Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Een andere computer is mogelijk

Een andere computer is mogelijk

Op 30 januari werden we gevraagd om een lezing te geven voor Uitpers en het Masereelfonds over Microsoft versus vrije software.
Samen met Bruno werkten we op een overicht en bundelden we informatie. Daags nadien kregen we de vraag van het Masereelfonds of we de lezing in een artikel wilden gieten voor hun ledenblad. Het onderstaand artikel is het (voorlopige) resultaat van dat werk.

Opmerkingen, aanvullingen, ... zijn meer dan welkom.

free-software-free-society.jpg

Een andere computer is mogelijk

Vandaag draait meer dan 90% van de computers op het besturingssysteem Microsoft Windows. In de begindagen van de computer was dat anders: toen draaiden nagenoeg alle computers op Unix. Elke computerproducent maakte zijn eigen versie van Unix, aangepast aan de onderdelen waaruit de computer was opgebouwd. Het visionaire aan MS Windows was dat Bill Gates een besturingssysteem ontwikkelde dat je kon installeren op de computers van nagenoeg alle producenten. In die beginjaren van de PC kon je MS Windows vrij gemakkelijk kopiëren, net zoals de office-applicaties van Microsoft. Unix bleef het besturingssysteem voorbehouden voor grote computernetwerken van banken, multinationals, ... Doordat MS Windows zich haast als een virus verspreidde en omdat het gretig werd opgepikt in het onderwijs, verdrong de software van Microsoft uiteindelijk Unix nagenoeg volledig van de markt.

Unix sluimerde wel verder en bleef het besturingssysteem voor servers, mainframes en de academische wereld. Unix is immers veel stabieler dan MS Windows en bovendien weet Unix de rekencapaciteit van je computer veel beter te gebruiken. Unix was net zoals MS Windows gebaseerd op software waarop bedrijven copyright namen. Reeds eind jaren '70 begon een aantal programmeurs zich te verzetten tegen dat concept van intellectuele eigendom op software. Die software was immers tot stand gekomen door collectief werk, meestal op universiteiten en onderzoekslabo's. Het was ook de gewoonte om de code waarin software geschreven werd met elkaar te delen, zodat anderen verbeteringen konden aanbrengen of het als een bouwsteen voor een nieuwe toepassing konden gebruiken. Half jaren 1980 ontstond uit dat ongenoegen de Free Software Foundation die zich van bij het ontstaan tot doel stelde om nieuw besturingssysteem te ontwikkelen dat deze keer volledig vrij zou zijn. De ontwikkelaars wilden zichzelf beschermen tegen commerciële piraterij en ontwierpen daarom een eigen copyright: de General Public Licence. Die licentie laat toe dat de software gekopieerd en verspreid wordt, ze verbiedt zelfs dat iemand je ervan zou weerhouden om die software door te geven aan anderen. Meer nog, de licentie laat toe dat men verbeteringen aanbrengt of op basis van bepaalde onderdelen nieuwe toepassingen ontwikkelt, op voorwaarde dat men die verbeteringen en toepassingen ook als vrije software ter beschikking stelt.

De ploeg van de Free Software Foundation slaagt er relatief snel in om een aantal tools te ontwikkelen die de basis vormen van een nieuw besturingssysteem. In 1991 is er dan een Finse informaticastudent die als afstudeerproject kiest voor de ontwikkeling van een nieuw besturingssysteem. Linus Thorvald koos ervoor om gebruik te maken van basissoftware van de Free Software Foundation en om zijn werk uit te brengen als vrije software. Linus maakte zijn ideeën bekend via het prehistorische internet en bovendien kon iedereen die toegang had tot dat netwerk de software ook downloaden, installeren, verbeteren, ... Linus moest zijn kind een naam geven, en als een halve grap werd dat Linux.
Linus programmeerde Linux niet als één groot programma maar als een geheel van kleine modules. Door die modulaire opbouw kan Linux de rekencapaciteit van de computer veel efficiënter gebruiken. Een ander voordeel van het werken met modules is dat heel veel programmeurs kunnen meehelpen doordat ze zich toeleggen op de ontwikkeling van één module. Binnen de kortste keren gingen er dan ook wereldwijd programmeurs zich toeleggen op de ontwikkeling van één of meerdere van die modules. Soms komt die ontwikkeling er omdat een bedrijf een bepaalde module nodig heeft en zeer dikwijls worden ze ontwikkeld door studenten. Al zeer snel gaan er verschillende enthousiaste programmeurs aan de slag om mee te helpen aan de ontwikkeling van Linux.

