Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Vrije meningsuiting is de chape van gewapend beton waarop alle engagement gebouwd is”

“Vrije meningsuiting is de chape van gewapend beton waarop alle engagement gebouwd is”

BRUSSEL – Gisteren (donderdag 7 februari) viel eindelijk het doek over het DHKP-C proces. De zeven beklaagden werden vrijgesproken of kregen lichte straffen. Voor iedereen die hier in België solidair was geweest met deze zaak en die zich hardnekking had verzet tegen de Belgische terrorismewet was deze uitspraak een grote opluchting. Zo ook voor Stephan Galon.

Stephan Galon_bron_vredebe.JPG

Foto : www.vrede.be

Stephan Galon is vakbondssecretaris van het ABVV en mede-oprichter van het Platform voor Vrije Meningsuiting. Hij is één van de mensen die geijverd hebben voor de vrijlating van in de eerste plaats Bahar Kimyongur en stelling genomen hebben tegen de Belgische terrorismewet. Hij is zeer tevreden met het vonnis, maar zegt dat dit geen eindstation is.

“Dit is een historische uitspraak,” aldus Stephan Galon. “De Belgische rechtstaat heeft de bakens verzet inzake terrorismebestrijding. De wijze waarop men bijvoorbeeld Bahar Kimyongür heeft willen vervolgen is symptomatisch voor een grotere evolutie. Zo stellen wij vast dat een maatschappelijk belangrijke organisatie als Greenpeace door Electrabel aangevallen wordt. Meer dan 50 vrijwilligers en personeelsleden zijn door het gerecht ondervraagd. Ook dat is een situatie waarbij de vrije meningsuiting aangevallen wordt. Vrije meningsuiting is het basisconcept waarop een vakbond of een ngo zijn werking opbouwt. Als dan die vrijheden in vraag worden gesteld, dan wordt de geschiedenis van de laatste 100 jaar in vraag gesteld,” meent Stephan Galon.

Europa
“Bij uitbreiding willen wij ook vechten voor een sociaal en democratisch Europa, zonder twijfel de belangrijkste strijd voor de volgende 35 jaar,” zegt Stephan Galon.”De Belgische antiterrorismewet is een kopie van de Europese directieve die 15 dagen na 9/11 op een totaal ondemocratische manier beslist is. In België moeten we nu de keus maken: gaan wij voor een Europees model waarbij de vrijheden gebetonneerd zijn of volgen we een bepaald Amerikaans model? Met alle respect voor het Amerikaanse volk, maar de 'patriot act' gestemd onder de Bush-doctrine staat haaks op alles waar het Amerikaanse volk historisch gezien voor staat. Het Platvorm Voor Vrije Meningsuiting telt momenteel 180 organisaties die de platvormtekst ondertekend hebben. Wij gaan nu in Europa proberen de nodige contacten te leggen om ook op Europees niveau onze stem te laten horen.”

Parlement
“Wij willen nu niet alleen rond concrete dossiers als Greenpeace werken maar ook ervoor zorgen dat het debat in het Parlement inzake de antiterrorismewetgeving gevoerd wordt,” zegt Stephan Galon. “Individuele parlementsleden hebben ons meermaals gezegd dat ze niet helemaal op de hoogte waren van de inhoud van de wet bij de stemming eind 2003 in het Parlement. Wij willen nu dat deze wet grondig geëvalueerd wordt. Met het Platform voor Vrije Meningsuiting zijn wij natuurlijk vragende partij, net zoals alle burgers, dat terrorisme bestreden wordt. Maar hoe doe je dit op een efficiënte manier? En kunnen de bestaande wetten niet volstaan om blinde terreur tegen te gaan?” vraagt Stephan Galon zich af.

Mensenrechten
“Advocaten zoals Jos Vander Velpen, de voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten en Benoit Van der Meersche, voorzitter van de Ligue des droits de l'homme, of zelfs Amnesty International stellen vragen bij de antiterrorismewet,” zegt Stephan Galon. “Vrije meningsuiting is de chape van gewapend beton waarop alle vormen van engagement gebouwd zijn. Daarin beginnen nu barstjes te komen. Onze vrijheden zijn in gevaar.”

heeeel blij!!!

Bravo en groot applaus voor deze voor Europa unieke uitspraak. Dit is een precedent en hopelijk een keerpunt van inzicht.
Ik ben heeeeeeel blij!!!

Uiteindelijk gerechtigheid

De rechterlijke macht toont dat ze onafhankelijk is van allerhande manipulatieve beïnvloedingen, zoals deze van federaal procureur Delmulle. Lik op stuk voor hem is niet meer dan de rechtvaardigheid zelve. Ik ben blij dat België in deze niet zo'n schijnstaat is als Turkije zelf of de USA, waar willekeur en vervolging buiten proportie tot en met foltering de orde van de dag zijn. Deze landen kunnen dus nog veel van ons leren. Leve de onpartijdige rechtspraak en de vrijheid van denken!