerde Moslimbroeders), een opstapje is tot het terrorisme dan wel eerder een drempel ertegen. Vaak wordt uitgegaan van de opstapje-theorie. In het boek krijgen we echter een ander besluit (pp. 129-130): "De jihadi salafi's zijn geobsedeerd door de geachte van een islamitisch kalifaat, zijn erg teleurgesteld over de situatie waarin de oemma [moslim gemeenschap] en moslims in de wereld verkeren, en kiezen voor rebellie en een gewelddadige revolutie om de oude tijden van de islam te doen herleven en de islam te laten heersen op aarde. De aanhangers van deze drie stromingen [apolitieke, politieke en jihadi salafisme] voeren onderling een ideologische strijd en zijn goed op de hoogte van elkaars visies, argumenten en tegenargumenten. De vraag is nu hoe wij deze drie stromingen moeten beoordelen: welke rol spelen ze in de radicalisering van moslimjongeren in Nederland? (...)".

(pp. 137-138) "Het type religiebeleving waarop Appleby doelt [opstapje-theorie], zien we niet terug in de orthodoxe studiegroepjes van politieke en apolitieke salafi's. Althans, onze respondenten vertellen niets in die richting. Dat zegt natuurlijk niet alles, want we hebben al eerder aangegeven dat onze intervieuws geen representativiteit pretenderen en dat het bovendien goed denkbaar is dat sommige stromingen of opvattingen onvoldoende naar boven zijn gehaald. Toch willen we voorzichtig het vermoeden naar voren brengen dat de politieke en apolitieke salafi's op dit moment wel degelijk een drempel vormen tegen het jihadisme. Hun religieuze studiegroepjes bieden een kader waarin moslimjongeren hun zoektocht naar identiteit en geloof op een veilige wijze kunnen doorzetten. Als een ware religieuze elite zetten deze salafi's hun organisatorisch vermogen, theologische kennis en intellect in om de jihadistische standpunten te weerleggen. Hun kracht is dat ze gezag hebben, vertrouwde taal en concepten hanteren en in staat zijn om deze concepten om te zetten naar de Nederlandse context. Zij gaan theologisch in op wat er in de samenleving speelt en op deze wijze weten zij veel jongeren te bereiken. Op de inhoud van de naar voren gebrachte opvattingen valt allerhande fundamentele kritiek te leveren, maar daar gaat het ons hier niet om. Centraal staat de vraag of deze salafi's in beginsel een rol kunnen vervullen in het isoleren van het jihadisme en in het afsluiten van de toevoer van nieuwe jihadi-sympathisanten. Ons voorzichtig positieve antwoord zou kunnen leiden tot nieuw beleid ten aanzien van de politieke en apolitieke salafi's".

Vergelijk: De halve waarheid over SHARIA (Koenja van Dijk - Universiteit Leiden, in: PROMOTIE - Mare 28, 13 april 2006), over het rapport Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten. Hierin wordt gesteld dat Sharia, democratisering en mensenrechten in principe geen overkomelijke combinatie is. Het rapport werd uitgebracht in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, in Nederland). Lees meer ...

Maar Belgen zijn geen Nederlanders, en daarom: hoe ver staan we in België met ons onderzoek ? Lees: [Interview] Sami Zemni over ‘Islam, islamisten en jihad'.

Thierry Limpens www.thabor.org vredesbeweging

Thierry

Gepost door Thierry
05.01.2008