Als in 1994 het internet toegankelijk wordt voor het grote publiek dan staan heel veel internetpagina's reeds op servers die draaien op Linux. Linux was in die beginjaren immers in de eerste plaats een besturingssysteem gericht op servers en voor een groot stuk blijft dat zo. Vandaag draaien bijvoorbeeld de duizenden servers van Google op een speciaal daarvoor ontwikkelde Linux-versie. Dat Linux zo gretig werd opgepikt door systeembeheerders heeft te maken met het feit dat ze vertrouwd waren met de Unix-omgeving maar nog meer met de kwaliteit van het systeem. Een Linux-server kan je immers helemaal op maat maken waardoor hij veel veiliger wordt, minder energie verbruikt en minder zware hardware (computers) nodig heeft.

Het is pas bij het begin van de 21° eeuw dat er ook echt werk van wordt gemaakt om Linux toegankelijk te maken voor eindgebruikers. Die ontwikkeling gaat weliswaar razendsnel. Uit een aantal testen blijkt dat eindgebruikers zonder computerervaring veel sneller vertrouwd raken met een Linux-desktop-omgeving. Ook de installatie van Linux op een nieuwe computer loopt in veel gevallen vlotter dan de installatie van Windows. Dat dit vlotter loopt heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je bij een standaard Linux-installatie alle nodige software meegeleverd krijgt terwijl je bij Windows ook nog allerlei applicaties moet aankopen of zoeken op het internet. Tekstverwerker, rekenblad, databank, email- en agendabeheer, fotobewerking, ... Het wordt allemaal in één klap mee geïnstalleerd.

Nu bijna een jaar geleden lanceerde Microsoft zijn nieuwe versie van Windows met veel bombarie. Die nieuwe Windows-versie (Vista) vreet energie. Er is één nucleaire centrale nodig om de extra energie te leveren voor al die computers die overschakelden naar Windows Vista. Bovendien ben je verplicht om over de nieuwste computer te beschikken om Windows Vista te laten draaien.
De nieuwe generatie van Linux-versies kan je daarentegen krijgen in superlichte edities die van je oude computer terug een moderne desktop maken. Ze doen er ook alles aan om het energieverbruik van je computer te reduceren tot het strikt noodzakelijke.

Bij Indymedia.be kozen we er van bij het begin voor om zo veel mogelijk met vrije software te werken. Enkel om videofilmpjes te maken, kunnen we nog geen beroep doen op vrije software: hiervoor gebruiken we enkele Apple-computers. We wisselen dagelijks honderen e-mails uit met Windows-gebruikers, we wisselen documenten uit in allerlei bestandsformaten (Word 97, Word 2000, Word 2003, Word 2007, Open Office, Goolgle-documenten, pdf, ...) zonder dat daar noemenswaardige problemen mee zijn. Wie met de nieuwste versie van Microsoft Word werkt, dient net als de Linux-gebruikers zijn documenten op te slaan als Word 97/2000/XP-bestanden als hij wil dat mensen met een oudere Office-versie de documenten kunnen openen. Tientallen medewerkers maken van ons mediacentrum gebruik en velen beseffen soms pas na enkele dagen dat ze met Linux aan het werken zijn. Veel medewerkers denken bij aanvang dat ze met een nieuwe versie van Windows aan het werken zijn. Als je van XP naar Vista overschakelt is het immers ook even zoeken voor je alles terugvindt.
Bij Indymedia.be gebruiken we de Ubuntu-versie (www.ubuntu.com) van Linux omdat die zeer gebruiksvriendelijk is. Tweemaal per jaar komt er een nieuwe versie uit waardoor we ook steeds met de meest moderne software kunnen werken zonder dat we daarvoor zwaar moeten inversteren in nieuwe computers.
Naast Ubuntu bestaan er tientallen versies van Linux: de ene wil zeer stabiel zijn, de andere zeer veilig, en nog andere bieden de allernieuwste snufjes aan (en durft dan wel eens te crashen zoals we dat bij Microsoft gewoon zijn). In de Linux-wereld is er werkelijk voor elk wat wils en voor wie dat nog niet genoeg is, die kan gewoon zelf zijn eigen Linux-versie samenstellen.
Die diversiteit is een sterkte omdat ieder zijn ervaringen, zijn ontwikkelingen, zijn vernieuwingen, ... deelt met de gehele Linux-wereld. Wat op het eerste zicht op versnippering lijkt, is net één van de troeven van de vrije software-gemeenschap.

