Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Brief aan de Eerste Minister

Brief aan de Eerste Minister

Vele mensen wachten reeds zeer lang op papieren zodat ze een volwaardig bestaan kunnen leiden. Ook voor deze mensen is een nieuwe regering belangrijk. Het nieuwe regeerakkoord is op verschillende punten vaag en laat ruimte voor interpretatie.

L1030330.jpg

Geachte heer, toekomstig Eerste Minister,

U neemt morgen de leiding van onze Federale regering. Een regering die zeer snel voor grote uitdagingen zal staan, hetzij communautair, hetzij budgettair. Deze zijn echter niet de enige. Enkele tienduizenden mensen wachten op het verkrijgen van een verblijfsvergunning om een einde te maken aan hun situatie van onzekerheid.

Kortelings kunnen deze mensen die hier sinds lang verblijven, werken en wiens kinderen naar school gaan, kunnen deze personen die hun leven hier opbouwden, mogelijks hun rechtsonzekere situatie achter zich laten. Mogelijks kunnen ze morgen legaal werken zonder uitgebuit te worden, kunnen ze bijdragen tot de sociale zekerheid en belastingen betalen, kunnen ze zich inschrijven in de dynamiek van onze samenleving en in de wisselwerking van de culturele diversiteit.

Wij begroeten met blijdschap dat er in het regeerakkoord rekening is gehouden met de mogelijkheid tot regularisatie van het verblijf van deze medeburgers. Wij willen dan ook onze waardering uitspreken voor de onderhandelaars die daartoe hebben bijgedragen. Wij zullen echter waakzaam zijn opdat de hoop die dit akkoord wekt bewaarheid zal worden.

In dat perspectief willen we u vragen om onze waakzaamheid te delen en wel in het bijzonder m.b.t. deze elementen:

  • de effectieve installatie van een permanente adviescommissie voor regularisatie is voor ons een logisch gegeven. Er is geen reden om dat nog langer uit te stellen
  • het advies dat de lokale autoriteiten kunnen geven over de lokale verankering van mensen kan nuttig zijn, maar is zeer moeilijk realiseerbaar voor mensen die omwille van veiligheidsoverwegingen en gezien hun verblijfssituatie een geïsoleerd bestaan hebben opgebouwd
  • de beschrijving van criteria in een rondzendbrief is minder sterk dan in een wettelijk kader.

Tenslotte willen wij u vragen om met onmiddellijke ingang een moratorium in te stellen op de opsluiting en verwijdering van het grondgebied van personen die in aanmerking komen voor een regularisatie of regularisatieaanvraag zoals omschreven in het regeerakkoord.

Ervan overtuigd zijn, mijnheer Leterme, dat u alles in het werk zal stellen om het regeerakkoord te laten respecteren, teken wij met de meeste hoogachting,

De Cirkels van Stilte uit 16 steden
Antwerpen, Arlon, Brussel, Charleroi, Vorst, Gent, Hasselt, Izegem, Jodoigne, La Louvière
Liège, Louvain-la-Neuve, Mons, Roeselare, Sint-Niklaas, Verviers en Veurne

Met de steun van:
Citoyennes et Citoyens avec et sans papiers, Vakbonden ACV ABVV, De buren van de sans-papiers,
Het Forum Asiel en Migraties, UDEP Nationaal, l'OSP, La CNSP.