Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Recht op wonen actie voor stadhuis

[Foto's] Recht op wonen actie voor stadhuis

Het heeft er alle schijn van dat het Antwerps stadsbestuur weinig of geen aandacht heeft voor de kwalijke evoluties op de woningmarkt. Het stedelijk woonbeleid is bij prioriteit gericht op meer leefbaarheid (sociale mix, meer ‘draagkracht’) in de wijken en op het aantrekken van bemiddelde inkomensgroepen naar deze stad. Hierdoor draagt het onvoldoende zorg voor de woonkansen van arme gezinnen. Hun ‘recht op wonen’ staat onder druk en de kans is reëel dat velen onder hen finaal in de dakloosheid verzeilen of overgeleverd worden aan de willekeur van huisjesmelkers. In het bijzonder voor mensen zonder papieren, ook bewoners van deze stad, wordt de woonsituatie uitermate precair.

STOP-ARMOEDE-1.jpg

Wetenschappelijk onderzoek (zie o.m. Wonen aan de Onderkant, OASES, Antwerpen, 2005) gestaafd door terreinervaring leert dat de woonsituatie van steeds meer mensen bedreigd wordt. Enkele vaststellingen:

De inkomensongelijkheid neemt toe. De groep lage tot zeer lage inkomens groeit;
De prijzen van de woningen stijgen. En groeiende groep mensen is niet in staat om een woning te kopen en richt zich naar de private huurmarkt;
Op de private huurmarkt blijft het aanbod vrij constant met een relatief overaanbod van kwalitatief minder goede woningen;
Meer vraag, gelijk aanbod. Gevolg: op de private huurmarkt stijgen de huurprijzen. Voor lage inkomensgroepen wordt een huurwoning stilaan onbetaalbaar. En er worden door eigenaars steeds meer bijkomende eisen gesteld aan kandidaat-huurders.
Tegelijk met de stijging van de prijzen zien we een ondermaatse kwaliteit van het resterende betaalbare aanbod. Ook huurwoningen van slechte kwaliteit worden tegen hoge prijzen verhuurd.
Het is niet uitzonderlijk dat gezinnen in armoede noodgedwongen tot de helft en meer van hun inkomen besteden aan hun uitgaven voor huisvesting.

KONNIE-2.jpg

veel mensen met T-shirts van stop armoede en andere eisen

Magda-3.jpg

de eisen lieten aan duidelijkheid niet te wensen over

Ratels-5.jpg

met toeters en bellen, met ratels en schelen

LOEWIE-4.jpg

de verschillende organisaties stuurden hun afgevaardigden

Magda-Martha-Gaby-8.jpg

open huis, recht-op, APGA, en nog een amalgaam van sociale organisaties deden hun duit in het zakje

Zanger-9.jpg

ook ondersteunende straatzangers coverden de aktie

STRAATZANGERKE-13.jpg

volkszanger Dennis

Matras-12.jpg

In Antwerpen en in andere grootsteden worden inderdaad soms matrassen verhuurd voor de schandalige prijs van € 400 meestal aan illegale mensen

SCHIPPER11.jpg

Wij willen dat het stadsbestuur kleur bekend en concrete maatregelen treft!

Ontwerp aangepaste instrumenten en maatregelen (vb. sociaal beheersrecht, stedelijk saneringscontract) die een steun betekenen voor die eigenaars die hun woningen tegen ‘betaalbare’ prijzen verhuren aan mensen in armoede;
Beloon die eigenaars die hun woningen verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor;
Controleer of eigenaars de huurprijzen afficheren zoals de wet voorschrijft;
Verhuur stedelijk patrimonium (AG Vespa) tegen betaalbare huurprijzen aan mensen in armoede;
Bouw meer sociale woningen als antwoord op het toenemend tekort aan betaalbare woningen op de private huurmarkt;
Wijzig de toewijzingsregels voor de sociale huisvesting ten gunste van kandidaat-huurders die in armoede leven en reserveer voor hen voldoende sociale woningen.