Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Comité T: “Vage antiterrorismewetten knagen aan onze vrijheden”

Comité T: “Vage antiterrorismewetten knagen aan onze vrijheden”

BRUSSEL –- De personen die in 1830 de 'Stomme Van Portici' meezongen zouden vandaag gedefinieerd worden als terroristen. Dat concludeerde het Comité T, het Waakzaamheidscomité betreffende de strijd tegen het terrorisme, bij het presenteren van hun rapport over 2007.

“Het Comité T is geen institutionele instantie zoals het Comité P of het Comité I,” zegt Dan Van Raemdonck, woordvoerder van het Comité T. “Wij willen gewoon het Parlement informeren. Tot nu toe worden alleen maar, zowel nationaal als internationaal, zeer vage definities van het begrip terrorisme gegeven. Wij zijn van oordeel dat er dan beter geen definitie is, dan een slechte.”

“De wet zou enkel daden van terrorisme mogen vervolgen,” zegt Van Raemdonck. “Mensen die een ideologische strijd voeren mogen hiervoor niet veroordeeld worden. De strijd tegen terreur moet gestreden worden met politieke, economische en sociale middelen. De antiterrorismewet bedreigt onze vrijheden.”

Lijst
“Een ander probleem zijn de zogenaamde 'zwarte lijsten' waar mogelijke terroristen op gezet worden,” verklaard Van Raemdonck. “Die worden opgesteld door de Verenigde Naties. Mensen die in die lijsten worden opgenomen worden daarover niet geïnformeerd. Dit schendt hun juridische rechten. Bovendien is het op de lijst plaatsen van mogelijke terroristen een administratieve beslissing die zware gevolgen heeft op het verloop van de rechtsgang erna. Te veel worden verdachten meteen als schuldigen aangewezen. Gelukkig gaan steeds meer stemmen op, ook in het Europees Parlement, om die lijst te herzien. We moeten inderdaad vechten tegen terroristische acties, maar we moeten dit doen met respect voor de mensenrechten.”

Terreuralarm
“Wij willen een duidelijke en evenwichtige controle op juridische procedures,” zegt Van Raemdonck. “Gedrurende drie maanden heerst er al een terreuralarm in Brussel. Hierover word geen of weinig uitleg verschaft, wat dit inhoud, wat de consequensies kunnen zijn. Op deze manier creeërt de politiek een klimaat van angst. Het Coördinatieorgaan voor de Analyse van de Dreiging OCAM moet aan de hand van informatie van politie- en inlichtingendiensten nagaan of ons land blootgesteld wordt aan een terreurdreiging. Maar de controle op dit orgaan is ontoereikend en hun werking allesbehalve transparant.”

“Momenteel ligt er een EU-richtlijn op tafel die de 'publieke provocatie tot aanzetten van daden van terrorisme' wil veroordelen. Lidstaten zouden deze in hun wetgeving moeten opnemen tegen december 2008. Het doel lijkt dus niet meer mensen vervolgen voor daden van terreur of omdat ze lid zijn van terroristische organisatie, maak ook mensen die 'publiek aansporen tot een terroristische daad'. Maar wat betekent dit ? Dit begrip is nog vager dan de antiterrorismewet zelf. Stap per stap knagen dit soort vage wetten aan onze vrijheden. Op een dag zullen we wakker worden en beseffen dat veel ervan verloren zijn gegaan,” aldus Van Raemdonck.