Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

stRaten generaal geeft presentatie over de Oosterweelverbinding op het stadhuis

stRaten generaal geeft presentatie over de Oosterweelverbinding op het stadhuis

Het Oosterweeldossier is uitgebreid, complex en technisch. Je moet er echt op studeren om er iets van te begrijpen. Het eventjes uitleggen gaat zomaar niet. Is dit de reden waarom de politieke- en de rationele beslissing tegenover elkaar staan?
De bestendige raadscommissie ruimtelijke ordening heeft zowel de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) als stRaten generaal (SG) op het stadhuis, uitgenodigd voor het geven van een toelichting bij het dossier “Oosterweelverbinding”.

_IGP1296_2.jpg

Het feit dat BAM en stRaten generaal uitgenodigd zijn is een politiek signaal dat het debat over, hoe Antwerpen zijn ring zal sluiten, nog niet gesloten is. De gemiddelde Antwerpenaar heeft er eigenlijk geen idee van wat en waar de Oosterweel verbinding komt. Velen denken foutief dat het een brug over de Schelde is. Het communicatiebureau van de BAM verdient miljoenen euro’s, maar nergens vind je duidelijke plantekeningen, cijfermateriaal of teksten over de Oosterweelverbinding. De BAM kan maar eerst op 16 juni 2008 informatie verschaffen. Feit is dat stRaten generaal meer en nauwkeuriger info verschaft over het BAM project dan de BAM zelf en dit volledig gratis zonder dat het de belastingbetaler een €-cent kost, laat staan het 70,000,000€ budget dat de BAM hiervoor heeft.
Aan de hand van een dia-presentatie presenteerden Manu Claeys en Peter Verhaeghe, het alternatief tracé van stRaten generaal. Ze gaven toelichting over de voordelen van dit alternatief en bespraken de nadelen (stadsontwikkeling, mobiliteit, milieu, kostprijs) verbonden aan het project zoals naar voor geschoven door de BAM.

Stadsontwikkeling
Het traject van de BAM ligt als een beklemmende ring rond Antwerpen De geplande Oosterweelverbinding staat haaks op de ambities vertaald in het structuurplan. Het viaduct creëert een nieuwe barrière op een plek waar men vooral openheid wil creëren. Niet toevallig diende een van de hoofdontwerpers van het structuurplan, de heer Bernardo Secchi, samen met architectstedenbouwkundige Willem-Jan Neutelings een bezwaarschrift in tijdens het openbaar onderzoek rond de Oosterweelverbinding. Zo zijn er o.a. werken uitgevoerd om een verbinding te maken tussen de stad en het Eilandje. Iedereen die geïnvesteerd heeft in het Eilandje is eraan voor zijn centen. Het alternatief circuit scoort hier duidelijk beter en biedt, voor in de toekomst, zelfs nieuwe mogelijkheden om de stad te laten groeien.

_IGP1302_2.jpg

De raadzaal van het stadhuis vanop de publieke banken

Dodenweg.
In het BAM-plan zijn twee zones voorzien met linkse opritten. Elke Antwerpenaar kent de linkse oprit op linkeroever aan de GVA, vlak voor de Kennedy tunnel. Deze linkse oprit creëert chaotische verkeers toestanden en vertragingen. Van die linker oprit tot aan de eerste afrit Boom is 1650 meter. Stel je dus een 'weefstrook' voor van een 1000 meter waar (vracht)verkeer dat links op de autostrade komt er 1000 meter verder af moet en (varcht)verkeer dat van rechts komt er 1000m verder links af moet. Het is een zeer dure manier om een probleem (opstoppingen) dat zich aan de Kennedy tunnel situeert, te verplaatsen richting Sportpaleis.
Verkeersexperts noemen dit nu al een dodenweg.

_IGP1304_2.jpg

De raadzaal van het stadhuis met achteraan het scherm voor het tonen van presentaties.

Ademloos.
Het BAM-tracé stuurt alle vrachtverkeer via het noordelijk deel van de ring. De Kennedy tunnel wordt gesloten voor vrachtverkeer. Vrachtwagens die van linkeroever richting Boom of Brussel gaan moeten nu via het Sportpaleis rijden. 300 dagen per jaar blaast dan de Westenwind het fijn stof en geluid van dit bijkomend verkeer nover de woonwijken van Antwerpen-Noord, Merksem en Deurne. Toevallig zijn dit ook de armste wijken. Dit omrijden kost de gebruikers van de ring jaarlijks 35,000,000€.