Onze keuze voor Linux was vooral geïnspireerd omdat we er steevast van overtuigd zijn dat een andere wereld mogelijk is. Linux wordt niet gedreven door de logica van winst en eigendomsrecht. De gebruikers staan centraal en niet de aandelenkoers van één of andere software-multinational. Meer en meer zijn bedrijven als Microsoft zelfs een rem op de vooruitgang. Ze nemen patenten op allerlei toepassingen waardoor het onmogelijk wordt om deze verder te ontwikkelen. In de vrije software-wereld worden ideëen gedeeld waardoor wereldwijd duizenden anderen er kunnen op verder bouwen. De vrije software-beweging bewijst als het ware dat een andere wereld mogelijk is.

Ik zou natuurlijk liegen als ik zou beweren dat in de Linux-wereld alles koek en ei is. We hebben het immers over computers en die hebben hun gebreken. Ook in de Linux-omgeving is het dus soms eens zoeken om een printer of scanner aan de praat te krijgen. Het belangrijkste obstakel voor veel gebruikers zijn weliswaar mythes en vooroordelen over Linux. Voor anderen die jaren met Microsoft werken is het probleem dan weer dat ze vast zitten doordat ze gebruik maken van toepassingen en bestandsformaten waar Microsoft of anderen eigendomsrecht op laten gelden en die dus onbruikbaar zijn in de vrije software-wereld of om het even welke andere omgeving.
Nu ook Wal-mart, Dell en IBM (Lenovo) computers op de markt brengen die uistluitend op vrije software draaien, zou het wel eens kunnen dat er langzaam aan een einde komt aan de monopolie-positie van Microsoft.

"Opmerkingen, aanvullingen,... zijn meer dan welkom."

hallo...ik ben 'zo vrij'geweest om jullie artikel te posten op ubuntu-nl forum (hopelijk mocht dit ?) :
http://forum.ubuntu-nl.org/topic/22388

Nog veel werk aan de winkel

Zelf heb ik Kubuntu op een laptopje draaien en ben heel tevreden over de stabiliteit van het systeem.

Jammer genoeg wordt veel gespecialiseerde professionele software enkel voor Windows of Mac ontwikkeld. Wine (een Windows emulator) biedt hier vaak ook geen uitkomst. Hiervoor is in de eerste plaats een sensibilisering van softwarefabrikanten nodig, maar meer compatibiliteit van Linux met Windows zou veel meer gebruikers over de streep trekken. Niet in het minst de gigantische groep 'gamers', die bij Windows blijven omdat nieuwe spelletjes niet op Linux draaien.

Tweede bedenking is dat Linux nog steeds zeer gebruiksonvriendelijk is. Als er iets moet aangepast worden, moet je naar de commando console. Ik zie het mijn moeder van 60 niet meteen doen.

Meer gebruiksvriendelijkheid en meer compatibiliteit zouden van Linux snel een geduchte MS concurrent maken.

opmerkingen

Leuk artikel.
Toch heb ik 2 opmerkingen.
De volgende zin is niet alleen ongefundeerd, maar dit soort uitspraken ondermijnen de geloofwaardigheid van het hele artikel.

"Er is één nucleaire centrale nodig om de extra energie te leveren voor al die computers die overschakelden naar Windows Vista. "

De volgende opmerking is pertinent onjuist. Ook de minder nieuwe pc's kunnen Vista draaien, al zal dat niet erg snel gaan.

"Bovendien ben je verplicht om over de nieuwste computer te beschikken om Windows Vista te laten draaien."

De rest van het artikel oogt goed.

Vista en energie, een paar bronnen

http://www.lowtechmagazine.be/2007/05/windows-schaadt.html
Ook in Knack werd daar een stuk aan gewijd.

Volgens lowtech zou enkel het extra verbuik in de benelux al goed zijn voor een extra electriciteitscentrale.

