Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Stop de Armoede Nu! Platform Noodhulp onder Protest

[Foto's] Stop de Armoede Nu! Platform Noodhulp onder Protest

Vandaag was er tijdens de Antwerpse gemeenteraad opnieuw een actie aan het stadhuis van Antwerpen van Stop de Armoede Nu!

IMGP7305.JPG

Armoede is een onrecht.
Toch moeten duizenden mensen elke week beroep doen op noodhulp.
In Antwerpen dweilen een 40-tal noodhulpverlenende initiatieven met de kraan open.
Steeds meer mensen vragen om hulp.
Met het Platform Noodhulp onder Protest willen we niet lijdzaam toezien.
We willen samen met de slachtoffers een proteststem laten horen.
Het kan niet dat in één van de meest welvarende regio’s op aarde
mensen gedoemd zijn om afhankelijk te zijn van noodhulp.
Elke mens heeft recht op een menswaardig bestaan.
Er moet werk gemaakt worden van een stevig armoedebeleid.
Maatregelen die er voor zorgen dat mensen
effectief deel kunnen nemen aan onze samenleving.

IMGP7307.JPG

Het Platform Noodhulp onder Protest, vraagt met deze actie aan de politieke partijen en de stedelijke overheid:

• Het bestaan van noodhulp te erkennen.

Wekelijks bieden zich bij de verschillende voedselbanken in de Antwerpse stad verschillende gezinnen/personen aan met de vraag om een voedselpakket te bekomen. Het feit alleen dat de voedselbanken anno 21 ste eeuw nog bestaan is al een duidelijk signaal op zich. Deze mensen leven veelal onder de armoedegrens en komen een voedselpakket halen om te overleven.

IMGP7315.JPG

• Blijvend aandacht te hebben voor een opvangbeleid voor mensen in een precaire verblijfsituatie.

Bv. mensen zonder papieren, die geen hulp ontvangen noch door OCMW, of door een andere instantie, vallen uit de boot.Velen onder hen, komen ook voedselpaketten afhalen, bij gebrek aan geldelijke middelen.

IMGP7327.JPG

• De toelevering van goedkope en kwaliteitsvolle voedings-en verzorgingsproducten aan de noodhulporganisaties vergemakkelijken.

Een voedselpakket is niet steeds een pakket waar “alles in terug te vinden is”.Voedselbanken zijn afhankelijk van wat er bij hen binnenkomt.Vandaag werd dit door middel van ludieke actie met winkelkarretjes in beeld gebracht:

IMGP7321.JPG

Zo passeerde een pak spaghetti de revue.Een hulpverlener die op huisbezoek gaat bij sommige gezinnen, merkte op, dat de kast daar gevuld was met pakken spaghetti.Dit is echter geen volledige maaltijd.

IMGP7336.JPG

Om saus toe te voegen aan het pak spaghetti, zou een pot barbecuesaus moeten volstaan, en voor diegenen die de smaak van vlees willen hebben in deze ‘overheerlijke’ maaltijd is er de “lams-font”.

IMGP7332.JPG

Als dessert is er een pak puddingpoeder, maar de melk zat niet in het voedselpakket.

Zin in koffie? Dan zijn er de koffie-patches ,…als je ze in een glas legt en er wat warm water over giet kan je er misschien koffie van zetten,….(want wie heeft er een espresso machine in huis?)

IMGP7350.JPG

Wekelijks worden er hele containers met voedsel van de grootwarenhuizen weggesmeten,…omdat de verpakking van 1 palet gescheurd is, er blutsen zijn in metalen verpakkingen,…noem maar op,…wie al eens gecontainert heeft, weet dat er zich een ware schat aan eetbaar voedsel in bevindt.Weggesmeten in onze huidige wegwerpmaatschappij.In plaats van beschadigde verpakkingen aan de voedselbanken te schenken,gooit men dit liever weg,…want,….geen winst,…

IMGP7353.JPG

De vraag van de voedselbanken is dan ook om deze kwaliteitsvolle producten naar de voedselbanken te krijgen, zodat de mensen over een volwaardig voedselpakket kunnen beschikken, waar je uit de verschillende producten een werkelijk volwaardig maal kan samenstellen.

IMGP7343.JPG

• Noodhulpverlenende initiatieven, waarin honderden vrijwilligers zich inzetten, te ondersteunen.

De vele vrijwilligers vragen van het beleid een bredere ondersteuning, dit houdt onder meer ook in, inspraak in debatten rond armoede.Zodat hun argumentatie, hun advies ook gehoord wordt.Immers, zij staan iedere week het dichts bij deze in nood verkerende mensen niet op een stoel in een bureautje, het werkveld dus.

IMGP7318.JPG

• Het model ‘sociale kruidenier’ promoten.

Bij een voedselbank op het Kiel in Hoboken is een man tewerkgesteld onder het statuut van artikel 60 van het OCMW. Hij deelt mee voedselpaketten uit, maar help ook nog in een sociaal kruidenierwinkeltje verderop.Je moet je eens indenken hoe het moet voelen om aan te schuiven in de rij om een voedselpakket te bekomen,. Voor je eigenwaarde zal het niet veel deugd doen,…Nu ligt de verhouding tussen diegenen die “geven” en diegenen die “krijgen”.
Bij de voedselbank op het Kiel werken ze heel nauw samen met de sociale kruidenierswinkel.Daar vragen ze aan een heel lage vergoeding een prijs voor een product.De mensen die daar iets gaan kopen, krijgen tenminste het gevoel om ook bij het sociale leven te behoren.De lat tussen “geven” en “krijgen” ligt hierdoor veel lager. De man die er onder het statuut van artikel 60 werkt is ook een aanspreekpunt geworden.

noodhulp onder protest

prima reportage heel to the point!