Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europees Moslim Charter wil aanzetten tot interculturele dialoog

Europees Moslim Charter wil aanzetten tot interculturele dialoog

Op 10 januari 2008, dag van het islamitische Nieuwjaar 1429, hebben meer dan 4OO organisaties uit 28 Europese landen in Brussel een Europees Moslim Charter ondertekend. Het handvest wil een stimulans zijn voor de integratie van miljoenen moslims in Europa.

Het Europees Moslim Charter is een richtlijn waaraan de Federatie van Islamitische Organisaties in Europa (FOIE) een achttal jaren heeft gewerkt. De gerenommeerde Europese Raad voor Fatwa en Onderzoek (ECFR) onderschrijft zijn tekst die hiermee tot een theologische norm wordt verheven voor de miljoenen moslims die in Europa wonen. Maar of de tekst ook door brede lagen van de moslimgemeenschap wordt gedragen is nog niet geweten omdat tot hiertoe slechts een vierde van de islamitische verenigingen het Charter ondertekende.

Mouloud Kalaai van het Vlaamse VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) verklaarde in de Zevende Dag dat het Charter een intentieverklaring is die nog door heel wat verenigingen zal ontdekt worden. De lijst van ondertekende organisaties, waaronder wellicht ook niet-islamitische, zal ongetwijfeld nog sterk uitbreiden, aldus Kalaai. Andere moslims willen zich voorlopig in het Charter niet herkennen omdat het gekoppeld is aan het omstreden Moslimbroederschap (via het FOIE) en aan de extreme sjeik Yusuf Al-Qaradawi (voorzitter van het ECFR). Deze autoriteiten van het transnationale islamisme worden door velen verweten voor een islam met twee gezichten te staan: een gemodereerd voor Europa en een radicaal voor de moslimlanden. Chakib Benmakhlouf, voorzitter van de FOIE, was tijdens de ondertekeningsceremonie afgelopen donderdag niettemin duidelijk dat het om een gemeenschappelijk standpunt gaat dat zich concentreert “op de noodzaak om de waarden van wederzijds begrip te ondersteunen, op het zich inzetten voor de vrede en het welzijn van onze samenleving alsook de interculturele dialoog”. In de tekst staan verder stellingen over de gelijkheid van man en vrouw, over de gehoorzaamheid van moslims aan de Europese wetten, over de afwijzing van elke vorm van terrorisme.

Door Thierry Limpens, werkzaam voor Nieuw Thabor vredesbeweging

Gebrek aan definties

Wat wel opvalt is de referentie naar "de sharia" die NIET erkend wordt door alle moslims.
Ook terrorisme is niet gedefiniëerd en laat dus WEL toe bepaalde verwerpelijke acties uit te voeren onder het mom van "verdediging". Eigenlijk toch wat hypocriet charter waarin men zeer goed de hand ziet van islamisten