Over vlot draaien: ik zou kunnen schrijven: vlot te laten draaien.

Ik heb de test gedaan op een computers die twee jaar oud is en je kan er Vista op installeren, maar het is echt niet aangenaam om mee te werken. Eindeloos opstarten, ... wachten, wachten, wachten,... je kan er dus Vista op draaien maar of jer ook kan mee werken?
Diezelfde computer daait proppbleemloos Ubuntu 7.10 en zelfs ubuntu 8.4 Beta is geen probleem en zeer snel.

Wij installeerden op een paar zeer oude computer (5 jaar) de light versies en die draaiden verbazend snel. Enkel een paar computers van voor 2000 waren echt onbruikbaar geworden voor desktop gebruik.

toch ook een belangrijk positief punt voor Microsoft

Je mag niet vergeten dat de opkomst van de tandem Microsoft-Intel (dos-windows gekoppeld aan een x86 processor) een verregaande standardisatie heeft teweeggebracht in het thuiscomputer gebeuren.

Een standardisatie die het mogelijk gemaakt heeft dat we de PC gebruiken als een instrument, zoals we het nu nog steeds gebruiken.

In het pré dos-windows tijdperk waren er talloze PC-fabrikanten met elk hun besturingssysteem, waartussen data niet zomaar uitgewisseld kan worden.

In zekere zin mogen we Microsoft-Intel beschouwen als de baanbrekers voor de huidige massaconsumptie PC-cultuur. Niet iedereen geloofde in die tijd in het concept dat iedere gebruiker een eigen computer ging gebruiken.

De dominantie van Microsoft heeft zijn nut gehad maar we zijn zeker een bepaald punt gepasseerd waarop ze nog wenselijk is.

Meegeleverde software

"Dat dit vlotter loopt heeft er natuurlijk ook mee te maken dat je bij een standaard Linux-installatie alle nodige software meegeleverd krijgt terwijl je bij Windows ook nog allerlei applicaties moet aankopen of zoeken op het internet."

Zijn we nu voor of tegen de monopolisering bij Windows?

Voor het monopolie van vrije software ;-)

Bij de doorsnee Linux distributie krijg je niet alleen alle benodigde desktop aplicaties, je kan zelfs kiezen.
Openoffice, abiword, Koffice, lyX,... als teksverwerker.
Thunderbird, evolution, ... voor je e-mail
etc etc

Op zich zou ik het best OK vinden als Microsoft morgen al zijn software als vrije software uitbrengt en aanbied op één gemakkelijk te installeren DVD die je kan downloaden van het internet of voor een tientje kan kopen bij de software boer.

Het is natuurmijk eenn ander verhaal als Microsoft software *gratis* meelevert om zo de concurrentie van de markt te prijzen. In de vrije software wereld zijn er niet echt concurrenten, al is er wel soort sportieve competitie (tussen Gnome en KDE bijvoorbeeld) die soms wel eens ontspoort (zoals de doorsnee voetbalwedstrijd). bedrijven bouwen verder op elkaars ontwikkelingen delen ze met elkaar, ...

De maker van Linux is Linus

De maker van Linux is Linus Torvalds (ipv Linus Thorvald).
Ook op Radio Centraal wordt al jaren met vrije software gewerkt. Doe zo voort, collega's!

Pc met standaard Linux op kopen id winkel.

Waarom worden er geen nieuwe pc's aangeboden in de winkels met Linux op?
Ik dacht dat koppelverkoop verboden was?
Een pc met een verwijderd MS-OS kost evenveel.
Klopt niet.

linus heeft niet een

linus heeft niet een volledige nieuwe OS geschreven, enkel een kernel en de rest was al geschreven door het GNU project behalve de kernel omdat ze hun kernel modulair aan het schrijven waren en dit veel moeilijker te debuggen was dan die van linus.

wat valt er dan over apple

wat valt er dan over apple mac os x te zeggen ? dat is toch ook een stabiel besturingssysteem? of heb ik dat fout?

Over apple OSX

Apple OSX heeft dezefde basis al Linux. Nagegoeg enkel de de visuele interface (Aqua) is van apple de rest is een eigenlijk een eigen versie BSD unix. Dis ja, het is zeer mooi en stabiel operating systeem, en bovendien zeer gebruiksvriendelijk.