_IGP1308_2.jpg

Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten generaal tijdens hun presentatie over de Oosterweel verbinding

Kostprijs.
Het alternatief tracé is 1,240,000,000€ goedkoper. Als de Vlaamse regering dit bedrag zou gebruiken om de schuldenlast van de Vlaamse steden te verminderen, dan betekende dit voor elke inwoner een vermindering van de schuldenlast met 500€.

_IGP1309_2.jpg

De dia's worden achter de publieke banken geprojecteerd. De geinteresseerden waarvoor geen plaats in de raadszaal hadden in de zaal ernaast wel klank, maar geen beeld. Of je nog echt over een publieke zitting kan spreken als een groot deel van dit publiek de presentatie niet kan zien is niet duidelijk.

Hoezo te laat?
Na de presentatie kon de bestendige raadscommissie ruimtelijke ordening, nog vragen stellen en opmerkingen geven. Alle sprekers waren vol lof voor de professionele aanpak van stRaten generaal. Maar verschillende sprekers wezen erop dat stRaten generaal te laat was. SG weerlegde dit, door erop te wijzen dat het maar eerst in het najaar van 2005 mogelijk was als burger in dit project te participeren. SG heeft reeds in december 2005 een bezwaarschrift ingediend met de vraag ook het alternatief tracé te onderzoeken. Welke zin heeft het om in een de wet te voorzien die burgers toelaat te participeren in grote projecten, wanneer het reeds te laat is als men onmiddellijk reageert zodra dit mogelijk is.
Het onderzoek naar het alternatief was zeer slordig. Bovendien was de persoon die het onderzoek moest controleren rechter en partij. (van de BAM) Op 8 juni 2006 was het onderzoek klaar. Het Vlaams parlement heeft tweemaal naar de resultaten van dit onderzoek gevraagd. Tweemaal antwoordde de minister: we zijn er nog mee bezig. Het Vlaams parlement heeft beslissingen moeten nemen zonder kennis te hebben van dit onderzoek. 10 maanden is dit dossier blijven liggen vóór het werd vrijgegeven. SG heeft alle bezwaren, die het onderzoek naar voor brengt, onderbouwd weerlegd.
Maar zelfs als er vandaag gestart wordt met een nieuw onderzoek naar het alternatief tracé, dan maakt SG zich sterk dat de werken 2 jaar eerder kunnen klaar zijn i.v.m. het BAM-traject.

_IGP1319_2.jpg

Onmiddellijk na de presentatie liepen de publieke banken leeg. Een deel bleef napraten

We zijn benieuwd naar de BAM presentatie van volgende maand.

Goede, volledige en

Goede, volledige en duidelijke samenvatting van de situatie op dit ogenblik. Proficiat !

Verslag

Inderdaad een helder verslag ondanks de techniciteit van het dossier. De mannen van de stRatengeneraal kennen het dossier als hun broekzak en weten als geen ander de concrete nadelige gevolgen te illustreren. Nu nog de Antwerpenaren wakker maken. Niet alleen de arme wijken in Antwerpen noord gaan binnekort een prachtig uitzicht hebben op de pijlers van een viaduct en genieten van het lawaai van voorbijscheurende auto's, ook de sinjoor zal niet meer kunnen genieten van zijn geliefde Sint Anneke strand en dan zwijgen we nog van de milieu, economische en andere nadelen van het huidige tracé. Meer informatie te vinden op de site van stRatengeneraal http://www.oosterweelverbinding.info/

Oosterweelverbinding

Hier op Linkeroever loopt momenteel een petitie (gestart door oa een aantal artsen)om een alternatieve oplossing te zoeken voor dit milieu onvriendelijke project!
Goed bezig stRatengeneraal! Wij steunen elk positief alternatief!

Hilde Crevits (CD&V) zwijgt.

Hilde Crevits (CD&V) zwijgt. En ook Kathleen Van Bremp (sp.a) houdt het kopje voor een keer stil. Dirk Van Mechelen (Open Vld) beweert "Wie om politieke redenen of wegens eigenbelang de mobiliteit van Antwerpen op de helling zet, draagt een levensgrote verantwoordelijkheid." (De Morgen, 31 mei 2008, blz. 11)

En ik poneer: "Wie om politieke redenen of wegens eigenbelang de volksgezondheid van Antwerpen op de helling zet, draagt een levensgrote verantwoordelijkheid."

"Walk and don't look back" zegt Petrik Janssens. Zoals de lemmingen naar de zee waggelen... en verzuipen. De politieke wereld zou zich moeten schamen ... maar blijkbaar zijn ze de schaamte al lang voorbij.