Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden willen koopkrachtstijging van vijf procent bij Vlaamse overheid

Vakbonden willen koopkrachtstijging van vijf procent bij Vlaamse overheid

ZEEBRUGGE – ACOD Overheidsdiensten, AVC Openbare Diensten en VSOA vatten vandaag, maandag 16 maart, een stakingsweek aan met de bezetting van de sluizen van Zeebrugge en Oostende. Zij voeren actie omdat ze op 3 maart te horen kregen dat de Vlaamse Overheid niet wil tegemoet komen aan de eisen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront en het VSOA voor het Sectoraal Akkoord 2008-2009.

MAN15.JPG

De actievoerders verzamelden aan het station van Zeebrugge om nadien samen naar de zeesluizen te wandelen, die zij gedurende twee uur blokkeerden. De brug werd aan beide zijden bezet, dus er was geen doorgang mogelijk.

“Wij voeren actie omdat het niet lukt om een sectoraal akkoord af te sluiten met de Vlaamse regering. Wij zijn van mening dat er te weinig budget voorzien is voor het gewone personeelslid”, vertelt Christoph Vandenbulcke, Secretaris Vlaamse Gemeenschap (ACV Openbare Diensten).

Concreet vragen de vakbonden om een koopkrachtstijging van vijf procent. “We willen dat spreiden over een verhoging van salarisschalen, verhoging van de eindejaarstoelagen en verhoging van het aantal maaltijdcheques per werknemer”, zegt de Secretaris.

De actievoerende partijen voelen zich bedrogen. “De overheid heeft ons doen geloven dat de budgetten om in loonsverhoging te kunnen voorzien ontoereikend waren. Maar deze gegevens stroken niet met het feit dat de leidend ambtenaren wel loonsverhogingen kregen, die zelfs veelvouden bedroegen van de vijf procent die wij vragen”, betreurt Vandenbulcke. “Minister Van Mechelen pakt ook uit met zijn kassaoverschotten, die hij als sinterklaas kan uitdelen aan de gemeenten. Wij stellen dus vast dat er geld voorhanden is, maar dat de sommen slecht verdeeld zijn.”

Volgens de Secretaris koos de Vlaamse regering ervoor om eerst en vooral de leidend ambtenaren te belonen, omdat zij strategisch een belangrijke plaats invullen. De gewone personeelsleden moeten wachten tot er tijd, ruimte en geld is voor een nieuw beloningsbeleid. Wachten op Godot, dus.

Omdat onderhandelingen geen effect hebben, beslisten ACOD Overheidsdiensten, AVC Openbare Diensten en VSOA over te gaan tot acties -harde acties zelfs, als dat nodig blijkt- “We starten deze week met een eerste golf acties. Deze dienen om aan te tonen welke punten we viseren als we hardere acties zullen voeren. We willen de Vlaamse regering treffen waar ze het niet graag hebben, in de economische portemonnee. Daarom zullen we, als dat nodig blijkt, de havens blokkeren en de loodsen laten stilvallen. Vlaanderen, die een economie heeft die draait op zeehavens, zal op dat moment een pak geld moeten missen. Voor de eerste golf hebben we geen medewerking gevraagd, maar de loodsen zijn bereid mee te werken als we verder actie voeren. Dan zullen zij ermee instemmen om de voorhavens van Antwerpen en Zeebrugge dicht te houden”, zegt Vandenbulcke.

MAN.JPG
MAN2.JPG
MAN3.JPG
MAN4.JPG
MAN5.JPG
MAN6.JPG
MAN7.JPG
MAN8.JPG
MAN10.JPG
MAN11.JPG
MAN12.JPG
MAN13.JPG
MAN14.JPG