Je vind er meer over op: http://www.apple.com/opensource/

Het zou eigenlijk en voor de hele Gnu Linux/Unix omgeving een goede zaak zijn moest apple zijn OSX en aqua als vrije software uitbrengen.

Maar apple is vandaag gewoon een multinational die een zo hoog mogelijk winst na-streeft. Apple dankt zijn *rebelse* imago aan Microsoft. Of OSX beter is dan dan Vista, daar kan je elders op het web eindeloze discussie over volgen.
Ik heb al een paar mensen laten geloven dat ze op een nieuwe apple aan het werken waren terwijl ze met gnu/Linux aan het werken waren.

http://webgang.radiocentraal.be/

Webgang, een wekelijks programma op de ANtwerpse vije zender Radio Cntraal is een leuke plek om op een relatief toegankelijk manier op de hoogte te blijven van wat er allemaal te beleven val in de vrije software wereld.

Je zal het programma ook wel kunnen beluisteren van een stream, podcast, ... maar die link vond ik dan weer niet.
Gelukkig publiceren ze op de website de inhoud van het programma, en dat is echt wel de moeite om te volgen.

Zeer terechte opmerkingen:

Zeer terechte opmerkingen: voeg daarbij dat er soms geen of gebrekkig drivers voor uw hardware zijn in linux. En als je dan een driver vindt, kom je bij jou tweede opmerking uit: allerlei exotische commandos intikken en hopen dat het werkt nadien. Bij mij werkte het soms nog altijd niet en ik heb toch al wat computer ervaring.

Ik ben heel erge voorstander van het idee achter Linux, maar zolang je met die intikcommando's zit, vrees ik dat het niet wijdverspreid zal geraken. Ik denk zelfs dat de linuxmensen best een compatibiliteit inbouwen voor Windowsprogramma's (die goed werkt, niet zoals Wine soms) zodat mensen op linux kunnen overschakelen met behoud van hun vertrouwde software. Anders zal de verandering voor veel mensen te groot zijn vrees ik...

Over drivers en dergelijke

Gisteren mioest ik een printer aan de praat krijgen.
Nieuwe computer met Windows vista en ubuntu linux.

In Ubuntu was de klus op 30 seconden geklaard, geen comando's,... gewoon via een icoontje uit het Syeteem menu: printer. Printer toevoegen, en de printer stond klaar.
In Vista:
# Ik ontdek nieuwe hardware, zal ik ze installeren.
# Ik vind de driver niet zal ik op internet gaan zoeken.
# Ik vind de juiste driver niet hebt U een CD met de driver

We stoppen de CD erin, maar enkel drivers voor windows 2000 of XP die Vista dus niet herkent.

Dus zelf naar de HP website surfen. De HP website bied mij een tooltje aan waarmee automatisch de juists drivers in Vista worden gedownload en geistalleerd.
Gevolg: de computer crashed.
Na veel gedoe de juiste Vista driver gevonden en gïnstalleerd.

Dat verhaal van gebruiksvriendelijk en commando's is een mythe. Ja soms is het zoeken maar dat is het bij MS XP of Vista ook. Bij Vista en XP is het soort van zwarte doos... bij Ubuntu kan het heel eenvoudig of via CUPS zeer uitgebreid.

Op diezelfde computer een palmpilot synchoniseren.
Op Linux: 1 click
Op Vista: de juist software zoeken op internet, downloaden, installeren, ....

Soms is het een probleem en dat is vooral omdat bepaalde fabrikanten om de één of andere reden geen Linux drivers willen leveren of het zelfs onmogelijk om ze te ontwikkelen. Maar je vind nagenoeg steeds een evenwaardig alternatief dat het op Linux prima doet.

Niemand moet met Linux werken

Belangrijkste is dat iedereen de keuze kan maken die hij wil. Spijtig genoeg kan dat niet. Microsoft is veroordeeld (VS, EU) omdat ze hun macht aanwenden om concurrenten van de markt te houden. Kijk eens goed waar je de keuze hebt welk systeem je wil, als je een nieuwe computer koopt. En laat ons de keuze tussen verschillende systemen van 1 fabrikant niet als keuze zien, zo zou u ook geen auto willen kiezen. Laat ons natuurlijk aannemen dat de meeste mensen Windows zouden kiezen, zelfs als ze er de prijs voor moesten betalen (ipv "inbegrepen" in de computer), laat ons zeggen 95 procent. Maar zelfs die 5 % keuze, waar is die? (2) Dat moet veranderen, dringend.

Behalve de slappe boete-maatregel (1) is de echte maatregel niet genomen: De pc met zijn echte prijs, en het OS met zijn echte prijs. Zodat je kan kiezen:

  • Een lege pc (omdat je vorig jaar een Windows Licentie kocht of Linux wil installeren)
  • Een pc met voorgeinstalleerde Windows: de Windows aktivatiecode krijg je pas als je ervoor betaald hebt.
  • Een pc met Ubuntu/Suse/RH/Mandrake/.. naargelang de smaak van de winkel en de interesse van het publiek.

    • 1) miljoenenboete maar niet in verhouding met de winst door monopoliegedrag en vooral zonder effect op het gedrag van MS.
      2) MS betaalt de reklamefolders en websites van merkcomputers, zodat bv Dell geen Linux systemen tussen de Windows systemen zet. Wie de aparte Linux site (zelfde computers dus waarom waarom) valt wel op dat er toch steeds ook Windows optie of reklame is.

Dikwijls vindt je na wat

Dikwijls vindt je na wat googelen inderdaad een driver.
Maar niet altijd en dat is eigenlijk naast de kwestie voor de overgrote meerderheid van de gebruikers.

Dit artikel valt voor mij onder Microsoft bashen (wat ook uit je reactie over de drivers blijkt, Han).

Dat is een aangenaam tijdverdrijf maar voor de verspreiding van Free Software irrelevant.

Die zou meer gebaat zijn met een antwoord waarom je een flatbedscanner uit de Aldi niet out of the box kunt gebruiken onder Linux. En dat geldt helaas voor gigantisch veel hardware.

Natuurlijk

Natuurlijk is er een uitgesproken visie tegen bedrijven als Microsoft.
Ik denk dat dat ook in het artikel duidelijk is.

De discussie over keuze tussen vrije software of Windows is een inhoudelijke discussie. De keuze voor vrije software is niet enkel ingegeven omwille van kwaliteit van de software maar uit een maatschappelijke keuze.

En net als in het maatschappelijk debat is ook in het software debat TINA gangbaar: There Is No Alternative.
Linux zou niet echt een realistisch alternatief zijn.

Momenteel schrijf ik deze comment van op splinternieuwe PC. Bij de computer kwam een hele set van drivers voor de verschillende Windows versies. Ubuntu Linux en ook Fedora linux installeerden zonder dat we op zoek moesten gaan naar één driver, de netwerkprinter werd ontdekt, .... De scanner van de Aldi werkt,...

Er is hoe langer hoe meer hardware die je out of the box op linux kan gebruiken. En net zoals onder windows is voor sommige hardware soms een ware martelgang en lukt het je als leek zeker niet.

Beste Han, Ik heb er

Beste Han,

Ik heb er hoegenaamd geen probleem mee hoor, met die uitgesproken anti-M$ visie. Integendeel.

Maar ik blijf bij mijn stelling dat jij, net zoals andere auteurs, de zaken m.b.t. Linux te rooskleurig voorstelt en dat zulks de "zaak" van Linux allerminst ten goede komt.

Mij persoonlijk maakt dat allemaal niet zoveel uit. Ik zal voor die scanner wel een of andere versie van Windows installeren. En die webcam heb ik niet echt nodig.

De argumentatie van de Linux community is nu net dat Linux kwalitatief beter is dan Windows. En dat is ook zo. Maar daar is de doorsnee gebruiker vet mee als hij de toeters en bellen die hij meegeleverd krijgt met zijn Windows PC niet aan de praat krijgt. Dat was mijn punt.

Mvg,

Alain

PS: kan ik je ivm die scanner eens mailen?

mooi

Persoonlijke mening; mooi artikel.
Ik vrees enkel dat het een beetje te lang is voor het doelpubliek.
Deze mensen zijn niet geintresseerd in wie Linus is of hoe dit allemaal werkt. (denk ik)
Ik denk dat dit beter een beetje korten en meer to the point (eventueel meer met opsommingen werken) zou kunnen.

Ik ga met het laatste

Ik ga met het laatste bericht akkoord. De informatie moet eenvoudig zijn en duidelijk voor het publiek begrijp de voordelen.